پارامترهای توزیع


توزیع پارامترها در چندین گزارش گزارش Cognos

آیا تا به حال نیاز به به روزرسانی پارامترها برای تعداد زیادی نمایش گزارش داشته اید؟ این در Cognos Connection بسیار وقت گیر است. به عنوان مثال ، گزارشی را تصور کنید که دارای 15 پارامتر است (معمولاً از طریق صفحه نمایش سریع آن پر می شود). از آنجایی که پر کردن 15 پارامتر در هر بار اجرای این گزارش کمی مingثر است ، مکان رایج این است که کاربران نماهای گزارش این گزارش را ذخیره کنند (برای انتخاب همه پارامترهای خود و راه اندازی گزارش در آینده بسیار آسان تر).

فرض کنید ما 50 مورد از این گزارش ها را داریم.

حالا تصور کنید که یک نیاز جدید همراه می شود و ما یک پارامتر 16 را به گزارش اضافه می کنیم.

با اضافه شدن پارامتر جدید ، همه 50 نمای گزارش ذکر شده در حال حاضر کافی نیستند. ما باید هر یک از این 50 نمای گزارش را به روز کنیم تا مقدار پارامتر جدید را در نظر بگیریم.

تلاش برای انجام این کار به صورت دستی در Cognos Connection می تواند یک فرآیند بسیار وقت گیر باشد.

ورودی امروز وبلاگ در مثال بالا توضیح داده می شود - به روز رسانی مقادیر پارامترها در چندین نمای گزارش با استفاده از توزیع کننده املاک ویژگی در MotioPI حرفه ای.

ابتدا وارد Cognos Connection می شویم و پارامتر جدید را به صورت دستی به یکی از نماهای گزارش اضافه می کنیم (این نمای گزارش به شی "قالب" در MotioPI). این مرحله به روش "معمولی" Cognos و با استفاده از Cognos Connection و صفحه نمایش سریع گزارش انجام می شود.

اکنون که یک الگوی مناسب داریم ، وارد آن می شویم MotioPI Professional برای تکرار مقادیر پارامترهای انتخاب شده از شی قالب ما بر روی بسیاری از نماهای گزارش دیگر.

باز کن Motioپنل توزیع کننده املاک PI Pro. شی قالب را انتخاب کنید ، که نمای گزارشی است که به صورت دستی در مرحله قبل تنظیم کرده اید. کلیک کنید روی "انتخاب قالب قالب" را فشار دهید تا پنجره Cognos Object Selector ظاهر شود.

در پنجره Cognos Selector ، از درخت برای پیمایش و انتخاب شی الگو استفاده کنید (در تصویر زیر ، ما از گزارش استفاده می کنیم ، اما شما به همین راحتی می توانید از نمای گزارش استفاده کنید). کلیک کنید بر روی "انتخاب کنید" را فشار دهید.

بخش "ویژگی های الگو" در سمت چپ سه قسمت کشویی عمومی ، گزارش و مجوزها را نشان می دهد. این موارد با سه زبانه مطابقت دارد که در Cognos Connection در بخش "Properties" گزارش مشاهده می کنید.

"Parameters" را در پایین "Report" انتخاب کنید و لیستی از پارامترهای مرتبط با گزارش ظاهر می شود. پارامتر جدید خود را انتخاب کرده و با استفاده از دکمه پیکان های حرکت ، آن را به بخش "Properties Selected" در سمت راست منتقل کنید.

اکنون ، در بخش "Select Object (s)" ، کادر انتخاب "Report View" را انتخاب کنید.

استفاده از "محدود، تنگ" را فشار دهید تا فقط نماهای گزارش را جستجو کنید که باید با پارامتر جدید به روز شوند. نماهای گزارش را از قسمت "Cognos Content" در سمت چپ انتخاب کرده و با استفاده از پیکان های حرکت آنها را به ناحیه "موارد انتخاب شده" منتقل کنید. روی "اعمال" کلیک کنید.

