الگو های موجود در شمع ها


دانه های برف که از آسمان می افتادند، تنها نقطه های سفیدی بودند که در تاریکی شب دیده می شدند. سرما، موذیانه از درز در و پنجره ها به داخل می خزید و هر یک از بچه ها را مجبور می کرد پتویی بزرگ دور خود بپیچند. مادر، پتویی را که دور خود پیچیده بود جمع و جور کرد و بلند شد. شمع را برداشت و برای آوردن شام به آشپزخانه رفت. خانواده دور سفره جمع شدند اما شمع نیمه جان وسط سفره، توان نداشت تا اطرافش را به خوبی روشن کند. بچه ها از این که نمی توانستند غذا را راحت بخورند، نق می زدند. پدر غذایش را که تمام کرد، دست اش را به سوی پارچ آب برد. کمی مکث کرد و رو به همسرش پرسید: «همین قدر مونده؟» و مادر آهسته گفت: «امروز، همین برامون مونده» . پدر لیوان را زمین گذاشت و از نوشیدن آب منصرف شد: «بذار بچه ها بخورن» .

الگو های موجود در شمع ها

نتایج جستجو برای: شمعهای بتنی درجاریز

تعداد نتایج: 3305 فیلتر نتایج به سال:

بررسی اثر پیش تنیدگی در پایه‌های پل بتنی

بتن مسلح پیش‌تنیده در اجزاء سازه‌یی، همچون سقف‌ها، عرشه‌ی پل‌ها،تیرها، و حتی ستون‌ها، عملکرد بهتری از بتن مسلح غیرپیش‌تنیده دارد؛ زیرا پیش‌تنیدگی علاوه بر افزایش سختی ساختاری و ظرفیت حمل باربری، مقاومت در برابر ترک خوردگی را نیز تقویت می‌کند. در پژوهش حاضر، به تأثیر کابل‌های پیش‌تنیده در پایه‌های پل پرداخته و نیز اثر پارامترهایی چون ارتفاع، میزان نیروی پیش‌تنیدگی، و مقاومت فشاری بتن در پلی در ج.

مطالعه آزمایشی رفتار شمعهای فلزی تحت بار قائم در داخل خاکهای دانه ای

از آنجا که تعیین ظرفیت دقیق باربری شمع ها الگو های موجود در شمع ها و رفتار آنها در خاکهای مختل علیرغم روابط تجربی و تئوری متعدد هنوز بطور روشن و صد درصد قطعی مشخص نمی باشد مطالعه تجربی و آزمایشی پارامترهای مختلفی که در چنین رفتاری نقش دارند از قبیل نوع خاک ، تراکم خاک ، اندازه ذرات ، دانه بندی قطر و طول شمع و بالاخره شرایط جانبی و انتهایی شمع می تواند از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار باشد. نظر باینکه کنترل کلیه پارامتر.

بررسی اثر طول نفوذ شمع در لایه خاک بر ظرفیت باربری نوک

در عملیات ژئوتکنیکی، معمولا هنگامی از شمع ها استفاده می شود که از پی های سطحی به دلایلی مانند عدم ظرفیت باربری کافی لایه های سطحی خاک و یا مساله دار بودن آن ها نتوان استفاده کرد. در طراحی پی ها، تعیین ظرفیت باربری شمع ها به عنوان مساله ای مبهم و دارای عدم اطمینان شناخته شده است. ظرفیت باربری شمع ها از ترکیب ظرفیت باربری نوک و جداره آن‎ها بدست آمده که به روش های تحلیل استاتیکی، تحلیل دینامیکی، آ.

الگوی هندسه‏ی بهینه‏ی شکل سدهای قوسی بتنی

سدهای قوسی بتنی که با الگوی هندسه‏ی بهینه‏ای طرح می‏شوند، حجم بتن مصرفی کمتری دارند. این گونه از سازه‏ها به دلیل سبک بودن در برابر زمین لرزه‏ها بهتر مقاومت می‏کنند و ارزان‏تر ساخته می‏شوند. الگوی بهینه‏ی سد باید کلیه‏ی ویژگی‏های فیزیکی، مکانیکی و هندسه‏ی سازه را وارد تحلیل کند. دراین پژوهش، نویسندگان چندین الگوهای هندسی برای بهینه‏سازی شکل سدهای قوسی را به کار می برند و کاراترین آن‏ها را انتخاب.

تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی سدهای بتنی قوسی

در این مطالعه با مروری بر ادبیات فنی سدهای بتنی قوسی و سازه های بتنی مشابه، مدلهای تحلیل رفتار غیرخطی هندسی الگو های موجود در شمع ها بررسی شده و با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص سدهای بتنی قوسی، مدل مناسبی برای تحلیل غیرخطی هندسی این سازه ها ارائه شده است. در این مقاله تواناییهای کد نگاشته شده توسط مولفین در تحلیل مسائل مختلف سازه ای با رفتار غیرخطی هندسی ارائه گردیده و پس از صحت سنجی با نتایج مراجع معتبر، تحلیل دینامیکی غ.

شمع‌های درجا

شمع‌ها شالوده‌هایی هستند که بارهای وارده از طرف ساختمان را به خاک منتقل می‌کنند و به طور کلی درشرایطی که شالوده‌های نواری یا گسترده گزیه مناسبی نیستند و یا خاک منطقه ضعیف و تراکم‌پذیر بوده و بارهای سازه‌ای خیلی زیاد هستند، از آنها استفاده می‌شود‌. استفاده از شمع‌ها به دلیل ضعف باربری و نشست‌پذیری خاک، بیشینه تاریخی بسیار دوری دارد. به علت ناشناخته‌ها و عدم قطعیت‌های موجود در هنگام کار با بعضی از شرایط تحت الارضی، می‌توان الگو های موجود در شمع ها طراحی شالوده‌های شمعی ر‌ا یک هنر مهندسی د‌ر نظر گرفت تا علم مهندسی تخمین صحیح ظرفیت باربری قائم شمع‌ها یکی از مسائلی است که همواره ذهن مهندسین ژئوتکنیک را به خود معطوف داشته است. زیرا تعیین ظرفیت باربری نهایی شمع‌ها جهت طراحی ایمن آنها لازم است.

شمع‌های درجا

اثر عواملی مانند ناهمگنی و ناهمسانی خاک، وجود آب، تنوع ترکیبات مختلف خاک در طبیعت، استعداد خزش، رفتار پیچیده تنش کرنش، اندرکنش پیچیده خاک و شمع، جنس شمع، روش‌های ساخت، تعیین ظرفیت باربری را با مشکل همراه می‌کند. شمع‌ها را می‌توان از دیدگاه‌های مختلفی از جمله جنس شمع‌ها، نحوه احداث شمع، مقداردست خوردگی خاک، عملکرد شمع از لحاظ باربری، شکل مقطع شمع‌، محیطی که شمع د‌ر آن کا‌ر گذاشته می‌شود، زاویه استقرار شمع، طول شمع، شرایط تحت الارضی، سطح آب زیرزمینی و سازه‌ای که شمع برای آن طراحی شده است تقسیم‌بندی نمود.

مثلاً از لحاظ جنس، شمع‌ها به چهار دسته بتنی، فولادی، چوبی‌ یا ترکیبی از آنها تقسیم‌بندی می‌شوند. از لحاظ نحوه احداث یا به صورت کوبیدنی و یا‌‌ این که با کمک حفاری و به صورت درجا احداث می‌شوند. از لحاظ دست‌خوردگی خاک، به شمع‌هایی با جابجایی زیاد، جابجایی کم و بدون جابجایی تقسیم می‌شوند. از نظر باربری نیز به شمع‌هایی با باربری نوک و جداره‌ یا ترکیب هر دو تقسیم می‌شوند.

مزایای‌ شمع‌‌ درجا

مزایای زیاد شمع‌های درجاریز باعث شده‌ که در سال‌های اخیر این نوع شمع‌ها بیشتر مورد استفاده قرار گیرند. ‌

 1. صرفه اقتصادی ساخت این نوع شمع‌ها در مقابل سایر شمع‌ها
 2. انجام آزمایش‌های ژئوتکنیکی بر روی خاکهای حاصل از حفاری شمع‌ها و تعیین مشخصات آنها
 3. ایجاد سر و صدا و ارتعاش کمتر در ساخت این نوع شمع‌ها
 4. امکان جایگزین کردن شمع‌های با قطر بزرگ با گروه شمع وکلاهک

ظرفیت باربری شمع را به وسیله روش‌های تحلیل استاتیکی، روش‌های دینامیکی، روش‌های مبتنی بر نتایج آزمایش‌های درجا و آزمایش بارگذاری شمع می‌توان تخمین زد. در این میان آزمایش بارگذاری شمع بهترین، دقیقترین و قابل اعتمادترین روش تعیین ظرفیت باربری شمع‌ها است. زیرا ظرفیت باربری یک شمع را بر اساس شرایط واقعی و در محل تعیین می‌کند. تحلیل‌های تئوری رایج د‌ر زمینه طراحی شمع‌ها، مقاومت اصطکاکی جداری شمع‌ها را اغلب به یک مقدا‌ر ماکزیمم در عمقی که به اصطلاح عمق بحرانی نامیده می‌شود، محدود می‌کنند.

