مثالی از سیستم مارتینگلاستراتژی ضد مارتینگل در مقایسه با سیستم مارتینگل خطر کمتری در نظر گرفته می شود. با این حال ، احتمالاً سود کمی نسبت به Martingale برای شما به همراه خواهد داشت.

5 استراتژی عالی برای برنده شدن در بازی رولت

رولت یکی ازجذاب ترین و سرگرم کننده ترین بازی های کازینو است که نامش از کلمه فرانسوی به معنای چرخ کوچک گرفته شده است، در این بازی، می توان بر روی یک عدد معین یا محدوده ای از اعداد، رنگ های قرمز، سیاه وسبز، یا حتی زوج یا فرد بودن عدد شرط بست، اعداد روی چرخ رولت شامل 1 تا 36 ویک صفرتکی هستند که یکی در میان به رنگ قرمز و مشکی می باشند، هدف اصلی بازی رولت این است که بازیکنان حدس بزنند توپ پس از چرخش چرخ رولت کجا فرود خواهد آمد، متاسفانه در حالی که این بازی بسیار جذاب است، شانس برنده شدن بازیکنان هم به نسبت پایین است اما نگران نباشید، در اینجا 5 استراتژی رایج بازی رولت که در همه جای دنیا سال ها است استفاد می شود، معرفی میکنیم و شما باید تصمیم بگیرید که کدام یک برای شما مناسب تراست.

بدون مقدمه اولین و احتمالا رایج ترین استراتژی برنده شدن دربازی رولت را بررسی می کنیم.

روش مارتیگنل در بازی رولت(دوبرابر کنید)

وقتی شما در بازی رولت کسی را می بینید که ماهرانه توپ ها را روی میزرولت پرتاب میکند، ازروش مارتیگنل استفاده می کند، دراین روش شما شرط می بندید واگر باختید شرط را دو برابرمی کنید واگردوباره باختید بازهم مبلغ شرط را دوبرابر میکنید و الی آخر، تا بتوانید تمام ضررهای قبلی را جبران کنید.

گام به گام روش شرط بندی مارتینگل

1-ابتدا یک میزبا حداقل میزان شرط بندی وحداکثر میزان شرط بندی پیدا کنید، چون بعد از هر باختی می خواهید شرط بندی خود را دو برابر کنید.

2-یک شرط کوچک روی خانه های سیاه یا قرمز، زوج یا فرد، یا اعداد 1-18 یا 19 -36 ببندید.

3-اگرشما برنده شدید، دوباره یک شرط کوچک با مبلغ قبل ببندید.

4-اگر باختید، شرط خود را دو برابر کنید با همان شرایط قبلی، به عنوان مثال اگر روی قرمز یک دلار شرط بسته بودید، این بار دو دلارشرط ببندید.

5-اگرشما در مرحله دوم برند شدید، می توانید ضررهای خود را جبران کنید و دوباره مثل شرط بندی اولیه، شرط بندی کنید.

6-اگر دوباره باختید، بازهم شرط را دوبرابر کنید و ادامه دهید.

7-این کار را آنقدر ادامه دهید تا پول باخته شده را بدست بیاورید یا به بالاترین مبلغ شرط بندی شده برسید.

مانند هر روش شرط بندی، مارتینگل نیز معایب خود را دارد، به عنوان مثال اگر شانس با شما یار نباشد، با دوبرابر کردن نرخ شرط ها پس ازهر باختی، امکان جبران خسارات سخت خواهد شد و سرمایه خود را از دست می دهید. شانس برد و باخت نزدیک 50 درصد است.

استراتژی مارتینگل معکوس بازی رولت یا آنتی مارتینگل

همانطور که انتظار می رود با توجه به نام این روش، برعکس روش مارتینگل است، در این روش بجای بیشتر کردن مبلغ شرط در هر باخت، بعد ازهربرد، مبلغ شرط، افزایش می یابد ودرهنگام باختن، مبلغ شرط را پایین می آورید تا ضرر کمتری کنید.

مراحل روش مارتینگل معکوس

1-ابتدا یک میزبا حدالاقل میزان شرط بندی وحداکثر میزان شرط بندی پیدا کنید.

2-یک شرط کوچک روی خانه های سیاه یا قرمز، زوج یا فرد، یا اعداد 1-18 یا 19 -36 ببندید.

