شروع سرمایه گذاری


2022-09-29T21:03:01+03:30

برای تحقق سرمایه گذاری باید زیرساخت ها در حوزه های مختلف توسعه یابد

رییس مجلس شورای اسلامی توسعه صنایع در شهرستان لامرد و مهر را در گرو برنامه ریزی و اجرای دقیق دانست و گفت: برای تحقق سرمایه گذاری باید زیرساخت ها در حوزه های مختلف توسعه یابد.

- از لامرد، محمدباقر قالیباف در جریان بازدید از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، اظهار داشت: پیرو بازدید های نظارتی امروز توفیق داشتم در لامرد حضور پیدا کنم و از پروژه های مختلف و همچنین منطقه ویژه اقتصادی که صنایع انرژی بر در آن متمرکز هستند بازدید کنم.

رییس مجلس شورای اسلامیافزود: یکی از صنایع مهم تولیدی آلومینیوم جنوب است که با تلاش های صورت گرفته در مجموعه غدیر، می تواند 300 هزار تن در سال تولید انجام دهد و اکنون بحث اجرای فاز دوم آن مطرح است، همچنین از مجموعه پالایشگاه پارسیان سپهر و پالایشگاه گاز پارسیان بازدید شد که خوشبختانه سرمایه گذار جدید کارش شروع سرمایه گذاری را شروع کرده است.

قالیباف با اشاره به اینکه صنایع اینجا نیازمند دریافت مواد اولیه هستند، تصریح کرد: اکنون موضوع فاز 2 مجتمع آلومینیوم مطرح است که ظرفیت آلومینیوم کشور را می تواند به 1.

2 میلیون تن افزایش شروع سرمایه گذاری دهد لذا برای این مهم نیازمند تأمین مواد اولیه و همچنین زیرساخت هایی مثل برق هستیم؛ در حوزه پالایشگاه ها نیز نیازمند تامین خوراک هستیم.

وی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در این منطقه انجام شده، اما توسعه شروع سرمایه گذاری همه این صنایع منوط به سرمایه گذاری به وقت و به جا و استفاده از ظرفیت ها است، اظهار کرد: برای تامین مواد اولیه آلومینیوم باید سرمایه گذاری صورت گیرد تا معادن داخل کشور فعال شوند؛ در واقع نباید دو مرتبه وارد کننده این مواد شویم که تحقق این امر نیز شرایط خاص خودش را دارد.

قالیباف افزود: این منطقه به خاطر جغرافیایی که دارد دارای فرصت های زیادی بوده و صنایع انرژی بر می تواند در آن توسعه یابد، اما باید با صراحت و شفاف بگویم نیازمند یک برنامه ریزی و اجرای دقیق هستیم وگرنه این ظرفیت ها به خاطر نبود برق، خوراک، زیرساخت ها و حمل و نقل ها می تواند خسارت بار باشد.

وی ادامه داد: به عبارتی با سرمایه گذاری در این صنایع بزرگ و همچنین پتروپالایشگاه ها، آلومینیوم و .

این مجموعه ها می تواند برای کشور سودده بوده و اشتغال آفرینی کند، اما با یک بی دقتی می توانند خسارت بار شوند.

رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آستانه برنامه هفتم هستیم لذا این بازدید ها برای تنظیم پیشران های کشور ضرورت دارد؛ در واقع می توان از این طریق، صنایع و اولویت ها و نیاز های آن ها را تنظیم و همچنین انرژیی هایی مانند آب، برق و زیرساخت هایی مانند حوزه حمل و نقل را تنظیم کرد.

تحقق سرمایه گذاری در صنایع آلومینیوم درگرو توسعه زیرساخت‌ها

قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، توسعه صنایع در شهرستان لامرد و مهر را در گرو برنامه ریزی و اجرای دقیق دانست و گفت: برای تحقق سرمایه گذاری باید زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف توسعه یابد.