شمع‌های درجا بطور گسترده برای پی پل‌ها و دیگر سازه‌های مهم مورد استفاده می‌گیرد. شمع‌های درجا به منظور پایدار كردن شیروانی‌های سنگی نیز مورد استفاده می‌گیرد.

بارهای اصلی وارده بر شمع‌های درجا ‌شامل بار‌های عمودی بارهای بالا زننده (Uplift) و بارهای جانبی هستند. اگرچه برای تحلیل و طراحی شمع‌های درجا به ویژه برای بار جانبی روش‌های زیادی وجود دارد اما پیشرفت این روش‌ها بدون در نظر گرفتن نتایج آزمایشگاهی صورت گرفته است‌. مقایسه نتایج آزمایشگاهی و بعضی از روش‌های طراحی نشان از غیر قابل اطمینان بودن این روش‌ها دارد. همواره نیاز به یک روش طراحی منطقی برای شمع‌های درجا در سنگ وجود داشته است.

در عمل برای طراحی شمع‌های درجا در سنگ از روش‌های طراحی شمع‌ها در خاک استفاده می‌كنند. این عمل باعث بیش از حد لازم طراحی شدن طول شمع می‌شود.

الگوهای شمع و نحوه تجارت آنها

– بازبینی شده توسط جیمز استنلی، 24 نوامبر 2021 تجارت با Candlesticks Engulfing: Main Talking Points الگوهای غرق کننده در بازار فارکس فراهم کند آ مفید راه برای معامله گران برای ورود به بازار در انتظار یک ممکن است واژگونی در روند. این مقاله توضیح می‌دهد که الگوی شمع غرق‌کننده چیست، محیط معاملاتی که این

الگوهای شمع و نحوه تجارت آنها

– بازبینی شده توسط جیمز استنلی، 24 نوامبر 2021

تجارت با Candlesticks Engulfing: Main Talking Points

الگوهای غرق کننده در بازار فارکس فراهم کند آ مفید راه برای معامله گران برای ورود به بازار در انتظار یک ممکن است واژگونی در روند . این مقاله توضیح می‌دهد که الگوی شمع غرق‌کننده چیست، محیط معاملاتی که این الگو را ایجاد می‌کند، و نحوه معامله شمع‌های غرق‌کننده چیست. در فارکس .

برای اطلاع از موارد زیر به خواندن ادامه دهید:

 • شمعدان غرق کننده چیست و چگونه نشان دهنده معکوس شدن روندهای فعلی در بازار است؟
 • دو الگوی فراگیر وجود دارد که باید به آنها توجه کرد: الگوهای فراگیر صعودی و الگوهای فراگیر نزولی.
 • استراتژی‌های تجارت شمع

شمعدان غرق کننده چیست؟

شمع های غرق کننده تمایل دارند که نشان دهنده معکوس شدن روند فعلی در بازار باشند. این الگوی خاص شامل دو شمع است که شمع دوم تمام بدن شمع را قبل از آن “بلع” می کند. شمع فروگیر بسته به جایی که در رابطه با روند موجود شکل می گیرد، می تواند صعودی یا نزولی باشد. تصویر زیر شمع در حال افزایش صعودی را نشان می دهد.

با نمودارهای کندل استیک آشنا نیستید؟ خواندن: چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم

انواع الگوهای فراگیر فارکس

دو الگوی شمع فراگیر وجود دارد: الگوی فراگیر صعودی و شمع فراگیر نزولی.

1) الگوی فراگیر صعودی

در شمع فراگیر صعودی زمانی که قوی ترین سیگنال را ارائه می دهد به نظر می رسد ing در انتهای یک روند نزولی و نشان دهنده افزایش فشار خرید است. الگوی فراگیر صعودی اغلب باعث معکوس شدن روند موجود می شود زیرا خریداران بیشتری وارد بازار می شوند و قیمت ها را بیشتر افزایش می دهند. این الگو شامل دو شمع است که شمع دوم کاملاً بدن شمع قرمز قبلی را می‌بلعد.

