صورت های مالی در بورس


اقتصاد

شرکت نفت بهران

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۶.۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنايع شيميايی تاب.

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۳.۳۱ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۶.۳۱ (حسابرسی شده)

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶.۱۲.۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۱۲.۳۰

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۴.۳۱

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۳.۳۱

گزارش فعالیت ماهانه دوره صورت های مالی در بورس ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۳.۳۱ (اصلاحیه)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۲.۳۱

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۱.۳۱

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶.۱۲.۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۱۲.۳۰

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره (اصلاحیه)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۱.۳۱ (اصلاحیه)

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵.۱۲.۳۰ (حسابرسی نشده)

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵.۱۲.۳۰ (حسابرسی شده)

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی صورت های مالی در بورس منتهی به ۱۳۹۶.۱۲.۲۹ (حسابرسی نشده)

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶.۱۲.۲۹ (حسابرسی شده)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۳.۳۱ (حسابرسی نشده)

جزئیات صورتهای مالی سازمان بورس

جزئیات صورتهای مالی سازمان بورس

مدیر امور مالی سازمان بورس با تاکید بر اینکه این صورتهای مالی با استانداردهای حسابرسی تهیه شده، گفت: افزایش تعداد کدهای سهامداری منجر به افزایش هزینه های شرکتهای سپرده گذاری مرکزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد خاکی مدیر امور مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه درآمدهای سازمان از محل سود سپرده‌های بانکی است، گفت: صورتهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار طبق استانداردهای حسابرسی تهیه شده است؛ ضمن اینکه صورتهای مالی تلفیقی نیز در حوزه صورتهای مالی گروه یعنی رایان بورس، مدیریت فناوری، اطلاع رسانی و سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار تهیه شده است.

وی افزود: سازمان بورس ۵ درصد مالکیت شرکت سپرده گذاری مرکزی را در اختیار دارد که این مطابق با قانون است و هیچ شرکتی نمی‌تواند بالاتر از ۵ درصد از سهام این شرکت را داشته باشد؛ ضمن اینکه اعداد و ارقام شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز در صورتهای مالی سازمان بورس لحاظ می‌شود.

خاکی با بیان اینکه ۹۵ درصد از صورتهای مالی شرکت سپرده گذاری مرکز خارج از کنترل سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ اظهار داشت: این در حالی است که هزینه‌های گروه عمدتاً به دلیلی افزایش یافته است که هزینه شرکت سپرده گذاری مرکزی که بر روی کدال صورتهای مالی آن قابل دسترس است، بوده است.

وی تصریح کرد: به خاطر افزایش قابل ملاحظه ضریب سهامداری، هزینه‌های ارسال پیامک و استعلام و اداره ثبت برای شرکت سپرده گذاری مرکزی افزایش یافته است؛ ضمن اینکه هزینه ۴۰ میلیارد تومانی نیز برای این شرکت به ثبت رسیده که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

خاکی گفت: آنچه که ۲۰۰۰ میلیارد تومان سپرده بانکی به شرکتهای گروه و برخی از منابع شرکت سپرده گذاری مرکزی برمی گردد که آن هم در سال ۹۹ به واسطه اینکه یک سال استثنایی بوده و ارزش بازار و حجم معاملات ۵ برابر شده، درآمدها بیشتر و میزان مانده پول نقد هم بیشتر شده است که این مبالغ در سپرده های بانکی سپرده گذاری شده است.

وی افزود: سازمان بورس ۱۰۰۰ میلیارد تومان که ۳۲۲ میلیارد تومان آن باید در سال ۹۹ برای مالیات عملکرد این سازمان پرداخت شود؛ ضمن اینکه ۱۱۲ میلیارد تومان دیگر هم باید برای بدهی های سازمان پرداخت شود؛ یعنی ۴۵۰ میلیارد تومان از منابع سپرده سازمان بورس در بانکها، باید صرف این هزینه ها شود و مابقی هم صرف هزینه های سازمان می شود.