سپس روی دکمه "ارسال" کلیک کنید تا اشیاء مورد نظر (نمای گزارش) را که تازه از پنجره "Cognos Object Selector" انتخاب کرده اید ، بگیرید.

هر یک از نماهای گزارش را انتخاب کنید تا با پارامتر جدید به روز شود. کلیک "پیش نمایش" برای ارزیابی اثرات افزودن پارامتر جدید. با این کار هر یک از نماهای گزارش ، قبل و بعد از افزودن پارامتر جدید ، معتبر می شود. این مرحله همچنین نگاهی دقیق به ویژگی های قدیمی و جدید هر شی هدف ارائه می دهد.

در پنجره مشروح ، می توانید اضافات ایجاد شده در این نمای گزارش را با رنگ آبی مشاهده کنید: پارامترها -> نوع محصول = اتو

برای تکمیل کار به روزرسانی همه این نماهای گزارش با پارامتر جدید ، روی کلیک کنید "اجرا کن" را فشار دهید.

بدون ویژگی توزیع کننده اموال از MotioPI Pro در این مورد استفاده ، کاربر نهایی را ملزم می کند که تمام نمای گزارش مربوطه را در Cognos Connection به صورت دستی پیدا و تنظیم کند. در صورت به روزرسانی 50 نمای گزارش ، می توانید تصور کنید که این روند چقدر خسته کننده بود.

توزیع پارامترها در چندین گزارش گزارش Cognos

آیا تا به حال نیاز به به روزرسانی پارامترها برای تعداد زیادی نمایش گزارش داشته اید؟ این در Cognos Connection بسیار وقت گیر است. به عنوان مثال ، گزارشی را تصور کنید که دارای 15 پارامتر است (معمولاً از طریق صفحه نمایش سریع آن پر می شود). از آنجایی که پر کردن 15 پارامتر در هر بار اجرای این گزارش کمی مingثر است ، مکان رایج این است که کاربران نماهای گزارش این گزارش را ذخیره کنند (برای انتخاب همه پارامترهای خود و راه اندازی گزارش در آینده بسیار آسان تر).

فرض کنید ما 50 مورد از این گزارش ها را داریم.

حالا تصور کنید که یک نیاز جدید همراه می شود و ما یک پارامتر 16 را به گزارش اضافه می کنیم.

با اضافه شدن پارامتر جدید ، همه 50 نمای گزارش ذکر شده در حال حاضر کافی نیستند. ما باید هر یک از این 50 نمای گزارش را به روز کنیم تا مقدار پارامتر جدید را در نظر بگیریم.

تلاش برای انجام این کار به صورت دستی در Cognos Connection می تواند یک فرآیند بسیار وقت گیر باشد.

ورودی امروز وبلاگ در مثال بالا توضیح داده می شود - به روز رسانی مقادیر پارامترها در چندین نمای گزارش با استفاده از توزیع کننده املاک ویژگی در MotioPI حرفه ای.

ابتدا وارد Cognos Connection می شویم و پارامتر جدید را به صورت دستی به یکی از نماهای گزارش اضافه می کنیم (این نمای گزارش به شی "قالب" در MotioPI). این مرحله به روش "معمولی" Cognos و با استفاده از Cognos Connection و صفحه نمایش سریع گزارش انجام می شود.

اکنون که یک الگوی مناسب داریم ، وارد آن می شویم MotioPI Professional برای تکرار مقادیر پارامترهای انتخاب شده از شی قالب ما بر روی بسیاری از نماهای گزارش دیگر.

باز کن Motioپنل توزیع کننده املاک PI Pro. شی قالب را انتخاب کنید ، که نمای گزارشی است که به صورت دستی در مرحله قبل تنظیم کرده اید. کلیک کنید روی "انتخاب قالب قالب" را فشار دهید تا پنجره Cognos Object Selector ظاهر شود.

