مراحل طرح دعاوی بورس


مراحل و شرایط تاسیس و فعالیت کارگزاری بورس و سرمایه‌گذاری

مراحل و شرایط تاسیس و فعالیت کارگزاری بورس و سرمایه‌گذاری

اگر بخواهیم از شرایط و مراحل تاسیس و فعالیت کارگزاری بورس و سرمایه گذاری بدانیم کافی ست به دستورالعمل هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که خرداد ماه امسال صادر شد مراجعه کنیم.

نهاد اعطاکننده ی مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری های بورس در ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران یا همان “سبا” می باشد. سبا طی اعلان فراخوان از متقاضیان تاسیس کارگزاری یا دریافت مجوز فعالیت در بورس دعوت می کند تا مدارک خود را ارائه دهند.

کارگزاری یک شرکت یا شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند. (بند 13 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار)

 • 1) مراحل تاسیس و فعالیت کارگزاری
 • 2) شرایط عمومی سهامداری در شرکت کارگزاری

مراحل تاسیس و فعالیت کارگزاری

برای تاسیس یک کارگزاری بورس و سرمایه گذاری، سه مرحله در دستورالعمل پیش بینی شده:

 • اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • اخذ مجوز تاسیس کارگزاری از سازمان
 • اخذ مجوز فعالیت کارگزاری از سازمان

برای اخذ موافقت سازمان با ترکیب سهامداری متقاضی مطابق با الزامات دستورالعمل، با رعایت شرایط زیر:

 • وجود تناسب معقول بین طرح تجاری، اهداف، برنامه ها و صورت های مالی و شرایط تجاری موضوع فعالیت کارگزاری
 • انتخاب نام مناسب بدون تشابه با نام های ثبت شده مراحل طرح دعاوی بورس ی دیگر
 • احراز شرایط سهامداری طبق ماده 8 دستورالعمل
 • کسب حداقل 70 امتیاز طبق ماده 6 دستورالعمل
 • کسب حداقل 70 امتیاز مصاحبه طبق پیوست شماره 6

باید این مدارک به سازمان سبا ارائه شود:

 • اساسنامه ی نمونه شرکت های کارگزاری امضا شده توسط متقاضی
 • ارائه طرح تجاری امضاشده توسط متقاضی شامل اهداف، استراتژی، برنامه شرکت برای سه سال پس از فعالیت، ترازنامه و صورت سود و زیان پیش بینی شده برای یکسال
 • مدارک سهامداری طبق ماده 7 دستورالعمل

ماده 6 دستورالعمل

امتیاز متقاضی برای اخذ موافقت اصولی براساس سرمایه و ویژگی متقاضی محاسبه می شود.

حداقل سرمایه ی نقدی 1000 میلیارد ریال 20 امتیاز

به ازای هر 100 میلیارد ریال سرمایه بیشتر از 1000 میلیارد ریال 1 امتیاز اضافه می شود.

سقف امتیاز سرمایه 30 امتیاز

حداکثر امتیاز متقاصی حقوقی جمعا 40 امتیاز( پیوست شماره 4)

حداکثر امتیاز متقاضی حقیقی جمعا 50 امتیاز(پیوست شماره 5)

ماده 7 دستورالعمل

 • موافقت نهاد ناظر متقاضی مبنی بر تاسیس یا سهامداری کارگزاری
 • مجوز فعالیت معتبر از نهاد ناظر مربوطه برای بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، لیزینگ ها، تعاونی های اعتباری، بیمه
 • خوداظهاری متقاضی مبنی بر نداشتن بدهی معوق به بانک ها
 • پرسش نامه تکمیل شده ی مشخصات واگذارکننده سهام حقیقی یا حقوقی در کارگزاری
 • پرسش نامه مشخصات متقاضی سهامداری در کارگزاری و فرم تقاضای تاسیس توسط متقاضیان تاسیس شرکت کارگزاری و سایر مدارک برای متقاضی یا سهامدار عمده
 • پرسش نامه مشخصات متقاضی سهامداری حقیقی یا حقوقی در کارگزاری و سایر مدارک برای متقاضی یا سهامدار غیر عمده

برای اخذ مجوز تاسیس کارگزاری بورس با در نظر گرفتن این شرایط:

 • حفظ شرایط اخذ موافقت اصولی
 • سرمایه شرکت حداقل 1 هزار میلیارد ریال بصورت نقد
 • دارابودن صلاحیت لازم داوطلب مدیرعاملی یا عضویت در هیئت مدیره شرکت طبق دستورالعمل صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی از سازمان
 • وجود تناسب بین میزان مشارکت متقاضی در سرمایه کارگزاری با آورده او
 • وجود تناسب بین سرمایه شرکت با شاخص سطح فعالیت به تصویب رسیده توسط هیئت مدیره سازمان

باید این مدارک به سازمان سبا تحویل داده شود:

 • پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره کارگزاری طبق دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی
 • تاییدییه بانک مبنی بر واریز و مسدود شدن مبلغ سرمایه شرکت در حساب بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
 • صورت جلسه مجمع عمومی موسسین مبنی بر تصویب تاسیس شرکت کارگزاری، تعیین سرمایه، اعضا هیئت مدیره، حسابرس و بازرس شرکت

پس از دریافت مجوز تاسیس کارگزاری از سازمان بورس واوراق بهادار، باید ظرف 3 ماه شرکت سهامی خاص تاسیس کند و مدارک ثبت شرکت کارگزاری را به سازمان سبا تسلیم کند. در مرحله ی آخر می تواند برای دریافت مجوز فعالیت اقدام کند.

برای اخذ مجوز فعالیت کارگزاری بورس و سرمایه گذاری باید این مدارک به سازمان سبا تحویل داده شود:

 • تکمیل پرسشنامه مربوطه
 • تاییدیه فنی و امنیتی سامانه ها، نرم افزارها و تجهیزات
 • تصویر مصدق اسناد مالکیت املاک در تصرف شرکت کارگزاری، اسناد نشان دهنده ی کاربری آنها
 • صورت حساب های مالی سال مالی اخیر، اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت های مالی

پس از احراز شرایط با تایید رئیس سازمان، مجوز فعالیت کارگزاری بورس و سرمایه گذاری برای مدت 2 سال صادر می شود. مجوز فعالیت صادرشده شامل مجوز فعالیت اصلی، فعالیت فرعی و الزامی می باشد. (برای آشنایی بیشتر اینجا بخوانید.)