تفسیر: هنگامی که الگوی صعودی ظاهر می شود، اقدام قیمت باید یک روند نزولی واضح را نشان دهد. بزرگ شمع صعودی نشان می دهد که خریداران به شدت در حال انباشته شدن در بازار هستند و این سوگیری اولیه را برای حرکت صعودی بیشتر فراهم می کند. معامله گران سپس به دنبال تاییدی خواهند بود که با استفاده از این روند واقعاً در حال تغییر است شاخص ها ، سطوح کلیدی از حمایت و مقاومت و اقدام بعدی قیمت پس از الگوی فراگیر.

الگوی فراگیر صعودی که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود

2) الگوی فراگیر نزولی

در الگوی فراگیر نزولی به سادگی برعکس الگوی صعودی است. هنگامی که در بالای یک روند صعودی ظاهر می شود قوی ترین سیگنال را ارائه می دهد و نشان دهنده افزایش فشار فروش است. شمع نزولی غالباً باعث معکوس شدن روند موجود می شود فروشندگان وارد بازار شده و قیمت ها را بیشتر کاهش دهد. این الگو شامل دو شمع است که شمع دوم کاملاً بدن شمع سبز قبلی را می‌بلعد.

تفسیر: هنگامی که الگوی نزولی ظاهر می شود، اقدام قیمت باید یک روند صعودی واضح را نشان دهد. شمع بزرگ نزولی نشان می دهد که فروشندگان به شدت در حال انباشته شدن در بازار هستند و این سوگیری اولیه را برای حرکت نزولی بیشتر فراهم می کند. معامله گران سپس با استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و متعاقباً اقدام قیمتی که پس از الگوی فراگیر رخ می دهد، به دنبال تأییدی بر این خواهند بود که روند واقعاً در حال تغییر است.

الگوی فراگیر نزولی که نزدیک به بالای یک روند صعودی ظاهر می شود

چرا شمع های غرق کننده برای معامله گران مهم هستند؟

شمع‌های غرق‌کننده به معامله‌گران کمک می‌کنند تا معکوس‌ها را تشخیص دهند، روند تقویتی را نشان دهند و با سیگنال خروج به معامله‌گران کمک کنند:

 1. معکوس ها: معکوس‌های نقطه‌ای به خودی خود توضیح می‌دهند – به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در بهترین سطح ممکن وارد معامله شود و روند را تا پایان کامل طی کند.
 2. ادامه روند: معامله گران می توانند برای حمایت از ادامه روند موجود به الگوی فراگیر نگاه کنند، به عنوان مثال، مشاهده یک الگوی فراگیر صعودی در طول یک روند صعودی، اطمینان بیشتری به تداوم روند ایجاد می کند.
 3. استراتژی خروج : این الگو همچنین می تواند به عنوان سیگنالی برای خروج از معامله موجود استفاده شود اگر معامله گر موقعیتی را در روند موجود که در حال پایان است حفظ کند.

محدودیت شمع در حال غرق شدن ممکن است زمانی ایجاد شود که الگوی بیشتر یک تغییر جهت باشد تا تغییر جهت قطعی، اما معامله‌گران می‌توانند به دنبال اقدام بعدی قیمت برای کاهش احتمال این نتیجه نامطلوب باشند.

استراتژی های معاملاتی شمع

با استفاده از استراتژی معکوس شمع غرق کننده

معامله گران می توانند با انتظار برای تایید حرکت با مشاهده اقدامات بعدی قیمت یا منتظر عقب نشینی قبل از شروع معامله، الگوی نزولی را مبادله کنند.

برای راهنمایی در مورد نحوه معامله الگوی شمعدان غرق شده مشاهده شده در زیر را ببینید GBP/USD نمودار چهار ساعته

نمودار 4 ساعته GBPUSD که نحوه معامله الگوی شمع نزولی را نشان می دهد

 1. ورودی: به دنبال بستن موفقیت آمیز زیر پایین شمع نزولی باشید. از طرف دیگر، معامله گران می توانند قبل از ورود به یک معامله کوتاه، به دنبال یک اصلاح لحظه ای (به سمت خط نقطه چین) باشند.
 2. متوقف کردن : متوقف می شود را می توان در بالای نوسان قرار داد که در آن الگوی نزولی فراگیر رخ می دهد.
 3. سطح هدف / گرفتن سود : هدف می تواند در سطح حمایت قبلی تنظیم شود و در عین حال از مثبت بودن اطمینان حاصل شود نسبت ریسک به پاداش . نسبت ریسک به پاداش با مستطیل های سبز و قرمز نشان داده می شود.