در پنجره Cognos Selector ، از درخت برای پیمایش و انتخاب شی الگو استفاده کنید (در تصویر زیر ، ما از گزارش استفاده می کنیم ، اما شما به همین راحتی می توانید از نمای گزارش استفاده کنید). کلیک کنید بر روی "انتخاب کنید" را فشار دهید.

بخش "ویژگی های الگو" در سمت چپ سه قسمت کشویی عمومی ، گزارش و مجوزها را نشان می دهد. این موارد با سه زبانه مطابقت دارد که در Cognos Connection در بخش "Properties" گزارش مشاهده می کنید.

"Parameters" را در پایین "Report" انتخاب کنید و لیستی از پارامترهای مرتبط با گزارش ظاهر می شود. پارامتر جدید خود را انتخاب کرده و با استفاده از دکمه پیکان های حرکت ، آن را به بخش "Properties Selected" در سمت راست منتقل کنید.

اکنون ، در بخش "Select Object (s)" ، کادر انتخاب "Report View" را انتخاب کنید.

استفاده از "محدود، تنگ" را فشار دهید تا فقط نماهای گزارش را جستجو کنید که باید با پارامتر جدید به روز شوند. نماهای گزارش را از قسمت "Cognos Content" در سمت چپ انتخاب کرده و با استفاده از پیکان های حرکت آنها را به ناحیه "موارد انتخاب شده" منتقل کنید. روی "اعمال" کلیک کنید.

سپس روی دکمه "ارسال" کلیک کنید تا اشیاء مورد نظر (نمای گزارش) را که تازه از پنجره "Cognos Object Selector" انتخاب کرده اید ، بگیرید.

هر یک از نماهای گزارش را انتخاب کنید تا با پارامتر جدید به روز شود. کلیک "پیش نمایش" برای ارزیابی اثرات افزودن پارامتر جدید. با این کار هر یک از نماهای گزارش ، قبل و بعد از افزودن پارامتر جدید ، معتبر می شود. این مرحله همچنین نگاهی دقیق به ویژگی های قدیمی و جدید هر شی هدف ارائه می دهد.

در پنجره مشروح ، می توانید اضافات ایجاد شده در این نمای گزارش را با رنگ آبی مشاهده کنید: پارامترها -> نوع محصول = اتو

برای تکمیل کار به روزرسانی همه این نماهای گزارش با پارامتر جدید ، روی کلیک کنید "اجرا کن" را فشار دهید.

بدون ویژگی توزیع کننده اموال از MotioPI Pro در این مورد استفاده ، کاربر نهایی را ملزم می کند که تمام نمای گزارش مربوطه را در Cognos Connection به صورت دستی پیدا و تنظیم کند. در صورت به روزرسانی 50 نمای گزارش ، می توانید تصور کنید که این روند چقدر خسته کننده بود.

بیش از ۹۹ درصد اسناد خزانه بودجه استان کرمان جذب شد

بیش از 99 درصد اسناد خزانه بودجه استان کرمان جذب شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ، شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمان صبح امروز با حضور محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان و تعدادی از اعضای این شورا در سالن شهید مرتضوی‌زاده استانداری برگزار و آخرین وضعیت بودجه و فضای کسب و کار استان بررسی شد.

جعفر رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در این جلسه با بیان اینکه براساس آیین‌نامه شورا مدیران باید شخصاً در این جلسه حضور پیدا کنند، اظهار داشت: امروز اغلب مدیران عضو شورا در جلسه حضور ندارند در صورتی که مدیران باید در شرایطی که امکان حضور در جلسه را ندارند، جانشین خود را به صورت کتبی معرفی کنند.

