مهلت استفاده از خیارات


البته اصطلاحی با عنوان اسقاط کافه خیارات وجود دارد که با قید این عنوان در قرارداد حق فسخ طرفین از طریق خیارات ساقط می‌شود که در پذیرش این امر طرفین باید هشیار باشند. البته بر اساس نظر برخی حقوقدانان برخی از خیارات از جمله خیار غبن با شرایطی، خیار تدلیس یا خیار تعذر تسلیم قابل اسقاط نیستند.

صرفاً دعاوی فسخ، انفساخ و بطلان معاملات

در خصوص دادخواست آقایان و.ذ. و. به طرفیت شرکت. (سهامی خاص) با وکالت آقای ع.الف. و نیز بانک. با وکالت آقای الف.الف. به خواسته تأیید فسخ اجاره‌نامه شماره 139317 مورخ 9/2/87 دفترخانه. تهران و الزام خوانده به تخلیه و تحویل مورد اجاره به انضمام خسارات دادرسی را تقدیم و در توضیح بیان نمودند که: «طبق اجاره نامه فوق‌الذکر یک باب واحد تجاری به پلاک ثبتی شماره. فرعی از. اصلی مفروز و مجزا شده. فرعی از اصلی مذکور واقع در بلوار ارتش به مدت 60 ماه از تاریخ 1/2/87 لغایت 1/2/92 به خوانده محترم اجاره داده شده‌است و مال‌الاجاره مبلغ ماهیانه 000/000/1 ریال مورد توافق قرار‌گرفته و قبوض اقساطی اجاره برای هر سال به شماره های. تا. از سوی دفترخانه صادر و مقرر شده‌است تأخیر در پرداخت هر قسط تا 10 روز در بقیه مدت برای مؤجر حق فسخ به دنبال خواهد داشت و چون خواندگان محترم تاکنون هیچگونه مبلغی به عنوان اجاره‌بهاء پرداخت ننموده‌اند، لذا موجرین در جهت استفاده از خیار فسخ مندرج در قرارداد، مراتب فسخ اجاره‌نامه را طی اظهارنامه شماره 25893 مورخ 28/12/91 ابلاغ نموده‌اند و تقاضای رسیدگی دارند.» دادگاه نظر به اسناد و مدارک مستند دعوی و قرارداد رسمی استیجاری بین خواهان‌ها و خوانده ردیف اول و نیز انتقال مورد اجاره حسب اذن قراردادی به خوانده ردیف دوم و شرط مندرج در آن در خصوص فسخ قرارداد و ملاحظه اخطاریه دفترخانه شماره. در تاریخ 31/1/92 مبنی بر پرداخت اجاره‌بهای معوقه و صرف‌نظر از اینکه طی رسید مورخ 1/2/92 مبلغ 000/000/60 ریال بابت اجاره‌بهای معوقه در حساب موجرین و صرف‌نظر از انقضاء مدت اجاره در تاریخ 1/2/92 و همچنین نظر به اظهارات وکلای خواندگان در لوایح تقدیمی و احراز مالکیت خواهان‌ها به شرح گزارش اداره ثبت اسناد و املاک شمیران، دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به بند 9 ماده 14 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد 56 و ماده 1257 از قانون مدنی و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن تأیید اعلام فسخ قرارداد اجاره مزبور، حکم به تخلیه و تحویل مورد اجاره از سوی خواندگان و نیز پرداخت مبلغ 000/287 ریال بابت هزینه دادرسی من باب تسبیب در طرح دعوی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 9209970011000628 مورخ 29/8/92 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تأیید فسخ قرارداد اجاره شماره 139317 مورخ 9/2/1387 دفترخانه. تهران و تخلیه و تحویل مورد اجاره به انضمام هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است، وارد و محمول بر صحت نبوده و به استنباط دادگاه نخستین خلل و اشکال قانونی وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید تقدیم و ارائه ننموده است و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست بعلاوه ایراد تجدیدنظرخواه به اینکه در زمان تقدیم دادخواست خواهان بدوی مدت اجاره به تاریخ 1/2/1392 منقضی گردیده بود، منطبق با واقع نمی‌باشد. زیرا تاریخ ثبت دادخواست بدوی تاریخ 27/1/1392 می‌باشد که خارج از مهلت انقضای قرارداد اجاره متنازعٌ‌فیه نمی‌باشد. و ایراد دیگر تجدیدنظرخواه به اینکه فوریت اعمال خیار فسخ از ناحیه موجرین قرارداد اجاره رعایت نگردیده است، نیز وارد نمی‌باشد. زیرا طبق قرارداد اجاره شماره 139317 مورخ 9/2/1387 تأخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز موجب خیار فسخ در بقیه مدت برای موجر خواهد بود و از متن یاد شده چنین استنباط می‌شود که این خیار تا روز آخر قرارداد برای موجر باقی است و فوریت اعمال آن ملاحظه نمی‌شود. از این رو دادگاه باستناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. بدیهی است که حق مطالبه سرقفلی موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 برای مستأجر (تجدیدنظرخواه) محفوظ می‌باشد. رأی صادره حضوری و قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امی - مداح

مهلت استفاده از خیارات

سلام ما یه موتور خریدم ، موقع تعویض پلاک ، راهور موتور و مدارک و توقیف کرد گفتن، اولین مالک ( چند تا مالک قبلی تعویض پلاک نکرده بودن) مشکل قضایی و داره و حکم توقیف موتور سال ۹۶ صادر شده ما موتور رو تیر ۱۴۰۱ خریدیم، حالا مالک اول نمیره دنبال کارای پروندش ، ما هم درخواست ابطال معامله دادیم ، ممکن درخواستمون رد بشه؟

سلام. به احتمال قوی معامله ابطال میشه.