3-شرط بندی خود را روی همان نقطه نگه دارید واگر باختید با مبلغ کمتری شرط بندی کنید.

4-اگر شرط را بردید با مبلغ دو برابرشرط بندی را ادامه دهید.

5-اگر بردن ادامه داشت باز هم شرط را دوبرابر کنید وادامه دهید.

6-اگر شما باختید، با مبلغ کمتری شرط بندی کنید با همان مبلغ شرط اولیه

بدیهی است بزرگترین نقطه ضعف روش بازی مارتینگل معکوس مربوط به زمان بندی انجام شرط است، این روش بسیارپرریسک است چون به محض باختن کل درآمد خود را از دست می دهید، برای اینک در مارتینگل معکوس موفق شوید باید قبل از باختن از بازی انصراف دهید.

5 استراتژی عالی برای برنده شدن در بازی رولت

استراژی دالامبرت در بازی رولت

برای کسانی که دنبال روشی امن ترازمارتینگل و معکوس مارتینگل میگردند، روش آلامبرت پیشنهاد می گردد، این روش ساده براساس افزایش و کاهش یک واحد در شرط بندی انجام می شود و ریسک کمتری به نسبت شرط دوبرابرشدن دارد.

مراحل روش آلامبرت

1-مانند روش های قبلی رولت یک شرط کوچک روی خانه های سیاه یا قرمز، زوج یا فرد، یا اعداد 1-18 یا 19 -36 ببندید.

2-شرط بندی خود را پس از بردن یک واحد افزایش دهید یا بعد از باختن یک واحد کاهش دهید.

3-شرط را ادامه دهید تا برنده شوید.

4-زمانی که تعداد بردها و باخت های شما مساوی شد از بازی انصراف دهید.

یک مثال ازروش دالامبرت:

شما روی رنگ قرمز10 دلار شرط می بندید و می بازید بنابراین دوباره 11 دلار روی قرمزشرط می بندید، باز هم می بازید، بنابراین شرط شما تا 12 دلارادامه پیدا می کند وشما برنده می شوید در مرحله بعد شما 11 دلارشرط می بندید وبرنده می شوید و در واقع 2 شرط را برده اید و 2شرط را باخته اید ومی توانید بازی را ترک کنید و2 دلارهم سود کرده اید.

استراتژی فیبوناچی در رولت

لئوناردو پیزا ملقب به فیبوناچی ریاضی دان برجسته ایتالیا در سال 1200در مورد سری خاصی از اعداد نوشت که به دنباله فیبوناچی معروف است، در این دنباله هرعدد از مجموع دو عدد اول قبل از خود به دست می آید، غیر از دو عدد اول و به صورت زیر پیش می رود.

1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34 و..

در بازی رولت استراتژی فیبوناچی به این صورت است که میزان شرط بندی شما به اندازه مجموع دوشرط قبلی است.

مراحل روش فیبوناچی

  1. یک شرط کوچک روی خانه های سیاه یا قرمز، زوج یا فرد، یا اعداد 1-18 یا 19 -36 ببندید.
  2. اگرباختید، مبلغ بعدی شرط خود را افزایش دهید، به عنوان مثال اگر با شرط یک دلارشروع کردید و باختید، با یک دلاردیگرشرط بندی کنید واگرباز هم باختید درمرحله بعد با 2 دلارشرط بندی کنید.
  3. اگرشما بردید، در مرحله بعد دوعدد در دنباله عقب تر بروید وبا مبلغ آن شرط بندی کنید.

یک مثال از طریقه استفاده ازروش فیبوناچی در زیرآمده است.

1-شرط قرمز-1 دلار باخت

2- شرط قرمز-1 دلار باخت

3- شرط قرمز-2 دلار باخت

  • شرط قرمز-3 دلارباخت
  • شرط قرمز-5 دلار برد
  • شرط قرمز-2 دلارباخت
  • شرط قرمز-3 دلاربرد
  • شرط قرمز-1دلاربرد
  • شرط قرمز-1دلاربرد

در مجموع نتیجه شرط بصورت زیر خواهد بود.

1-1-2-3+5-2+3+1+1=+1 که 1 دلار برنده شده است.

بزرگترین ضعف روش فیبوناچی ای است که هر چه بیشتر بازی می کنید، پول بیشتری از دست می دهید.