به گزارش بازار، محمدباقر قالیباف شامگاه گذشته(هفتم مهرماه) در جریان بازدید از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، در جمع خبرنگاران گفت: پیرو بازدیدهای نظارتی امروز توفیق داشتم در لامرد حضور پیدا کنم و از پروژه‌های مختلف و همچنین منطقه ویژه اقتصادی که صنایع انرژی در آن متمرکز هستند بازدید کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از صنایع مهم تولیدی آلومینیوم جنوب است که با تلاش‌های صورت گرفته در مجموعه غدیر، می‌تواند ۳۰۰ هزار تن در سال تولید انجام دهد و اکنون بحث اجرای فاز دوم آن مطرح است.

وی در ادامه افزود: همچنین از مجموعه پالایشگاه پارسیان سپهر و پالایشگاه گاز پارسیان بازدید شد که خوشبختانه سرمایه گذار جدید کارش را شروع کرده است.

قالیباف با اشاره به اینکه صنایع اینجا نیازمند دریافت مواد اولیه هستند، تصریح کرد: اکنون موضوع فاز ۲ مجتمع آلومینیوم مطرح است که ظرفیت آلومینیوم کشور را می‌تواند به ۱.۲ میلیون تن افزایش دهد لذا برای این مهم نیازمند تأمین مواد اولیه و همچنین زیرساخت‌هایی مثل برق هستیم؛ در حوزه پالایشگاه‌ها نیز نیازمند تامین خوراک هستیم.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در این منطقه انجام شده، اما توسعه همه این صنایع منوط به سرمایه گذاری به وقت و به جا و استفاده از ظرفیت‌ها است، اظهار کرد: برای تامین مواد اولیه آلومینیوم باید سرمایه گذاری صورت گیرد تا معادن داخل کشور فعال شوند؛ در واقع نباید دو مرتبه وارد کننده این مواد شویم که تحقق این امر نیز شرایط خاص خودش را دارد.

قالیباف افزود: این منطقه به خاطر جغرافیایی که دارد دارای فرصت‌های زیادی بوده و صنایع انرژی بر می‌تواند در آن توسعه یابد، اما باید با صراحت و شفاف بگویم نیازمند یک برنامه ریزی و اجرای خیلی دقیق هستیم وگرنه این ظرفیت‌ها به خاطر نبود برق، خوراک، زیرساخت‌ها و حمل و نقل‌ها می‌تواند خسارت بار باشد.

وی ادامه داد: به عبارتی با سرمایه گذاری در این صنایع بزرگ و همچنین پتروپالایشگاه ها، آلومینیوم و . این مجموعه‌ها می‌تواند برای کشور سودده بوده و اشتغال آفرینی کند، اما با یک بی دقتی می‌توانند خسارت بار شوند.

رئیس مجلس تصریح کرد: در آستانه برنامه هفتم هستیم لذا این بازدیدها برای تنظیم پیشران‌های کشور ضرورت دارد؛ در واقع می‌توان از این طریق، صنایع و اولویت‌ها و نیازهای آن‌ها را تنظیم و همچنین انرژیی‌هایی مانند آب، برق و زیرساخت‌هایی مانند حوزه حمل و نقل را تنظیم کرد.

بازدیدهای نظارتی در آستانه تدوین برنامه هفتم/ تحقق سرمایه‌گذاری در گرو توسعه زیرساخت‌ها

بازدیدهای نظارتی در آستانه تدوین برنامه هفتم/ تحقق سرمایه‌گذاری در گرو توسعه زیرساخت‌ها

2022-09-29T21:03:01+03:30

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف عصر امروز پنجشنبه در جریان بازدید از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، در جمع خبرنگاران گفت: پیرو بازدیدهای نظارتی امروز توفیق داشتم در لامرد حضور پیدا کرده و از پروژه های مختلف و همچنین منطقه ویژه اقتصادی که «صنایع انرژی بر» در آن متمرکز هستند بازدید کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از صنایع مهم تولیدی آلومینیوم جنوب است که با تلاش های صورت گرفته در مجموعه غدیر، می تواند ۳۰۰ هزار تن در سال تولید انجام دهد و اکنون بحث اجرای فاز دوم آن مطرح است.

وی افزود: همچنین از مجموعه پالایشگاه پارسیان سپهر و پالایشگاه گاز پارسیان بازدید شد که خوشبختانه سرمایه گذار جدید کارش را شروع کرده است.