سلام فروشنده در دادگاه تعهد داده که تا ۶ ماه مبیع را تحویل دهند ودرعوض خریدار هم براساس پیشرفت کار چک پاس کند
ولی فروشنده درطول این ۶ ماه مبیع تحویل نداده وبعد ۹ ماه ارتخلف تعهد ادعای فسخ معامله کرده ایا می تواند معامله را فسخ کند؟

سلام وقت بخیر. اگر داخل قرارداد حق فسخ قید نشده باشه نمیتونه فسخ کنه.

باسلام درسال۲۰ ۶ .۹۶قراردادی نوشته شده شرط شدهمبلغی ازمعامله تایک هفته پرداخت شودبیعانه ولی نشده والباقی چندمابعدطی دوفقره چک پرداخت شودنشده قولنامه عادی وهیچ چکی درقولنامه قیدنشده وریالی هم پرداختی نداشته ویک ساهددرقولنامه بوده بعدسه ماه خریداراومده گفته میخام یک چکی داده ۱۵۰ میلیون بدون تاریخ شخصی حکم ونویسنده قیدکرده درصورت نقدشدن تاده روزبعدنشده حکم قولنامه منوپاره کرده وطرف اعتراف کرده نمیتونم بخرم حال بعد۶سال رفته شکایت کرده قولنامه خودشوپاره نکرده ولی پیش من وحکم قسم خورده پاره کردم چکارکنم

سلام سوالتون رو خیلی مبهم مطرح کردین. ولی تا جایی که متوجه شدم باید دادخواست فسخ به دلیل خیار تاخیر ثمن بدین.

سلام وقت بخیر من یک دستگاه کشنده وارداتی معامله کردم بدونه پلاک در بنگاه معامله شده.فروشنده مارو به شرکت وارد کننده معرفی کرد و قرار شده بود که ما یک ماشین فرسوده اسقاط کنیم ودر مقابلش شرکت کشنده وارداتی رو پلاک کند حال از اینکه ما خبر نداشتیم که شرکت مشکل قانونی داره و جلویی فعالیتش بستس وما رو ۷ ماه در انتظار گذاشته و امروز و فردا میکرد تازه متوجه شدیم شرکت مشکل داشته و فروشنده و بنگاه دار آگاهی کامل به این جریان داشته بود سر ما رو کلاه گذاشته بودن و پول را نقدو کامل دریافت کردن آیا بعد از ۷ ماه معامله فسخ میگردد🙏

سلام و وقت بخیر. اگر قانونا امکان پلاک کردن خودرو و تنظیم سند نباشه میتونید فسخ کنید.

باسلام
بنده ماشینی رو بدون اطلاع از اینکه شاسی هاش ضربه خورده خریدم.بعد از مدتی با شخصی بصورت تهاتر با سهام بیمارستان معامله کردیم و اون شخص ماشین رویت کردند و معامله انجام شد سهام بیمارستان به نام من شد و ماشین رو هم قرارداد نوشتیم
حالا ماشین رو بردن کارشناسی و گفتن شاسی های ماشین ضربه خورده
آیا ایشون میتونه شکایت کنه و معامله رو فسخ کنه

سلام وقت بخیر. بستگی به قرارداد بینتون داره اگر چیزی در مورد عیب نوشته نشده باشه و زمان زیادی هم نگذشته باشه ایشون میتونه بابت خیار عیب، فسخ قرارداد رو بخواد.

ممنونم از پاسختون
حدودا ۲۰روز گذشته

سلام علیکم
برای ابطال معامله چه مدارکی لازم هست در هنگام رجوع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؟

سلام وقت بخیر چجوری میتونم معامله ای را ک حکم فسخ براش گرفته شده و طرفین حضور ندارن و غیابی صادرشده باطل کنم و کلا از شکایتم صرف نظر کنم

سلام وقت بخیر. اگر رای قطعی شده باشه قرارداد فسخ قطعی هستش.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

گروه وکلای آپادانا در بخش‌های، حقوقی، کیفری، ملکی، ثبتی، بین المللی و دیگر امور حقوقی با ارائه مشاوره حقوقی، قبول وکالت و ارزیابی پرونده‌ها، موکلین را از روند رسیدگی، درصد موفقیت و شرایط کلی پرونده آگاه می سازد. همچنین برای افرادی که نیازمند تنظیم دادخواست و لوایح حقوقی هستند متون مورد نظر را توسط بهترین وکیل پایه یک دادگستری ارائه می‌دهد. این خدمات به صورت حضوری و غیر حضوری ارائه می شود تا متقاضیانی که کمبود وقت، کمبود بودجه و یا دوری مسافت را دارا هستند نیز بتوانند از این خدمات استفاده مناسب نمایند.

اطلاعات تماس :

آدرس : تهران، فلکه اول تهرانپارس، خیابان گلبرگ، ساختمان گلستان، طبقه ۳ واحد شرقی، واحد ۱۱۲

نحوه نوشتن فسخ قرارداد

یکی از مهم ترین حق هایی که حقوق مدنی و قانون آن برای طرفین قرارداد قائل شده است مربوط به حق فسخ قرارداد است. گاهی به علت های مختلف قانون برای ما این حق را قائل می شود تا پس از تنظیم قرارداد بتوانیم به قرارداد و تعهدات دو طرف پایان ببخشیم و آن را عملا بی اعتبار کنیم. فسخ قرار داد یک عمل یک طرف است که به موجب احراز شدن برخی از شرایط می تواند از طرق دیگران اعمال شود. وقتی حق فسخ یک قرارداد برای ما ایجاد می شود این سوال مطرح است که نحوه نوشتن فسخ قرارداد چگونه است.در این مطلب با ما همراه باشید به نحوه نوشتن فسخ قرارداد و شرایط آن بپردازیم.