استراتژی جیمز باند در بازی رولت

جیمز باند، نام شخصیت داستانی جاسوسی می باشد که توسط نویسنده انگیسی، یان فلمینگ خلق شده است، وی یکی ازطرفداران سرسخت بازی رولت بوده است، برای این بازی، بازیکنان باید حدالاقل 200 دلارپول داشته باشند.

مراحل روش جیمز باند

1-مبلغ 140 دلار بر روی شماره های19-36 شرط بندی کنید.

2-مبلغ 50 دلار بر روی شماره های 13- 18شرط بندی کنید.

3-10 دلار هم برای عدد 0 نگه دارید که در این سیستم شرط بندی بیمه نامیده می شود.

اگر شما واقعا بدشانس باشید ودستگاه عددی بین 1 تا 12 را نشان دهد، شما، 200 دلاراز دست داده اید و در این حالت می توانید از روش مارتینگل برای جبران باخت استفاده کنید، اگر دستگاه اعداد 19 تا 36 را نشان دهد، شما 80 دلار برنده شده اید، واگراعداد 13 تا 18 را نشان دهد، شما 100 دلار را برده اید، واگر0 را نشان دهد، شما 160 دلار برده اید.

بزرگتری نقطه ضعف این روش این است که بدشانسی بیاورید وتوپ بین عددی بین 1 تا 12 قرار بگیرد.

در این مقاله 5 استراتژی بازی رولت معرفی شد، اینکه کدام مثالی از سیستم مارتینگل یک برای شما مناسب تر است ما نمی دانیم، پیشنهاد ما استفاده از کازینوی آنلاین است که می توانید بدون ضرر مالی تمامی روش ها را امتحان کنید.

نحوه استفاده از مدیریت پول ضد مارتین در Pocket Option

نحوه استفاده از مدیریت پول ضد مارتین در Pocket Option

روش های زیادی برای تجارت در سیستم عامل Pocket Option وجود دارد. همچنین استراتژی های زیادی برای انتخاب وجود دارد. و برای کمک به شما در کسب سود ثابت باید یک استراتژی خوب تدوین کنید. پیشنهاد من برای امروز روش تجارت ضد مارتینگال است.

شاید درباره استراتژی مدیریت پول Martingale چیزی شنیده باشید. همانطور که از نامش پیداست ، روش ضد مارتینگال چیزی برعکس است. بیایید ببینیم که چگونه کار می کند

مقدمه ای بر مدیریت پول ضد مارتینگال

استراتژی Martingale ایجاب می کند هر زمان که ضرر کردید مبلغ سرمایه گذاری شده را افزایش دهید. از طرف دیگر ، وقتی برنده شوید ، مقدار سرمایه گذاری شده در تجارت بعدی را کاهش می دهید.

اکنون ، من قبلاً گفتم که استراتژی امروز کاملاً مخالف سیستم Martingale است. در اینجا ، در مورد تجارت از دست رفته ، شما مبلغ سرمایه گذاری شده را به نصف کاهش می دهید و هنگامی که معامله قبلی برنده بود ، آن را دو برابر می کنید.

نحوه استفاده از مدیریت پول ضد مارتین در Pocket Option


استراتژی ضد مارتینگل در مقایسه با سیستم مارتینگل خطر کمتری در نظر گرفته می شود. با این حال ، احتمالاً سود کمی نسبت به Martingale برای شما به همراه خواهد داشت.

نحوه استفاده از استراتژی ضد مارتینگل در Pocket Option

شما می توانید با موفقیت در سیستم Pocket Option معاملات معاملات با زمان ثابت را با سیستم anti-martingale معامله کنید. به سادگی چند قانون را دنبال کنید.

تصمیم بگیرید که مقدار سرمایه گذاری اولیه چقدر باشد. به عنوان مثال ، بیایید از 10 دلار شروع کنیم.

بازار را تجزیه و تحلیل کنید و حرکت آینده قیمت را پیش بینی کنید. موقعیت را در جهت پیش بینی شده وارد کنید.

اگر ضرر کنید چه اتفاقی می افتد؟ شما فقط باید خود را برای معامله بعدی با مبلغ سرمایه گذاری در اندازه 5 دلار آماده کنید.