قالیباف با اشاره به اینکه صنایع اینجا نیازمند دریافت مواد اولیه هستند، تصریح کرد: اکنون موضوع فاز ۲ مجتمع آلومینیوم مطرح است که ظرفیت آلومینیوم کشور را می تواند به ۱.۲ میلیون تن افزایش دهد لذا برای این مهم نیازمند تأمین مواد اولیه و همچنین زیرساخت هایی مثل برق هستیم؛ در حوزه پالایشگاه ها نیز نیازمند تامین خوراک هستیم.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در این منطقه انجام شده اما توسعه همه این صنایع منوط به سرمایه گذاری به وقت و به جا و استفاده از ظرفیت ها است، اظهار کرد: برای تامین مواد اولیه آلومینیوم باید سرمایه گذاری صورت گیرد تا معادن داخل کشور فعال شوند؛ در واقع نباید دو مرتبه وارد کننده این مواد شویم که تحقق این امر نیز شرایط خاص خودش را دارد.

قالیباف افزود: این منطقه به خاطر جغرافیایی که دارد دارای فرصت های زیادی بوده و «صنایع انرژی بر» می تواند در آن توسعه یابد اما باید با صراحت و شروع سرمایه گذاری شفاف بگویم نیازمند یک برنامه ریزی و اجرای خیلی دقیق هستیم وگرنه این ظرفیت ها به خاطر نبود برق، خوراک، زیرساخت ها و حمل و نقل ها می تواند خسارت بار باشد.

وی ادامه داد: به عبارتی با سرمایه گذاری در این صنایع بزرگ و همچنین پتروپالایشگاه ها، آلومینیوم و … این مجموعه ها می تواند برای کشور سودده بوده و اشتغال آفرینی کند اما با یک بی دقتی می توانند خسارت بار شوند.

رئیس مجلس تصریح کرد: در آستانه برنامه هفتم هستیم لذا این بازدیدها برای تنظیم پیشران های کشور ضرورت دارد؛ در واقع می توان از این طریق، صنایع و اولویت ها و نیازهای آنها را از یک سو و همچنین انرژیی هایی مانند آب، برق و زیرساخت هایی مانند حوزه حمل و نقل را از سوی دیگر تنظیم کرد.

بنابراین گزارش، محمد باقر قالیباف بعد از ظهر پنجشنبه در آغاز سفر یک روزه خود وارد شهرستان لامرد شد. بازدید از مجموعه‌های صنعتی و حضور در یادواره شهدای لامرد و مهر از برنامه‌های رئیس مجلس است.

منبع : خبرگزاری مهر

آخرین اخبار استان ها

سهم ۹ میلیارد تومانی بخش کشاورزی اهر از مصوبات سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌شرقی

سهم ۹ میلیارد تومانی بخش کشاورزی اهر از مصوبات سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌شرقی

اهر- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از سهم شروع سرمایه گذاری ۹ میلیارد تومانی بخش کشاورزی اهر از مصوبات سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌شرقی خبر داد.

پس از رسیدن آب تالوار، همدان ۱۵ ساعت آب خواهد داشت

پس از رسیدن آب تالوار، همدان ۱۵ ساعت آب خواهد داشت

همدان-نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از رسیدن آب تالوار به همدان، روزانه ۱۵ ساعت آب خواهیم داشت.

حضور جوانان در عرصه اقتصادی موجب توسعه کشور می شود

حضور جوانان در عرصه اقتصادی موجب توسعه کشور می شود

کاشان- معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: حضور جوانان ایرانی در عرصه اقتصادی کشور باعث شکوفایی و توسعه کشور می شود.

نطنز میزبان پیکر مطهر شهید گمنام شد

 نطنز میزبان پیکر مطهر شهید گمنام شد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نطنز با بیان اینکه نطنز میزبان پیکر مطهر شهید گمنام شد، گفت: پیکر مطهر شهید در اقصی نقاط منطقه تشییع می‌شود.

چمران: دستاوردهای جمهوری اسلامی برای دشمن قابل تحمل نیست

 چمران: دستاوردهای جمهوری اسلامی برای دشمن قابل تحمل نیست

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: دستاوردهای کنونی جمهوری اسلامی در عرصه های داخلی و بین‌المللی برای دشمن قابل تحمل نیست و آنها را هراسان کرده است.