شرایط عمومی سهامداری در شرکت کارگزاری

 • نداشتن بدهی معوق متقاضی به بانک ها براساس استعلام یا خوداظهاری
 • داشتن بیش از 5 درصد سهام شرکت کارگزاری بصورت مستقیم، مانع سهامدار شدن شخص بیشتر از 5 درصد بصورت مستقیم در کارگزاری دیگر است
 • مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و نماینده حقیقی اعضای حقوقی هیئت مدیره نمی توانند بصورت مستقیم بیش از 5 درصد سهام کارگزاری دیگری را داشته باشند. علاوه بر این بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق اشخاص وابسته نمی توانند کنترل کارگزاری دیگری را داشته باشند
 • اعلام دبیرخانه مرکز مبارزه با پولشویی و مدیریت حراست سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بلامانع بودن سهامدرای متقاضی در کارگزاری
 • نداشتن پیشینه ی کیفری جرایم فصل 6 قانون بازار اوراق بهادار
 • نداشتن پیشینه ی انضباطی با محکومیت های بند 8 ماده 8 دستورالعمل
 • متقاضی نباید جز سهامداران با مالکیت مستقیم بیش از 5 درصد کارگزاری لغو مجوز شده در 5 سال قبل از درخواست تاسیس شرکت باشد
 • اگر کنترل یک شرکت کارگزاری بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق اشخاص وابسته در اختیار متقاضی باشد بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق اشخاص وابسته نمی تواند کنترل کارگزاری دیگری را در اختیار داشته باشد

شرایط اختصاصی سهامداری متقاضی تاسیس کارگزاری براساس شخصیت حقوقی عمده و غیرعمده داشتن متفاوت است.

نحوه طرح دعاوی حقوقی و جزایی مطالبه نفقه

علی-رفیعی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاورحقوقی-قبول-وکالت-و-مشاوره-در-دعاوی-حقوقی،-کیفری-و-خانواده-علایم-تجاری-و-طرح-صنعتی

نفقه در لغت به معنای آنچه انفاق کنند و یاصرف خرج معیشت عیال و اولاد نماینده هزینه زندگی عیال و اولاد . به بیان دیگر رفع نیازهای مالی زن و هزینه گذران زندگی خانواده(خرجی) را نفقه گویند . در اصطلاح حقوقی و تعریفی که قانون مدنی اصلاحی سال 1381 در ماده 1107 ، از نفقه نموده است ؛[نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی وبهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض] و با توجه به ماده 1106 قانون مدنی که اشعار می دارد ؛[در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .] این مطلب آشکار می گردد که شرع و قانونگذار بدون توجه به استقلال یا عدم استقلال مالی زن وظیفه تأمین مخارج زندگی را به عهده مرد گذاشته است بنابراین گرچه زن ثروتمند باشد و یا شاغل ، رافع مسئولیت مرد در تأمین نفقه نیست .

نکته قابل ذکر آن است که در موارد نفقه ، رجوع به عرف رایج نقش تعیین کننده دارد که این نظر با نظریه صاحب جواهر(از فقهای بنام) همخوانی دارد جایی که بعد از انتقاداز کسانی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی مراحل طرح دعاوی بورس دانسته و مخصوصاً هزینه دارو ، عطر ، سرمه و حمام را استثناء کرده اند ، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح می داند و توضیح می دهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد ، استثناء دارو و سایر اشیاء مذکور وجاهت ندارد .

دراین نوشتار ، پس از بیان مطالبی در خصوص نفقه ( بامحوریت نفقه زن ) به بررسی نحوه اقامه دعوی کیفری و حقوقی در محاکم قضایی به منظور مطالبه نفقه می پردازیم . و در آخر نمونه هایی از برگ دادخواست و اظهارنامه و شکواییه را جهت آشنایی با تنظیم آنها در بخش ضمائم ارائه می دهیم .

مبحث اول – مطالبی پیرامون نفقه و قوامین مرتبط با آن :

یکم – اقسام نفقه :

درکتاب ترمینولوژی حقوق سه قسم نفقه مشخص شده است :

1- نفقه زوجه
2- نفقه اقارب(خویشاوندان نسبی مثل فرزند ، نوه و پدر و مادر )
3- نفقه زندانی

دراین نوشته پیرامون نفقه همسر به عنوان محور بحث و نفقه اقارب به عنوان بحثی فرعی بحث می گردد و در خصوص نفقه زندانی سخنی به میان نخواهد آمد .

دوم – طرح یک سؤال :

آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می دهد مالک می شود یا فقط اجازه استفاده از نفقه به زن داده شده است ؟

درپاسخ بایستی در محتوای نفقه تفکیک قائل شد و چنین بیان کرد :
- برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف و عادت که مفسر اراده است رجوع شود .
- اگر مورد نفقه از اموال مصرف شدنی باشد (مثل خوراکی ها و عطر و صابون)زن را میتوان مالک آن تلقی کرد .
- اگر مورد نفقه از اموال غیر مصرفی باشد مثل مسکن واثاث البیت که با بهره مندی از آنها ، عین نابود نمی شود . زن فقط از آنها منتفع می شود و مالکیتی بر آنها ندارد .

- اگر مورد نفقه از اموال غیرمصرفی مثل ، لباس وکفش باشد ، زن بر آنها مالکیت دارد ولی نمی تواند به طور غیر متعارف و به زیان شوهر در آنها تصرف نماید . مثل اینکه جامه نویی را به دیگری ببخشد و یا پاره کند زیرا دراینصورت سوء استفاده از حق تلقی شده ک ممنوع و موجب مسئولیت مدنی زن می شود .

سوم - مقایسه ای بین نفقه همسر و نفقه اقارب :

در کلیات نفقه همسر را بنا بر تعریف قانون مدنی بیان کردیم . نفقه اقارب حسب تعریف عبارتست از ؛ [مسکن واثاث خانه و خوراک و پوشاک بقدررفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت انفاق کننده .] در اینجا بین این دو نفقه مقایسه صورت گرفته است .

- حسب ماده 1206 قانون مدنی زن می تواند نفقه معوقه (زمان گذشته )خود را مطالبه کند وبرای وصول آن در دادگاه دعوی نماید ولی خویشاوندان نسبی فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند .

- نفقه زن مشروط به فقر و یا تمکن مرد نیست . زن ، اگر چه ثروتمند یا شاغل باشد می تواند از شوهر نفقه بخواهد . در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه حسب ماده 1129 قانون مدنی ، زن حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای طلاق نماید . بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده اشعار می دارد ،[استنکاف شوهر از دادن نفقه زن وعدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد ] زن از محضر دادگاه می تواند تقاضای صدور گواهی عدم سازش نماید . اما در نفقه اقارب حسب مواد 1197 و 1198 قانون مدنی فقر یک طرف و تمکن طرف دیگر شرط تحقق وجوب نفقه است .

ماده 1197 قانون مدنی : کسی که مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد .
ماده 1198 قانون مدنی : کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد .

چهارم – تعارض در پرداخت نفقه همسر و حقوق عمومی :

- گفته شد که حسب قانون تادیه نفقه از مطالبات ممتازه است و بر پرداخت سایر نفقه ها مقدم است .
- طبق ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مطالبات مالیاتی دولت در شمار مطالبات ممتازه است .
- حسب ماده 49 قانون تأمین اجتماعی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی که ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی است ، جزء مطالبات ممتازه است

حال این سوال مطرح می گردد که در حالت تعارض پرداخت نفقه ، مالیات و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی کدامیک بر سایرین مقدم است ؟

درپاسخ می گوییم ؛ نفقه زوجه حتی بر طلب دولت بابت مالیات و طلب سازمان تأمین اجتماعی مقدم است . یعنی اول باید نفقه همسر پرداخت گردد . در توجیه این نظر می توان گفت که ؛[قانون مالیاتهای مستقیم و قانون تأمین اجتماعی ، عام و قوانین مربوط به نفقه زن ، خاص است و عام هیچگاه ناسخ خاص محسوب نمی شود .]

پنجم – شرایط تحقق نفقه :

1- عقد دائم (ماده 1106 قانون مدنی اشعار می دارد ؛ در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است ) لذا در عقد نکاح منقطع (صیغه) شوهر الزامی به پرداخت نفقه ندارد . مگر اینکه در شرط ضمن عقد منقطع پرداخت خرجی شرط شده باشد .
2- تمکین زن از شوهر (حسب ماده 1108 قانون مدنی ؛ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .)

کلامی در تمکین و اقسام آن :

تمکین از آثار ریاست مرد بر خانواده است که دارای دو معنای خاص و عام است :
تمکین به معنای خاص : مراحل طرح دعاوی بورس آنست که زن نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی سرباز نزند .
تمکین به معنای عام : آنست که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد . بدیهی است اگر شوهر توقعات نامشروع یا نامتعارفی از زن داشته باشد ، زن مکلف به اطاعت از او نیست .

عدم تمکین : عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی کند ناشزه نامیده می شود . بایستی توجه داشت که نافرمانی زوج و عدم ایفاء زناشویی از ناحیه او نیز نشوز بوده و چنین مردی ناشز نامیده می شود . حال اگر نافرمانی و نشوز ازدو طرف (زوجین)باشد در اصطلاح حقوق شقاق نامیده می شود.

مقابله با زن ناشزه :

- مرد می تواند به دادگاه مراجعه و الزام زن به تمکین را بخواهد .
- عدم پرداخت نفقه به زن ناشزه که در مقابل شوهر تمکین نمی کند .
- در ماده 1108 قانون مدنی آمده که ؛ [هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .]
- درماده 642 قانون مجازات اسلامی وقتی شوهر را مستحق مجازات عدم پرداخت نفقه می داند که زن از او تمکین کرده باشد .

ششم – چه زنانی مستحق نفقه هستند :

1- همسر دائمی که تمکین کرده باشد .
2- به زن در مدت طلاق رجعیه نفقه تعلق می گیرد . ماده 1109 قانون مدنی در این خصوص اشعار می دارد ؛ [نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد .]
3- حسب ماده 1109 قانون مدنی ، اگر عده به جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد مراحل طرح دعاوی بورس زن حق نفقه ندارد .
4- در مدت عده ناشی از فسخ نکاح یا طلاق بائن ، اگر زن از شوهر خود آبستن باشد در اینصورت تازمان وضع حمل زن حق نفقه خواهد داشت .
5- مطابق ماده 1110 قانون مدنی ؛ در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت)تأمین می گردد .
6- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد . مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .
7- با توجه به مفاد ماده 1110 قانون مدنی ، زن آبستن از شوهر خود در مدت عده وفات بطریق اولی حق نفقه دارد .

مبحث دوم – نحوه اقامه دعوی حقوقی و کیفری مطالبه نفقه :

1- ماده 1111 قانون مدنی اشعار می دارد ؛[زن می تواند درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند . در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.] این ماده قانونی مسئولیت مدنی شوهر را در قبال عدم پرداخت نفقه بیان می کند و جوازی است قانونی برای مطالبه حقوقی نفقه توسط زن .

2- در ماده 642 قانون مجازات اسلامی می خوانیم ؛[هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید ، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می نماید ] در این ماده قانونی هم مسئولیت کیفری شوهر را وقتی از پرداخت نفقه استنکاف کند بیان می دارد و جوازی است برای زن ، که به دادسرا و دادگاههای جزایی مراجعه ودعوی کیفری مطالبه نفقه ومجازات شوهرراازآن مرجع درخواست نماید .

3- بایستی توجه داشت که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که رابطه زوجیت محرز باشد و شوهر نتواند عدم تمکین زن را ثابت کند . بنابراین در دعوی مطالبه نفقه :

اثبات زوجیت با ارائه عقدنامه و یا مدرکی دیگر به عهده زن است .

- و اثبات عدم تمکین زن به عهده شوهر است .

علیهذا زنی که مدعی دریافت نفقه است بایستی ثابت کند که همسر دائمی مرد است و اگر مرد برای فرار از پرداخت نفقه منکر زوجیت شود یا دعوی عدم تمکین همسرش را نماید بایستی این موضوع را در دادگاه اثبات کند والا محکوم به تأدیه نفقه خواهد شد .

گفتار نخست – نحوه مطالبه نفقه در شعب حقوقی دادگستری :

یکم – مدارک لازم :

1- تهیه و تنظیم دادخواست مبنی بر مطالبه نفقه در دو نسخه
2- تهیه فتوکپی مطابق با اصل شده عقدنامه و شناسنامه در دو نسخه
3- وکالت نامه وکیل در صورت داشتن وکیل و دلائل اثبات وکالت .
4- برگ اظهار نامه اگر قبلاً اظهار نامه ای برای شوهر ارسال شده باشد .