باز هم ، بازار را مشاهده کنید و بر اساس تجزیه و تحلیل خود معامله ای را در جهت معاملات باز کنید.

در زمان انقضا ، می بینید که معامله شما برنده شده است. دفعه بعدی ، باید مبلغی را که برای تجارت گذاشته اید دو برابر کنید. در مورد ما ، شما باید 10 دلار سرمایه گذاری کنید.

تجارت سوم شما از دست رفت ، بنابراین مبلغ سرمایه گذاری را دوباره به 5 دلار کاهش می دهید.

پس از انجام تجزیه و تحلیل ، شما موقعیتی را در جهت مورد نظر باز می کنید و پس از انقضا ، متوجه می شوید که تصمیم خوبی است. بنابراین اکنون ، شما باید مبلغ را دو برابر کنید.

شما در تجارت پنجم 10 دلار سرمایه گذاری می کنید. شما برنده می شوید شما دوباره سرمایه را دو برابر می کنید.

این بار 20 دلار ضرر کردید. شما با هر ضرر نصف حجم معاملات خود را دارید بنابراین باید در معاملات بعدی 10 دلار قرار دهید.

وقتی برنده می شوید ، مبلغ سرمایه گذاری را دو برابر می کنید. بنابراین در معامله هشتم 20 دلار سرمایه گذاری کنید.

دوباره موفق شدی اندازه معاملات را دو برابر کنید و 40 دلار کنید.

موفقیت دیگر. این بار می توانید تا 80 دلار سرمایه گذاری کنید.

حالا ، به جدول زیر نگاه کنید. می توانید سود کل خود را در آنجا مشاهده کنید. 96 دلار است.

نحوه استفاده از مدیریت پول ضد مارتین در Pocket Option

10 معامله متوالی با ضد مارتینگال اعمال می شود

استراتژی ضد مارتینگال در صورت برنده شدن بیشتر معاملات سود بزرگی برای شما به همراه خواهد داشت. اما هیچ کس نمی تواند تضمین کند که هر بار اتفاق خواهد افتاد. اوضاع در بازارها ثابت نیست بنابراین نتایج می توانند در هر جلسه متفاوت باشند. با این حال ، سیستم ضد مارتینگل به شما امکان می دهد سرمایه خود را حفظ کنید.

این اغلب به عنوان یک قانون طلایی در معاملات در نظر گرفته می شود که توانایی حفظ تعادل خود در حساب مهمتر از سود است. وقتی سرمایه خود را از دست می دهید ، نمی توانید سود کسب کنید.

نحوه استفاده از مدیریت پول ضد مارتین در Pocket Option
خلاصه

پول در حساب شما بسیار گرانبها است. شما باید از آنها مراقبت کنید تا بتوانید در آینده سرمایه خود را افزایش دهید. و در اینجا شما یک استراتژی دارید که می تواند به خوبی به این منظور خدمت کند.

همچنین به احتمال زیاد با استفاده از سیستم ضد مارتینگل سود کسب خواهید کرد. این سودآوری خود را زمانی نشان داد که بیشتر معاملات جلسه برنده شوند.

مهم نیست از چه استراتژی استفاده می کنید باید با احتیاط از آن استفاده کنید. توجه داشته باشید و به یاد داشته باشید که Pocket Option به مشتریان خود یک حساب آزمایشی رایگان ارائه می دهد. این مکان عالی برای تمرین رویکرد جدید است. استراتژی ضد مارتینگال را در آنجا امتحان کنید.

خوشحال می شوم که از شما بشنوم برای به اشتراک گذاشتن نظرات خود در مورد سیستم مدیریت پول ضد مارتینگل ، از قسمت نظرات که در پایین سایت خواهید یافت استفاده کنید.

کازینو رولت؛ سیستم شرط‌بندی شات‌ول

گسترش سریع صنعت کازینو در سرتاسر مثالی از سیستم مارتینگل جهان باعث شده تا پرشورترین بازیکنان کازینو در مورد استراتژی‌های مختلفی فکر کنند که به آن‌ها در غلبه بر سود کازینو و جمع آوری سودهای مناسب کمک می‌کند. امروزه بسیاری از سیستم‌های شرط‌بندی کم و بیش موثر در دسترس هستند، اما بازیکنان تلاش می‌کنند سیستم‌های معتبرتری را پیدا کنند. مسلماً برخی از سیستم‌ها نمونه بارز نبوغ انسان و دانش ریاضی است. با این حال، هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌توانند تضمین کننده سود مستمر برای بازیکنان استفاده کننده از سیستم باشند.

