کاربردهای اصلی تتر


آگاهی های بیشتر: پورت ها با فعالیت های روزانه تداخلی ایجاد نمی کنند، اگر چه توصیه می شود که تا چند هفته پس از جراحی، از ورزش و فعالیت های سنگین خودداری شود. وجود پورت هیچ تداخلی با MRI، CT Scan و … ندارد

کاربرد انواع شینه و مقره در پست برق

وظیفه اصلی مقره، ایزوله نمودن هادی از بدنه تابلو است. از انواع مقره های موجود می توان به مقره های اتکایی اشاره نمود. نوعی از آن در صنعت ساختمان استفاده می شود با نام مقره های نول تابلویی شناخته می شوند. مقره های اتکایی جهت عایق نمودن باس بارها نسبت به زمین در پست ها و تابلوها استفاده می شود. مقره نول تابلویی جهت ایزوله کردن خط نول از تابلو استفاده می شود و به سه دسته مقره چکمه ای، مقره نول دوسر پیچ یا استوانه ای و مقره SM دسته بندی می شوند.

اکثر هادی های مورد استفاده در تابلوها از جنس مس ساخته می شوند، اما در شرایط خاص که استفاده از مس مشکلاتی را در بر خواهد داشت (مانند محیط های دارای بخار گوگرد)، می توان از آلومینیوم استفاده کرد. هادی ها در دو نوع سیم و شینه به کار برده می شوند، سیمها (بیش تر به صورت سیم افشان) جهت برقراری ارتباط الکتریکی بین تجهیزات درون تابلو با یکدیگر و نیز اتصال شبکه و مصرف کننده به تابلو مورد استفاده قرار می گیرند. ظرفیت جریان دهی شینه به اندازۀ سطح مقطع بستگی دارد. معمول است که سطح مقطع شینه را به صورت ابعاد آن بیان می کنند.

انواع-مقره

انواع مقره

مقره ها در دسته های مقره سوزنی، مقره کششی، مقره آویزی، مقره اتکایی، مقره چرخی، مقره عبوری و مقره مهار قرار دارند. مقره ها از جنس چینی، شیشه و کامپوزیت هستند.

مقره سوزنی

این نوع مقره بر روی پیچ یا پایه فولادی نصب می شود. مقره سوزنی در محل خود (به طور مثال روی کراس آرم) ثابت است و هادی که از روی آن عبور می کند به وسیله سیم بر روی آن محکم می شود.

مقره آویزی

این نوع مقره در ابتدا و انتهای قسمت های زاویه دار شده در خطوط استفاده می شود. مقره آویزی همان طور که از نامش پیداست از کراس آرم آویزان می شود و سیم هادی به وسیله کلمپ به انتهای آن وصل می شود.

مقره کششی

کاربرد این مقره ه اغلب در شروع و پایان خطوط برق در محل های دارای پیچ و زاویه و در مکان هایی مانند عبور از رودخانه ها و دره هاست.

مقره اتکایی

مقره های اتکایی به شکل استوان های دارای برجستگی و فرورفتگی هستند که در دو نوع توپر و توخالی وجود دارند. مقره اتکایی نوع تو پر استقامت مکانیکی و الکتریک بیشتری در برابر سوراخ شدن دارد و نوع توخالی برای مواردی که نیاز به قابلیت تحمل نیروی مکانیکی بالاتری است استفاده می شود.

مقره چرخی

این مقره ها از جنس چینی هستند و در شبک های فشار ضعیف کاربرد دارند.

فاصله خزشی مقره

جریان نشت مجموعه جریان نشت حجمی (ظرفیتی و مقاومتی) و جریان نشت سطحی است. جریان نشت سطحی بین دو قسمت هادی (الکترود) دارای پتانسیل متفاوت، از روی سطح عایق جامد می گذرد.

در بررسی و اندازه گیری فاصله خزش، سطوح در دسترس محفظه های عایقی تجهیزات برقی هم یک الکترود محسوب می شود. ملاک در دسترس بودن امکان برقراری تماس با انگشتان دست یا انگشتک آزمون است. آلودگی هایی که هادی جریان برق هستند و یا آلودگی هایی که خود هادی نیستند ولی با جذب آب یا رطوبت هادی می شوند، در فاصله خزش می نشینند و در نتیجه جریان نشت سطحی عبور می کند. مقدار جریان نشت سطحی به ولتاژ و امپدانس منبع نیروی برق، هدایت الکتریکی آلودگی، فاصله خزش و پهنای مسیر، وابسته است.

پوشیده شدن فاصله خزش با آلودگی هایی مانند غبار فلزات موجب عبور جریان نشست سطحی به مقدار خیلی زیاد شده و در نتیجه عایق خراب می شود.

آلودگی هایی که با نم کشیدن یا جذب آب هادی شده اند هم جریان نشت سطحی را عبور می دهند. رطوبت در محلی از این مسیر زودتر از بقیه نقاط خشک می شود و ریز قوس های الکتریکی ایجاد می شود. اگر انرژی این ریز قوس ها کافی باشد عایق جامد را تجزیه می کند و پس ماند کربنی از خود برجای می گذارد و مسیری هادی در سطح عایق تشکیل می شود.

عوامل موثر بر فاصله خزشی

تأثیر آلودگی بر ریز محیطی است که فاصله خزش یا فاصله هوایی در آن قرار می گیرند. از این رو حتی در قسمت های مختلف تجهیزات برقی واحد هم ممکن است فواصل خزش از هم متفاوت باشند. آلودگی اطراف فواصل هوایی و خزشی به چهار درجه تقسیم می شود:

در آلودگی های درجه ۲، ۳، ۴ امکان تراکم ذرات آب باید در نظر گرفته شود. تراکم می تواند در اثر پایین رفتن درجه حرارت تجهیزات به پایین تر از نقطه شبنم محیط، آلوده شدن سطح کاربردهای اصلی تتر عایق با غبارهای نم گیر، آلوده شدن سطح عایق با نمک در جایی که رطوبت نسبی آن زیاد است، و غیره ایجاد شود.

جهت و محل قرارگیری فاصله خزش، و فاصله هوایی می تواند از نظر انباشت آلودگی در اثر نیروهای گرانش، گریز از مرکز، جریان طبیعی یا مصنوعی هوا، مؤثر باشد.