دوم – نحوه تنظیم دادخواست :

1- در ردیف خواهان ، مشخصات و نشانی زوجه نوشته می شود .
2- در ردیف خوانده ، مشخصات و نشانی زوج درج می گردد .
3- در ردیف وکیل یا نماینده قانونی ، مشخصات وکیل اگر وجود داشته باشد والا در مقابل این ردیف واژه «اصیل» نوشته می شود .
4- در ردیف خواسته و بهای آن درج می گردد ، [الزام خوانده به پرداخت نفقه ایام گذشته و صدور قرار تامین خواسته .]
5- در ردیف دلایل و منضمات دادخواست ، نام دلائل و اسناد نوشته می شود .
6- در شرح دادخواست متن ذیل بعنوان نمونه نگارش می شود .

ریاست محترم دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان.

احتراماً باستحضار می رساند ؛ اینجانبه . طبق عقد نامه پیوست همسر دائمی و قانونی خوانده آقای . می باشم .نامبرده از تاریخ. بدون دلیل موجه اینجانبه را بدون نفقه رها و از تامین معاش و تهیه مسکن و لباس که از وظایف اصلی قانونی و شرعی وی می باشد امتناع کرده است و چون حاضر به تمکین از زوج می باشم به استناد مواد 1106 و 1206 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام معوقه را دارد و جهت سهولت در وصول و جلوگیری از اقدامات زوج برای فرار از دین و عدم پرداخت نفقه مورد مطالبه بدواً تقاضای صدور قرار تامین و توقیف خواسته از اموال وی معادل مبلغ خواسته به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب خسارت مورد استدعاست .

نام ونام خانوادگی

سوم – مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواست :

1- ابطال تمبر برروی برگهای دادخواست در واحد نقش تمبر مرجع قضایی .
2- مطابق با اصل کردن مدارک و مستندات در دفتر تطبیق اصل مدارک با کپی های نقش تمبرشده (همراه داشتن اصل مدارک الزامی است ) .
3- ضمیمه کردن اسنادو مدارک و برگهای دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی .
4- تحویل اوراق تنظیمی و مدارک به دفتر ثبت دادخواست های مرجع قضایی و دریافت شماره .
5- با مراجعه مجدد به دفتر ثبت و ارائه شماره شعبه رسیدگی کننده معلوم می گردد .
6- در شعبه رسیدگی کننده اگر ایرادی متوجه دادخواست و ضمائم نباشد سیر رسیدگی قضایی بوسیله ابلاغ اخطاریه به خواهان وخوانده شروع خواهد شد .

تذکر : گاهی زوجه می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، طی اظهار نامه ای نفقه ایام گذشته را از زوج مطالبه نماید . نمونه چنین اظهارنامه ای در بخش ضمائم آورده شده است . برگهای اظهارنامه و دادخواست را میتوان از واحد فروش اوراق و تمبر دادگستری خریداری کرد . برگ اظهارنامه در سه برگ تهیه و تنظیم و پس از الصاق تمبر و پرداخت هزینه ارسال اظهارنامه و ثبت آن به واحد ابلاغ برده شده تا به مخاطب ابلاغ و جواب دریافت و ابلاغ گردد .

گفتار دوم – نحوه مطالبه نفقه در دادسرای عمومی و انقلاب :

یکم – به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، مردی که با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد به مجازات حبس محکوم میگردد .

توجه : ظاهر ماده 642 قانون مجازات اسلامی حاکی از آن است که قانونگذار برای عدم پرداخت نفقه آینده زن مجازات کیفری معین کرده است . لذا به نظر می رسد که استنکاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات کیفری شوهر وطرح دعوی کیفری نیست .در حقیقت نفقه معوقه از مصادیق دین است که بر عهده شوهر است و از مصادیق دعاوی مدنی (حقوقی)است . لذا تعیین مجازات کیفری برای عدم پرداخت دین مدنی بر خلاف اصل است . بدین ترتیب دعوی کیفری مطالبه نفقه ، برای پرداخت نفقه در آینده است که اگر شوهر حاضر به قبول نشد به زندان محکوم می شود .

دوم – اقامه دعوی مطالبه نفقه در آینده به موجب تسلیم شکواییه به دادسراست .

- فتوکپی مصدق عقدنامه و شناسنامه
- تنظیم شکواییه (طبق فرم نمونه در بخش ضمائم)
- معرفی شهود
مراجعه به مرجع قضایی به منظور :
- مطابق اصل کردن اسناد و مدارک
- الصاق تمبر و پرداخت هزینه شکواییه
- رجوع به دادسرا و به جریان افتادن جریان تعقیب کیفری شوهر .

سخن آخر – ذکر چند نکته

1- ازدواج علاوه بر یک پیوند عاطفی ، یک قرار داد اجتماعی است که قواعد مالی خاصی برآن حکمفرماست که یکی از این قواعد ، نفقه است .

2- لازمه تمکین ، اقامت در اقامتگاه دائمی شوهر است . بنابراین زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند . مگر آنکه در شرایط ضمن العقد شرطی جز این شده باشد .

3- اگر زنی بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر اقدام به ترک خانه نماید مرد می تواند نفقه او را قطع نماید .

4- اگرزن در منزل شوهر امنیت جانی و تأمینات بهداشتی نداشته باشد و شوهر هم حاضر به فراهم کردن خانه مناسب برای همسرش نباشد ، زن می تواند پس از ارسال اظهارنامه در این خصوص خانه شوهر را برای حفظ سلامت خود ترک کند .

5- مرد نمی تواند از دیدار همسرش با خانواده او جلوگیری کند مگر آن که عدم صلاحیت اخلاقی مراحل طرح دعاوی بورس آنها ثابت شده باشد .

6- مرد نمی تواند از ااشتغال همسرش در صورتی که شغل زن مغایرتی با حیثت و شئونات خانواده و جامعه نداشته باشد و به وظایف همسری و خانوادگی لطمه نزند جلوگیری کند . اما اگر ساعات غیبت زن از خانه بواسطه کار به گونه ای باشد که به وظایف همسری لطمه وارد کند ، شوهر می تواند وی را مورد اعتراض قرار داده و خواستار تغییر ساعات کار همسرش شود( مثل اینکه شغل همسر بگونه ای باشد که همیشه شب کار باشد ).