با این وجود برخی از سیستم‌های شرط‌بندی نسبت به سایرین برتر هستند و اگرچه اکثر آن‌ها سود دراز مدت را تضمین نمی‌کنند، اما مطمئناً شایسته مثالی از سیستم مارتینگل مثالی از سیستم مارتینگل امتحان کردن هستند.

وقتی صحبت از یک سیستم شرط‌بندی مؤثر رولت است، اشاره نکردن به سیستم شرط‌بندی شات‌ول غیر طبیعی خواهد بود. برخی از سیستم‌های رولت محبوب تر از سایر سیستم‌ها هستند. اگرچه شات‌ول نمی‌تواند به محبوبیتی همچون پارولی، دلامبرت و مارتینگل برسد، اما این بدان معنا نیست که این یک سیستم ناکارآمد است.

سیستم شرط‌بندی شات‌ول

این سیستم در سال 1978 پدیدار شد و ایده اصلی خلق آن، فراهم کردن فرصتی برای بازیکنان بود تا با پوشش دادن هر چه بیشتر اعداد، احتمال را شکست دهند.

به طور خلاصه، شات‌ول به عنوان سیستمی تبلیغ شد که در ازای هر چهار تلاش برای شکست دادن احتمال، یک فرصت به شما می‌دهد با تأکید بر این اصل که مهم نیست توپ در کجا فرود آید زیرا شماره‌های تحت پوشش شما باید در همان نزدیکی باشند.

هر چه سطح پوشش داده شده وسیع‌تر باشد، احتمال بیشتری برای برنده شدن وجود دارد. محبوبیت سیستم شات‌ول در طول سال‌ها رو به افزایش بوده و در صورتی‌که که با روش‌ها آشنا بوده و توجه دقیق‌تری داشته باشید به راحتی متوجه می‌شوید که بازیکنانی در حال استفاده از این سیستم هستند.

نحوه کار سیستم شرط‌بندی شات‌ول

اول از همه، باید آگاه باشید که سیستم شرط‌بندی شات‌ول نه تصاعد مثبت دارد و نه منفی. شما نیازی به تغییر شرط‌های خود در هنگام برنده شدن یا باختن ندارید. با این حال، شما بایستی چیدمان چیپ‌ها را به خاطر بسپارید. شما باید از یک چیپ برای شرط 6 خط و چهار چیپ دیگر را برای اعداد مستقیم استفاده کنید.

بسته به شرایط موجودی حساب‌تان باید نوع چیپ را انتخاب کنید. شما می‌توانید سیستم را با تصاعد مثبت مورد نظر خود ترکیب کنید.

در واقع، شات‌ول برای استفاده در نسخه رولت آمریکایی در نظر گرفته شده بود که سود کازینو به طور قابل توجهی بالاتر از نسخه اروپایی است که در آن احتمال برد مطلوب‌تر است. اما امروزه سیستم شات‌ول بیشتر در رولت‌های اروپایی و فرانسوی اعمال می‌شود.

شات‌ول سیستمی است که مخصوصاً برای رولت درنظر گرفته شده است و هدف اصلی آن پوشش دادن شماره‌هایی است که به طور برابر روی چرخ رولت قرار گرفته‌اند. به طور خلاصه، 7 گروه از اعداد وجود دارد و هر گروه شامل شش عدد است که چهارتای آن‌ها مفرد هستند.

سیستم شرط‌بندی شات‌ول

بازیکن ملزم به شرط‌بندی روی ترکیب 6 عدد و شرط‌ روی تک عدد در چهار شماره فوق است. به عبارت دیگر، بازیکن قادر است قسمت اعظم چرخ رولت را با پنج شرط واحد پوشش دهد. بنیان سیستم شرط‌بندی شات‌ول بر قرار دادن شرط‌های نسبتاً پایین و پوشش حداکثر اعداد است.

بازیکن همیشه احساس می‌کند که پیروزی بزرگ تقریباً در اطراف است و این باعث هیجان انگیزتر شدن سیستم می‌شود. علاوه بر این، درآمد حاصل از چرخش‌های برنده بیش از کل ضرر است.