فواصل خزشی که در مجاورت المان گرمازا یا اجزاء دارای تلفات حرارتی قرار می گیرند به علت خشک شدن سریع سطح عایق، کمتر آسیب پذیرند. ولی اگر امکان تراکم ذرات آب به طور مکرر دراین فواصل وجود داشته باشد، خطر احتمال ایجاد مسیر هادی در سطح عایق افزایش می یابد.

فاصله هوایی

برحسب تعریف فاصله هوایی کوتاهترین فاصله بین دو قسمت هادی از راه هوا است. در اندازه گیری فاصله هوایی کاربردهای اصلی تتر سطوح قابل دسترس محفظه عایقی تجهیزات برقی هم یک قسمت هادی به حساب می آید. ملاک در دسترس بودن، امکان برقراری تماس با انگشتان دست یا انگشتک استاندارد است.

حفاظت تجهیزات برقی در برابر اضافه ولتاژهای گذرایی که مستقیماً یا از طریق سیستم توزیع نیروی برق به آنها منتقل می شود و یا در خود آنها ایجاد می شود از نظر ایمنی، عدم وقفه در بهره برداری و غیره، ضروری است.

برای مهار اضافه ولتاژهای گذرا از وسایلی استفاده می شود که با انباشت یا اتلاف انرژی ضربه ولتاژ گذرا، عمل می کند. برق گیرها، ضربه شکن ها و واریستورهای اکسید فلز، نمونه هایی از این قبیل اند.

در آن سیستم های تأسیساتی که برای مهار اضافه ولتاژهای گذرا اقدامی نشده است، اضافه ولتاژهای گذرا در مسیری که استقامت دی الکتریکی آن کمتر است، از راه فاصله بین هادی ها یا از طریق عایق بندی جامد، شکسته می شود. عواقب کار می تواند جزئی یا فاجعه آمیز باشد. این عواقب به مقدار انرژی ضربه ای اضافه ولتاژ گذرا، ولتاژ نامی تأسیسات و ایجاد جریان اتصالی وابسته است.

ایجاد جریان اتصالی غیرقابل پیش بینی است. چون به انطباق مراحل زمانی ولتاژ گذرا و مراحل زمانی ولتاژ سیستم توزیع، گازهای یونیزه بین الکترودها در اثر جرقه ناشی از ولتاژ ضربه ای، همگن یا ناهمگن بودن میدان الکتریکی بین الکترودها، جنس ماده الکترودها و همچنین مشخصه امپدانس مدار در برابر ضربه ولتاژ وابسته است.

حداکثر مقدار قله ولتاژ ضربه ای (با شکل موج استاندارد) را که عایق بندی می تواند در شرایط استاندارد تحمل کند، تراز تحمل ولتاژ ضربه ای می گویند.

به ولتاژ اسمی عایق بندی و تراز تحمل ولتاژ ضربه ای تراز عایق بندی گفته می شود. تراز عایق بندی برای تجهیزات برقی از نظر هماهنگی اجزاء عایق بندی، امری ضروری است.

فاصله هوایی به عنوان وسیله مهار اضافه ولتاژ گذرا

ولتاژ عوامل موثر بر فاصله هوایی در جاهایی که انرژی ضربه اضافه ولتاژ گذرا محدود است و تراز تحمل ولتاژ ضربه ای از ۱۰۰۰ ولت بیشتر است، می توان در تجهیزات برقی از فاصله هوایی به عنوان وسیله ای ساده برای مهار اضافه ولتاژ گذرا استفاده کرد، بدون آنکه بهره برداری دچار وقفه شود و به تجهیزات و اطراف صدمه ای برسد. در این صورت این امر باید واضح و آشکار اظهار شود تا سهو و غفلت در طراحی یا تغییر فواصل هوایی در اثر دست کاری در مونتاژ یا تعمیر و غیره هماهنگی عایق بندی را از بین نبرد.

هر فاصله هوایی دارای تراز تحمل ولتاژ ضربه ای مربوط به خود است که به عوامل عمده ای مانند شکل هادی ها یا الکترودها که فاصله بین آنها قرار دارد، فشار هوا و آلودگی، وابسته است.

اگر اندازه الکترودها خیلی بزرگتر از فاصله بین آن ها باشد، میدان در فاصله هوایی همگن و در غیر این صورت میدان ناهمگن است. در میدان ناهمگن، تنش های دی الکتریکی یکنواخت و همگن توزیع نمی شود یعنی تنش دی الکتریکی در نقطه یا نقاطی بیشتر از سایر نقاط است. از این رو فاصله هوایی بزرگتر انتخاب می شود تا از فروپاشی دی الکتریک جلوگیری شود.

تأثیر ارتفاع

ارتفاع هم عامل عمده است، در دمای ثابت و فشار بالاتر از فشار بحرانی، در میدان همگن مقدار ولتاژ فروپاشی متناسب با حاصل ضرب فشار هوا در فاصله بین الکترودهاست. این رابطه با تقریب برای میدان های ناهمگن هم معتبر است. عامل مؤثر دیگر برتر از تحمل ولتاژ ضربه ای فاصله هوایی، آلودگی است.

تأثیر آلودگی

آلودگی عبارت از افزایش مواد خارجی اعم از جامد، مایع و گاز است که می تواند به تقلیل استقامت دی الکتریکی هوا، تقلیل فاصله هوایی و خزشی و مقاومت سطحی عایق جامد، منتهی می شود. آلودگی ریز محیط هایی را که فواصل هوایی و فواصل خزشی در آن قرار دارند به درجه های ۱، ۲ ، ۳ ، ۶ تقسیم می شود.

هدایت الکتریکی مواد آلوده کننده عمدتاً به علت وجود ، آب، دوده، غبار فلز، ذغال و اجزاء مشابه است. آلودگی هادی در اثر گازهای یونیزه و رسوب فلزی که بیشتر در ادوات قطع و وصل پیش می آید موضوع بحث ما نیست. در صورت وجود گازهای یونیزه نمی توان از فاصله هوایی برای مهار اضافه ولتاژ گذرا استفاده کرد، بلکه باید روشی مناسب قوس را خفه کرد.