طرح دعوا علیه شرکت چگونه است؟

طرح دعوا علیه شرکتها

همانطور که از نام مقاله پیداست می خواهیم درباره طرح دعوا علیه شرکت و نحوه چگونگی انجام آن صحبت کنیم. می دانیم که امروزه در بسیاری از موارد موضوع مطرح شده و مورد شکایت در دادگاه ها از شرکت ها نشات می گیرد. چرا که با توجه به زندگی امروزه بشر و نیاز به وجود شرکت ها برای تحقق بخشیدن به برخی از امور، روشن است موضوع موجودیت شرکت ها امری ضرروی است.

واژه شرکت که در لغت به معانی هم چون همکاری، با همان، همستان، هم بازی و غیره به کار رفته است به ما یادآور می شود که هرگاه با این واژه روبه رو شدیم به خاطر آوریم که در پس آن مفهومی از شراکت بین چندین شخصیت حقیقی یا حقوقی وجود دارد. البته شرکت هایی نیز هست که دارای یک رکن می باشد ولی در آنها نیز شخصیت حقوقی افراد با شخصیت حقوقی شرکت متفاوت است. برای روشن شدن هر چه بهتر مطالب به توضیح نکانی راجه به این امر می پردازیم.

نکته: اصولا شرکت از کنار هم قرار گرفتن دو یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی به وجود می آید که در جوار هم قرار گرفته اند. این شخصیت ها، شخصیت حقوقی شرکت را پدید می آورد. پس مراحل طرح دعاوی بورس گفته شد که شخصیت حقوقی شرکت ها از شخصیت حقیقی افراد تشکیل دهنده آن مستقل است.

طرح دعوا علیه شرکت چگونه است و منظور از شرکت چیست؟

وکیل متخصص شرکت ها به این پرسش اینگونه پاسخ می دهد که اصولا تمامی شرکت های شناخته شده و قابل ثبت در کشور ما با هدف تجاری تشکیل و تاسیس می شوند. شرکت زمانی شکل می گیرد که افراد آورده های خود را در کنار یکدیگر قرار می دهند و با این عمل آورده های هر یک از شرکاء متعلق به شخصیت حقوقی شرکت است که پس از کنار هم قرار گرفتن این افراد حقیقی قدرت بیشتری برای انجام امور حاصل می شود. پس در واقع شرکت تجاری قراردادی است بین چند شخص حقیقی که برای کسب و کار و بدست آوردن سود و منفعت در کنار یکدیگر قرار می گیرند. لذا در طرح دعوا علیه شرکت، شخصیت حقوقی آن شرکت موجب میگردد که بتوان علیه شرکت طرح دعوا نموده و شرکت را در ستون خواندگان دعوا قید و ذکر نمود.

نکته: شخصیت حقوقی شرکت ها هم چون اشخاص حقیقی مورد حق و تکلیف قرار می گیرد.

نسبت به چه شرکت هایی می توان اقامه دعوا نمود؟

مطابق با قانون تجارت که در ماده ۲۰ خود نسبت به معرفی انواع شرکت ها اقدام نموده است، شرکت های عبارتنداز:

 • شرکت سهامی
 • شرکت با مسدولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف

حال باید به این پرسش که طرح دعوا علیه شرکت در مورد کدام شرکت ها ممکن است، پاسخ داد که می توان علیه تمامی شرکت های مذکور اقامه دعوا نمود.

نکته: در اقامه دعوا علیه شرکت ها کارمندان و کارکنان در معرض خطر نیستند. بلکه این منافع شرکت است که در خطر قرار می گیرد.

چه مواردی زمینه ساز طرح دعوا علیه شرکت میباشند؟

با نگاهی اجمالی به پرونده های رسیده به محاکم روشن می شود که بیشترین طیف این پرونده ها مربوط به دعاوی حقوقی شرکت ها بوده که در زمینه های ذیل مطرح شده است که عبارتند از:

۱ .ثبت شرکت ها
۲ . ثبت علادم تجاری
۳ . مسئولیت های مدنی شرکت ها
۴ . امور داخلی شرکت ها
۵ . بیمه شرکت ها
۶ . ثبت اختراعات و سایر زمینه های وابسته به آن

برای پیشگیری از بروز هر یک از موارد فوق می توان با استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و مجرب از بروز مشکلات جلوگیری کرد.

نکته: منظور از شخصیت مستقل شرکت ها یعنی آنها دارای نام، اقامتگاه و تابعیت می باشند.

مراحل ثبت شکایت برای طرح دعوا علیه شرکت

می دانیم که در اکثر مواقع طرح دعوا علیه شرکت تجاری دعوایی حقوقی است. که می تواند تحت عناوین مختلفی هم چون دعاوی ورشکستگی شرکت یا الزام به انجام تعهدات قراردادی باشد. همانند سایر دعاوی گام نخست برای اقامه دعوا تنظیم دادخواست است. بعد از تنظیم دادخواست که در آن طرفین دعوا و خواسته خواهان، مشخص می گردد، با ارائه دلایل و ضمائم و ثبت آنها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرونده به دادگاه های عمومی حقوقی ارجاع و مورد بررسی قرار می گیرد.

نکته: اصولا مدیران شرکت وظیفه رسیدگی به شکایات از شرکت را بر عهده دارند.

طرح دعوا علیه شرکت چگونه است و مرجع صالح به رسیدگی به آن کجاست؟

مطابق با موار پیشتر توضیح داده شده طرح دعوا علیه شرکت ها هم می تواند به صورت حقوقی باشد هم به صورت کیفری باشد. همانگونه مستحضر هستید اگر شکایت کیفری باشد مطابق با مقررات جزایی مرجع رسیدگی دادسرا است, آن هم دادگاه محل وقوع جرم است. برای طرح دعاوی حقوقی علیه شرکت ها اصولا می بایست به مراحل طرح دعاوی بورس دادگاه محل وقوع دفتر اصلی شرکت مراجعه گردد. در پاره ای از مواقع نیز طرح دعوا می بایست مطابق با قانون در محلی که تعهد در آن جا واقع شده است یا محلی که کالا می بایست تحویل داده میشد صورت پذیرد.