نحوه نوشتن فسخ قرارداد به چه صورت است ؟

پیش از آنکه به نحوه نگارش فسخ قرارداد بپردازیم باید آگاه باشیم که از کدام دسته از خیارات قصد فسخ قرارداد را داریم . منظور از خیارات در حقوق مدنی اختیاراتی است که قانونگذار برای فسخ قرار داد در اختیار طرفین گذاشته است. نحوه نوشتن فسخ قرارداد نیز باید بر اساس این خیارات صورت بگیرد. برخی نکاتی که پیش از پرداختن به نحوه نگارش فسخ قرارداد بایدمد نظر داشته باشید به این شرح است :

  • متن نگارش شده برای فسخ قرارداد را باید از طریق یکی از دفاتر ثبت قضایی به طرف دیگر قرارداد ابلاغ کنید. این عمل را فرستادن اظهارنامه یا ابلاغ قانونی می گویند و از نظر حقوقی و قانونی اهمیت زیادی دارد.
  • باید توجه داشته باشید که زمانی حق استفاده از خیارات را دارید که اسقاط کافه خیارات ذکر نشده باشد.منظور از اسقاط کافه خیارات این است که تمامی اختیارات مبنی بر فسخ قرارداد ساقط می گردد.
  • برخی از خیارات یعنی خیار تدلیس ، تفلیس و تعذر تسلیم حتی با وجود ذکر شدن اسقاط کافه قابل اسقاط نمی باشد.
  • اهمیت ابلاغ فسخ قرارداد در این می باشد که طرف دیگر معامله متعاقبا نمی تواند ادعا صحت معامله را داشته باشد. از انجا که خیارات و حق فسح معامله حقوقی می باشند و افراد می توانند از آن استفاده کنند یا نکنند ، این اهمیت دارد که شما از طریق یک راه قانونی به طرف دیگر معامله اعلام دارید که قرارداد را فسخ نموده اید.

در ادامه برای آگاهی از نحوه نوشتن فسخ قرارداد با ما همراه باشید.

نحوه نوشتن فسخ قرارداد

نحوه نگارش فسخ قرارداد پس از عدم انجام تعهدات قراردادی

یکی از مهم ترین مواردی که در آن قانون برای طرف معامله حق فسخ قائل شده است زمانی می باشد که احد طرفین به تعهدات خود در مدت زمان تعیین شده عمل نکند. در این صورت اولین ضمانت قانونی که برای طرف معامله تعیین شده است حق فسخ قرارداد است. پس از سر رسیدن انقضای مدت قرارداد شما باید از طریق یک ابلاغیه قانونی که از طریق دفاتر ثبت قضایی ارسال می شود به طرف دیگر معامله اعلام نمایید که قرار داد را فسخ نموده اید. نحوه نوشتن فسخ قرارداد در این مواقع بدین صورت می باشد.

با توجه به قرارداد شماره ………………………..تنظیم شده مورخ ………………… در ……………(آدرس محل تنظیم قرار داد) جناب اقا/خانم………………….. متعهد گردیده است تا تاریخ…………………. یکی از سری از خدماتی را از قبیل ……………….(تعهداتی که طرف دیگر معامله داشته است ذکر می کنید) انجام دهد. با توجه به انقضای مدت معامله و عدم انجام تعهدات قرارداد شماره ………. مورخ ………….. تا تاریخ …………..این قرارداد فسخ می گردد.

شما با تسلیم این ابلاغیه به دفاتر ثبت قضایی یک طرفه معامله را فسخ نموده اید و این موضوع را نیز ابلاغ نموده اید.

نحوه نوشتن فسخ قرارداد از طریق خیار تاخیر ثمن

عدم انجام تعهدات تنها موجب ایجاد حق فسخ نمی شود و یکی دیگر از مواردی که به شما حق فسخ قرارداد میدهد ، تاخیر ثمن است. تصور کنید که شما ماشینی را به شخصی فروخته باشید و شخص متعهد شود تا ثمن معالمه را به شما تسلیم کند. اگر طرف مطابق این تعهد عمل نکند ، فرد طرف دیگر معامله این حق را خواهد داشت که با استفاده از خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ نماید. پیش از مشاهده نحوه نوشتن فسخ قرارداد از طریق خیار تاخیر ثمن این نکات را باید مد نظر داشته باشید :

  • مبیع باید عین معین یا کلی در معین باشد.
  • برای قرارداد و تسلیم ثمن معامله نباید زمان خاصی تعیین شده باشد به عبارت دیگر قرارداد باید حالیه باشد.
  • باید از تاریخ انعقاد قرارداد سه روز گذشته باشد.
  • در این سه روز فروشنده نباید مبیع را به خریدار تسلیم کرده باشد در غیر این صورت حق استفاده از خیار را نخواهد داشت.

نحوه نوشتن فسخ قرارداد

اگر شروط بالا احراز شده باشد شما میتوانید قرارداد را فسخ نمایید. نحوه نوشتن فسخ قرارداد از طریق خیار تاخیر ثمن به این صورت می باشد :

با توجه به قرارداد شماره ……………… تنظیم و منعقد شده در تاریخ…………… در ………………(محل تنظیم قرارداد)اقا / خانم …………….متعهد به پرداخت ثمن معامله به مبلغ……………………… ریال شده است اما ثمن معامله را تسلیم نکرده است. با توجه به گذشت سه روز از تاریخ انعقاد قرار داد و تاخیر پرداخت ثمن معامله اینجانب ……… قرارداد مذکور را با استفاده از خیار تاخیر ثمن فسخ می نمایم.