برای جلوگیری از آلودگی برحسب مورد می توان از محفظه یا درزبندی که برای آلوده کننده موردنظر غیرقابل نفوذ است، استفاده کرد. ولی اگر در تجهیزات ذرات آب متراکم شود یا مواد آلوده کننده ایجاد شود، این تمهیدات هم کارساز نیست. به هرحال و در هر صورت اصل بر این است که فواصل هوایی منظور شده برای مهار اضافه ولتاژ گذرا، در طول عمر مفید تجهیزات برقی، برقرار و مؤثر باشد.

رابطه فاصله خزشی و فاصله هوایی مقره

یک فاصله خزش نمی تواند از فاصله هوایی هم بسته کوتاه تر باشد. یعنی کوتاه ترین فاصله خزش برابر فاصله هوایی گرفته می شود. مثلاً در مورد مواد عایق معدنی که استعداد ایجاد مسیر هادی در سطح را ندارند می توان فاصله هوایی را برابر فاصله خزش گرفت. جز این محدودیت هیچ رابطه فیزیکی دیگری بین فاصله هوایی و فاصله خزش وجود ندارد.

مقایسه-فاصله-هوایی-و-فاصله-خزش

در ولتاژ کار کمتر از ۳۲ ولت ایجاد مسیر هادی در سطح عایق یا فرسایش عایق پیش نمی آید و تعیین حداقل فاصله خزش فقط برای خوردگی الکترولیتی است.

بیشتر بخوانید :

شینه یا باس بار چیست ؟

شبنه یک قطعه مسی یا آلومینیومی به شکل مکعب مستطیل است که به جای کابل وظیفه برق رسانی را در تابلو برق به تجهیزات درون تابلو دارد. ظرفیت جریان شینه های تابلو باید از جریان نامی کلید تغذیه تجهیزات بیشتر باشد.

تمام ژنراتورها، ترانسفورماتورها، سیم ها و کابل های یک نیروگاه که ولتاژ برابری دارند با یک شمش یا یک رسانا به نام شینه یا باسبار (Busbar) در هر فاز به هم متصل می شوند. در شینه تمام انرژی ژنراتورها، ترانسفورماتورها و یا هر دو به هم می پیوندند و از آنجا به طور مستقیم با همان ولتاژ و یا به کمک ترانسفورماتور افزاینده یا کاهنده با ولتاژ دیگر به مصرف کننده ها و یا شینه های دیگر هدایت می گردند. از این رو می توان گفت که شینه وسیله جمع و پخش انرژی در آن واحد است.

استفاده-از-شینه-و-مقره-در-پست-برق

در شکل زیر محل قرار گیری شینه یا باسبار در سیستم انتقال و توزیع برق را در یک حالت ساده با یک باسبار مشاهده می کنید.

دیاگرام-محل-باسبار-در-سیستم-انتقال-و-توزیع-برق

شینه ها به عنوان هادی اصلی در تابلو برای جمع آوری و توزیع انرژی الکتریکی کاربردهای اصلی تتر مورد بهره برداری قرار می گیرند. شینه بندی در تابلوها به روش شین ساده بوده و تمام تجهیزات تابلوها به این شینه ها متصل هستند. در تابلوهایی که سلول بندی جداگانه ای دارند. شینه بندی باید طوری باشد که در صورت انجام کار در درون هر یک از سلول ها، در تداوم کار سایر قسمت ها وقفه ای پیش نیاید.

انواع شینه

شینه فاز

معمولاً ظرفیت الکتریکی شینه فاز نباید از ۱۵۰ درصد شدت جریان نامی کلید اصلی تغذیه تابلو کمتر باشد.

شینه ارت و نول

شینه ارت و نول ، ترمینالی است که برای اتصال هادی های حفاظتی شامل هادی های همبندی برای هم ولتاژ کردن و هادی های اتصال زمین عملیات (در صورت وجود)، پیش بینی و نصب می شود.

شینه زمین مسی

شینه زمین مسی

سطح مقطع شینه نول و اتصال زمین نباید از نصف سطح مقطع شینه فاز کمتر باشد. توجه شود که اگر جنس شینه فاز یا نول از مس به عنصری مثل آلومینیوم که رسانایی کمتری دارد، تغییر یابد، باید سطح مقطع بزرگتری برای آن انتخاب شود.

شینه نول و فاز باید توسط مقره نسبت به بدنه تابلو عایق شوند ولی شینه زمین باید مستقیماً به بدنه تابلو متصل گردد. توجه شود که جریان نامی کلید تغذیه تجهیزات هر جریانی که داشته باشد نباید شینه های تابلو و هیچ یک از قسمت های برقدار کلیدها، از جمله ترمینال های آنها در دسترس یا قابل لمس باشد. کلیدهای نوع تابلویی که ترمینال های آن ها در دسترس است باید دارای پوشش کلی محافظ باشد.

کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی یوسف آباد

کاربرد دهانشویه آنتی باکتریال چیست؟

مراقبت از سلامت دهان و دندان افراد مسن

https://yousefabaddental.ir/wp-content/uploads/2019/05/71AAm9RZ8nL._SL1500_.jpg 1500 1500 سعیده بریانیان https://yousefabaddental.ir/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-1-300x81.png سعیده بریانیان 2019-05-14 01:03:38 2020-11-03 22:06:26 کاربرد دهانشویه آنتی باکتریال چیست

مراقبت از سلامت دهان و دندان افراد مسن

تعداد ریشه و کانال دندان

https://yousefabaddental.ir/wp-content/uploads/2019/05/shutterstock_137226314.jpg 2078 3000 سعیده بریانیان https://yousefabaddental.ir/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-1-300x81.png سعیده بریانیان 2019-05-10 22:16:34 2020-11-03 21:59:46 مراقبت از سلامت دهان و دندان افراد مسن

تعداد ریشه و کانال دندان

https://yousefabaddental.ir/wp-content/uploads/2019/05/shutterstock_272009093.jpg 1000 1000 سعیده بریانیان https://yousefabaddental.ir/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-1-300x81.png سعیده بریانیان 2019-05-02 23:10:22 2021-06-02 13:30:06 تعداد ریشه و کانال دندان

تزریق بوتاکس برای دندان قروچه

تزریق بوتاکس برای دندان قروچه

https://yousefabaddental.ir/wp-content/uploads/2019/04/a-woman-having-botox.jpg 734 1100 سعیده بریانیان https://yousefabaddental.ir/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-1-300x81.png سعیده بریانیان 2019-04-30 23:28:04 2020-11-03 18:57:25 تزریق بوتاکس برای دندان قروچه

