بازارهای معاملات نفت


پایان‌نامه
مدیریت ریسک در بازارهای نفت با استفاده از مشتقات مالی با تأکید بر قراردادهای اختیار معامله و تاخت

چکیده:
تأثیر قابل توجه درآمدهای نفتی بر روند رشد اقتصادی ایران، محققان را بر آن داشته تا به بازارهای معاملات نفت بررسی ریسک قیمت و درآمد این ماده ارزشمند بپردازند. بدین منظور ابتدا باید ریسک را در بازار نفت برآورد کرده و سپس به بررسی تأثیر این ریسک بر اقتصاد ایران پرداخت. از سویی با توجه به این که ابزارهای مشتقه مالی در بازارهای مالی کنونی بسیار گسترش یافته اند، لذا چگونگی استفاده از این ابزارها جهت کاهش ریسک قیمت نفت بسیار حائز اهمیت است. یکی از مهمترین نوآوریهای مالی با کارکرد منحصر به فرد و مزایای متفاوت، قرارداد اختیار معامله است. قراردادهای اختیار معامله و تاخت با درجه آزادی بیشتر نسبت به سایر ابزارهای مالی می تواند جهت دستیابی به هدف حداقل سازی ریسک و تضمین درآمدهای آتی در بازارها مد نظر قرار گیرد. تحقیق حاضر به دنبال آن است که علاوه بر تخمین ریسک قیمت نفت و بررسی تأثیر آن بر اقتصاد ایران، تأثیر ابزارهای مشتقه مالی به ویژه اختیار معامله و تاخت را بر پوشش ریسک قیمت نفت برآورد نموده و چگونگی استفاده از این ابزارها جهت جلوگیری از نوسانات قیمتی را مورد بررسی قرار دهد. در تحقیق حاضر برای کمی کردن ریسک قیمت بازار نفت، از مدلهای نااطمینانی خانواده ARCHاستفاده می شود. سپس رابطه بلندمدت متغیرها از طریق آزمونهای هم انباشتگی مانند آزمون یوهانسون جوسیلیوس در قالب مدل خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار می گیرد. سپس نرخ بهینه پوشش ریسک بر اساس مدلهای اقتصادسنجی OLS، VAR و VECM، جهت بررسی تأثیر مشتقات مالی بر کاهش ریسک بازار نفت برآورد می شود. همچنین، بررسی می شود بازارهای معاملات نفت که بین مشتقات مورد بررسی، قراردادهایی که زمان سررسید طولانی تری دارند، نسبت به قراردادهای کوتاه مدت تر، به چه میزان، ریسک را کنترل می کنند. از آنجا که تأکید رساله بر قراردادهای اختیار معامله می باشد، پس از بررسی تأثیر مشتقات مالی بر پوشش ریسک بازار نفت، به طور ویژه، قراردادهای اختیار معامله بررسی می شود. بدین منظور از دو مدل مهم ارزشگذاری قراردادهای اختیار معامله یعنی مدل درخت دوتایی و بلک شولز استفاده می شود. پس از ارزشگذاری این قراردادها، درآمد قابل حصول از اینگونه قراردادها برآورد می شود. نتایج نشان داد که نااطمینانی قیمت نفت تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای عمده کلان اقتصادی ایران دارد و مشتقات مالی ابزار بسیار مناسبی در جهت کاهش ریسک بازار نفت هستند به طوری که می توانند ریسک نوسانات قیمت نفت را بین 59 ‏تا 98 ‏درصد کاهش دهند. همچنین، تاخت کردن قرارداد های مشتقه مالی به قراردادهای بلندمدت تر، ریسک نوسانات قیمت نفت خام را کاهش می دهد و باعث ثبات بیشتر درآمدهای نفتی می شود و لذا برای تضمین درآمدهای نفتی، به کارگیری قراردادهای بلندمدت آتی پیشنهاد می شود. به علاوه، استفاده از قراردادها اختیار معامله در فروش نفت می تواند علاوه بر مدیریت ریسک قیمت نفت، درآمدهای بیشتری را نصیب کشور تولید کننده نفت شود. قراردادهای طولانی مدت تر ریسک را بیشتر پوشش می دهند. از این رو تاخت کردن قراردادهای کوتاه مدت به قراردادهای بلندمدت تر هم می تواند به صرفه باشد. حصول درآمدهای بازارهای معاملات نفت نفتی بیشتر، در صورتی که با مدیریت و برنامه ریزی مناسب همراه با انضباط پولی و مالی تلفیق شود، در بلندمدت می تواند باعث رونق و رشد اقتصادی بیشتر شود. خروج بازار نفت ایران از حالت سنتی و قدیمی و استفاده از ابزارهای مدرن می تواند به اهداف کلان اقتصادی کشور شامل افزایش رشد و تولید و در نتیجه کاهش فقر و بیکاری موثر باشد.