خاکی گفت: با این وضعیت سازمان بورس ممکن است دچار مشکل نقدینگی شود؛ چراکه وضعیت بازار خوب نیست؛ ضمن اینکه سازمان حق ندارد غیر از اوراق مشارکت و بانکها، جای دیگری پول خود را سرمایه گذاری کند.

مدیر امور مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه گفت: طبق اساسنامه صندوق تثبیت، سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند بخشی از منابع خود را در این صندوق سرمایه گذاری کند که این اتفاق در سال ٩٩ رخ داد، بدین صورت که از ابتدای مرداد ماه طبق مصوبه شورای عالی بورس، ۳۰ درصد از کارمزد معاملات سازمان کسر و مستقیما به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد، همچنین سازمان بورس در نیمه دوم سال ٩٩رقمی معادل یک هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان را وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه کرد.

وی ادامه داد: افشای اطلاعات در خصوص صندوق تثبیت بازار سرمایه، وابسته به تصمیم هیات امنای صندوق است و این سازمان موضوع مدنظر را پیگیری خواهد کرد.

خاکی خاطرنشان کرد: سازمان بورس متناسب با در دسترس بودن نوع سپرده هایی که بانک ها داشتند و متناسب با سود صورت های مالی در بورس سپرده ای که ارائه می دادند بخشی از منابع خود را در بانک ها سپره گذاری کرده است.

وی بیان کرد: سازمان بورس خود به تنهایی یک هزار میلیارد تومان منابع پایان سال داشته است و ارقام مطرح شده 2 هزار میلیارد تومانی به شرکت های زیر گروه و شرکت سپرده گذاری مرکزی باز می گردد.

خاکی گفت: صورت های مالی در بورس سازمان بورس نمی توانست منابع دو هزار میلیارد تومانی که برای سپرده گذاری مرکزی بعنوان یک شرکت سهامی عام و سایر شرکت ها بوده است را در اوراق و سهام سرمایه گذاری کند، بر اساس مقررات این ارقام یا باید سپرده بانکی شود یا در اوراق مشارکت مورد سرمایه گذاری قرار گیرد.

مدیر امور مالی سازمان با بیان اینکه سازمان بورس می تواند بخشی از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه گذاری کند، گفت: سازمان بورس باید رقمی حدود ٤٥٠ میلیارد تومان را بابت مالیات عملکرد و سایر بدهی های جاری پرداخت کند، در صورتی که بخواهد وجوه باقیمانده را در اوراق سپرده گذاری کند با کمبود مالی مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ صورت های مالی در بورس به سوالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نبود سازمان بورس اقدام به سرمایه گذاری در زیرساخت ها می کرد، خاطرنشان کرد: بهتر بود این اتفاق رخ می داد اما در سال ٩٨ و ٩٩ با عمده مشکلات و هزینه هایی برای هسته معاملات مواجه شدیم و همچنین تحریم ها مشکلات موجود در این حوزه را بیشتر کرد.

خاکی با بیان اینکه اکنون در حال پیگیری بهره برداری از هسته معاملات بومی هستیم، گفت: اگر بخواهیم هسته معاملات را ارتقا دهیم از لحاظ ارزی با مشکل مواجه می شویم و نیازمند حداقل هزار میلیارد تومان نقدینگی است.

مدیر امور مالی سازمان با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: برای ارتقا سامانه معاملات ما رقم هایی در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی کردیم و به طور حتم در زمینه زیر ساخت اقداماتی را در دستور کار قرار خواهیم داد و عملکرد هایی را انجام می دهیم.

خاکی گفت: اگر در سال جاری وضعیت درآمد سازمان بورس و شرکت های تابعه با مشکل مواجه نشود در حوزه زیرساخت ها اقداماتی زیادی را انجام خواهیم داد.

همچنین بهشتی سرشت، مدیر اجرایی سازمان بورس نیز در خصوص حقوق و دستمزد مدیران و پرسنل سازمان بورس با بیان اینکه ارقام اعلامی برای حقوق مشمول بیمه و مالیات می شود و اگر فردی در سازمان بورس حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون تومان حقوق بگیرد، عدد خالص آن به ۱۳ میلیون تومان می رسد.