زگیل تناسلی در دهان : علائم ، پیشگیری و درمان

تاثیر بارداری بر دندان

https://yousefabaddental.ir/wp-content/uploads/2019/04/oral-wart-on-tongue.jpg 753 785 سعیده بریانیان https://yousefabaddental.ir/wp-content/uploads/2021/06/Untitled-1-300x81.png سعیده بریانیان 2019-04-28 22:08:17 2020-11-03 20:39:57 زگیل تناسلی در دهان : علائم ، پیشگیری و درمان

پورت گذاری و کاربرد آن در شیمی درمانی

پورت گذاری

پورت گذاری در شیمی درمانی و بیماری های خاص کاربرد دارد، یکی از مشکلات عمده بیمارانی که نیاز به شیمی درمانی و تزریق های مکرر دارند، سوراخ نمودن رگ های مختلف و التهاب آن ها می باشد. این امر علاوه بر درد و ناراحتی برای بیمار موجب تخریب رگ های محیطی و مشکلات جدیدی برای این بیماران می شود.

پورت ورید مرکزی یا کاتتر ورید مرکزی (Central venous catheter, CVC)، که با نام های “خط مرکزی یا خط ورید مرکزی” نیز شناخته می شود، کاتتر قرار داده شده در یک ورید بزرگ است. پورت می تواند در رگ گردن (ورید ژوگولار داخلی)، قفسه سینه (ورید ساب کلاوین یا ورید زیر بغل)، کشاله ران (ورید فمورال) و یا بازو (سفالیک، بازیلیک و براکیال که به آن Peripherally inserted central catheter, PICC می گویند) قرار داده شود.

هدف از گذاشتن پورت چیست؟

هدف اصلی از تعبیه پورت ورید مرکزی، تزریق دارو و یا مایعاتی است که از طریق دهان امکان تجویز آن نباشد و یا به ورید های محیطی کوچکتر آسیب برساند. همچنین برای گرفتن نمونه خون (به طور خاص اندازه گیری اشباع اکسیژن ورید مرکزی) و اندازه گیری فشار ورید مرکزی نیز کاربرد دارد.

دلایل استفاده از خطوط وریدی مرکزی عبارتند از:

– نیاز به درمان داخل وریدی زمانی که دسترسی به عروق محیطی غیر ممکن است (افراد بد رگ و چاق)
– پس از جراحی هایی که ایجاد التهاب برگشت وریدی را مختل می کند (ماستکتومی دوطرفه)
– درمان آنتی بیوتیکی داخل وریدی طولانی مدت
– نیاز به تغذیه وریدی بلند مدت
– نیاز به تزریق داروهای ضد درد طولانی مدت
– شیمی درمانی
– داروهایی که در وریدهای محیطی ایجاد فلبیت (التهاب ورید) می کنند، مانند: کلرید کلسیم، داروهای شیمی درمانی، نرمال سالین هیپرتونیک، پتاسیم کلرید (KCL)، آمیودارون، وازوپرسورها (مانند:اپی نفرین، دوپامین)
– پلاسما فریز
– جمع آوری سلول های بنیادی خون محیطی
– دیالیز
– نیاز مکرر یا مداوم به دسترسی وریدی
– در بیماری های شدید که برای تعیین کمیت تعادل مایعات نیاز به کنترل مداوم فشار ورید مرکزی (CVP) باشد.

بهترین رگ بدن برای کار گذاشتن پورت

در برخی از مطالعات تعبیه کاتتر ژوگولار و یا ساب کلاوین با کاهش خطر ابتلا به عفونت های خون ناشی از کاتتر (CRBSIs) همراه بوده است، اما برخی پژوهش ها نشان داده اند که هیچ تفاوتی در میزان CRBSI بین محل های جای گذاری کاتتر وجود ندارد. به طور کلی، استفاده از ورید ژوگولار بهترین گزینه است.

انواع کاتتر استفاده شده در پورت گذاری

 • کاتترهای بدون تونل (Non-tunneled)
 • کاتترهای با تونل (Tunneled)
 • کاتترهای تونلی با پورت کاشتنی (پورت کت)
  کاتترهای بدون تونل در همان محل ورود ثابت می شوند و تزریق به طور مستقیم در کاتتر انجام می شود. در مواردی که نیاز به دسترسی وریدی به صورت مکرر باشد، بهترین گزینه است.

در نوع با تونل، کاتتر از زیر پوست به محل جداگانه دیگری جهت تزریق فرستاده می شود

در نوع سوم (پورت کت) کاتتر از زیر پوست به محل جداگانه که به آن پورت گفته می شود، متصل می شود. پورت کاشته شده به شکل یک برآمدگی کوچک (معمولا در قفسه سینه) و در زیر پوست لمس می شود، ولی به طور آشکار روی بدن قابل رویت نیست.

چرا از روش پورت گذاری در شیمی درمانی برای سرطان سینه استفاده می‌شود؟

اهداف یا دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می‌شوند پزشکان بسیاری از روش قرار دادن پورت و کاتتر در روند درمان سرطان پستان استفاده کنند. دلیل اصلی استفاده از این روش تزریق ساده و سریع دارو یا مایعات به بدن بیمار است. بسیاری از داروهای شیمی درمانی خوراکی نیستند. اگر پزشک بخواهد برای هر بار تزریق، با سوزن یا آنزیوکت پوست بیمار را سوراخ کند، بعد از مدتی بدن بیمار پر از اسکار‌های کوچک خواهد شد. این موضوع در بیمارانی که پوست حساس‌تری دارند، بیشتر دیده می‌شود. نکته مهم تر خطری است که می تواند تزریق داروهای شیمی درمانی از عروق محیطی به همراه داشته باشد طبق تجربه چندین ساله دکتر فرهاد موسی زاده و گزارشات علمی در صورت پاره شدن عروق و یا نشت داروهای شیمی درمانی از دیواره عروق، این داروها می تواند باعث نکروز و مرگ سلولی و به نوعی آسیب های بافتی شدید در محل تزریق گردد. این کاربردهای اصلی تتر آسیب ها حتی ممکن است در حدی شدید باشد که بیمار نیاز به جراحی داشته باشد