آب تالوار ۲ روز دیگر به همدان می رسد

آب تالوار ۲ روز دیگر به همدان می رسد

همدان-نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آب تالوار به زودی به همدان می رسد گفت: پس از رسیدن آب تالوار به همدان، روزانه ۱۵ ساع.

اعتراضات آسیب زننده به منافع ملی خط قرمز جمهوری اسلامی است

اعتراضات آسیب زننده به منافع ملی خط قرمز جمهوری اسلامی است

رشت- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اعتراضات مردمی پذیرفته شده اما تغییر آن به گونه ای که علیه منافع ملی و تمامیت ارضی باشد خط شروع سرمایه گذاری قرمز نظام است.

نگاهی به تقابل ذوب‌آهن و پیکان؛ رقابت حساس در فولادشهر

 نگاهی به تقابل ذوب‌آهن و پیکان؛ رقابت حساس در فولادشهر

دفتر نمایندگی سازمان زمین‌شناسی در استان بوشهر ایجاد شود

 دفتر نمایندگی سازمان زمین‌شناسی در استان بوشهر ایجاد شود

استاندار بوشهر باتأکید بر ایجاد دفتر نمایندگی سازمان زمین‌شناسی کشور بوشهر خواستار برگزاری همایش ملی شروع سرمایه گذاری معدن، فرصت‌ها و راهکارهای توسعه در استان شد.

تعبیر حجت‌الاسلام رفیعی از اغتشاشات اخیر؛ دشمن ترویج خشونت را در برنامه دارد

 تعبیر حجت‌الاسلام رفیعی از اغتشاشات اخیر؛ دشمن ترویج خشونت را در برنامه دارد

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دشمن قصد دارد نسل ما با خشونت بزرگ شود، گفت: بانوان با حجاب خود اهل‌بیت(ع) را یاری می‌کنند.

تصادف زنجیره‌ای در اصفهان ۷ مصدوم داشت

تصادف زنجیره‌ای در اصفهان ۷ مصدوم داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت هفت نفر در تصادف زنجیره‌ای چهار خودرو در اصفهان خبر داد.

مبارزه با آفات با استفاده از پرتودهی/کشاورزی متحول می شود

مبارزه با آفات با استفاده از پرتودهی/کشاورزی متحول می شود

کرمان - رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به فعالیت‌های دانش بنیان فن آوری هسته‌ای در بخش های مختلف گفت: در کرمان با استفاده از پرتودهی آفات محصول پسته و خرما .

لیدرهای اصلی اغتشاشات زنجان دستگیر شدند

 لیدرهای اصلی اغتشاشات زنجان دستگیر شدند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان با بیان اینکه تمام لیدرهای اصلی اغتشاشات در زنجان دستگیر شدند، گفت: بسیاری از لیدرها زنجانی نبودند.

واکنش محسن رضایی به اغتشاشات اخیر‌

 واکنش محسن رضایی به اغتشاشات اخیر‌

معاون اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه جلوی ورود کالا حتی غذا و دارو را به کشور می‌گیرند، تاکید کرد: ایران را محاصره اقتصادی کردند؛ شما دلتان برای آزادی در.

ساعات فعالیت متروی اصفهان تغییر کرد

ساعات فعالیت متروی اصفهان تغییر کرد

اصفهان- روابط عمومی شرکت متروی اصفهان از تغییر ساعات فعالیت خط یک متروی این کلانشهر با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات خبرداد.

استاندار خراسان جنوبی: ادامه راه شهیدان تکلیف همه ما است + تصویر

 استاندار خراسان جنوبی: ادامه راه شهیدان تکلیف همه ما است + تصویر

استاندار خراسان جنوبی از موزه شروع سرمایه گذاری خلبان شهید "حسین رئوفی‌فرد" در بیرجند بازدید و با خانواده شهید گرانقدر یوسفی هریوند دیدار کرد و گفت: ادامه دادن.

رئیس شورای عالی استان‌ها: "تخلف و فساد" در شوراها بالا نیست

 رئیس شورای عالی استان‌ها:

رئیس شورای عالی استان‌هاگفت: از مجموع ۱۲۴ حزب نظام شورایی در سال ۱۴۰۰ حدود چهار دهم درصد گزارش تخلف داریم که رقم بالایی نیست اما متاسفانه در کشور این موضوع .