وی افزود: تمامی افرادی که در سازمان بورس مشغول به کار هستند کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند و برخی از افراد به صورت قراردادی با سازمان ارتباط استخدامی دارند؛ این در حالی است صورت های مالی در بورس که در بدنه کارشناسی سازمان عمدتا فارغ التحصیلان ممتاز بهترین دانشگاههای کشور هستند که مسئولیت های خطیری را به عهده دارند.

بهشتی سرشت همچنین به مقایسه حقوق و دستمزد بانک مرکزی با سازمان بورس پرداخت و گفت: میزان پرداختی بانک مرکزی بالاتر از سازمان بورس است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی از تمامی بانکهای دیگر، سطح پرداختی بالاتر دارد؛ ضمن اینکه پرداختی به کارکنان بانک مرکزی اولویت در برخورداری از تسهیلات بانکی دارند که این یکی از مزایایی است که برای کارمندان نظام بانکی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: پرسنلی که در سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، محروم از این مواهب بوده و باید توجه داشت که بازار سرمایه در سال ۹۹ اوضاع خوبی را تجربه کرده است؛ در غیر این صورت سالهای قبل چنین فرآیندی تجربه نشده است؛ این در حالی است که برخی عنوان کرده بودند که در شرایطی که مردم در بورس ضرر کردند، کارمندان سازمان بورس حقوق بالایی گرفته اند؛ ضمن اینکه سازمان بورس نمی توانند از مزایای بورس برخوردار باشند.

بهشتی سرشت گفت: متوسط حقوق پرداختی سازمان بورس کمتر از بانک مرکزی است.

وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار سقف های پرداختی را رعایت می کند؛ ضمن اینکه یک ریال از بودجه دولتی استفاده نمی کنیم و این سازمان خودگردان از محل کارمزدها امرار معاش می کند؛ این در حالی است که سازمان بورس در هفته های گذشته شاهد خروج نیروهای خبره خود بوده است که به سمت شرکتهایی می روند که حقوق بالاتری به آنها پرداخت می کنند؛ این در حالی است که با توجه به اینکه سازمان در حال توسعه صورت های مالی در بورس است، این سازمان ۱۵۰ نفر به آن اضافه می شوند؛ چراکه بازار در حال گسترش است و کارگزاری های متعددی تشکیل خواهند شد که نیاز به نظارت دارند؛ پس نیروی انسانی باید تکمیل شود.

بهشتی سرشت گفت: هر کسی که فرد ممتاز و نخبه بوده و می تواند به بازار سرمایه کمک کند، پروسه های سازمان را طی کرده و می تواند به ما بپیوندد.

صورت های مالی در بورس

انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس نقطه پایان ندارد

سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ارتقای شفافیت، صورت‌های مالی خود را در سال گذشته برای نخستین بار منتشر کرد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، سال گذشته، سازمان بورس و اوراق بهادار برای نخستین بار صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را در اختیار آحاد جامعه قرار داد. سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای رسالت و مأموریت خود و مطابق با مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در جهت اصل شفافیت عملکرد مالی‌اش را در دید و قضاوت عموم مردم قرار داد.

در همین راستا، این سازمان صورت‌های مالی تصویت شده سال ۱۳۹۹ را در خرداد سال گذشته منتشر کرد. علاقمندان برای مشاهده این صورت‌های مالی، می‌توانند اینجا را کلیک کنند.

حال با گذر یک سال از این اتفاق، انتشار صورت‌های مالی مربوط به سال ۱۴۰۰ سازمان بورس موضوعی است که برای فعالان بازار سرمایه مطرح شده است. به همین بهانه، با معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انتشار صورت‌های مالی این سازمان به گفت‌وگو نشست.

معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال گذشته برای نخستین بار گفت: در سال گذشته، این اقدام یک گام موثر و جدی در راستای ارتقای شفافیت سازمان بورس به عنوان رکن ناظر بازار سرمایه بوده است. این اتفاق نیز در سال جاری و برای صورت‌های مالی ۱۴۰۰ این سازمان نیز حتماً رخ خواهد داد.