استفاده از شمع غرق کننده هنگام معامله گر

شمع های غرق کننده همیشه نباید در پایان یک روند ظاهر شوند. وقتی در یک روند قوی مشاهده می شود، معامله گران می توانند اطلاعاتی را از الگوی شمع جمع آوری کنند که به حرکت ادامه دار در جهت روند موجود اشاره می کند.

برای مثال، نمودار زیر یک روند صعودی قوی را نشان می دهد S&P 500 با ظهور الگوهای فراگیر متعدد (در جهت روند) که اعتقاد بیشتری به آن می‌افزاید طولانی معامله می کند. معامله گران می توانند پس از مشاهده بسته شدن بالای شمع صعودی، وارد یک معامله طولانی مدت شوند.

علاوه بر این، این مثال شامل حضور a نزولی الگوی فراگیر (مستطیل قرمز) که در بالای روند ظاهر شد و نشان دهنده یک معکوس بالقوه است. با این حال، اقدامات بعدی قیمت این حرکت را تأیید نکرد زیرا شمع‌های متوالی نتوانستند زیر سطح پایین شمع نزولی بسته شوند و بازار در بالاترین سطح خود ادامه داد – بنابراین بر اهمیت اعتبارسنجی الگو تأکید می‌شود.

الگوی برگشتی شمعی ژاپنی چیست؟

دوره نیمه خصوصی آموزش بورس

الگوهای برگشتی شمعی ژاپنی روند فعلی برگشت و تغییر روند ایجاد میکنند. برای روند صعودی ، یک الگوی برگشتی به ما سیگنال می دهد که اگر در سطوح مقاومت گیر کرده ایم یا اگر در بالاترین سطح قرار گرفته ایم ، یک سیگنال برای فروش داریم. برعکس ، در یک روند نزولی ، یک الگوی برگشتی به ما سیگنالی میدهد که اگر در یک منطقه حمایتی هستیم یا اگر کمترین قیمت را داشته باشیم میتوانیم اقدام به خرید کنیم. الگوهای برگشتی در شمعهای ژاپنی فقط باید در نزدیکی مناطق استراتژیک بکار گرفته شوند ( خطوط حمایت و مقاومت ، در الگوهای نموداری ، سطوح مهم اندیکاتور ها و غیره).

لازم به ذکر است که این الگوهای برگشتی دارای میزان موفقیت متوسط ​​۵۰٪ هستند. همانطور که استیو نیسون در کتاب خود “Japanese Candlestick Charting Techniques” نشان می دهد در حقیقت ، بسیاری از الگوهای موجود در این دسته می توانند به عنوان چهره های عدم تعهد طبقه بندی شوند یعنی ممکن است تاثیری در نمودار نداشته باشند. بنابراین باید از الگوهای برگشتی با احتیاط بسیار زیاد استفاده کرد. به همین دلیل انجام یک تحلیل تکنیکالی دقیق ضروری است و تنها با تشخیص الگوهای برگشتی در شمعهای ژاپنی پوزیشن خرید یا فروش نگیرید. شما باید سیگنال های خرید / فروش الگوهای شمعی را به همراه سیگنال هایی که توسط تجزیه و تحلیل تکنیکالی دیگر (الگوهای نموداری ، مقاومت و حمایت، اندیکاتورها و غیره) ارائه می شود در نظر بگیرید.

الگوهای برگشتی شمعی ژاپنی قبل از هر چیز راهی برای بهبود کیفیت سیگنال ها با اجتناب از سیگنال های کاذب و بهینه سازی نقاط ورودی است.

لیست الگوهای برگشتی شمعی ژاپنی:

bullish engulfing . پوشای صعودی

که در انتهای یک روند نزولی ممکن است دیده شود. بدنه شمع سبز به طور کامل شمع قرمز را در بر می گیرد.

bearish engulfing . پوشای نزولی

که در انتهای یک روند صعودی ممکن است دیده شود. بدنه شمع قرمز به طور کامل شمع سبز را در بر می گیرد.

Abandoned Baby . بچه رها شده

که در انتهای روند صعودی یا نزولی ممکن است دیده شود. یک شمع با بدنه کوچک با فاصله قرار می گیرد.

Piercing line . نفوذی

که در انتهای یک روند نزولی ممکن است دیده شود. شمع سبز باید بالاتر از نیمه شمع قرمز بسته شود.

Tweezer . انبُرک

که در انتهای روند صعودی یا نزولی ممکن است دیده شود. سمت چپی در انتهای روند صعودی و سمت راستی در انتهای روند نزولی شکل می گیرد.