مزیت‌های روش پورت گذاری در شیمی درمانی چیست؟

 • استفاده از این روش کم‌ترین ریسک در ایجاد آلودگی یا عفونت در محل را دارد.
 • بعد از پورت گذاری بیمار می‌تواند طی چند روز بعد از استراحت کامل، به زندگی روزمره خود برگردد.
 • در این روش بیمار بعد از چند روز محدودیتی در شستشوی بدن نخواهد داشت.
 • می‌توان گفت مهم‌ترین مزیت این روش رهایی از رگ گرفتن‌های مکرر و ایجاد زخم‌ و رگ‌های آسیب دیده است.
 • پورت‌ها و کاتترها می‌توانند مدت مشخصی در بدن باقی بمانند. در این مدت کلیه داروهای مورد نیاز به راحتی تزریق می‌شود.
 • این روش برای کودکان بیمار و حتی کاربردهای اصلی تتر نوزادان بسیار مفید است. بیماری‌های آن‌ها با این روش جدید به خوبی درمان می‌شود. رگ گرفتن‌های مکرر و خونریزی تأثیر منفی در روحیات بچه‌ها دارد و باعث استرس آن‌ها می‌شود. با استفاده از پورت و کاتتر این مشکل حل می‌شود و کودک دیگر با درد زیادی مواجه نخواهد بود.
 • زنانی که مبتلا به سرطان سینه از هر دو طرف هستند، دیگر به رگ‌گیری نیازی نخواهند داشت. این یک مزیت مهم برای آن‌هاست؛ زیرا رگ گیری در این زنان بسیار سخت انجام می‌شود و حذف این روش تأثیر بسزایی در کاهش رنج درمان برای آن‌ها دارد.

پورت چگونه کار گذاشته می شود؟

در اتاق عمل، دکتر فرهاد موسی زاده جراح سرطان سینه با بی حسی موضعی و یا بیهوشی، معمولا جهت کاهش عوارض احتمالی، با سونوگرافی داپلر کار این کار را انجام می دهند. بهتر است پیش از کارگذاری، عکس قفسه سینه و آزمایشات خونی انجام شود. ابتدا پوست با محلول کلرهگزیدین 2% ضدعفونی و با پوشش استریل محل عمل آماده می شود. با تزریق داروی آرامبخش توسط پزشک بیهوشی و سپس داروی بی حسی موضعی توسط دکتر موسی زاده، قسمت های کوچکی روی قفسه سینه و گردن بی حس می شوند. ابتدا برشی در محل جای گذاری پورت (معمولا بالای قفسه سینه) به طول ۲-۳ سانتیمتر داده می شود و پورت در آن محل در زیر پوست قرار می گیرد. سپس از طریق سرنگ مخصوص با راهنمای سونوگرافی ابتدا محل ورید شناسایی شده و سپس کاتتر درآن قرار می گیرد. در نهایت از زیر پوست، کاتتر به پورت وصل می شود و محل برش با بخیه های قابل جذب سوچور زده و برای چند روز پانسمان می گردد. تا چند روز پس از گذاشتن پورت، بیمار ممکن است احساس کبودی و درد خفیفی داشته باشد که با مسکن برطرف می شود. پس از پورت گذاری به مدت 5 روز آنتی بیوتیک خوراکی برای پیشگیری از عفونت تجویز می شود. به کاربردهای اصلی تتر بیمار آموزش داده می شود که تا چند روز محل عمل را از نظر قرمزی، تورم، خونریزی، کبودی و درد تحت نظر قرار دهد و با مشاهده هر کدام از این علایم، به کلینیک دکتر موسی زاده مراجعه نماید.

در صورت نیاز می توان بلافاصله پس از گذاشتن پورت از آن استفاده کرد. وارد کردن سوزن های مخصوص از پوست به داخل پورت دردناک نخواهد بود، اما ممکن است بیمار اندکی احساس فشار کند. در درمان کوتاه مدت، بلافاصله سوزن خارج می شود، ولی در موارد طوالانی تر، تا پایان درمان، پانسمان روی سوزن گذاشته می شود.

روش مراقبت از پورت های شیمی درمانی

 • پس از هر بار استفاده از پورت، باید کاتتر با مقدار کمی سرم و هپارین، شستشو داده شود کاربردهای اصلی تتر تا راه آن مسدود نشود.
 • در صورتی که از پورت نیز استفاده نشود باید هر ۴ هفته یک بار شستشو داده شود.
 • پرستاران مراقبت از پورت را آموزش می دهند و در صورت لزوم، پرستار مخصوص می تواند آن را در منزل برای بیمار انجام دهد.
 • قبل از هربار تزریق پوست کاملا با ستفاده از بتادین و محلول ضدعفونی آماده گردد.

طول عمر پورت های وریدی

در صورت مراقبت درست، این وسیله تا 3-2 سال قابل استفاده است. از مزایای پورت گذاری می توان به کاهش عفونت، نیاز به مراقبت روزانه کمتر و تاثیر کمتر بر فعالیت های روزانه اشاره کرد. جهت تزریق، پورت از روی پوست لمس شده و پس از وارد کردن سوزن مخصوص در آن، دارو تزریق می شود. بنابراین در بیمارانی که گهگاهی نیاز به دسترسی وریدی داشته باشند و دوره درمان طولانی مدت باشد (شیمی درمانی)، کاتترهای کاشتنی بسیار مناسب هستند. یکی از بهترین انواع آن که توسط دکتر فرهاد موسی زاده جراح پستان برای بیماران کار گذاشته می شود Powerport محصول کمپانی BARD ساخت کشور آمریکا است.

مشکلات احتمالی استفاده از پورت

عفونت: عفونت ممکن است داخل کاتتر یا اطراف پورت ایجاد شود و علایم آن می تواند شامل قرمزی پوست اطراف پورت، تورم، درد، بالا رفتن درجه حرارت بدن، لرز، ضعف، سرگیجه باشد. درمان ابتدا با آنتی بیوتیک انجام می شود ولی اگر چندین بار ایجاد گردد، ممکن است خارج کردن پورت و کاتتر ضرورت پیدا کند.

لخته شدن: علایم آن شامل تورم، درد و قرمزی در گردن می باشد. ابتدا داروهای ضد انعقاد تجویز می شود و در صورت نیاز کاتتر خارج می گردد.