اگر درگیر چالش هستید و تصمیم دارید در جلسه بازی بعدی خود سیستم را اعمال کنید، باید تعداد ثابتی از چیپ‌ها را شرط بسته و به روشی پایبند باشید، که در ذیل به آن‌ اشاره شده است.

به‌عنوان مثال، گروه 1 تا 6 شماره‌های زیر را شامل می‌شود: 26، 20، 10 و 8. از نظر فنی، یک شرط‌ را روی ترکیب شامل 6 عدد و یک شرط تکی بر روی چهار عدد قرار می دهید. گروه 4 تا 9 مستقیماً 10، 13، 14 و 15 را در بر می‌گیرد. گروه سوم، از 10 تا 15 که شامل اعداد 16، 17، 18 و 28 است. 13 تا 18 که اعداد 11، 12، 27 و 28 را پوشش می‌دهد. گروه بعدی 19 تا 24 شامل 1، 2، 4 و 26 است. شش خط 28 تا 33 شامل 00، 22، 24 و 35 است. در آخر شش خط 31 تا 36 شامل 0، 00، 29 و 30 است.

چیدمان چیپ‌ها به هر ترتیبی می‌توانند تغییر کند زیرا هیچ پیوندی بین چرخش‌های تکی وجود ندارد.

بهترین بازی رولت برای استفاده از سیستم شرط‌بندی شات‌ول کدام است؟

هما‌نطور که در بالا گفته شد، به شما توصیه می‌شود یک بازی رولت را انتخاب کنید که از سود کازینوی کمتری برخوردار باشد. در واقع جمله اخیر نه تنها در مورد سیستم شات‌ول بلکه به طور کلی برای کلیه سیستم‌های شرط‌بندی قابل استفاده است. در مورد سیستم شات‌ول به طور خاص، به بازیکنان توصیه می‌شود که آن را در رولت اروپایی یا فرانسوی اعمال کنند زیرا کمترین سود کازینو را دارند.

کازینو رولت

آیا می توانم با استفاده از سیستم شرط‌بندی شات‌ول سود قابل توجهی کسب کنم؟

غیر واقعی است اگر بیان کنیم که شات‌ول یا هر سیستم دیگری باعث بردهای فراتر از تصور در بازی رولت می‌شوند. با این حال، این سیستم به شما کمک می‌کند تا مقداری سود کنید و هنگامی که در استفاده از آن به مهارت لازم برسید، با تعدادی برد به شما پاداش می‌دهد.

اگر به دنبال یک روش ساختاری برای کسب برد هستید بدون این‌که موجودی حساب خود را در معرض ریسک قابل توجهی قرار دهید، سیستم شات‌ول روشی مناسب است.

هیچ سیستم رولتی وجود ندارد که کاملاً بی عیب و نقص باشد، اما اگر می‌خواهید آن را ایمن کنید و مقدار ناچیزی از بودجه خود را به خطر بیاندازید، به شما توصیه می‌شود تا زمانی که مهارت‌های خود را به حداکثر نرسانده‌اید از حداقل شرط‌ها استفاده کنید. اکثر کازینوها بازیکنان را ملزم به بستن شرط حداقل 1 دلاری می‌کنند، اگرچه برخی از کازینوها حداقل پایین‌تری هم ارائه می‌کنند.

مزایا و معایب سیستم شرط‌بندی شات‌ول

اولین موردی که باید از آن مطلع شوید این است که سیستم شات‌ول قادر نیست بردهای مناسب در دراز مدت را تضمین کند. در واقع سودهای حاصله به سختی می‌توانند ضررها را جبران کنند. اگر بازیکن مبلغ مشخصی را برای بازی رولت تعیین کرده باشد، ممکن است به دلیل استفاده از سیستم شات‌ول کل مبلغ از بین برود.

علاوه بر این، شات‌ول برای کاهش سود کازینو اثربخش نیست. به همین دلیل ضروری است مثالی از سیستم مارتینگل که قبل از شرکت در بازی رولت، از سود کازینو مطلع باشید. اگر به دنبال بردهای فوری هستید، احتمالاً باید سیستم دیگری را انتخاب کنید. با این حال، اگر کمی صبر پیشه کار خود سازید، خواهید دید که با گذشت زمان می‌توانید بردهای مناسبی داشته باشید به شرط این‌که دقیقاً ترکیب اعداد را قرار دهید.