مدیریت ریسک در بازارهای نفت با استفاده از مشتقات مالی با تأکید بر قراردادهای اختیار معامله و تاخت 3/21/2014 12:00:00 AM

بورس انرژی؛ بهترین بازار معاملات حوزه نفت و گاز؟

بورس انرژی؛ بهترین بازار معاملات حوزه نفت و گاز؟

به گزارش صدای بورس،سجاد موحد-مدیرعامل مرکز مالی ایران: فارغ از تاریخچه و فراز و نشیب های بورس انرژی، پاسخ به این سوال که آیا بورس انرژی بهترین راه حل معاملات حوزه نفت، گاز و فرآورده است یا خیر، با چالش ها و ابهامات زیادی روبه رو است.

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که بازار محل رویارویی عرضه و تقاضا به عنوان ارکان علم اقتصاد خرد تعریف می شود که در صورت توازن میان عرضه و تقاضا، نقطه تعادلی در بازار جهت انجام معامله و کشف قیمت به وجود می آید.

با همین نگرش برای ایجاد و تشکیل بازاری شفاف ، منعطف و در عین حال رقابت پذیر که بتواند به کشف قیمت تعادلی و انحصارزدایی در بخش معامالت انرژی کمک کند، بورس انرژی پایه گذاری شد. در وجه اقتصاد کلان نیز نهاد بورس از اهمیت به سزایی برخوردار است چرا که با هدایت انباشت سرمایه فیزیکی بستر توسعه و تامین مخارج سرمایه گذاری را به همراه دارد.

بررسی تاریخچه تاسیس این نهاد نشان از نوعی سردرگمی همراه با کارشکنی در سطوح مختلف تصمیم گیری دارد. چرا که در ابتدا قرار بود بورس بین المللی نفت تشکیل شود اما به بورس انرژی نهایتاً تبدیل شد. در طرح اولیه ابتدا قرار بر این بود نفت به صورت اوراق و سپس معاملات فیزیکی در بورس معامله شود اما تا مدت ها جامه عمل به آن پوشانده نشد. به هر روی تحت مکانیزم بورس، برای اولین بار در سال ۱۳۹۰ هجری شمسی نفت خام در بورس کالا عرضه شد و به دلایلی از جمله بالا بودن قیمت پایه، موفق به جلب نظر خریداران نشد و در نهایت به توقف عرضه نفت خام در بورس منجر شد. پس از گذر هفت سال از این تجربه ناموفق، با چالش های فراوان و اخذ مجوزهای گوناگون، این کالا در بورس انرژی با حجم یک میلیون بشکه عرضه و تنها نزدیک به ۳۰ درصد از آن به فروش رسید.