۵۷ هزار بیمار مبتلا به فشارخون بالا در ‌استان اردبیل شناسایی شد

 ۵۷ هزار بیمار مبتلا به فشارخون بالا در ‌استان اردبیل شناسایی شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: در حال حاضر بالغ بر ۵۷ هزار بیمار مبتلا به فشارخون بالا در جمعیت استان شناسایی و تحت مراقبت ‌هستند.

اولین سند تشیع امامزاده علی بن امام محمد باقر(ع) اردهال کاشان است

 اولین سند تشیع امامزاده علی بن امام محمد باقر(ع) اردهال کاشان است

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دین ما سینه به سینه منتقل شده است، گفت: اولین سند تشیع و پیروی از آل‌الله امامزاده علی بن امام محمد باقر(ع) اردهال کاشان .

‌نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری و هتل‌داری گشایش یافت

 ‌نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری و هتل‌داری گشایش یافت

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان گفت: نمایشگاه بین‌المللی گردشگری اصفهان می‌تواند نمونه صحیح و با شکوه بسیاری از نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران باشد و اصفهان به عن.

عضو کمیسیون صنایع مجلس: زمینه توسعه صنایع تبدیلی در آوج فراهم شود

 عضو کمیسیون صنایع مجلس: زمینه توسعه صنایع تبدیلی در آوج فراهم شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: انتظار داریم که مدیران ارشد استان قزوین زمینه حضور سرمایه‌گذاران حوزه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی را در ناحیه .

رئیس سازمان انرژی اتمی به مقام شامخ شهید سلیمانی ادای احترام کرد + تصاویر

 رئیس سازمان انرژی اتمی به مقام شامخ شهید سلیمانی ادای احترام کرد + تصاویر

اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شامخ شهید سلیمانی سیدالشهدای جبهه مقاومت ادای احترام کرد.

قاضی‌زاده هاشمی: دشمن با فتنه‌ها به دنبال مخدوش کردن خط اصیل امامت و ولایت است

 قاضی‌زاده هاشمی: دشمن با فتنه‌ها به دنبال مخدوش کردن خط اصیل امامت و ولایت است

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: دشمن با فتنه‌ها به دنبال مخدوش کردن خط اصیل امامت و ولایت است.

تجلیل رئیس مجلس از توانمندی موشکی ایران/ قالیباف: صنایع خودروسازی امان مردم را در قیمت و کیفیت بریده‌اند

 تجلیل رئیس مجلس از توانمندی موشکی ایران/ قالیباف: صنایع خودروسازی امان مردم را در قیمت و کیفیت بریده‌اند

رئیس مجلس با بیان اینکه امروز موشک‌های بالستیک ما از جو خارج و به جو باز می‌گردند و در عین نقطه زنی می‌توانند اهداف متحرک را هم مورد هدف قرار دهد، گفت: متاس.

هوای روز جمعه اصفهان آلوده است/ قطعی ۱۳ ایستگاه پایش هوا

هوای روز جمعه اصفهان آلوده است/ قطعی ۱۳ ایستگاه پایش هوا

اصفهان- شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز هشتم مهرماه با میانگین ۱۲۸ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

توقیف محموله ۶۰ هزار لیتری گازوئیل قاچاق در استان بوشهر

توقیف محموله ۶۰ هزار لیتری گازوئیل قاچاق در استان بوشهر

بوشهر- جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: دو دستگاه تریلر حامل ۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در دیلم کشف و توقیف شد.

عامل مشکلات امروز کشور فاصله گرفتن از فرهنگ دوران دفاع مقدس است

عامل مشکلات امروز کشور فاصله گرفتن از فرهنگ دوران دفاع مقدس است

لامرد- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: علت مشکلات اقتصادی و اجتماعی امروز کشور، فاصله گرفتن از فرهنگ دوران دفاع مقدس است.

اقدام بی بدیل دولت سیزدهم در مدیریت کرونا/دولت در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از بخش خصوصی بهره گیرد

اقدام بی بدیل دولت سیزدهم در مدیریت کرونا/دولت در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از بخش خصوصی بهره گیرد

اردبیل- نیکزاد گفت: اقدام بی بدیل و بی نظیری که دولت سیزدهم در مدیریت کرونا انجام داد توسط وزارت بهداشت به سرانجام مطلوب رسید تا ایران از شر بیماری کرونا و ا.