آگاهی های بیشتر: پورت ها با فعالیت های روزانه تداخلی ایجاد نمی کنند، اگر چه توصیه می شود که تا چند هفته پس از جراحی، از ورزش و فعالیت های سنگین خودداری شود. وجود پورت هیچ تداخلی با MRI، CT Scan و … ندارد

موارد منع کارگذاری پورت برای شیمی درمانی

این روش هیچ منع کارگذاری مطلقی ندارد. موارد منع نسبی عبارتند از:

– اختلال انعقادی شدید
– وضعیت فیزیکی نامناسب برای بیهوشی
– در دسترس نبودن محل مناسب جاگذاری کاتتر
– رگ ترومبوزه
– عفونت پوست
در بیمارانی که مشکلات فراوان دارند، تصویربرداری از رگ گردن ممکن است پیش از عمل لازم باشد. سونوگرافی داپلر، تصویر برداریMRI ، ونوگرافی یا ترکیبی از این روش ها می تواند برای بررسی آناتومی و باز بودن ورید ژوگولار، در نتیجه پیش بینی مشکلات بالقوه مورد استفاده قرار گیرد. آزمایشات خونی مانند شمارش کامل خون و زمان لخته شدن و آزمون های عملکرد کلیه و کبد باید پیش از عمل مورد بررسی قرار گیرد.

پورت گذاری‌ در کدام قسمت‌های بدن انجام می‌شود؟

در روش پورت ورید مرکزی، کاتتر در یک ورید بزرگ قرار می‌گیرد. برخی از قسمت‌های بدن به عنوان بخش‌های اصلی برای قرار دادن پورت محسوب می‌ گردند:

 • قفسه سینه (ورید ساب کلاوین یا ورید زیر جناغی).
 • رگ گردن (ورید ژوگولار داخلی).
 • بازو (سفالیک، بازیلیک و براکیال)، به این روش PICC گویند که مخفف کلمات Peripherally inserted central catheter می‌باشد.
 • کشاله ران (ورید فمورال).

قرار دادن پورت در قسمت‌های بالا برای درمان انواع مختلف سرطان کاربرد دارد. تعیین اینکه برای هر بیمار پورت و کاتتر در کدام قسمت قرار گیرد به فاکتورهای مختلفی چون نوع سرطان، ناحیه بیماری و سایر شرایط بیمار و تشخیص متخصص بستگی دارد.

جمع بندی

شما اکنون اطلاعات کافی در مورد روش پورت گذاری در شیمی درمانی را به دست آورده‌اید. می‌دانید این روش به چه صورت انجام می‌شود و چه کاربردی دارد. آخرین نکته‌ای که بیماران باید به آن توجه داشته باشند، انتخاب پزشک است. پورت گذاری نیز مانند شیمی درمانی به پزشک خبره و متخصص در این زمینه بستگی دارد. این افراد می‌توانند بهترین رگ برای قرار دادن وسیله‌ها را پیدا کنند و در تمام طول درمان بهترین متدها را به شما ارائه دهند.

دکتر فرهاد موسی‌زاده متخصص پستان هستند و به صورت تخصصی در زمینه درمان سرطان سینه فعالیت می‌کنند و سال هاست با استفاده از پورت گذاری به بیماران در کاهش عوارض و رنج های شیمی درمانی کمک کرده اند. در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر می‌توانید به صورت حضوری به مطب ایشان مراجعه کنید. همچنین می‌توانید از طریق اینستاگرام شخصی ایشان مشاوره و راهنمایی‌های لازم را دریافت نمایید.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره آنلاین به صفحه اینستاگرام رسمی دکتر موسی زاده مراجعه نمایید

اصلی ترین کاربرد شلف در آشپزخانه

کاربرد شلف در آشپزخانه

طراحی دکوراسیون منزل و به طور خاص آشپزخانه، چیدمان و نظم وسایل نیاز به آگاهی و دقت بالایی دارد. در واقع، طراحی دکوراسیون آشپزخانه باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ نظم محیط آن و زیبایی آن، محیط آشپزخانه ریخت و پاش اضافی نداشته باشد. برای رسیدن به چنین هدفی می‌توان از ایده‌های خلاقانه‌ای همچون شلف آشپزخانه استفاده کرد.

در این مطلب با کاربرد شلف در آشپزخانه و قفسه‌ بندی آشنا می‌شویم و می‌بینیم که چگونه می‌توان با استفاده از آن زیبایی و نظم را در دکوراسیون آشپزخانه خود جای داد.

کاربرد شلف در آشپزخانه

کاربرد شلف در آشپزخانه

اطراف پنجره

وجود پنجره در آشپزخانه برای برخورداری این محیط از نور طبیعی امری مهم می‌باشد. با این حال، در برخی از موارد ممکن است کابینت‌ها جلوی پنجره نصب شده و از ورود نور به محیط جلوگیری کنند. در این شرایط، با نصب شلف دیواری آشپزخانه می‌توان در اطراف پنجره می‌توان ضمن تأمین محیط کافی برای جای گیری وسایل آشپزخانه، نور کافی را از طریق پنجره‌ها به داخل هدایت کرد.

کاربرد شلف در آشپزخانه

اطراف هود

از جمله دیگر موارد کاربرد شلف در آشپزخانه می‌توان به نصب آن در اطراف هود اشاره کرد. برخی از افراد ممکن است دکوراسیون آشپزخانه خود را با هودی دارای طراحی مدرن و منحصربه‌فرد به عنوان عنصری دکوراتیو دوست داشته باشند. در این صورت با نصب شلف‌هایی زیبا در اطراف هود می‌توان طراحی مد نظر را در آشپزخانه اجرا کرد.

نصب این شلف‌ها در اطراف هود امکان استفاده راحت و سریع از ادویه‌ها و ابزار پخت و پز را در حین آشپزی فراهم می‌کند.

فضای بالای سینک

فضای بالای سینک

یکی دیگر از بخش‌های آشپزخانه که مدت زیادی در طول روز با آن سر و کار دارید، سینک آشپزخانه است. از این رو، نصب شلف دیواری در قسمت بالای سینک با استفاده از پایه نگهدارنده طبقات به جای کابینت‌های بزرگ و بسته امکان استفاده راحت و سریع از وسایل را برایتان فراهم می‌کند.