از نگاه شرکت نفت و دیگر متولیان عرضه، استفاده از بورس انرژی مانند شمشیر دولبه است که گاها نه تنها تسهیل کننده معامالت نفتی نیست، بازارهای معاملات نفت بلکه باعث خستگی و سردرگمی مشتریان نفتی می شود. این انگاره با توجه به کاستی های فراوان فعلی چندان هم نادرست نیست. در سال ۹۸ وزرات نفت با عرضه ماهانه شش میلیون بشکه ای نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی موافقت میکند و متعهد به انجام آن می شود و این مسئله ظرف دو سال به ارائه ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات انجامید. در سایه این عرضه، وزارت نفت تمام تلاش خود را در جهت شفافیت و رد شائبه ها پیرامون نوع مشتریان به کار بست تا از طریق سازوکار احراز هویت و صلاحیت مشتریان بورس انرژی نفت خود را به خریداران جدید عرضه کند . این مسئله با توجه به قواعد و قوانین حاکم بر بورس انرژی، بار حقوقی جدیدی برای عرضه نفت و حق قانونی برای خریداران ایجاد می کرد که در صورت عدول و یا عدم انجام تعهدات از سوی عرضه کننده، خریدار قادر به پیگیری حقوق خود در مجامع داوری خواهد بود. با این حال، فروش نفت در بورس چندان مطابق انتظارات پیش نرفت و علت اصلی آن به زعم نمایندگان شرکت نفت، یکی بحث تحریم ها و دیگری مهیا نبودن بستر لازم در بورس انرژی بود. از طرفی مشکلات پرداخت، پرداخت ارزی پیش از معاملات به عنوان پیش پرداخت خریداران را عملا به سمت بازار سنتی و رویارویی مستقیم با طرف عرضه کننده(شرکت نفت)هدایت می کرد که رسماً کارایی و ماهیت بورس انرژی را از این جنبه، زیر سوال می برد و در عمل انجام معامله را برای طرفین، تسهیل نمی کرد. در همین راستا لازم به ذکر است که ایجاد شناخت و اعتبار برای یک پلتفرم معاملاتی مانند بورس انرژی نیازمند تجربه، سیاست گذاری و عملکرد موفق است و تاریخچه عرضه نفت خام چندان مشتری را به انجام معامله و پرداخت در این عرصه راغب نکرده است. فقدان ساختار پژوهشی مستقل، عدم آزمون و خطا کنترل شده در بکارگیری ابزارهای نوین، نبود سرعت و شجاعت تصمیم گیری و حاکم نبودن دانش روز علم اقتصاد در ساختار حال حاضر، اعتماد لازم را برای مشتریان ایجاد نکرده است. شاید با نگاهی ساده به سایت بورس انرژی و گشت وگذاری ساده در آن، بتوان پی برد که به ابتدایی ترین ولی بارزترین ویژگی ها و الزامات یک پلتفرم حرفه ای برای معاملات حامل های انرژی هم توجه نشده است. تک زبانه بودن این بستر که زبان انگلیسی را به عنوان زبان بین المللی دربر نمی گیرد از اولین مشکلات است. زمان بندی های انجام معامله، سازوکار تحلیل و پیش بینی قیمت، بخش های خبری و تحلیلی از دیگر کاستی های این پلتفرم معاملاتی است.

اکنون بخشی از مشکلات و کاستی ها توسط بورس انرژی برطرف شده است و عملا در بحث پرداخت های ارزی گشایش هایی به وجود آمده است ولی همچنان با نمونه های خارجی خود، فاصله زیادی دارد. بورس انرژی در چند حوزه موفقیت هایی کسب کرده است که اولا انحصارزدایی از تجارت نفت و فرآورده ها بوده که تا حدودی از رانت و مسائل پشت پرده جلوگیری کرده است ولی قطعا این مسئله کاملا محقق نشده است. امکان اضافه کردن اصلاحیه ها به شرایط معامله ناقض جلوگیری از رانت است. در نگاه اول شاید به نظر این یک نکته مثبت برای زیر ساخت بورس انرژی قلمداد شود ولی در عمل شرایط استاندارد بورس از بین رفته و شفافیت در معاملات کم رنگ می شود و دست هر دو طرف عرضه و تقاضا را برای هرگونه توافق بعدی باز می گذارد. باید در نظر گرفت که عمده بازار در دست چندین بازیگر اصلی قرار دارد و برای مثال، عمده بازار نفتا محدود به تعداد انگشت شمار خریدار عمده می شود که خود میتواند در میان مدت شائبه هایی را به همراه بیاورد و عملا سیاست های ضد پولشویی را کم اثر کند. مسئله دوم مقوله کشف قیمت است که بورس انرژی تا حدودی دستاوردهایی داشته است و در بلند مدت زمینه ساز ورود ایران به بحث قیمت گذاری در سطح منطقه و جهان خواهد شد ولی به عنوان مثال، در حال حاضر و در مورد برخی فرآورده های نفتی، فروشهای دولتی با دقت کمتر و دست و دلبازی بیشتری نسبت به فروش های شرکت های غیردولتی صورت می گیرد که تحت تاثیر مشکلات تحریم و جلب مشتری به بی ثباتی قیمت دامن می زند.