دولت با سیاست انقباضی در تکمیل پروژه‌های عمرانی دچار مشکل شده است

دولت با سیاست انقباضی در تکمیل پروژه‌های عمرانی دچار مشکل شده است

اردبیل- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با سیاست انقباضی و تورم بسیار بالا در تکمیل پروژه‌های عمرانی دچار مشکلات عدیده ای است.

نامه جمعی از معلمان ۱۵ استان به "علی دایی": «قهرمان ایرانی» نباید خرج سیاست و گروه‌بازی‌ها شود

 نامه جمعی از معلمان ۱۵ استان به

جمعی از معلمان کشور از ۱۵ استان در نامه‌ای خطاب به علی دایی در خصوص مواضع اخیر او مطالبی را بیان کردند. آن‌ها خواستار ورود جامع و غیرجانبدارانه علی دایی به‌.

با عنایت به اینکه سایت «میرنیوز» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است. (قانون تجارت الکترونیک)

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان «میرنیوز» نقشی در تولید محتوای خبری ندارد و مطالب این سایت، بازنشر اخبار پایگاه‌های معتبر خبری است.

حسینی با گل آماده شروع دوباره لیگ(عکس)

مهاجم پیکان در تقابل دوستانه مقابل تیم سابق خود توانست گلزنی کند.

حسینی با گل آماده شروع دوباره لیگ(عکس)

به گزارش "ورزش سه"، تیم فوتبال پیکان که در ۶ هفته اخیر لیگ برتر نتایج خوبی کسب کرده و دو پیروزی و دو مساوی داشته، حالا در شرایطی خود را آماده ادامه بازی‌ها می‌کند که سید مجتبی حسینی برای آماده نگه داشتن شاگردان خود دیدارهای تدارکاتی مدنظر قرار داده و یکی از آنها را برابر گل‌گهر سیرجان برگزار کردند.

ساسان حسینی، مهاجم جوان پیکان که تاکنون در همه مسابقات لیگ برتر به میدان رفته و مهره ثابت تیمش بوده، در مسابقه دوستانه مقابل گل‌گهر و تیم سابق خود نیز استفاده شد که توانست تک گل خودروسازان را در این دیدار به ثمر رساند.

این مهاجم که در نفت مسجدسلیمان زیر نظر مجتبی حسینی چهره شد و با زدن هشت گل در سن ۲۱ سالگی مورد توجه امیر قلعه‌نویی قرار گرفت و به گل‌گهر پیوست، دوران کوتاهی در این تیم داشت و بعد از آن به آلومینیوم اراک و فولاد خوزستان رفت ولی حالا با پیکان دوباره فرصت تقابل با سیرجانی‌ها را به دست آورد.

حسینی که سال گذشته فرصت کمی برای خودنمایی در فولاد به دست آورد و یک گل سه امتیازی برای این تیم زده بود، حالا با پیراهن پیکان امیدوار است به روند گلزنی گذشته‌اش برگردد و مثل دیدار تدارکاتی برابر گل‌گهر سیرجان، در مسابقات لیگ برتر هم گلزنی کند.

شروع هفته گردشگری/ارزیابان یونسکو در ماسوله

شروع هفته گردشگری/ارزیابان یونسکو در ماسوله

اعلام برنامه های هفته گردشگری، رایگان شدن موزه ها، حضور ارزیابان یونسکو در ماسوله، افتتاح پروژه های گردشگری و انعقاد چند تفاهمنامه از جمله خبرهای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در این هفته بود.

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ شروع سرمایه گذاری در این هفته که از روز پنجم مهر ماه آن هفته گردشگری آغاز شده است برنامه‌های متعددی تدارک دیده شده تا بتواند یادآور این نکته باشد که صنعت گردشگری قرار بود زمانی جای صنعت نفت را در ایران بگیرد و به عنوان یکی از صنایعی که می‌تواند نشاط را در جامعه تزریق کند، اشتغالزایی کرده و سودآور باشد، معرفی شود.