فضاهای ناقص

فضاهای ناقص و بلااستفاده زیادی در خانه و خصوصا در آشپزخانه می‌توان پیدا کرد که با نصب شلف‌هایی با طرح‌های مختلف در آن‌ها قابل استفاده می‌شوند. طرح‌های ساده برای شلف در این مناطق می‌توانند بسیار کارآمد و مناسب بوده و ضمن پر کردن مناطق بلااستفاده آشپزخانه، کارایی محیط را دوچندان کنند.

کنار کابینت

کنار کابینت

کنار کابینت در انتهای آشپزخانه نیز یکی دیگر از چندین کاربرد شلف در آشپزخانه است. در واقع، فضاهای مربوط به انتهای کابینت‌ها در آشپزخانه نیز ممکن است بدون استفاده به نظر برسند. چرا که امکان نصب کابینت نیز در آن‌ها وجود ندارد. در حالی که با نصب شلف‌هایی در ابعاد یکسان با جاهای خالی مذکور می‌توان از این قسمت‌ها نیز به بهترین نحو استفاده کرد.

کاربرد شلف در آشپزخانه

بالای جزیره

همیشه قرار نیست شلف‌ها و قفسه‌ها را به دیوار وصل کرد. به این معنی که قفسه‌های آویزان شده از سقف بالای جزیره هم به اندازه شلف‌های دیوار کارآمد و زیبا هستند. با در نظر گرفتن ارتفاعی مناسب برای این شلف‌ها می‌توان بدون هیچ مزاحمتی از آن‌ها در محیط بالای جزیره استفاده کرده و برای مثال ظرف‌های مناسب مهمانی برای پذیرایی را درونشان جای داد.

کنار شبه جزیره

کنار شبه جزیره

نصب قفسه‌ها در امتداد دیوار مربوط به شبه جزیره آشپزخانه نیز یکی از کاربردهای شلف در آشپزخانه به شمار می‌آید. شبه جزیره‌ها معمولا از یک طرف توسط دیوار یا هر جداکننده دیگری بسته می‌شوند. شلف‌های مینیمال نیز می‌توانند به عنوان دیوار شبه جزیره به کار رفته و از طرفی دیگر دیزاینی خاص به آشپزخانه بدهند.

از این شلف‌ها در آشپزخانه می‌توان برای نگه‌ داری لیوان، فنجان یا عکس‌های هنری، خانوادگی و غیره استفاده کرد.

زیر سقف کوتاه یا شیروانی

زیر سقف کوتاه یا شیروانی

برخی از آشپزخانه در طراحی خود سقفی کوتاه یا شیب‌دار دارند. در چنین مواردی نمی‌توان کابینت‌های مناسبی زیر آن‌ها نصب کرد و از این رو انتخاب شلف‌های هم اندازه با ابعاد سقف مذکور پیشنهاد مناسبی برای استفاده از چنین قسمت‌هایی در آشپزخانه محسوب می‌شود.

نصب شلف در این قسمت‌ها علاوه بر زیبایی و دیزاین عالی در آشپزخانه، فضای قابل استفاده بیشتری را در اختیارتان قرار می‌دهند.

جلوی پنجره‌ها

جلوی پنجره‌ها

شلف دیواری در جلوی پنجره‌هایی که نور کافی را به داخل آشپزخانه هدایت می‌کنند، به عنوان نوعی پرده عمل کرده و از سوی دیگر فضایی را برای استفاده در اختیار فرد قرار می‌دهند. به بیان دیگر، شلف در جلوی پنجره‌هایی که پرده‌ای ندارند به نوعی باعث بسته بودن جلوی آن شده و دید نامناسب پنجره از بیرون را از بین می‌برد.

گوشه‌های آشپزخانه

گوشه‌های آشپزخانه

گوشه‌های بلااستفاده آشپزخانه نیز گزینه مناسبی برای نصب شلف دیواری آشپزخانه محسوب می‌شوند. گوشه‌های L یا U شکل آشپزخانه معمولا بدون استفاده باقی می‌مانند. زیرا دسترسی به آن‌ها تا حدودی دشوار است. در این شرایط نصب شلفی به شکل L یا U در این قسمت‌ها امکان به وجود آمدن فضایی قابل استفاده برای نگه داری وسایل آشپزخانه را برایتان فراهم می‌کنند.

در این مطلب چند مورد از مهم‌ترین کاربردهای شلف دیواری در آشپزخانه را معرفی کردیم و دیدیم که چگونه می‌توان با طراحی شلف یا قفسه‌های در ابعاد و طرح‌های مناسب، فضاهای بدون استفاده آشپزخانه و همچنین اطراف پنجره‌ها یا بالای سینک را قابل استفاده کرده و برای نگه داری وسایل از آن‌ها استفاده کرد.

با مقوای اشتنباخ آشنا شوید

مقوای اشتنباخ یک نوع مقوای کاغذی است با این تفاوت که نسبت به مقوای کاغذی ساده، مقاوم تر است
و به همین خاطر می توانید از آن، جهت درست کردن کاردستی های مختلف استفاده کنید.

مقوای اشتنباخ نسبت به مقواهای دیگر کاربردی تر است زیرا می توان با آبرنگ و یا ماژیک های مختلف روی آن نقاشی کشید،
بدون آنکه ذره ای به کاغذ آسیب وارد شود.

تنوع ساخت مقوای اشتنباخ بسیار زیاد است تا جایی که شما برحسب نیاز خود می توانید انواع مختلف این مقوا را در ضخامت های گوناگون سفارش دهید،
برای نقاشی و یا هر هنر دیگری می توانید در ابعاد مختلف این مقوا را تهیه کنید.

در هنرهای دستی، رنگ و زیبایی اهمیت بسیاری دارد، شما می توانید مقوای اشتنباخ را در هر رنگی که می خواهید، خریداری کنید.
افرادی که به هنرهای دستی علاقه مندند و اهل نقاشی و درست کردن باکس های هدیه و یا سایر کاردستی ها هستند،
می توانند این مقوای پر استفاده را سفارش دهند و از آن به خوبی استفاده کنند و هنرهای زیبای خود را به تصویر بکشند.