اهمیت ابلاغ قانونی این قرارداد در این است که اگر این اظهارنامه به طرف دیگر ابلاغ نگردد فرد ممکن است ادعا نماید که مهلت پرداخت ثمن تمدید شده است.

نحوه نوشتن فسخ قرارداد با استفاده خیار شرط

خیار شرطی اختیاری است که به یکی از طرفین یا شخص دیگری داده می شود و به او این حق را می دهد که تا مدت زمان مشخصی به اراده خود توانایی فسخ معامله را داشته باشد. شایان ذکر است که مدت زمانی حتما باید برای خیار شرط تعیین گردد برای مثال ذکر شود که طرفین پس از انعقاد قرارداد تا 15 روز حق فسخ معامله را دارند. نحوه نوشتن فسخ قرارداد با استفاده از خیار شرط به این صورت می باشد :

با توجه به مفاد قرارداد شماره…………………. منعقد شده در مورخ………………. در ………………. طرفین حق فسخ قرارداد مذکور تا مدت ….. روز خواهند داشت. با توجه به عدم سر رسید مهلت فسخ قرارداد اینجانب قصد فسخ یک طرفه معامله را با استفاده از خیار شرط دارم.

نحوه نوشتن فسخ قرارداد

نحوه نوشتن فسخ قرارداد از طریق خیار عیب

خیار عیب اختاری فسخ قرارداد برای مشتری می باشد. اگر عیبی در مبیع وجود داشته باشد که مشتری به آن پی نبرد و فروشنده آن را ذکر نکند ، اگر پس از انعقاد معامله عیب برای مشترس آشکار شود ، حق فسخ قرارداد با استفاده از خیار عیب وجود خواهد داشت. نحوه نوشتن فسخ قرارداد از طریق خیار عیب به این شرح می باشد :

با توجه به قرارداد شماره ………………. منعقد شده در تاریخ ……………….. در …………………….. مبیع مورد معامله از عیب غیر قابل چشم پوشی برخوردار می باشد که در زمان انعقاد معامله ذکر نگردید. با توجه به احراز شدن شرایط خیار عیب اینجانب قصد فسخ معامله را دارم.

شایان توجه است که برای اطمینان خاطر هر چه بیشتر بهتر است از عیب مبیع مدارک محکمه پسندی را تهیه و تدارک ببینید.

در این مقاله سعی کردیم تا نحوه نوشتن فسخ قرارداد را در مهم ترین خیارات حقوق مدنی ذکر نماییم. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط فسخ معامله و نحوه نگارش فسخ قرارداد از طریق خیارات دیگر با گروه حقوقی عدل و حق تماس بگیرید و به کسب اطلاعات لازم بپردازید.

گروه حقوقی عدل و حق یا سابقه طولانی و ممتاز در زمینه دعاوی حقوقی ، آماده حل مشکلات شما می باشند.

فسخ قرارداد را به چه صورتی باید ابلاغ کرد ؟

باید از طریق دفاتر ثبت قضایی اقدام به ابلاغ قانونی فسخ معامله کرد.

نگارش فسخ قرارداد بر چه اساسی می باشد؟

نگارش متن فسخ قرارداد شما باید بر اساس دلایل و خیاراتی می باشد که با استفاده از آن اقدام به فسخ معامله کرده اید.

اهمیت ابلاغ قانونی فسخ قرارداد در چیست؟

اهمیت ابلاغ فسخ قرارداد در این می باشد که طرف دیگر معامله متعاقبا نمی تواند ادعا صحت معامله را داشته باشد. از انجا که خیارات و حق فسح معامله حقوقی می باشند و افراد می توانند از آن استفاده کنند یا نکنند ، این اهمیت دارد که شما از طریق یک راه قانونی به طرف دیگر معامله اعلام دارید که قرارداد را فسخ نموده اید.

شرایط فسخ قرارداد و آثار حقوقی مرتبط با فسخ

شرایط فسخ قرارداد و آثار حقوقی مرتبط با فسخ

در مقاله حاضر هر آنچه که لازم است در خصوص فسخ قرارداد بدانید برای شما گفته خواهد شد، بنابراین ابتدا باید تعریفی از قرارداد و فسخ ارائه شود. ماده 183 قانون مدنی قرارداد یا عقد را اینگونه تعریف کرده است:

«یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. به موجب این تعریف با انعقاد قرارداد تعهداتی برای طرفین ایجاد می شود که ملزم به انجام آن می باشند.»

علاوه بر آن ماده 10 قانون مدنی بیان می دارد که طرفین می توانند هر تعهد و امری را در صورت عدم مخالفت با قانون توافق نمایند. قطعا بنابر این تعریف هرآنچه که طرفین نسبت به آن توافق نمایند از نظر قانونگذار تا زمانی که با قوانین موضوعه مغایر نباشد قابل حمایت است به طوری که اگر کسی به تعهدات خود عمل ننماید این امر از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری خواهد بود. در قانون مدنی عقود به دو دسته معین و غیرمعین تقسیم بندی می شوند. عقود معین در قانون مدنی پیش بینی شدند مانند عقد اجاره، بیع یا صلح. عقود غیرمعین بر مبنای ماده 10 قانون مدنی قابل قبول و حمایت از سوی قانونگذار هستند مانند قرارداد عدم افشا و عدم رقابت. بعد از توضیح مختصری که درخصوص عقد یا قرارداد داده شد می بایست فسخ را تعریف کنیم. فسخ در معنای ساده و روان آن به معنای انحلال و خاتمه دادن قرارداد تنظیمی توسط طرفین یا یکی از آنها و یا شخص ثالث است. باتوجه به اینکه مبحث قراردادها که روابط بین افراد را در اجتماع ایجاد می نماید مبحث مهمی است قطعا موضوعات مرتبط با انحلال آن نیز بسیار اهمیت دارد بنابراین افراد پیش از تنظیم هرگونه قرارداد می بایست درخصوص مسائل حقوقی مرتبط با آن ازجمله فسخ که یکی از راههای انحلال قرارداد است آگاهی کافی داشته باشند. در مقاله حاضر شرایط فسخ قرارداد، قانون فسخ معامله، انواع فسخ قرارداد، قانون فسخ قرارداد، مدت زمان فسخ قرارداد، خسارت فسخ قرارداد، مراحل فسخ قرارداد، خیار فسخ قرارداد و موجبات فسخ قرارداد بیان گردید. با ما همراه باشید.