اعلام برنامه‌های هفته گردشگری

معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی در نشستی برنامه‌ها، نشست و جشنواره‌های هفته گردشگری را اعلام کرد. نواختن زنگ گردشگری، جشنواره جغوربغور، آئین غبارروبی گلزار شهدا، جشنواره برداشت انار و سوگواری ائمه از جمله این برنامه هاست.

برنامه‌های هفته گردشگری اعلام شد

با این وجود برنامه‌های مختلفی با نگاه به آئین‌های سوگواری این روزها برگزارشد که از آن جمله سوگواری برای ائمه اطهار است. توجه به جشنواره‌های موضوعی میزهای تخصصی از دیگر برنامه هاست . همچنین تعدادی از برنامه‌های گردشگری نیز به خصوص آن‌ها که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شد، در این هفته به دلیل اتفاقات و حواشی پیش آمده پیرامون اعتراضات خیابانی لغو شد.

برنامه‌های هفته گردشگری اعلام شد

با این وجود برنامه‌هایی از جمله افتتاح پروژه‌های گردشگری در این هفته با حضور وزیر میراث فرهنگی برگزار شد.

افتتاح ۱۸۳ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۳ هزار میلیارد تومانی

افتتاح ۱۸۳ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۳ هزار میلیارد تومانی

علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های گردشگری که با حضور ضرغامی، معاونان و مدیران ستادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شکل حضوری و مدیران‌کل استانی به شکل ویدئو کنفرانس در سالن آمفی تئاتر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، گفت: گرامیداشت روز و هفته گردشگری را با شعار باز اندیشی در حوزه گردشگری آغاز می‌کنیم، به بهانه شروع مجدد سفرهای داخلی و خارجی با فروکش کردن کرونا امید احیای این صنعت دوباره جان گرفته است، امروز فرصتی برای ذی‌نفعان و فعالان گردشگری است تا بیش از گذشته مورد حمایت قرار بگیرند و باید این بخش را تقویت کرد تا در کشورهایی مانند ایران که گردشگری یک مزیت نسبی است بتوانیم آن را به پیشران اقتصادی تبدیل کنیم.

 گره‌های حوزه گردشگری را رفع می‌کنیم

گره‌های حوزه گردشگری را رفع می‌کنیم

مراسم افتتاح ۱۸۳ پروژه گردشگری و عقد تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی امروز با حضور سید عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، شروع سرمایه گذاری در سالن آمفی تئاتر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

او با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد با دستگاه‌های فرابخشی برای انجام مأموریت‌های وزارتخانه افزود: به‌منظور فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای توسعه گردشگری کشور تاکنون ۷ تفاهم‌نامه منعقد شده است که منجر به باز شدن بسیاری از گره‌های این حوزه می‌شود.

او با اشاره به اهمیت همکاری و انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: بیشترین تقاطع کاری ما با این وزارتخانه است و با ۶ معاونت این وزارتخانه امور مشترک داریم. امروز با ۳ حوزه تفاهم‌نامه امضا می‌کنیم و بقیه تفاهم‌نامه‌ها نیز در آینده منعقد می‌شود که امیدواریم بسیاری از گره‌های حوزه گردشگری را باز کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موضوع یکی از شروع سرمایه گذاری این تفاهم‌نامه‌ها را در حوزه ساحلی عنوان کرد و گفت: پیش از این حوزه گردشگری دریایی تقریباً در کشور صفر بوده و فعالیتی در این حوزه نداشتیم. خوشبختانه با تصویب آئین‌نامه مربوط به ماده ۱۰۰ برنامه ششم و اختصاص سوخت یارانه‌ای به شناورهای تفریحی، سرمایه‌گذاران زیادی به این حوزه ورود کردند.

امضای چند تفاهمنامه و توافقنامه

تفاهم‌نامه‌ای میان معاون گردشگری و معاون وزیر راه در راستای تقویت هماهنگی در نحوه صدور مجوز و واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط و توافقنامه دیگری با وزارت راه امضا شد.

این تفاهم‌نامه بین علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری به نمایندگی وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و علیرضا فخاری معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای ماده ۲۲ قانون الحاق موادی منعقد شد.