وی با اشاره به اینکه هزار و 504 میلیارد تومان اسناد خزانه در بودجه 1400 استان کرمان گفت: از این میزان 99.6 درصد آن جذب شده و استان کرمان در این حوزه نسبت به متوسط کشوری از جایگاه خوبی برخوردار است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با بیان اینکه در بودجه امسال 3 هزار و 158 میلیارد تومان در تملک دارایی سرمایه‌ای به استان ابلاغ شده، افزود: از این میزان 215.5 میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اینکه 35 میلیارد و 410 میلیون تومان ابلاغ جدید در تبصره 6 عوارض مالیات مربوط به وزارت نیرو داریم، گفت: طبق قانون این بودجه بین آبفا برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری توزیع می‌شود.

رودری با بیان اینکه فضای کسب و کار یکی از مهم‌ترین پارامترهای زیرساختی و بستر اقتصاد است، ادامه داد: اتاق بازرگانی پایش فضای کسب و کار را به عهده دارد و براساس شاخص‌ها وضعیت استان ارزیابی می‌شود.

سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی پارامترهای توزیع استان کرمان نیز در این جلسه با بیان اینکه هیچ کس بهتر از اتاق بازرگانی نمی‌تواند فضای کسب و کار را قضاوت کند، اظهار داشت: این اتاق هر روز با بنگاه‌های اقتصادی سر و کار داشته و از وضعیت و مشکلات آنها آگاه است.

وی با اشاره به اینکه دو سال قبل در استان کرمان با وجود پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای 32 هزار ریزش شغلی داشتیم، گفت: سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان فرار سرمایه از استان انجام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه فضای کسب و کار استان مشکل دارد، بیان کرد: بنابه اعلام مسئولان رسمی، درآمد سرانه خانوارهای شهری استان کرمان پایین‌ترین رتبه را در کشور دارد.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی مسئول پایش فضای کسب و کار است، گفت: هر سه ماه یک بار این کار انجام می‌شود و برآوردها نشان می‌دهد که بیش از 20 درصد نیاز شرکت‌های بزرگ استان کرمان، از داخل استان تامین نمی‌شود.

طبیب‌زاده با اشاره به اینکه شرکت‌های بزرگ اقتصادی استان باید این فرصت را به صنایع کوچک و متوسط بدهند که آنها هم بتوانند رشد کنند، تصریح کرد: در مجموع فضای کسب و کار در استان مطلوب نیست و باید همه کمک کنیم.

جایابی پارکینگ برای خودرو‌ها در کمترین زمان ممکن با سامانه‌ای هوشمند میسر شد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نیاز به یک سامانه هوشمند که به رانندگان بهترین پارکینگ با توجه به پارامتر‌های مختلف از جمله فاصله تا مقصد بعدی و سفر بعدی را توصیه کند. این سامانه توسط دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی طراحی و تولید و در اختیار شهرداری‌ها، عموم مردم، مالکان پارکینگ‌های خصوصی و مدیران حوزه ترافیک قرار گرفته است. این سامانه با حمایت گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی پارامترهای توزیع و فناوری ریاست جمهوری تجاری سازی شده است.

هدف از این طرح ارائه یک سامانه با ترکیب علوم سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات مکانی برای معرفی بهترین پارکینگ به شهروندان متقاضی است. در این سامانه از حسگر‌های مختلف برای جمع آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل مدیریت پارکینگ استفاده می‌شود.

با استفاده از سنجش از دور با تصویربرداری از سکو‌های بدون سرنشین در زمان کوتاه، اطلاعات مربوط به پارکینگ‌ها خالی جمع آوری می‌شود. در پردازش داده‌های بزرگ، روش‌های یادگیری عمیق مبتنی بر شبکه‌های عصبی کانولوشنال استفاده می‌شود. سیستم اطلاعات مکانی برای تحلیل پارامتر‌های تاثیرگذار در انتخاب پارکینگ به کار گرفته شده و بهترین پارکینگ و کوتاه‌ترین مسیر منتهی به آن به متقاضی معرفی می‌شود.