با همه ی این تفاسیر، عرضه در بورس به یافتن مشتری های جدید کمک شایانی میکند. بستر های مالی و وجود قوانین باعث ایجاد فضای ایمن برای تراکنش های مالی شده است. از طرفی با ملاحظه دستورالعملها و اخذ تعهدات قانونی راه را برای عدم انجام تعهدات ذیل معامله مسدود نموده و حتی جریمه هایی برای انصراف از معامله وضع مینماید که می تواند به اطمینان از انجام قطعی معاملات بیفزاید. آمار نشان میدهد که بیش از ۷۵ درصد از معاملات بورس انرژی در رینگ صادراتی صورت می گیرد و اخیرا تعداد کدهای فعال بین المللی در بازارهای معاملات نفت این شرکت از ۷۰۰ عدد فراتر رفته است و معاملات ارزی بدون مشکل صورت می گیرد. وجه مثبت دیگر بورس انرژی، ابزارها و مدل های مختلف تامین مالی آن است . شیوه های تامین مالی از اوراق سلف موازی استاندارد تا صندوق های پروژه می تواند به راه اندازی پروژه های نفت و گاز کمک قابل توجهی نماید. البته بورس انرژی ایران همچنان اسیر نظام بروکراسی و سازوکار های سنتی انجام امور است که بخشی از کندی فرایند را به همراه داشته است و این برای ابزاری همچون بورس، نقصی آشکار است. بورس انرژی از شرکت های عرضه کننده مانند پالایشگاه ها ضمانت های مالی معادل میزان کمینه عرضه به صورت سالانه دریافت می کند که بخش عمده این ضمانت به دلیل تضمین سوددهی برای خود بورس انرژی است.

موضوع دیگری که بررسی های مستقلی می طلبد مقوله تحریم های بین المللی علیه صنعت نفت و گاز ایران است که موضوع را به کلی پیچیده می سازد. در یک طرف قضیه بحث محرمانگی و حفظ راه های دور زدن تحریم مطرح است و از طرفی بحث شفافیت و جلوگیری از فساد های اقتصادی. دوگانگی موجود باعث شده است که گاه با هر موج تحریم، گروهی جدید از خریداران از ادامه همکاری سرباز می زنند و در صورت عدم عرضه در بورس، بستر رانت و پولشویی فراهم شود. مع الوصف، شرکت نفت باید متعهد به عرضه پایدار، منظم و مستمر در بورس انرژی شود تا در میان مدت بتواند برای جلب مشتری ثابت اقدام نموده و خریداران امکان برنامه ریزی مدون برای دریافت خوراک داشته باشند. این مسئله ریسک شناسایی طرف های معامله با وزارت نفت و اثرپذیری از تحریم ها را در بر دارد ولی در مقابل می توان بازارهای معاملات نفت برای نفت خام و میعانات گازی تقاضاهای جدیدی نیز شناسایی نمود. وزارت نفت از این رهگذر می تواند به بازیگری مهم در قیمت گذاری در سطح جهان تبدیل شود و سهم بیشتری از بازار جهانی را تصاحب نماید. ایجاد شفافیت در خرید و فروش می تواند از قاچاق سوخت جلوگیری نماید و حجم بیشتری از ارز مورد نیاز کشور را در کوتاه ترین زمان و از راه ایمن تامین نماید. با رونق بازار نفت و میعانات گازی در بورس، می توان در میان مدت به جلب سرمایه های سرگردان کشور نیز امید داشت و در وجه کلان اقتصادی می توان به توسعه صنعت نفت و گاز کشور امید بست، هرچند تجربه سال ۹۹ بازار سرمایه تا حدودی اعتماد عمومی را خدشه دار کرده است. در مقابل اما لازمه ی عرضه موفق از سوی شرکت نفت، رفع اشکالات اساسی ناشی از فناوری ضعیف و بروکراسی موجود در این بورس است تا بورس انرژی و آرمان بورس بین المللی نفت ایران در حد شعار باقی نماند.

تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی

گروه فرآورده های نفتی یکی از گروه های بازار سرمایه است که به دلیل فعالیت پالایشگاه های بزرگ ایران مانند پالایشگاه نفت اصفهان، بندرعباس، تهران، تبریز و. در آن، بازارهای معاملات نفت در بین فعالان بازار سرمایه به گروه پالایشی معروف شده است. فعالیت اصلی این شرکت ها به این شکل است که نفت خام مورد نیاز خود را از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دریافت می بازارهای معاملات نفت کنند و پس از انجام عملیات های مختلف و پالایش، آن را به مشتقات نفتی مانند بنزین، نفت کوره و. تبدیل می کنند؛ بنابراین میزان سودآوری آن ها رابطه مستقیمی با قیمت نفت دارد و به همین دلیل در این بازارهای معاملات نفت مقاله به تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی می پردازیم.

قیمت جهانی نفت چگونه تعیین می شود؟

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاملا تحت تاثیر عرضه و تقاضا است و در مواقعی که عرضه از تقاضا بیشتر می شود، قیمت نفت پایین می آید و در طرف مقابل، زمانیکه تقاضا از عرضه نفت بیشتر می شود، قیمت نفت افزایش پیدا می کند. بنابراین هر عاملی که مکانیسم عرضه و تقاضا را به هم بزند، می تواند قیمت نفت را دچار نوسان کند که در ادامه به برخی از عوامل تاثیر گذار در قیمت جهانی نفت اشاره می کنیم.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)

اوپک یک سازمان بین المللی است که در آن برخی از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت مانند ایران، عربستان، ونزوئلا، الجزایر، عراق و. حضور دارند. این سازمان با هدف حفظ منافع اقتصادی حاصل از فروش نفت کشورهای عضو به وجود آمد و با توجه به در اختیار داشتن حدود 65 درصد ذخایر نفتی جهان توسط این کشورها، تصمیمات اتخاذ شده در نشست های سازمان اوپک تاثیرات بسیار مهمی بر قیمت جهانی نفت دارد.

مصرف نفت خام در کشورهای صنعتی

کشورهای آمریکا، چین، آلمان و. بزرگترین مصرف کنندگان نفت خام در جهان هستند و تحولات کلان اقتصادی در این کشورها می تواند بر روی نوسانات قیمت جهانی نفت اثر گذار باشد.

تحولات جهانی

هر عاملی که باعث کاهش مصرف نفت خام در جهان شود، می تواند قیمت آن را پایین بیاورد؛ به عنوان مثال، در اوایل همه گیری ویروس کرونا، میزان تولید بخش بزرگی از صنایع در جهان کاهش یافت و تقاضا برای خرید نفت خام به شدت پایین آمد و همین موضوع باعث افت چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.

تنش های سیاسی و نظامی در مناطق نفت خیز

برخی از مناطق جهان به عنوان نواحی نفت خیز شناخته می شوند و به وجود آمدن هرگونه تنش سیاسی و نظامی در این مناطق می تواند بر روی قیمت نفت اثرگذار باشد؛ به عنوان مثال، جنگ خلیج فارس (تنش میان عراق و کویت و سپس مداخله آمریکا در سال 1991) که در خاورمیانه رخ داد، به دلیل کاهش میزان تولید نفت خام در عراق و کویت، نوسانات شدیدی را در قیمت نفت به وجود آورد.

نکته: بنابراین قیمت جهانی نفت تابع عوامل مختلفی است که می تواند بر روی آن اثر داشته باشد و از آنجایی که نفت خام به عنوان مواد اولیه اصلی شرکت های پالایشی مورد استفاده قرار می گیرد، نوسانات قیمت نفت در جهان می تواند اثرات قابل توجهی در تحلیل سودآوری این شرکت ها داشته باشد.

تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی به چه صورت است؟

گروه فرآورده های نفتی (پالایشی) در بازار سرمایه، میزبان چند پالایشگاه بزرگ کشور است و این پالایشگاه ها مواد اولیه مورد نیاز خود را از شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی دریافت می کنند و پس از انجام چندین مرحله عملیات فرآوری، محصولات متنوعی را تولید می کنند. بنابراین ماده اصلی که در این رویه مصرف می شود، نفت خام است و بخش بزرگی از هزینه های شرکت های پالایشی را شامل می شود؛ به همین دلیل در ادامه شما را با چگونگی تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی آشنا می کنیم.

کرک اسپرد

برای بررسی تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی، در ابتدا بایستی مفهوم کرک اسپرد را بیان کنیم.