حسن فرج‌زاده با بیان اینکه انتشار صورت‌های مالی به روشن کردن منابع و ظرفیت‌های ماموریت‌های سازمان کمک می‌کند، تصریح کرد: سازمان بورس اگرچه در سال‌های گذشته صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کرد، اما رویه روشن، شفاف و عاری از ابهامی را در انجام فعالیت‌های مالی خود داشت.

این مقام ارشد سازمان بورس با بیان اینکه دریافت گزارش «مقبول از حسابرس» گواهی بر فعالیت‌های مالی شفاف این سازمان طی سال‌های فعالیت خود بوده است، اذعان کرد: دریافت این گزارش از سوی حسابرس حکایت از این دارد که این سازمان از قوانین و مقررات مالی و سایر ضوابطی که چه در قوانین وجود دارد صورت های مالی در بورس و چه توسط مراجعی همچون شورای‌عالی بورس به تصویب رسیده، پیروی کرده است.

او با بیان اینکه انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس در سال جاری نیز رخ می‌دهد، خاطرنشان کرد: این اقدام پس از تصویب صورت‌های مالی توسط شورای‌عالی بورس، منتشر می‌شود و این رویه در سال‌های آتی نیز ادامه‌دار است و نمی‌توان نقطه توقفی برای آن لحاظ کرد.

معاون اجرایی سازمان بورس با بیان اینکه در سازمان بورس برنامه‌هایی برای توسعه شفافیت مالی در دست اقدام است، اظهار کرد: از آنجا که در سازمان بورس نکته‌ای برای پنهان کردن وجود ندارد و تمامی فعالیت‌های این سازمان روشن و شفاف است، بنابراین، تمامی اطلاعات با قابلیت دسترسی عمومی، منتشر خواهند شد.

مفهوم صورت‌های مالی در بورس چیست؟

صورت‌های مالی بازنمایی اطلاعات خلاصه و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است.

مفهوم صورت‌های مالی در بورس چیست؟

اقتصاد

صورت‌های مالی به گزارش‌های خلاصه و استاندارد گفته می‌شود که براساس آنها می‌توان راجع به وضعیت مالی یک شرکت تصمیم گیری کرد.

به بیان دیگر صورت‌های مالی یعنی بازنمایی اطلاعات خلاصه و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری، به گونه‌ای که برای طیف گسترده‌ای از ذینفعان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی سودمند واقع شود.

به طورکلی صورت‌های مالی به ۳ دسته اساسی و مهم از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تقسیم می‌شوند.

در این بین ترازنامه یعنی گزارشی که در آن وضعیت مالی یک بنگاه اقتصادی در یک زمان مشخص ترسیم می‌شود و براساس آن می‌توان به سطح و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت دست پیدا نمود و حقوق صاحبان سرمایه را محاسبه نمود.

صورت سود و زیان نیز گزارشی است که در آن ترکیب عناصر درآمدی و هزینه‌ای که در طی یک دوره مالی حاصل شده و همچنین سهم دولت از عملیات واحد تجاری (مالیات) را به نمایش می‌گذارد.

مفهوم صورت جریان وجوه نقد نیز چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن واحد، جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص‌کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که شرکت‌های بورسی موظفند در پایان سال مالی صورت‌های مالی خود را صورت های مالی در بورس در سایت سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران سازمان بورس اوراق بهادار (کدال) منتشر کنند.

وعده انتشار صورت های مالی سازمان بورس

معاون اجرایی سازمان بورس با اشاره به انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس در سال ۱۴۰۰، وعده داد در سال ۱۴۰۱ هم صورت‌های مالی زیرمجموعه ها بصورت شفاف منتشر شود.

مصطفی بهشتی‌سرشت در مراسم رونمایی از سامانه جدید برگزاری آزمون حرفه‌ای بازار سرمایه با اشاره به اینکه این سامانه با تلاش شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس راه اندازی شده، گفت: نگاه سازمان در حوزه توسعه تخصص‌محور و علاقه‌مند است به موضوع‌های تخصصی و حرفه‌ای بیش از دیگر موضوع‌ها پرداخته شود. بنابراین با این رویکرد بحث مربوط به اطلاع‌رسانی به روابط عمومی سازمان بورس سپرده شد.