در یکی از بندهای این توافق‌نامه آمده است: به منظور پیگیری و نظارت بر اجرای این تفاهم‌نامه و تهیه و ابلاغ ضوابط و شیوه‌نامه اجرایی آن و رفع هرگونه اختلافات احتمالی در تفسیر و فرایند اجرای آن مدیر کل سرمایه‌گذاری و گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مدیرکل واگذاری زمین و مسکن سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان نمایندگان دو دستگاه انتخاب و نظریه مشترک آنها برای ادارات کل استانی (راه و شهرسازی - میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) لازم‌الاجرا و قطعی خواهد بود.

همچنین توافقنامه دیگری نیز در راستای حفظ و اشاعه فرهنگ مسافری و گردشگری دریایی و نیز ارتقا ایمنی ترددهای دریایی به منظور بهره‌برداری همه جانبه از دریا بین وزارت میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور امضا شد.

موضوع این تفاهم‌نامه همکاری شامل ایجاد زیرساخت‌های بندری و دریایی و تسهیل‌گری در فرایند صدور مجوزات تأسیسات و سازه‌های آبی با محوریت و اولویت توسعه دریایی محدوده بخش غربی بندر شهید حقانی (حدفاصل این بندر تا بندر شیلاتی پشت شهر که به شرح نقشه پیوست شماره یک است) و بنادر هرمز و نخل ناخدا به منظور توسعه محوطه بندر و ارتقای کیفیت ارائه خدمات مسافرت‌های دریایی در ابعاد داخلی و بین‌المللی و نیز فعالیت‌های گردشگری دریایی با شرایط ایمن مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی مرتبط است.

اجرای طرح ملی زیارت خورشید هشتم/ استفاده از ظرفیت اقامتی دستگاهها

اجرای طرح ملی زیارت خورشید هشتم

در این هفته همچنین از سوی روح‌الله محمد حسین‌زاده مدیرعامل شرکت شروع سرمایه گذاری مادر تخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی خبر رسید که در کنار هماهنگی با استانداری کمیته ملی زیارت خراسان رضوی، تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان‌ها و نهادهای مستقر در مشهد مقدس منعقد شده است که از ظرفیت‌های اقامتی آنها نظیر اردوگاه‌ها، زائرسراها، هتل آپارتمان‌ها و سایر مراکز اقامتی برای ارائه خدمات به زائران پیاده حضرت علی ابن موسی الرضا ( ع) استفاده شود.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی در مورد تسهیلاتی که برای زائران توسط این شرکت تدارک دیده شده است، گفت: برنامه‌ریزی برای ایجاد کمپ‌های موقت اسکان در محورهای پیاده‌راه با مشارکت جمعیت هلال احمر و با ظرفیت ۱۵ هزار نفر، تسهیل در حمل و نقل زائران از طریق گارانتی خطوط ریلی، هوایی و ساماندهی خودروهای شخصی صورت گرفته است. همچنین مشارکت نهادهای مردمی از جمله، هیئت‌های مذهبی، جمعیت‌ها و سمن‌ها جلب شده است.

موزه‌ها آخر هفته رایگان شدند

موزه‌ها آخر هفته رایگان شدند

این هفته خبرر رسید با دستور معاون میراث‌فرهنگی، به منظور گرامیداشت هفته گردشگری، اداره‌کل امور موزه‌های این وزارتخانه، دو روز متوالی پایان این هفته، پنجشنبه هفتم و جمعه هشتم مهرماه را برای بازدید از موزه‌های فعال تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی در سراسر کشور رایگان کرد. موزه‌ها در نیمه دوم سال از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر باز خواهند بود.

ارزیابان یونسکو در شهر تاریخی ماسوله حضور یافتند

ارزیابان یونسکو در شهر تاریخی ماسوله

این هفته اگرچه با هفته گردشگری همزمان شده اما ارزیابان یونسکو به منظور بررسی روند و وضعیت ثبت جهانی ماسوله در این شهر تاریخی حضور یافتند تا پس از گزارش آنها، این شهر به عنوان شهر تاریخی در فهرست جهانی قرار گیرد.

«نعیمه احمد بن قاری» نماینده یونسکو و هیئت همراه او از امروز ششم تا یازدهم مهرماه از منظر فرهنگی تاریخی ماسوله را بازرسی می‌کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.