فعالیت اصلی یک پالایشگاه تبدیل کردن یک بشکه نفت خام به فرآورده های نفتی است و اختلاف قیمت یک بشکه نفت خام با یک بشکه از محصولات بدست آمده از آن را کرک اسپرد می نامند و افزایش سودآوری شرکت های پالایشی رابطه مستقیمی با عدد کرک اسپرد آن دارد.

به عنوان مثال، قیمت هر بشکه نفت خام 80 دلار است و میانگین قیمت فرآورده های بدست آمده از آن (بنزین، گازوئیل، نفت کوره و. )، 89 دلار است؛ بنابراین اختلاف قیمت نفت خام و فرآورده های آن 9 دلار است و تحلیل گران بازار سرمایه، اصطلاحا کرک اسپرد این پالایشگاه را عدد 9 در نظر می گیرند؛ به همین دلیل در تحلیل روند سودآوری شرکت های پالایشی اولین نکته ای که باید بررسی کنیم، عدد کرک اسپرد است.

فرمول قیمت گذاری وزارت نفت

تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی را می توان در فرمول قیمت گذاری وزارت نفت نیز شناسایی کرد؛ به این معنا که اصلی ترین فروشنده نفت خام به پالایشگاه های ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است که همواره فرمول های قیمت گذاری مختلفی برای فروش نفت خام داخلی دارد؛ به عنوان مثال ممکن است قیمت نفت خام داخلی را 95 درصد میانگین قیمت نفت برنت، دبی و عمان در نظر بگیرد، یا اینکه ممکن است قیمت نفت خام را بر مبنای درصدی از قیمت فوب خلیج فارس محاسبه کند. بنابراین قیمت مواد اولیه خریداری شده توسط شرکت های پالایشی می تواند با فرمول های وزارت نفت کاملا تغییر کند که این موضوع یکی از ابهامات این صنعت می باشد و بررسی های تحلیل گران بنیادی بازارهای معاملات نفت ممکن است با ابلاغیه های وزارت نفت، کاملا بی اثر شود.

از طرف دیگر، وقتی که مبنای محاسبه قیمت نفت خام خریداری شده توسط پالایشگاه ها، قیمت فوب خلیج فارس، برنت و یا قیمت های جهانی مندرج در نشریه پلتس باشد، به شکل غیر مستقیم نرخ های داخلی نیز تحت تاثیر قیمت نفت جهانی خواهد بود و تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی، خود را در تابلو معاملات نشان می دهد.

آیا با افزایش قیمت نفت، سودآوری پالایشگاه ها بیشتر می شود؟

جواب این سوال را نیز بایستی در کرک اسپرد پالایشگاه ها پیدا کرد؛ به عنوان مثال ممکن است به واسطه تحولات جهانی، قیمت نفت افزایش پیدا کند، اما به دلیل رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی، میزان مصرف نفت کوره در صنایع آن ها کاهش داشته باشد؛ بنابراین در اینجا قیمت مواد اولیه ورودی پالایشگاه ها افزایش پیدا می کند، اما در طرف مقابل قیمت محصولات فروخته شده توسط این شرکت کاهش می یابد که می تواند سودآوری آن را پایین بیاورد.

حال فرض کنید که قیمت نفت افزایش یافته است و به دلیل بالا رفتن هزینه های تولید برای پالایشگاه بزرگ در جهان، قیمت بنزین نیز بالا رفته است؛ بنابراین پالایشگاهی که محصول اصلی آن بنزین است، با افزایش سودآوری مواجه می شود.

به همین دلیل، نگاه یک طرفه به تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی، نمی تواند درست باشد و بایستی قیمت فرآورده های نفتی مانند: بنزین، نفت کوره، گازوئیل و. نیز در نظر گرفته شود.

جمع بندی

تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی را از چند دیدگاه می توان بررسی کرد، اما بایستی خاطر نشان کرد که ابزار اصلی در تحلیل سهام صنایع پالایشگاهی، بررسی «کرک اسپرد» است و همواره اختلاف بین قیمت نفت خام و محصولات پالایشگاه ها به عنوان عامل اصلی سودآوری آن ها در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر با توجه نرخ گذاری های وزارت نفت برای مواد اولیه پالایشگاه ها، حاشیه سود آن ها می تواند دچار نوسان شود. بنابراین باید تاثیر قیمت نفت بر سهام پالایشی را بایستی با توجه به نوع تولیدات پالایشگاه مورد نظر و همچنین نرخ گذاری های وزارت نفت بررسی کرد.