روش مارتینگل در کسب سود

روش مارتینگل در کسب سود

همیشه دغدغه قماربازهای قدیم این بوده است که چگونه بتوانند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند. قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می کنند. یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل در کسب سود است. روش مارتینگل در شرط بندی هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است (دقت کنید در بازار بورس شما با مقداری آموزش دیگر بیشتر از حالت ۵۰-۵۰ احتمال موفقیت دارد و شرایط بسیار بهتر است، اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است).

مارتینگل

یک مثال از نوع شرط بندی

در روش مارتینگل، فرد در یک رشته شرط بندی حاضر می شود به طوریکه بعد از هر باخت میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره ببرد و از این بازی با سود خارج شود. مثال زیر نشان می دهد که این استراتژی چگونه کار می کند و سود آن چقدر خواهد بود:

فرض کنید که در یک شرط بندی با انداختن یک سکه شرکت می کنیم به طوریکه سکه می اندازیم و اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندیمان را می بازیم. پس حالا مثلا این بازی را با B تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا شیر می آید و فرد می برد و پولش می شود ۲B تومان یا می بازد. اگر فرد ببازد در مرحله بعدی میزان شرط بندیش را دوبرابر می کند یعنی ۲B تومان وسط می گذارد. در این مرحله اگر ببرد آنگاه سود او در کل خواهد بود:
باخت از مرحله اول: B تومان
برد از مرحله دوم: ۲B تومان
سود کل: B=2B-B تومان
حال اگر دوباره در این مرحله ببازد، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دو برابر می کند یعنی ۴B تومان. اگر برنده شود آنگاه سود او در این مرحله برابر خواهد بود با:
باخت از مراحل اول و دوم: B+2B=3B تومان
برد از مرحله سوم: ۴B تومان
سود کل: ۴B-3B= B تومان

و این موضوع اگر N بار هم تا موفقیت شما رخ دهد در نهایت بار N ام شما مقدار B سود کرده اید، البته اگر سرمایه تان تمام نشده باشد!

روش مارتینگل در بورس ایران

خود را در این شرایط قرار دهید

خرید پله‌ای یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می‌کنند درواقع یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک معامله‌گر موفق را از یک معامله‌گر معمولی متمایز می‌کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است. همه‌ی ما این انتظار را داریم که خرید سهم برای ما سودآور باشد، اما گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که علی‌رغم اینکه احساس می‌کنیم سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده‌ایم، برخلاف انتظارمان افت قیمت سهم خود را مشاهده می‌کنیم.

روش مارتینگل

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

فرض کنید شما ۱ عدد سهم را باقیمت ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید. ولی برخلاف انتظار قیمت آن ۵% افت کرده و به ۹۵ تومان می‌رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت ۲ عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به ۹۶٫۷ تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای ۹۶٫۷ تومان کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به ۱۰۰ تومان اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت سهم به جای رشد مجدداً ۵% دیگر افت نماید و به ۹۰٫۲۵ تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید ۲ برابر خرید قبلی یعنی ۴ سهم را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام شده هر سهم شما به ۹۳ تومان کاهش می‌یابد و درحالی که قیمت فعلی سهم در حال حاضر ۱۰% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط ۳٫۵% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

اما این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲ برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

روش مارتینگل

حالا چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به ۳ مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم:۱،۲،۴ و ۸٫در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً ۱۵ میلیون به ۱ میلیون،۲میلیون،۴میلیون و ۸ میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت. بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده شود.

یک مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بازار بورس

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید ۳ پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم. نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.

روش مارتینگل

اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید می‌کنیم (۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی).

با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم(۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی).

با ۱۰% افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم(۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی).

و درنهایت با ۱۵% افت قیمت ۸ میلیون پایانی را خرید می‌کنیم(۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی).

با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴٫۶ تومان کاهش می‌یابد.

روش مارتینگل

درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴٫۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسب‌شده است (معادل ۴۶%). در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود،۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.

نکته بسیار مهم در مورد این روش

یادتان نرود در این روش شما باید در بازار منفی و در زمانی که همه نا امید هستند خرید کنید. پس روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید.