وکیل برای طرح دعوا علیه شرکت ها

وکیل برای طرح دعوا علیه شرکت

با توجه به نیاز شرکت ها و انواع مختلفی که دارند، حتما می بایست در امر تنظیم قرارداد با آنان به نکاتی از قبیل نوع شرکت و یا اساسنامه آنها توجه نمود. تا در آینده از بروز مشکلات جلوگیری نموده و دچار ضرر و زیان نگردید. پر واضح است که استفاده از وکیل متخصص شرکت در زمینه امور مربوط به شرکت ها و دعاوی آنها بهره مند شد.

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با داشتن وکلای متخصص و با تجربه در زمینه دعاوی شرکت ها و نکات حقوق و کاربردی مرتبط با تنظیم قرارداد، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. تلاش روز افزون ما برای آسودگی خاطر شماست.

طرح دعوا علیه شرکت منحل شده چگونه است؟

طرح دعوا علیه شرکت منحل شده

آیا میدانید به چه شرکتی، شرکت منحل شده گفته می شود؟ آیا دلایل انحلال شرکت ها را میدانید؟ از چگونگی طرح این دعاوی چه اطلاعات قانونی و صحیحی در دست دارید؟ وکیل برای طرح دعوا علیه شرکت منحل شده برای شما مفصلا توضیح میدهد.

شرکت منحل شده به چه شرکتی گفته می شود؟

شرکت منحل شده، شرکتی است که نتواند به فعالیت خود ادامه دهد یا انجام فعالیت مورد نظر دیگر مقدور نباشد. با این اوصاف شرکت حیات خود را از دست می دهد و در اصطلاح تجاری به آن شرکت منحل شده می گویند. اگر در این بین شاکیانی علیه شرکت منحل شده وجود داشته باشند می توانند برای طرح دعوا علیه شرکت منحل شده، اقدام کنند.

طبق گفته وکیل متخصص شرکت، انحلال شرکت یا با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده انجام میشود یا به واسطه رای دادگاه انجام می شود. مضافا آنکه به دلیل مشکلات فروان اقتصادی که وجود دارد، گاها مشاهده می شود که شرکت ها نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. در این بین شرکت ها سهامدارانی دارند، تعهدات و بدهی هایی در قبال افراد و شرکت های دیگر دارند، قراردادهای نیمه کاره ای دارند، که تمام این اشخاص برای گرفتن حق خود، می توانند طرح دعوا علیه شرکت منحل شده را انجام دهند. در این مقاله قصد داریم نحوه طرح دعوا علیه شرکت منحل شده را بازگو نماییم.

انحلال شرکت ها به چه دلیلی انجام می شود؟

وکیل متخصص دعاوی مربوط به شرکت ها بیان میدارد: دلیل انحلال شرکت ها موارد زیادی می تواند باشد. یکی از دلایل این است که فعالیت خود را نتواند انجام دهد یا انجام آن غیرممکن باشد. یا این که به دلیل خاص و طی زمانی مشخص احداث شده باشد و اکنون آن مدت منقضی شده باشد. یا این که در شرکت های تضامنی یا شرکت های با مسئولیت محدود، اعضا و شرکا تصمیم به انحلال شرکت بگیرند. البته موارد بسیار دیگری برای انحلال شرکت نیز وجود دارد.

نکته: در هر صورت علت انحلال شرکت اهمیت زیادی ندارد و مهم این است که آن شرکت شاکی یا شاکیانی داشته باشد که طرح دعوا علیه شرکت منحل شده کرده باشند.

طرح دعوا علیه شرکت منحل شده به چه نحوی صورت می پذیرد؟

طرح دعوا علیه شرکت منحل شده زمانی انجام می شود که شرکت تعهدات خود را ایفا نکند و بدهی های خود را نپردازد. زمانی که شرکتی منحل شد، باید اموالی که در شرکت باقی مانده است بین شرکا، با توجه به میزان آورده و سهامی که در شرکت دارند، تقسیم شود. البته باید در نظر مراحل طرح دعاوی بورس داشت که پیش از تقسیم اموال بین شرکا ابتدا باید حساب های شرکت بررسی شود تا مشخص شود شرکت چه میزان بدهی و چه میزان طلب دارد. باید قراردادها بررسی شود و معلوم شود چه مقدار از تعهدات باقی مانده است. بعد از این موارد باید تمام بدهی های شرکت تسویه شود و اگر مبلغی باقی ماند بین سهامداران تقسیم گردد.

وکیل شرکت می گوید، باید به این موضوع مهم توجه داشت که بعد از این که اموال شرکت بین سهامداران تقسیم شد، هیچ یک از طلبکاران نمی توانند ادعا کنند که از شرکت طلب دارند. در صورت همچین ادعایی باید به سراغ سهامداران بروند و طلب خود را از آن ها دریافت کنند و نمی توانند برای طرح دعوا علیه شرکت منحل شده اقدام کنند. به همین دلیل توصیه وکلای حقوقی این است که قبل از این شرکت ها تسویه حساب کنند، طرح دعوا علیه شرکت منحل شده را انجام دهید در غیر این صورت بعد از آن باید علیه مدیران شرکت اقامه دعوا کنید.

چه کسانی این دعوا را طرح میکنند؟ طرفین این دعوای حقوقی را بشناسید

طرح دعوا علیه شرکت منحل شده به دو صورت انجام می شود و دو حالت برای این که افراد در نقش خواهان ظاهر شوند، وجود دارد. در حالت اول امکان دارد طلب کاران و سهامداران برای دریافت بدهی و سرمایه خود، طرح دعوا علیه شرکت منحل شده را انجام دهند.

در حالت دیگر طرح دعوایی انجام می شود که در حقوق غرب اصطلاحا به آن دعوای مشتق می گویند. که بین مدیران برای تقسیم سهم الشرکه انجام می شود.

نکته: طرح دعوا علیه شرکت منحل شده زمانی صورت می پذیرد که شرکت برای تسویه بدهی های خود اقدام نکند. در این صورت طلبکاران و سهامدارا می توانند با مراجعه به دادگاه طرح دعوا علیه شرکت منحل شده را انجام دهند.

در طرح دعوا علیه شرکت منحل شده، خوانده چه کسی می باشد؟

وکیل متخصص شرکت های تجاری میگوید: طرح دعوا علیه شرکت منحل شده باید به طرفیت نام خود شرکت انجام شود نه به نام مدیر یا مدیران تصفیه. در نتیجه در طرح دعوا علیه شرکت منحل شده، خواهان شخصیت حقوقی یا همان شرکت می باشد نه یک فرد ثالث.