Morning Star . ستاره صبحگاهی و Evening Star . ستاره شامگاهی

که به ترتیب در انتهای روند نزولی و صعودی ممکن است دیده شوند.

Upside Gap Two Crows . شکاف صعودی با دو کلاغ

که در انتهای یک روند صعودی ممکن است دیده شود.

Counterattack line . ضد حمله

که در انتهای روند صعودی یا نزولی ممکن است دیده شود.

Belt hold . کمربند

که در انتهای روند صعودی یا نزولی ممکن است دیده شود.

Dark cloud cover . پوشش ابر سیاه

که در انتهای یک روند صعودی ممکن است دیده شود. شمع قرمز باید پایین تر از نیمه شمع سبز بسته شود.

Dumpling top . دورانداخته شده

که در انتهای یک روند صعودی ممکن است دیده شود. تعدادی شمع کوچک سپس شمع های نزولی با فاصله از شمع قبلی باز می شوند و با شدت پایین می روند.

Frying pan bottom . ماهیتابه

که در انتهای یک روند نزولی ممکن است دیده شود. تعدادی شمع کوچک سپس شمع های صعودی با فاصله از شمع قبلی باز می شوند و با شدت بالا می روند.

Kicking . شوت شده

که در انتهای یک روند نزولی ممکن است دیده شود. بر عکس این الگو الگو های موجود در شمع ها هم شکل می گیرد.

Tower top . برج سقف

که در انتهای یک روند صعودی ممکن است دیده شود.

Tower bottom . برج کف

که در انتهای یک روند نزولی ممکن است دیده شود.

bullish Harami . باردار صعودی

که در انتهای یک روند نزولی ممکن است دیده شود. شمع سبز به طور کامل داخل بدنه شمع قرمز قرار می گیرد.

bearish Harami . باردار نزولی

که در انتهای یک روند صعودی ممکن است دیده شود. شمع قرمز به طور کامل داخل بدنه شمع سبز قرار می گیرد.

Hanging man . مرد به دار آویخته

که در انتهای یک روند صعودی ممکن است دیده شود. سایه باید حد اقل دوبرابر بدنه باشد.

Hammer . چکش

که در انتهای یک روند نزولی ممکن است دیده شود. سایه باید حد اقل دوبرابر بدنه باشد.

Shooting star . ستاره دنباله دار

که در انتهای یک روند صعودی ممکن است دیده شود. سایه باید حد اقل دوبرابر بدنه باشد.

Inverted hammer . چکش برعکس

که در انتهای یک روند نزولی ممکن است دیده شود. سایه باید حد اقل دوبرابر بدنه باشد.

Advance block . مسدود کننده پیشرفت

که در انتهای یک روند صعودی ممکن است دیده شود. شمع های سبز به تدریج کوچک می شوند با سایه های بالایی بلند.

Deliberation . تأمل

که در انتهای یک روند صعودی ممکن است دیده شود. بعد از و شمع سبز بزرگ یک شمع سبز کوچک پدید می آید که با فاصله از شمع قبلی باز شده بوده.

Island reversal . جزیره برگشتی

که در انتهای روند صعودی یا نزولی ممکن است دیده شود. که یک شمع دوجی (بدون بدنه) با فاصله قرار می گیرد.

الگو های موجود در شمع ها

دانه های برف که از آسمان می افتادند، تنها نقطه های سفیدی بودند که در تاریکی شب دیده می شدند. سرما، موذیانه از درز در و پنجره ها به داخل می خزید و هر یک از بچه ها را مجبور می کرد پتویی بزرگ دور خود بپیچند. مادر، پتویی را که دور خود پیچیده بود جمع و جور کرد و بلند شد. شمع را برداشت و برای آوردن شام به آشپزخانه رفت. خانواده دور سفره جمع شدند اما شمع نیمه جان وسط سفره، توان نداشت تا اطرافش را به خوبی روشن کند. بچه ها از این که نمی توانستند غذا را راحت بخورند، نق می زدند. پدر غذایش را که تمام کرد، دست اش را به سوی پارچ آب برد. کمی مکث کرد و رو به همسرش پرسید: «همین قدر مونده؟» و مادر آهسته گفت: «امروز، همین برامون مونده» . پدر لیوان را زمین گذاشت و از نوشیدن آب منصرف شد: «بذار بچه ها بخورن» .