وی افزود: از شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس انتظار می‌رود در حوزه آموزش بازار سرمایه، تنظیم‌گر و تسهیل‌گر باشد. قرار نیست این مجموعه تبدیل به یک موسسه آموزشی شود. همان‌طور که سازمان بورس یک نهاد ناظر و تنظیم‌گر است از این شرکت نیز انتظار می‌رود در حوزه آموزش بازار سرمایه تنظیم‌گر و رگولاتور باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: سیاست سازمان در قبال شرکت‌های تابعه شفافیت، تخصص و بهره‌وری بوده و به دنبال آن است تا روابط سازمان با شرکت‌های تابعه، یک رابطه شفاف همراه با پاسخ‌گویی و کارنامه قابل قبول عملکردی و بهره‌وری باشد. مجموعه سازمان بورس به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی متعلق به مردم است و بهتر است همه در جریان باشند که مراوده‌ها به چه صورت تنظیم می‌شود.

بهشتی‌سرشت عنوان کرد: مراوده‌ها مالی و قراردادی با شرکت های تابعه چون شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس و رایان بورس تغییر یافته و از این پس بر اساس قراردادهای مشخص و مبالغ مشخص انجام می‌شود. با انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس در سال ۱۴۰۰، وعده داده می شود در سال ۱۴۰۱ هم صورت‌های مالی زیرمجموعه ها بصورت شفاف منتشر شود.

آغازی نو بر طرح تحول آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

علیرضا قنادان مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه و آموزش بورس هم با بیان اینکه تغییر نام شرکت، مأموریت و گام نخست از یک مسیر تحولی بشمار می‌رود، گفت: روند رو به رشد بازار سرمایه و سطح اثرگذاری آن در اقتصاد از اواسط سال ۹۸ شتاب متفاوت گرفته و با وجود چالش‌های سال ۹۹، حوزه اثرگذاری بازار سرمایه در اقتصاد بسیار بیشتر شده است.

وی درباره سامانه جدید برگزاری آزمون‌های بازار سرمایه توضیح داد: با توجه به اهمیت گواهینامه‌ها برای فعالیت نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه از سه ماه گذشته همزمان با تغییر مدیریتی در این شرکت، مباحث مربوط صورت های مالی در بورس به رفع مشکلات فعالان بازار در زمینه ظرفیت سامانه‌ و زیرساخت‌های مربوط به آزمون ها به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس منتقل شد.

این مقام مسئول افزود: سال گذشته در مجموع ۱۱ هزار و ۲۶۸ نفر ظرفیت ثبت نام برای برگزاری آزمون وجود داشت که در نیمه دوم سال ۹۹ این ظرفیت افزایش یافت. از ابتدای سال تا به امروز سه‌ هزار و ۸۰۲ ظرفیت برگزاری آزمون بوجود آمد که علت کاهش ظرفیت به شرایط کرونایی و توقف آزمون‌ها از ۱۳ تیر ماه برمی‌گردد.

قنادان با پیش‌بینی اینکه تا پایان آذر امکان برگزاری آزمون برای ۲۵ هزار نفر فراهم می‌شود، ادامه داد: در الگوی جدید برخلاف گذشته مبنایی برای روز ثبت نام یا روز بازگشایی برای ظرفیت‌ برگزاری آزمون وجود نخواهد داشت و همه کسانی که متقاضی شرکت در آزمون‌ها باشند، می‌توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. بدین ترتیب ظرفیت برای ثبت نام صورت های مالی در بورس عموم آزاد و افراد می توانند برای ثبت نام به سامانه مراجعه کنند. سامانه جدید از دهم مهر برای ۷۵۰ نفر از کسانی که آزمون‌های آنها در دوره‌های گذشته صورت های مالی در بورس لغو شده بود، باز است و بصورت آزمایشی فعال می‌شود. مرکز تماسی برای افرادی که نیاز به پشتیبانی دارند نیز راه اندازی شده تا به مسائل داوطلبان رسیدگی شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.