برای انتخاب وکیل حقوقی متخصص و دریافت مشاوره حقوقی در این حوزه از طریق لینک های زیر اقدام نمایید:

شرایط فسخ قرارداد

همانطور که در مقدمه بحث گفته شد یکی از راه های انحلال و خاتمه دادن قرارداد، فسخ قرارداد خواهد بود. زمانی بحث فسخ قرارداد مطرح می شود که عقد لازم باشد. عقد لازم عقدی است که طرفین بعد از انعقاد آن حق برهم زدن آن را نخواهند داشت مگر زمانی که طرفین بخواهند با توافق یکدیگر قرارداد را برهم بزنند یا شرایط فسخ قرارداد وجود داشته باشد. عقد بیع (خرید و فروش)، عقد صلح یا عقد اجاره جزء عقود لازم هستند.
عقد لازم در مقابل عقد جایز مانند عقد وکالت قرار دارد. عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمانی که بخواهند می توانند آن را برهم بزنند.
بنابراین از شرایط فسخ قرارداد این است که عقد لازم باشد و در عقد جایز بحث فسخ قرارداد مطرح نخواهد شد.
یکی دیگر از شرایط فسخ معامله یا قرارداد این است که زمانی یک قرارداد یا معامله قابل مهلت استفاده از خیارات فسخ است که یا طرف قرارداد به موجب قانون حق فسخ قرارداد را داشته باشد یا حق فسخ در قرارداد تصریح شده باشد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

شرایط فسخ قرارداد

انواع فسخ قرارداد

موجبات فسخ قرارداد یا به موجب تصریح در قرارداد است و یا به موجب حکم قانون که هریک به اختصار بیان می شود:

- فسخ قرارداد به موجب تصریح حق فسخ در قرارداد:

طرفین قرارداد این امکان را دارند که درضمن قرارداد و یا خارج از آن برای خود یا شخص ثالث، حق فسخ قرارداد در نظر بگیرند. برای مثال در معامله یک واحد آپارتمان شرط شود که هر یک از طرفین معامله مدت یک ماه از عقد قرارداد اگر تمایل داشته باشند معامله را فسخ نمایند، که به استناد ماده 399 قانون مدنی به این عمل خیار شرط گفته می‌شود.
در این خصوص می بایست مدت زمان فسخ در قرارداد تعیین شود در غیر این‌صورت باید توجه داشت که اگر زمان مشخص نشود هم شرط و هم بیع باطل خواهد بود.

البته طرفین قرارداد می توانند در قرارداد تنظیمی به تصریح حق فسخ در زمانی که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل ننمودند، بپردازند برای مثال اگر ظرف یکماه از تاریخ سررسید مبلغ معامله به فروشنده پرداخت نشود و یا ظرف یکماه از تاریخ تحویل ملک که در قرارداد قید شده ملک به خریدار تحویل داده نشود حق فسخ قرارداد برای شخص ذی نفع وجود داشته باشد.

- فسخ قرارداد به موجب حکم قانون:

در برخی موارد با توجه به ضرر و زیانی که ممکن است به طرفین معامله وارد شود، قانون به طور مستقیم به طرفین حق فسخ قرارداد را داده است. برای مثال شخصی اتومبیلی را خریداری می‌کند و بعد از مدتی متوجه عیب فاحش در اتومبیل می‌شود، در این شرایط خریدار با توجه به قانون، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. زمانی که فسخ مهلت استفاده از خیارات قرارداد به حکم قانون به شخص اعطا شود نیاز به تصریح آن در قرارداد نخواهد بود.

مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اقاله قرارداد، مقاله " اقاله قرارداد چیست و شرایط اقاله قرارداد به چه صورت است" را مطالعه نمایید.