در ماده ۲۰۸ قانون تجارت آمده است که؛ “تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد و از طرفی مادامی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است. فلذا فرض بر این است که دعوا مورد نظر قرار است به طرفیت شرکتی مطرح شود که متعاقب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا رای دادگاه به انحلال، مراتب مرقوم به اداره ثبت شرکت ها اعلام و ثبت شده است.”

با استناد به این قانون، در طرح دعوا علیه شرکت منحل شده، خواهان را باید نام خود شرکت در نظر بگیریم زیرا تا تمام شدن امور تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت با اعتبار و قوت خودش پابرجاست.

مطابق با قانون ۲۱۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران تصفیه فقط نماینده شرکت در حال تصفیه به حساب می آیند و کلیه اختیارات لازم را برای امر تصفیه را دارا هستند و می توانند برای طرح دعوا علیه شرکت منحل شده سازش کنند یا وکیل تعیین کنند.

نکته: وکیل شرکت می گوید با توجه به قانون تجارت، از زمانی که شرکت منحل می شود، از همان زمان در حال تصفیه می باشد. بنابراین در طرح دعوا علیه شرکت منحل شده بعد از شرکت منحله باید عبارت در حال تصفیه نیز آورده شود.


شکایت از شرکت منحل شده

وکیل برای طرح دعوا علیه شرکت منحل شده

برای دریافت بدهی های خود یا سهم خود از سهام شرکت منحل شده، باید در دادگاه محل وقوع شرکت، طرح دعوا علیه شرکت منحل شده انجام دهید. ولی برای کسب نتیجه مطلوب، بهتر است از یک وکیل متخصص شرکت کمک بگیرید. موسسه امین عدالت کبریا به شما توصیه می کند که پیش از هر اقدامی از مشاوره های موسسه حقوقی ما که زیر نظر وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در زمینه دعاوی مربوط به امور شرکت ها انجام می شود، استفاده کنید.

از بورس به کجا شکایت کنیم؟ ثبت و پیگیری شکایات بورسی

شکایت به طور کلی به معنی بیان نارضایتی، به شخص متخلف است. بسیاری از کسب و کارها راه ارتباطی طراحی‌ای نموده‌اند تا از این طریق از گلایه مشتریان خود آگاه شوند. آیا طرح شکایت برای یک کسب و کار مفید است؟ در جواب این سوال باید بگوییم بله صد در صد. طبق بررسی‌های به عمل آمده، تنها 1 نفر از 25 مشتری شاکی، اقدام به ثبت شکایت می‌کند. همچنین هر فرد ناراضی، علت نارضایتی خود را با بسیاری به اشتراک می‌گذارد. از این رو، مشتریان شاکی به ما راه از دست رفتن اعتماد و سایر مشتریان را نشان می‌دهند و قسمت ناکارآمد را به ما معرفی می‌کنند که این امر بسیار حائز اهمیت است. در هیاهوی نارضایتی مردم از عملکرد اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار این سوال که «از بورس به کجا شکایت کنیم؟» بسیار شنیده می‌شود.

در این مقاله سعی داریم نحوه ثبت شکایت از بورس و نحوه پیگیری شکایات بورسی را بیان کنیم.

ثبت شکایت بورسی

با توجه به ریزش سنگین شاخص کل از مرداد 99 تاکنون که ریزشی بی سابقه بوده، بسیاری از فعالان بازار سرمایه به شدت متضرر شده و ناراضی می‌باشند. این دسته، علل ریزش بورس را عدم مدیریت صحیح و هماهنگ، اقدامات کارشناسی نشده، بیان اظهارات متفاوت مسئولان و عدم حمایت کافی می‌دانند. ثبت شکایت از بورس، در حال حاضر بیشترین خواسته افراد است تا بتوانند به مطالبات خود برسند. خوب حال به این قسمت می‌رسیم که ما از کدام نهاد بورسی قصد شکایت کردن داریم.

کارگزاران بورسی

شرکت‌های کارگزاری، شخصیتی حقوقی دارند که واسطه بین سهامداران و فعالان بازار با بورس می‌باشند. این شرکت‌ها با دریافت مبلغی به عنوان کارمزد، اقدام به ارائه خدمات به مشتریان خود می‌کنند. فعالیت کارگزاران نیز مانند همه رکن‌ها باید مطابق مقررات تعریف شده باشد. ممکن است برخی از کارگزاران بر خلاف قوانین عمل نموده و مشتریان را ناراضی نمایند و یا منجر به زیان آنان گردند. با آشنایی در خصوص حیطه اختیارات و تخلفات کارگزاران می‌توانید حق خود را بشناسید و در صورت تخلف نمودن به مراجع ذیصلاح شکایت کنید.

آشنایی با اختیارات و خدمات قابل ارائه کارگزاران

 • ارائه مشاوره به مشتریان و شرکت‌های بورسی در زمینه عرضه و تقاضا
 • انجام معاملات در بازار فلزات، کشاورزی، سیمان، نفتی و پتروشیمی، اوراق بهادار
 • اعطای اعتبار معاملاتی
 • پردازش اطلاعات مالی

تخلفات

 • خرید و یا فروش سهام مشتری بدون اطلاع و رضایت وی
 • خرید و یا فروش بیشتر یا کمتر از سفارش مشتری
 • تاخیر در خرید و فروش سهام برای مشتری
 • عدم رعایت اولویت نوبت مشتریان
 • استفاده از نام و کد بورسی اشخاص به نفع خود و یا دیگری
 • عدم رعایت برخورد مناسب با ارباب رجوع
 • پرداخت وجه مشتری به شخص دیگر
 • عدم پذیرش مشتری جدید با وجود کامل بودن مدارک وی
 • عدم پذیرش مشتریان در عرضه‌های اولیه، اوراق وام مسکن و معاملات بازار توافقی
 • بسته بودن درب کارگزاری در روزها و ساعات اداری

ثبت شکایت

از راه‌های متعددی می‌توان از کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی بازار سرمایه اقدام به شکایت نمود. 1- درج در سامانه ثبت تخلفات بورس 2- ثبت در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس 3- ثبت در هیات داوری بازار سرمایه و. که در ادامه طریقه آن را شرح داده‌ایم.