واکنش منفی روزنامه دولت به راهکارهای 5اقتصاددان مشهور

اقتصادنیوز: ایران روزنامه ارگان دولت به نامه 5 اقتصاددان ایرانی واکنش نشان داد. روز پانزدهم مهرماه جاری مسعود نیلی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش،و حسن درگاهی درباره ریشه ناآرامی‌های اخیر نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند.

واکنش منفی روزنامه دولت به راهکارهای 5اقتصاددان مشهور

به گزارش اقتصادنیوز، این روزنامه نوشت:این اقتصاددانان که درطول دهه‌های اخیر بخصوص دهه 1390 درقالب مشاوران مستقیم و غیرمستقیم نقش مهم و تأثیرگذاری درشکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی کشور داشتند، دربیانیه خود، مشکلات و عقب ماندگی‌های این دهه را دلیل اصلی ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر معرفی کرده‌اند. درواقع می‌توان گفت این اقتصاددانان به نوعی به شکست تفکرات و دیدگاه‌های خود در اداره اقتصاد و توسعه آن اعتراف کرده‌اند، اما هیچ گاه به صورت رسمی نقش خود را دراین مشکلات نپذیرفته‌اند.

در بخشی از نامه این پنج اقتصاددان آمده است: با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، مشارکت مؤثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند، اما مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملاً ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.

اقتصاددانان امضا کننده بیانیه یک آمار از وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی آورده و نوشته‌اند: تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور از ۱۱میلیون به رقم هشداردهنده ۲۳میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.

آمارهای بیانیه نشان می‌دهد در چهار سال گذشته یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری قرار گرفتن همه اقشار در شیب نزولی بوده با این تفاوت که قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. اقتصاددانان تأکید کرده اند: پارامترهای توزیع امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.

به گفته اقتصاددانان در سوی مقابل شهروندان مکرراً در معرض شنیدن اخبار تخلفات مالی گسترده، مشاهده زندگی لوکس فرزندان مسئولان و لمس رانت‌های بزرگ هستند.چنین تناقضی برای شهروندانی که در معرض فقر و کاهش رفاه هستند قابل قبول نیست و در این بستر جامعه عصبانی و خشم آنها آماده اشتعال است.

یک تناقض آشکار

درحالی این اقتصاددانان با ارائه آمار و ارقام از دهه 1390 عقب‌ماندگی‌های این دوره را عامل مشکلات کنونی کشور می‌دانند که دراین دوره دولت مورد حمایت آنها در رأس امور اجرایی کشور قرار داشت و با استفاده از مشاوره‌های این افراد اقدام به سیاستگذاری می‌کرد. سیاست‌هایی که نتیجه آن – همانگونه که همین اقتصاددانان به آن اعتراف کرده اند- افزایش شکاف طبقاتی، کوچک شدن طبقه متوسط، کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه مردم و. شده است. دراین میان مسعود نیلی شناخته شده‌ترین امضا کننده این نامه خود درکسوت مشاور و دستیار ویژه اقتصادی حسن روحانی مشغول به کاربود و درزمان مسئولیت وی، سیاست خسارت بار ارز ترجیحی به تصویب رسید و اجرایی شد.

مسعود نیلی که دردوره‌های مختلفی مسئولیت‌های مهمی در دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی داشته است و همواره در بزنگاه‌های تاریخی مسئولیت خود را رها کرده است، تاکنون چندین بار از شرایط اسفبار دهه 1390 گلایه کرده است. بی‌آنکه به این تناقض آشکار توجه داشته باشد که خود و همفکرانش که اکنون به صورت مشترک نامه سرگشاده اخیر را امضا کرده‌اند، چه نقشی در وضعیت امروز اقتصاد ایران و مشکلات آن داشته‌اند.