خیار فسخ قرارداد

خیار در لغت به معنی اختیار و اجازه است. در حقوق به معنی اختیاری است که به مهلت استفاده از خیارات طرفین قرارداد، برای بر هم زدن یک جانبه معامله داده می‌شود. بنابراین قانون به طرفین معامله این اختیار را داده است اگر قرارداد موجب ضرر و زیان ‌شود، اقدام به فسخ قرارداد نمایند. خیارات انواع مختلفی دارند و یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق مدنی می‌باشند که به توضیح انواع آن خواهیم پرداخت.
1- خیار مجلس: با استناد به ماده 397 قانون مدنی هر یک از طرفین قرارداد که در مجلس حضور دارند و تا زمانی که آنجا را ترک نکرده اند حق فسخ قرارداد را خواهند داشت. خیار مجلس مختص عقد بیع (خرید و فروش) است و در سایر عقود اعمال نمی شود.
2- خیار حیوان: در خرید و فروش حیوان سه روز از زمان انعقاد قرارداد به خریدار مهلت داده شده است تا در صورت تمایل معامله را فسخ نماید. این خیار بیشتر به این دلیل است که امکان دارد در حیوان عیبی باشد و خریدار متوجه آن نشود. خیار حیوان نیز مختص عقد بیع می‌باشد.
3- خیار تأخیر ثمن: به استناد ماده 402 قانون مدنی؛ اگر مبیع (مال مورد معامله) عین خارجی و یا در حکم آن باشد و برای پرداخت مبلغ معامله و یا تحویل مال مورد معامله بین طرفین زمانی مشخص نشده باشد و بعد از سه روز از تاریخ عقد معامله هیچ یک از طرفین حسب مورد اقدام به پرداخت تمام مبلغ و یا تحویل مال مورد معامله ننمایند، فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. این خیار نیز تنها مختص عقد بیع می‌باشد.
4- خیار رؤیت و تخلف از وصف: اگر خریدار مالی را بدون دیدن و تنها با شنیدن اوصاف آن معامله نماید و بعد از تنظیم قرارداد مال مورد معامله دیده شده و دارای اوصاف ذکر شده نباشد، خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
5- خیار غبن: به این معنا است که یکی از طرفین معامله ضرر مالی کرده باشد برای مثال اتومبیلی معامله شده اما به قیمت بیش از ارزش واقعی فروخته شده که در این صورت خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
6- خیار تدلیس: عبارت است از این‌که شخصی با عملیاتی دیگری را فریب دهد به طوری که اگر خریدار می‌دانست این کالا دارای ویژگی خاصی نیست از انعقاد معامله خودداری می‌کرد، پس از عقد و آشکار شدن فریب، حق فسخ را خواهد داشت و البته این خیار برای هر یک از طرفین معامله می‌باشد.
7- خیار عیب: اگر پس از عقد مشخص شود که مال مورد معامله دارای عیب بوده است، خریدار مختار است که ارش (تفاوت میان کالای سالم و معیوب) را بگیرد و یا حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
8- خیار تبعض صفقه: صفقه به معنی تجزیه و جدا شدن است. اگر قسمتی از معامله صحیح و قسمت دیگر باطل باشد، مشتری این حق را دارد که معامله را به طور کامل فسخ نماید و یا نسبت به بخشی که صحیح واقع شده معامله را قبول نماید و نسبت به بخشی که باطل شده مبلغ پرداختی معامله را دریافت نماید.
9- خیار تعذر تسلیم: این خیار زمانی برای فرد حق فسخ ایجاد می کند که مالی که فروخته شده قابل تسلیم شدن به مشتری نباشد.
10- خیار شرکت: زمانی که بخشی از مال مورد معامله متعلق به دیگری باشد و مالک آن قسمت نسبت به معامله رضایت ندهد خریدار می تواند معامله را فسخ کند یا معامله را قبول کند و نسبت به آن بخش از معامله مبلغ پرداختی را مطالبه نماید.

البته اصطلاحی با عنوان اسقاط کافه خیارات وجود دارد که با قید این عنوان در قرارداد حق فسخ طرفین از طریق خیارات ساقط می‌شود که در پذیرش این امر طرفین باید هشیار باشند. البته بر اساس نظر برخی حقوقدانان برخی از خیارات از جمله خیار غبن با شرایطی، خیار تدلیس یا خیار تعذر تسلیم قابل اسقاط نیستند.

خیار فسخ قرارداد

آثار فسخ قرارداد

اثر فسخ قرارداد، انحلال و از بین رفتن قرارداد است و اثرش نسبت به آینده خواهد بود یعنی از زمان فسخ معامله، دیگر نیاز نیست طرفین به تعهداتی که در آینده داشته اند عمل کنند و فسخ، تعهدات طرفین نسبت به آینده را از بین خواهد برد.
بعد از اعلان فسخ قرارداد رابطه قراردادی طرفین قطع خواهد شد و هریک از طرفین معامله باید آنچه که از دیگری گرفته است را به او مسترد کند و عدم تحویل یا پرداخت پس از اعلان فسخ برای آنها ضمان آور خواهد بود.
درخصوص افزایش قیمت مال مورد معامله در زمان فسخ باید گفته شود که خریدار تا زمان فسخ مالک عین و منافع مال مورد معامله می باشد و بعد از فسخ منافع متصله یعنی همان افزایش قیمت مال برای او نخواهد بود.

در صورت فسخ معامله در صورتی که خسارتی به دیگری وارد شود و این موضوع در قرارداد تصریح گردید و یا بدون تصریح در قرارداد به موجب حکم قانون امکان مطالبه آن وجود داشته باشد خسارت وارده قابل مطالبه خواهد بود.

مدت زمان فسخ قرارداد

به موجب مندرجات قانون مدنی اعمال حق فسخ در خیار مجلس، حیوان، غبن، عیب، تدلیس، رویت و تخلف از وصف فوری است و در خصوص باقی خیارات مدت زمان اعمال حق فسخ براساس عرف درنظر گرفته می شود و نباید به گونه ای عمل شود که عدم استفاده از حق فسخ به معنای پایبندی به قرارداد باشد چرا که در چنین شرایطی دادگاه حکم به فسخ نخواهد داد. البته بحث اعمال حق فسخ با درنظر گرفتن هر مورد ممکن است متفاوت باشد و نیاز به بررسی هر کیس به نحو جداگانه توسط متخصصین این حوزه خواهد داشت.

مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خسارت ناشی از قرارداد ، مقاله " خسارت قراردادی و شرایط مطالبه خسارت براساس قانون" را مطالعه نمایید.