چگونه از سیستم Martingale در Blackjack استفاده کنیم؟

یکی از محبوب ترین استراتژی های بزور و با تهدید جنجال ، مارتینگل است. Martingale همچنین به عنوان استراتژی "دو برابر شرط بزن" شناخته می شود و یکی از ساده ترین استراتژی ها برای اجرا است. می توان از آن استفاده کرد رولت، همچنین ، اما در اینجا ما به نحوه استفاده از آن در بزور و با تهدید نگاه می کنیم.

بیاموزید Martingale چیست و چگونه کار می کند

کلمه "martingale" از گروهی از استراتژی های شرط بندی می آید که در فرانسه در 18 سالگی محبوب بود th قرن. در ابتدا ، این استراتژی ها برای بازی های فلیپ سکه اعمال می شد و به مرور جایگاه خود را در میان بازی هایی مانند رولت و بلک جک پیدا کردند ، زیرا اینها نیز 50/50 پرداخت دارند.

در قمار مدرن ، Martingale به عنوان استراتژی "شرط خود را دو برابر کنید" یا استراتژی "پیشرفت منفی" شناخته می شود. در هسته اصلی خود مثالی از سیستم مارتینگل ، Martingale بازیکن را ملزم می کند که برای هر شرط باخت ، سهام را دو برابر کند. به همین سادگی.

به عنوان مثال ، با فرض اینکه شرط اولیه شما در جدول بزور و با تهدید 5 پوند بود ، در صورت نتیجه باخت ، باید برای دور بعد آن را دو برابر کنید. شما تا زمان برنده شدن سهام خود را دو برابر کنید. به این ترتیب شما باید با برنده شدن بزرگ ، ضررهای قبلی را پوشش دهید.

اندازه سهام اولیه شما به عنوان یک واحد تعریف شده است. از شما انتظار می رود که یک بار پس از یک شکست باخت ، یک برنده نشان دهید ، یک واحد سود خواهید داشت. ایده Martingale این است که به آرامی دستاوردهای مثبت کسب کند.

این یک استراتژی نیست که فوراً بازده آن را بپردازد و برای شروع به یک حساب کاربری قابل توجه نیاز دارد.

استراتژی آنلاین بازی های Blackjack را تمرین کنید

استراتژی آنلاین بازی های Blackjack را تمرین کنید

قبل از اینکه بارگیری بازی های بزور و با تهدید پول واقعی را شروع کنید ، خط بازی Martingale خود را در برخی نسخه های نمایشی مورد علاقه خود امتحان کنید بزور و با تهدید مجبور بانجام کاری کردن عناوین به این ترتیب ، شما هرگونه خطری را از بین خواهید برد و خواهید دید که آیا استراتژی Martingale با عادات شرط بندی شما سازگار است.

با مشاهده روند پیشرفت ، شما می توانید Martingale را در عمل ببینید و تعیین کنید که وقتی زمان ریسک پول نقد واقعی فرا رسیده است ، تا چه حدی مایل هستید که بروید.

بازی مورد علاقه واقعی خود را بارگذاری کنید و بازی کنید

بازی مورد علاقه واقعی خود مثالی از سیستم مارتینگل را بارگذاری کنید و بازی کنید

پس از اینکه به اندازه کافی اعتماد به نفس پیدا کردید و می توانید به یک میز بزور و با تهدید پول واقعی بپیوندید ، خواه یک میز فروش مجازی باشد یا یک فروشنده زنده ، در صورت تمایل آن را انجام دهید. توصیه می شود ابتدا از جدولی شروع کنید که کمترین حد حداقل جدول را داشته باشد.

با بازی بلک جک کم خطر ، می توانید با بالا بردن شرط بندی راحت باشید در حالی که در طولانی مدت حداقل سرمایه گذاری می کنید. استراتژی شما موفقیت آمیز است اگر پولی را که از دست داده اید پس بگیرید و چیزی برای پس انداز داشته باشید (یک واحد جلوتر). بعد از یک دست برنده دور شوید و باید خوب باشید.

به حداکثر محدودیت های شرط بندی جدول توجه کنید - برخی از بازی های بزور و با تهدید این محدودیت ها را برای جلوگیری از استفاده بازیکنان از Martingale دارند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.