نوسان بهای نفت در معاملات امروز بازار سنگاپور

نوسان بهای نفت در معاملات امروز بازار سنگاپور

افزایش قابل توجه ذخایر نفت خام امریکا به عنوان نشانه ای مبنی بر ادامه کاهش تقاضای جهانی، بهای نفت را در بازار آسیا به 42 دلار در هر بشکه نزدیک ساخت.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه اینترنتی کرون، بهای نفت خام شیرین سبک پایه بورس نیویورک برای تحویل در ماه مارس در معاملات امروز بعد از ظهر بازار بورس سنگاپور، یک دلار و 37 سنت کاهش یافت و بشکه ای 42 دلار و 30 سنت معامله شد.

این در حالیست که بهای نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه مارس یک دلار و 18 سنت کاهش یافت و بشکه ای 44 دلار و 21 سنت داد و ستد شد.

کارشناسان افزایش دیروز بهای نفت را علل فنی ذکر کردند و مدعی شده اند این شرایط منعکس کننده اوضاع فعلی بازار نیست.

بر همین اساس، افزایش قابل توجه ذخایر نفت خام امریکا به عنوان نشانه ای مبنی بر ادامه کاهش تقاضای جهانی برای نفت است و بازار همچنان تحت تاثیر کاهش تقاضای انرژی است.

وزارت انرژی امریکا گزارش داد ذخایر نفت خام این کشور هفته گذشته به میزان شش میلیون و صد هزار بشکه در روز افزایش یافت که بسیار بیشتر از پیش بینی تحلیلگران مبنی بر افزایش حدود دو میلیون بشکه در روز است.

تثبیت قیمت نفت خام در معاملات بازار آسیا

قیمت نفت خام امروز (دوشنبه، یکم تیر ماه) در ساعتهای اولیه معاملات الکترونیک بازار آسیا تحت تاثیر بحران یونان و نگرانی از مازاد عرضه با اندکی افت روبرو شد، اما این وضع ادامه نیافت.

به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور، قیمت نفت خام امروز پس از چند روز افت، در جریان معاملات الکترونیک بازار آسیا بی‌رمق آغاز، اما در ادامه با اندکی رشد روبرو شد.

بر اساس این گزاش، نگرانی درباره نتایج نشست امروز مقامهای اروپایی بر سر بحران بدهی یونان یکی از عوامل اصلی افت قیمت نفت بوده است، البته نگرانیها درباره مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی نیز بر این وضع تاثیرگذار بود.

بر پایه این گزارش، در آغاز معاملات بازارهای آسیا قیمت هر بشکه نفت خام سبک آمریکا با سه سنت کاهش به ٥٩ دلار و ٥٨ سنت رسید.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال نیز در ساعت ٤:٤٢ به وقت گرینویچ به سطح ٦٣ دلار و دو سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال قیمت نفت اوپک بالای ٦٠ دلار بود. به گزارش دبیرخانه اوپک، قیمت سبد نفتی این سازمان در آخرین روز معاملات (پنجشنبه ١٨ ژوئن، ٢٨ خرداد) با ٢٨ سنت افزایش به ٦٠ دلار و ٥٥ سنت برای هر بشکه رسید.

تغییر جهت قیمتها در طول معاملات بازار آسیا پس از آن رخ داد که یک مقام کمیسیون اروپا اعلام کرد، پیشنهاد تازه یونان مبنای خوبی برای پیشرفت گفتگوهای امروز است.

ریک اسپونر تحلیلگر ارشد بازار در سیدنی در این باره گفت: به دلیل نگرانی بازارها نسبت به نتایج گفتگوهای یونان و مقامهای اروپایی، طی ساعتهای آینده ما شاهد نوسانها و بی‌ثباتی هایی خواهیم بود.

آلکسیس تسیپراس، نخست وزیر یونان برای جلوگیری از تشدید بحران، روز یکشنبه پیشنهاد تازه‌ای به وام‌دهندگان خارجی ارائه کرده بود. آتن باید مبلغ ١,٦ میلیارد یورو از بدهی خود را در ماه ژوئن به صندوق بین‌المللی پول پرداخت کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.