مبلغ جریمه فسخ قرارداد

پرداخت مهلت استفاده از خیارات خسارت فسخ قرارداد در چند حالت قابل مطالبه است:
یک مورد زمانی است که شخص برای خود حق فسخ مثلا برای یک ماه قائل می شود که در چنین شرایطی طرف مقابل می تواند بندی در قرارداد قرار دهد مبنی بر اینکه اگر صاحب حق فسخ، قرارداد را در مدت مقرر فسخ کرد او بتواند مبلغی معین به عنوان خسارت قراردادی برای خود قائل شود.
مورد دوم زمانی است که در قراردادی که برای مدت موقت منعقد می شود برای مثال در قرارداد اجاره ای که به مدت یکسال تنظیم شده، بندی قید شود که اگر قبل از موعد به هر دلیلی قرارداد اجاره فسخ شود طرف دیگر بتواند مبلغی را برای فسخ قرارداد دریافت نماید.
مورد سوم در جایی است که اگر به دلیل مغبون شدن شخص یا یا به دلیل وجود عیب در مال مورد معامله یا به دلیل تدلیس و فریب خوردن شخص برای فرد حق فسخ ایجاد شد شخص علاوه بر فسخ بتواند خسارت وارده به ایشان را نیز مطالبه نماید.
علاوه بر موارد گفته شده فرد می تواند مبلغ معینی تحت عنوان وجه التزام به موجب ماده مهلت استفاده از خیارات 230 قانون مدنی در صورت عدم رعایت هریک از مندرجات قراردادی را برای خود درنظر بگیرد.

مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وجه التزام، مقاله " مطالبه وجه التزام قراردادی؛ جبران خسارت یا جریمه متخلف" را مطالعه نمایید.

مراحل فسخ قرارداد

نکته مهمی که شاید مورد پرسش قرار بگیرد این است که مراحل فسخ قرارداد و طریقه فسخ آن چگونه خواهد بود. می‌دانیم که فسخ حقی یک طرفه است و تنها لازمه آن اراده یک طرف قرارداد است بنابراین اگر هر یک از طرفین قرارداد با توجه به حقوقی که دارند تصمیم به فسخ قرارداد بگیرند نیازی به توافق و رضایت طرف دیگر نخواهد بود اما با همه این تفاسیر طرف دیگر قرارداد ممکن است فسخ را نپذیرد و اگر پول یا مالی را در ازای تعهدی گرفته باشد، حاضر به بازپرداخت آن نشود. در این صورت شخصی که خواهان فسخ قرارداد است باید بدواً اظهارنامه ای ارسال نموده و مراتب فسخ را به طرف دیگر اعلام نماید و سپس تقاضای تنفیذ فسخ را تحت قالب دادخواست فسخ قرارداد از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه ارائه نماید. صدور حکم دادگاه مبنی بر تنفیذ فسخ الزامی می باشد و قرارداد بدون حکم دادگاه قابل فسخ نخواهد بود مگر زمانی که این موضوع به تایید طرف دیگر رسیده باشد.

انتخاب وکیل فسخ قرارداد از سامانه دادیاب

سامانه دادیاب به منظور سهولت دسترسی به وکلا و مشاوران حقوقی متخصص تاسیس گردیده است. شما در این سامانه می توانید از بین وکلای متخصص وکیل مورد نظر خود را با درنظرگرفتن سابقه و حق الوکاله تعرفه شده در قسمت خدمات وکالتی حقوقی، دعاوی قراردادی، فسخ قرارداد انتخاب نمایید. شما می‌توانید قبل از انتخاب وکیل پایه یک دادگستری از خدمات مشاوره‌ای استفاده نمایید، به همین دلیل دادیاب برای پرسش و پاسخ حقوقی کاربران بخش مشاوره حقوقی رایگان و همچنین برای سوالات تخصصی کاربران و ارائه راهکار تخصصی وکلا بخش مشاوره حقوقی تلفنی با هزینه به صرفه و مناسب را در نظر گرفته است تا با راهنمایی مشاوران، کاربران بتوانند بهترین وکیل و مسیر درست را انتخاب نمایند. در صورت نیاز کاربران برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رزومه تحصیلی و کاری وکلا و مشاوران می‌توانند به بخش جستجوی وکیل مراجعه نمایند.
جهت انتخاب وکیل و مشاور حقوقی خود وارد لینک‌های زیر شوید:

جهت انتخاب وکیل فسخ قرارداد ملکی خود وارد لینک زیر شوید:

سوالات متداول در خصوص فسخ قرارداد

برای موضوع فسخ قرارداد از چه طریقی در سامانه دادیاب مشاوره حقوقی دریافت کنیم؟

شما برای مشاوره درخصوص فسخ قرارداد می توانید با شماره " 02146114039 " تماس بگیرید تا پشتیبانان سامانه، مشاوران متخصص این حوزه را به شما معرفی کنند و یا از مهلت استفاده از خیارات طریق لینک زیر به بخش مربوطه مراجعه نموده و با بررسی، مشاور مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده چیست؟

فروشنده می تواند در قرارداد قید کند اگر خریدار در تاریخ سررسید مبلغ معامله را پرداخت نکرد حق فسخ قرارداد برای او محفوظ باشد.

چگونه پرونده فسخ قرارداد خود را به وکیل متخصص در دادیاب بسپاریم؟

شما برای ارجاع پرونده در خصوص فسخ قرارداد می توانید با شماره " 02146114039 " تماس بگیرید تا پشتیبانان سامانه، وکلای متخصص این حوزه را به شما معرفی کنند و یا از طریق لینک زیر به بخش مربوطه مراجعه نموده و با بررسی، وکیل مورد نظر را انتخاب نمایید.

قانون فسخ قرارداد چیست؟

یکی از راه های انحلال قرارداد فسخ آن است. زمانی از طریق فسخ می توان قرارداد را منحل کرد که عقد لازم باشد چرا که در عقود جایز هر یک از طرفین می توانند قرارداد را هر زمان که بخواهند فسخ کنند. فسخ قرارداد دارای شرایطی است که در مقاله حاضر به طور کامل توضیح داده شده است.