شاید تصور کنید این قصه درباره خانواده ای در گذشته های دور است که نه برق داشتند، نه آب و نه گاز. اما باید بگویم آن چه که خواندید بخشی از آینده احتمالی روزگار ماست. بله درست خواندید، «آینده» ! اگر قدر منابعی را که امروز داریم ندانیم و بی محابا به اتلاف منابع انرژی ادامه دهیم، چنین آینده ای در انتظار ماست.
رشد روزافزون جمعیت، وابستگی به انرژی و منابع طبیعی و نبود الگوی مصرف منطقی، حتی کم شدن ذخایر انرژی موجب از بین رفتن سرمایه های کشور می شود. آمارهای موجود حاکی از استفاده نادرست و هدردادن انرژی در مصرف انرژی خانگی است که نیازمند اصلاح الگوی مصرف در میان خانواده هاست. زیرا صرف نظر از نقش دولت و کارشناسان، نقش خانواده در الگو های موجود در شمع ها این زمینه غیرقابل انکار است. برخی خانواده ها با واژه صرفه جویی کاملا غریبه اند و آن را به معنای «کم مصرف کردن» می دانند. در حالی که صرفه جویی یعنی پیداکردن روش های خلاقانه برای استفاده بهتر از منابع محدود و تجدید ناپذیر. هرخانواده ایرانی می تواند با چند تغییر کوچک و رعایت اصولی ساده، به کاهش و صرفه جویی در انرژی کمک کند و میزان انرژی مصرفی خود را حتی تا یک سوم کاهش دهد که با کاهش هزینه ها به وضعیت مالی خانواده نیز کمک خواهد کرد.
معلم نامحسوس کودکان خود باشید
منابع طبیعی برای زندگی انسان و بقای وی روی کره زمین حیاتی اند. امروزه تمام ارکان زندگی و کاری انسان، همچون صنعت و تولید به وجود منابع انرژی وابسته است. همین موضوع ضرورت صرفه جویی و مصرف درست و بهینه الگو های موجود در شمع ها منابع انرژی را بیش از پیش روشن می کند. جدای از این مسئله، به سبب محدودیت در منابع طبیعی، مسئولیت حفظ و نگهداری آن برای نسل های آینده بردوش ماست. بنابراین لازم است درباره فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی و آموزش آن به کودکان و نوجوانان بیشتر بیاموزیم و بدانیم، چراکه حیات آینده زمین در دست آنان است.
صرفه جویی در انرژی با آموزش آغاز می شود. کودکان با آموزش مناسب، می توانند رفتارهای صحیح در مصرف را بپذیرند و الگوهای مصرفی خود را تغییر دهند. کودک حتی در سنین کم همه چیز را کنجکاوانه زیرنظر دارد. در نتیجه تمام الگوهای رفتاری والدین روی آن ها تاثیر مستقیمی دارد. پس از این ویژگی می توان بهره برد و فرهنگ مصرف بهینه انرژی را از همان دوران کودکی در فرزندان نهادینه کرد. فراموش نکنید که در گام اول این شما هستید که باید الگوی خوبی در مصرف بهینه انرژی باشید و توصیه های تان را به طور کامل به کار ببندید و آن ها را محدود به حرف نکنید تا فرزندانتان در حفظ منابع انرژی مسئولیت پذیر شوند و بعدها آن ها را با بچه ها تمرین کنید. آموزش، زمانی اثر بخش تر است که برای بچه ها جالب و جذاب باشد، پس آموزش خود را از حالت خشک و جدی بیرون آورید و آن را سرگرم کننده سازید. حتی می توانید این کار را به یک بازی تبدیل کنید؛ جدول امتیازی تهیه کنید و برای هر کاری که کودک در زمینه صرفه جویی انرژی انجام می دهد، یک امتیاز درنظربگیرید. در انتها متناسب با امتیازها، برایش جایزه تهیه کنید.
همچنین می توانید در داستان ها و قصه هایی که برای کودک خود تعریف می کنید، توضیح دهید که زندگی بدون انرژی های حامل می تواند به چه اندازه سخت باشد. حالا همراه خانواده قصه مان سوار ماشین زمان می شویم و به عقب یعنی امروز برمی گردیم. خانواده ای که اکنون شیوه دیگری برای زندگی درپیش گرفته است و از راهکارهای ساده ای برای مصرف بهینه انرژی استفاده می کند.
* مادر، در طول روز پرده ها را کنار می زند تا از نور خورشید استفاده کند و شب ها پرده ها را می کشد تا گرمای خانه از طریق پنجره ها هدر نرود.