کاربرد اصلی این مقوا با قلم است،
هنرمندانی که با قلم سیاه کار می کنند،
همواره خواستار خریداری این مقوا در طرح و اندازه های مختلف هستند
تا بتوانند اثر هنری زیبایی را بر روی این مقواهای مخصوص خلق کنند.

انواع مقوای اشتنباخ

انواع مقوای اشتنباخ

این مقوا همانطور که از تلفظ اسم آن مشخص است، ساخت کشور آلمان است،
بافت این مقوا بسیار یکدست و نرم است به گونه ای که به خوبی قلم روی آن کشیده می شود
و از طرفی مقاومت بالایی دارد.
وقتی کاربردهای اصلی تتر با قلم روی کاغذ ساده نقاشی بکشید، کاغذ تغییر شکل می دهد و حتی ممکن است پاره شود،
به همین خاطر پیشنهاد می شود تا نقاشی های زیبای خود را روی یک کاغذ ویژه و مقاومت تری ثبت کنید
تا ماندگاری آن حفظ شود و حتی زیبایی آن بیشتر شود زیرا مقوای اشتنباخ به دلیل تنوع رنگی که دارد بسیار زیبا است و باعث می شود جلوه نقاشی شما بیشتر شود.

امروزه دفترهای نقاشی با مقوای اشتنباخ تهیه شده است تا شما عزیزان بتوانید به خوبی از آن استفاده کنید،
سایز و ابعاد این مقوا متنوع است تا برای هر فعالیتی به راحتی بتوان از آن استفاده کرد.

در انواع مختلفی از مقوای اشتنباخ، کتان به کار رفته شده است،
و هر مدل از مقوای اشتنباخ درصد مشخصی از کتان را در خود دارد.
مقواهای روغنی اشتنباخ نیز بسیار پرطرفدار است، افرادی که کارهای هنری خود را با رنگ روغن انجام می دهند،
می توانند این مدل از مقوا را تهیه کنند تا با کمک آن نقاشی خود را بدون هیچ گونه مشکلی بر روی مقوای اشتنباخ بکشند.
نوع دیگری از مقوای اشتنباخ در بازار موجود است که این مدل مقوا بدون بافت است
و بیشتر برای نقاشی های آبرنگی و کارهای هنری خاص استفاده می شود.

کاربرد های مقوای اشتنباخ

امروزه کار چاپ سربرگ، چاپ بروشور های تبلیغاتی، چاپ کارت ویزیت و سایر خدمات این چنینی به کمک این مقوا انجام پذیر است.

هر شرکت و یا سازمانی برای معرفی محصولات تولیدی خود و یا برای ارائه خدمات شغلی خود نیازمند چاپ بروشورهای تبلیغاتی است که این بروشور های تبلیغاتی باید زیبایی ظاهری بخصوصی داشته باشند تا نظر خوانندگان را به خود جلب کند، در وحله اول ظاهر این بروشور های تبلیغاتی در نظر مخاطب اهمیت پیدا می کند، به همین خاطر مقوای اشتنباخ به دلیل مقاومت و زیبایی ظاهری که دارد می تواند گزینه مناسبی برای فعالیت های این چنینی باشد.

یکی از بهترین کاغذها برای چاپ با پرینتر لیزری، مقوای اشتنباخ است.
امروزه مدل های مختلف غیر اصل این مقوا را در بازار به فروش می رسانند که به دلیل عدم آگاهی مشتری،
ممکن است نمونه تقلبی این مقوا را خریداری کنند،
یکی از مهم ترین نکات به هنگام خرید این مقوا توجه به ظاهر آن است که باید یک سمت آن کاملاً صاف باشد
و سطح دیگر آن اشکال پرز مانند دارد، همچنین باید به این نکته توجه کنید که یک سمت آن به زبان آلمانی در گوشه مقوا نام اشتنباخ ذکر شده است که به شما کمک می کند تا مقوای اصل را خریداری کنید.

کاربرد های مقوای اشتنباخ

اگر تا به امروز نتوانسته اید کاغذ مناسب برای نقاشی و کار با آبرنگ و گواش را تهیه کنید،
دیگر نگران نباشید زیرا با تهیه مقوای اشتنباخ به راحتی می توانید طرح دلخواه خود را با آبرنگ و یا هر مدل گواش به زیبایی کامل به تصویر بکشید، حتی شما می توانید این مقوا را در ضخامت های مختلف تهیه کنید و از آن برای ساخت لوازم زیبا و کاردستی های جالب و خاص استفاده نمایید.

قیمت خرید مقوای اشتنباخ

قیمت خرید این مقوا مانند مقوای کرجی به فاکتور های متنوعی بستگی دارد،
شما عزیزان باید ابتدا بدانید که برای هنر مورد نظر خود چه نوع از این مقوا را نیاز دارید و اینکه چه ابعادی از آن را باید تهیه کنید، سپس جهت خرید این مقوای اقدام نمایید. امروزه دفترهای نقاشی زیبایی را با اشتنباخ تولید می کنند تا کار با این نوع کاغذ برای مصرف کننده آسان تر باشد.

تولید دفتر های نقاشی اشتنباخ باعث شده است تا هنرمندان به راحتی بتوانند تصاویر مد نظر خود را روی این مقوا طراحی و ترسیم کنند.

قیمت خرید دفتر نقاشی اشتنباخ نسبت به خرید مقوای تکی آن، گران تر است زیرا دفتر نقاشی شامل چندین برگ با تعداد مشخص است که هر چه تعداد صفحات دفتر های نقاشی اشتنباخ بیشتر باشد، قیمت خرید آن نیز بیشتر خواهد بود.

لازم به ذکر است که مقوای اشتنباخ ضخامت و وزن متنوعی دارد و قیمت خرید آن تا حد زیادی به وزن این مقوا و درصد کتان به کار گرفته شده در آن بستگی دارد، هرچه ضخامت این برگ ها بیشتر باشد به مراتب قیمت پرداختی برای خرید مقوا نیز بیشتر خواهد شد.

روزانه تمامی افراد علاقه مند به هنر و طراحی، به دنبال خرید این مقوای با کیفیت و مرغوب هستند، افراد حرفه ای و کاربلد می دانند که یکی از معیار های ضروری برای طراحی، داشتن کاغذ مناسب است به همین خاطر خرید این مقوا یک راهکار عالی و مناسب محسوب می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.