فسخ معامله ملک چگونه انجام می شود؟

در صورتی که شرایط فسخ معامله ملک در قرارداد تصریح مهلت استفاده از خیارات شده باشد و یا به موجب قانون امکان فسخ قرارداد وجود داشته باشد با ارسال اظهارنامه و پس از آن تنظیم دادخواست اعلام فسخ می توانید معامله را فسخ کنید. برای درخواست فسخ قرارداد ملکی خود از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

ماده فسخ قرارداد چیست؟

به موجب مواد 396 تا 463 قانون مدنی احکام مربوط به خیارات و فسخ معامله بیان گردیده است.

حق خیار در قراردادهای ملکی

یکی از موضوعات شایع و مهم در قراردادهای ملکی، وجود حق خیار برای بر هم زدن قرارداد است که معمولاً به‎صورت گنجاندن شرط فسخ در قرارداد آورده می‎شود.

قراردادهای ملکی

یکی از موضوعات شایع و مهم در قراردادهای ملکی، وجود حق خیار به معنای داشتن اختیار برای بر هم زدن قرارداد است که معمولاً به‎صورت گنجاندن شرط فسخ در قرارداد آورده می‎شود . هدف از این کار از بین بردن معامله‎ای است که قبلاً به‎طور صحیح انجام شده اما پس از آن بنا به برخی دلایل که در قرارداد نیز نوشته شده است یکی از دو طرف، تصمیم به فسخ و برهم زدن قرارداد می‎گیرد.

منظور از حق خیار در قراردادهای ملکی

خیار عبارت از دادن اختیار به یک یا هر دوطرف قرارداد است برای این‎که بتواند قرارداد را به‎صورت یک طرفه برهم بزند که در اصطلاح حقوقی به آن خیار فسخ گفته می‎شود.
در قانون مدنی ایران خیارات گوناگونی برای برهم زدن و از بین بردن قراردادها پیش بینی شده است مانند خیار عیب، خیار حیوان، خیار تدلیس، خیار غبن، و غیره.
هریک از این خیارات دارای شرایط و ویژگی‎های خاص خود هستند.

استفاده از خیار در قراردادهای ملکی

بطور کلی نمی‎توان در هنگام تنظیم قرارداد همه رویداد‎های احتمالی را که پس از امضای آن ممکن است بوجود آید پیش بینی کرد و انتظار داشت که قرارداد صد در صد درست باشد و تمام خواسته‎های دو طرف را پوشش دهد.

به عنوان مثال: ممکن است بعد از امضای قرارداد فروش آپارتمان، فروشنده متوجه شود که به دلیل افزایش نرخ دلار خانه گران شده است و نمی‎تواند با پول دریافتی از خریدار، خانه و آپارتمان دیگری حتی مشابه خانه‎ی قبلی‎اش بخرد. از این رو تصمیم می‎گیرد قرارداد را فسخ کند.

قرارداد های ملکی

باتوجه به وجود خیارات مختلف که در قانون آمده است هرموقع بخواهید با توجه به شرایط اوضاع و احوال از حق فسخ یا یکی از خیارات استفاده کنید باید ببینید چه شرایطی بر قرارداد حاکم شده تا از خیار مربوط به آن موضوع استفاده کنید.

به طور مثال: فروشنده می‎تواند از خیار تأخیر ثمن استفاده کند. به این صورت که اگر خریدار تا سه روز پس از قرارداد یا از تاریخی که برای پرداخت تعیین شده وجه معامله را پرداخت نکند، به‎طور یک طرفه قرارداد را برهم بزند. یا اگر عیبی در ملک موضوع قرارداد وجود داشته و فروشنده اعلام نکرده باشد، خریدار می تواند از خیار عیب یا خیار تدلیس برای فسخ قرارداد استفاده کند.

مدت زمان استفاده از خیار در قراردادهای ملکی

در قانون مدنی‎ برای انواع خیارات مدتی تعیین نشده به جز خیار تاخیر ثمن که سه روز از زمان امضای قرارداد است. اما نسبت به برخی خیارات از اصطلاح «فوری» نام برده یعنی اگر در کوتاه‎ترین زمان از این حق برای فسخ قرارداد استفاده نکند به دلیل گذشتن مدت طولانی از زمان امضای قرارداد، دیگر نمی‎توان اقدام به فسخ معامله کرد.

در زمان تنظیم قرارداد بهتر است که برای استفاده از اختیار فسخ قرارداد، مهلت مناسبی که نه خیلی کوتاه و نه خیلی بلند باشد تعیین شود. مهلت عرفی چیزی بین ۴۸ ساعت تا هفت روز است. اما می‎توان مدت زمان بیشتری هم تعیین کرد مثلا ۲۰روز. اما نباید خیلی طولانی باشد که قطعیت قرارداد را با چالش و ابهام مواجه کند.

به‎طور مثال: در قرارداد نباید شرط کنیم که فروشنده هر وقت بخواهد می‎تواند قرارداد را فسخ کند.
نا گفته نماند طبق ماده ۴۰۱ قانون مدنی اگر در قرارداد خرید و فروش برای حق فسخ قرارداد مدت تعیین نشود، هم شرط و هم قرارداد باطل است.

از بین بردن حق خیار در قراردادهای ملکی

معامله کنندگان می‎توانند با توافق یکدیگر هنگام قرارداد یا در قسمت توضیحات آن شرط کنند که کلیه خیارات قانونی از دو طرف سلب و ساقط گردد اما لازم است بدانید که سه خیار: غبن و عیب و تدلیس ساقط شدنی نیستند.

شایان ذکر است ، اگر خریدار ملک هستید و فکر می‎کنید قیمت و ملک هر دو مناسب است و می‎خواهید قراردادتان محکم و استوار و غیر قابل فسخ بماند بهتر است که کلیه خیارات قانونی را ساقط کنید و هیچ شرط پشیمانی در قرارداد قید نکنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.