نیلی علاوه بر تصدی معاونت سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از سازمان‌های کلیدی دراقتصاد ایران، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی از سال 1392 به مدت پنج سال درکسوت دستیار و مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور فعالیت کرده و مسئولیت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را برعهده داشته است. وی که تمام امید خود را به نهایی شدن برجام و ازسرگیری مراوده با کشورهای غربی بسته بود، پس از بهبود موقتی فضای روانی جامعه درپی امضای توافق برجام به محض خروج امریکا از این توافق و بدتر شدن شرایط اقتصاد از سمت خود استعفا داد و همانند دوره‌های قبل که در دولت مسئولیت داشت، در بزنگاه‌های تاریخی کنارکشید.

اکنون نیلی از شرایطی اظهارنگرانی می‌کند که خود یکی از بانیان آن است. وی پنج سال دریکی از حساس‌ترین پست‌های اقتصادی دولت تکیه زده بود و به دلیل نفوذ زیادی که در دولت داشت، توانست ایده‌های اقتصادی خود را اجرایی کند، اما همانگونه که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند به محض تغییر شرایط بیرونی و تصمیمی که در خارج از مرزهای اقتصاد ایران گرفته شد، شرایط درونی اقتصاد ایران نیز به هم ریخت و برهمین اساس نیلی درقامت یک منتقد دولت استعفا داد.

دراین باره باید به دو نکته مهم توجه کرد؛ یکی اینکه بخش عمده شرایطی که اقتصاد ایران دچار آن شده زائیده تفکرات و اقدامات اشتباهی است پارامترهای توزیع که در زمان مسئولیت مسعود نیلی و همفکرانش در کسوت یک مشاور ارشد اقتصادی اتخاذ شده است. بنابراین این استاد دانشگاه باید بدون فرافکنی و فرار به جلو مسئولیت و نقش خود را دراین شرایط بپذیرد و به آن اقرار کند. اینکه تا چه حد سیاست‌های اشتباه دولت قبل نقش داشته است. ازسوی دیگر این اقتصاددان همانند گذشته تنها به انتقاد از وضع موجود پرداخته و راهکار دقیقی برای برون‌رفت از این وضع ارائه نکرده است.

علاوه برمسعود نیلی، چهار اقتصاددان دیگری که نامه اخیر را امضا کرده‌اند نیزبه سهم خود درعقب ماندگی‌های دهه یادشده مؤثر بوده‌اند، به طوری که دو نفر ازاین افراد یعنی محمد طبیبیان و حسن درگاهی نقش مهمی درتدوین برنامه‌های توسعه دوم تا سوم داشته‌اند و بدین ترتیب زیرساخت‌های اقتصاد کشور را پایه‌ریزی کرده‌اند. سایر افراد امضاکننده نامه نیز هرچند‌ دارای سمت اجرایی مهمی نبوده‌اند، اما بواسطه ارتباط نزدیکی که با دولتمردان گذشته (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) داشته‌اند، تفکرات خود را به بدنه دولت تزریق کرده‌اند. تفکراتی که نتیجه آن نه تنها پیشرفت و توسعه نبوده بلکه عقب‌رفت بوده است.

40 سال زمان نیاز است

به اعتقاد کارشناسان برای بازگشت به شرایط ابتدای دهه 1390 حداقل به 30 تا 40 سال زمان نیاز است. اما با وجود تمام این مشکلات و تنگناها، دولت سیزدهم با اتکا به توان مدیران جوان و انقلابی پابه عرصه گذاشت تا یک به یک موانع پیش روی اقتصاد ایران را از میان بردارد و روزنه‌های آینده‌ای درخشان را به روی مردم بازکند. هرچند هنوز تا یکسالگی دولت چند ماه باقی مانده است، ولی از هم‌اکنون نشانه‌های بهبود ازمیان شاخص‌های کلان اقتصادی نمود پیدا کرده است. تنها کافی است نگاهی به شاخص‌های کلانی چون رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و پایه پولی و. بیندازیم تا مسیری که درآینده اقتصاد ایران وارد آن می‌شود نمایان شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.