* به تازگی سماورگازی را جایگزین سماوربرقی کرده است.
* در ساعات اولیه شب، کمترین استفاده را از وسایل برقی دارد.
*طی روز که بچه ها در خانه نیستند، در اتاق های شان را می بندد و وسیله گرمایشی یا سرمایشی آن را نیز خاموش می کند.
*هنگام استفاده از اجاق گاز، شعله را بیش از اندازه زیاد نمی کند. شعله را متناسب با اندازه ظرف انتخاب و روشن می کند.
*هنگام کارکردن وسایل سرمایشی یا گرمایشی پنجره ها را باز نمی کند.
*مادر خانواده در خرید لوازم برقی قبل از هر چیز به برچسب مصرف انرژی روی دستگاه دقت می کند.
پدر خانواده هم کاملا حواسش جمع است و هر مسئله ای را که به صرفه جویی در انرژی منجر می شود، در نظر می گیرد:
* هرچند وقت یک بار، به شوفاژخانه سر می زند تا از نبود ترکیدگی یا شکاف در لوله ها مطمئن شود.
* درجه رادیاتور مرکزی را همیشه بنابر سرما یا گرمای هوا تنظیم می کند.
* وقتی روزهای سرد سال در پیش است، تمام لوله های آب گرم و رادیاتور مرکزی را عایق بندی می کند.
* اتومبیل خود را با یک یا دو سطل آب به خوبی تمیز می کند و نیازی به شیلنگ و مصرف مداوم آب ندارد.
* پدر همیشه دست به آچار و حواسش به همه جای خانه است. از برطرف کردن نشت شیرآلات بگیرید تا تعویض پنجره های قدیمی با نوع دوجداره اش.
* ماهی یک بار، درزبندی یخچال را چک می کند تا مطمئن شود هوای سرد داخل آن خارج نمی شود.
*از دیگر کارهای جالبی که به فکر پدرجان رسیده، این است که برای تامین آب گرم مورد نیاز ماشین لباسشویی، لوله آب گرم و سرد را همزمان و مستقیم به ماشین-لباسشویی وصل کرده است تا انرژی الکتریکی زیادی برای گرم کردن آب مصرف نشود.
*دمای آبگرمکن را هم، روی 60 درجه سانتی گراد تنظیم کرده است. زیرا دمای بیشتر از 75 درجه به این معناست که شما سوخت زیادی را هدر می دهید.
وقتی والدین خود را ملزم به رعایت اصولی می کنند، فرزندان هم خواه ناخواه از رفتارهای آنان الگو می گیرند. فرزندان خانواده قصه ما نیز هر کدام به نوبه خود نکات کوچکی را در زمینه مصرف صحیح انرژی رعایت می کنند:
* شارژرهای تلفن همراه بعد از اتمام کارشان، از پریز کشیده می شوند چرا که وسایل الکترونیکی حتی زمانی که خاموش هستند نیز مقداری برق مصرف می کنند.
* نمایشگر رایانه را به گونه ای تنظیم کرده اند که پس از سه دقیقه بی استفاده بودن خاموش شود و برای همیشه در حالت ذخیره انرژی قرار داده اند.
* با آن که لامپ های کم مصرف خیلی وقت است که جایگزین لامپ های حبابی شده اند اما دست های همه اهل خانه، به خاموش کردن چراغ های اضافه عادت داده شده اند.
* روزهای سرد زمستانی به جای افزایش درجه حرارت وسایل گرمایشی، لباس گرم تری می پوشند.
هنگام حمام کردن، شیر آب حمام را باز نمی گذارند و از وسایل گرمازا در حمام استفاده نمی کنند .
و این گونه خانواده قصه ما با رعایت همین راهکارهای ساده، بدون آن که به سختی بیفتند یا خود را از استفاده درست انرژی های حامل محروم کنند، توانستند مصرف صحیح انرژی را یاد بگیرند و الگوی خود قراردهند. همچنین آنان علاوه بر کمک به حفظ منابع انرژی، هزینه های آب و برق و گاز خود را تا حد زیادی پایین آوردند.

بیشتر بدانیم
برچسب مصرف انرژی، هفت نوار رنگی از سبز تیره تا قرمز دارد که با حروف انگلیسی درجه بندی شده است. هر حرف نشان دهنده درجه ای از کارآیی دستگاه است. نوار اول به رنگ سبزتیره با حرف A، نشان دهنده بازدهی بیشتر و مصرف انرژی کمتر است. در مقابل، نوار آخر به رنگ قرمز با حرف G نشان دهنده بازدهی کمتر و مصرف انرژی بیشتر است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.