1- سامانه ثبت تخلفات بورس

این سامانه به منظور رسیدگی به دادخواهی مردم، جلوگیری و مقابله با فساد ایجاد گردیده و دعوی اشخاص را به معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع می‌دهد. برای طرح شکایت کافیست با کلیک بر روی طرح شکایت در سازمان بورس وارد سایت مربوطه شوید. در صورتی که شخص حقیقی هستید بر روی ثبت شکایت اشخاص حقیقی و در صورتی‌که شخصیت حقوقی دارید بر روی ثبت شکایت اشخاص حقوقی کلیک کنید. برای ثبت صحیح شکواییه نیاز است تا نکات و قواعد یک شکایت استاندارد را بدانید. به هنگام ثبت نارضایتی خود تکمیل نمودن کلیه فیلد‌های ستاره دار اجباریست. همچنین حجم فایل‌های بارگذاری شده نباید از 5 مگابایت بیشتر باشد. طرح شکواییه در این سامانه قوانینی دارد که شامل موارد زیر است و در صورت عدم رعایت آنان، شکایت شما پیگیری نمی‌گردد.

 • متن دعوی باید کاملا شفاف، واضح و دقیق باشد. همچنین در صورت گزارش تخلف، تاریخ و محل دقیق وقوع الزامیست.
 • در صورتی که شاکی ادعایی نموده باشد؛ باید در قسمت پیوست، مدارک مربوطه را به جهت اثبات ادعای خود بارگذاری نماید.
 • ثبت اطلاعات هویتی شاکی در این سامانه الزامیست.
 • این اطلاعات راستی‌آزمایی گشته و در صورت عدم احراز هویت شخص شاکی، به دعوی شخص رسیدگی نمی‌گردد.
 • ثبت شکایات متعدد با موضوع تکراری تاثیری ندارد و رسیدگی نمی‌گردد.
 • مسئولیت کلیه مطالب و شکایت ارائه شده با شاکی می‌باشد.
 • استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی کردن در شکواییه خلاف مقررات است و با متخلف طبق قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد.

2- ثبت در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس

برای طرح دعوی در این نهاد، ابتدا باید اقدام به دریافت و تکمیل فرم رسیدگی به اختلافات نمایید. این فرم از طریق سایت www.seba.ir قابل دریافت است. همچنین افراد می‌توانند با مراجعه حضوری اقدام به دریافت و تکمیل فرم دادخواست نمایند. پس از تکمیل فرم، واریز مبلغ 545000 ریال و ارسال مدارک به دبیرخانه کانون و یا تحویل مدارک به صورت حضوری الزامیست.در صورتی دادخواست با تشریفات طرح شکایت، مطابقت داشته باشد، کانون آن را ثبت نموده و به شخص متخلف ارسال می‌نماید. مابقی مراحل به طور کامل در تصویر زیر بیان شده است.

آمار پرونده های مختومه از ابتدا 99 تا آبان 99 منتشر شده

تاریخ سازش عدم سازش جمع درصد سازش
فروردین 5 0 5 100%
اردیبهشت 8 3 11 73%
خرداد 23 11 34 68%
تیر 22 45 67 33%
مرداد 24 27 51 47%
شهریور 20 32 52 38%
مهر 162 30 192 84%
آبان 12 15 27 44%
فروردین تا آبان 276 163 439 63%

همانطور که در بالا ذکر شد پرونده‌هایی که به سازش ختم نگردند به هیات داوری ارجاع داده می‌شوند. در جدول بالا تعداد کل پرونده‌ها از ابتدای سال 99 تا انتهای آبان 439 پرونده بوده که 163 تای آنها به سازش نرسیدند. این 163 پرونده به مرجع بالاتری به نام هیات داوری ارسال می‌گردند تا در خصوص این دعوی تصمیم اتخاذ کنند.

3- ثبت در هیات داوری بورس

از بورس به کجا شکایت کنیم ثبت شکایت از بورس در هیآت داوری

هیات داوری بورس از 3 عضو تشکیل شده است. 2 نفر از کارشناسان و صاحب نظران اقتصاد و بازارهای مالی ‌می‌باشند که توسط سازمان بورس پیشنهاد و به تایید شورای عالی بورس رسیده‌اند. عضو دیگر که از قضات با تجربه و کاردان می‌باشد با انتخاب رییس قوه قضاییه عضو شده است. همچنین سازمان و قوه قضاییه موظف به معرفی شخص دومی برای این هیات می‌باشند تا در صورت غیبت عضو اصلی در جلسه حضور یابند. این هیات مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگزاران، سرمایه‌گذاران، ناشران، مشاوران سرمایه‌گذاران و به طور کلی همه فعالین بازار سرمایه می‌باشد. همچنین رسیدگی به عدم پرداخت سود توسط ناشران و اختلافاتی که در کمیته سازش کانون کارگزاران به سازش نرسد در نهایت به هیات داوری ارجاع داده می‌شوند. (طبق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار)

4- ثبت در شرکت فرابورس ایران

شرکت فرابورس نیز به منظور ارائه خدمات بهتر و رضایت تمامی فعالین بازار سرمایه اعم ناشران، کارگزاران، سهامداران و مراجعه‌کنندگان حضوری به شرکت فرم رسیدگی به شکایت مشتری طراحی نموده است. پس از ثبت شکواییه در این سایت، در اسرع وقت به درخواست شما پاسخ داده خواهد شد. قسمتی از سایت شرکت فرابورس ایران به سهامدارانی اختصاص یافته که از کارگزاران خود شاکی هستند. در این قسمت که صدای سرمایه‌گذار نام دارد سهامداران می‌توانند با ثبت اعتراض خود خواهان پیگیری و تنبیه کارگزاری مربوطه شوند. این شرکت تنها مجاز به رسیدگی شکایاتی می‌باشد که شامل عدم رعایت قوانین و مقررات داشته باشد. ثبت نام و اطلاعات هویتی شخص شاکی و همچنین شعبه کارگزاری و تاریخ تخلف در این فرم الزامیست. رسیدگی به اختلافات مالی بین سرمایه‌گذاران و کارگزاران تنها در حیطه اختیارات کانون کارگزاران می‌باشد که در بالا مراحل ثبت دادخواست را با تصویر شرح دادیم.

آشنایی با معاونت حقوقی سازمان بورس

همانطور که می‌دانید یکی از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت بر اجرای صحیح دستورات و قوانین بازار سرمایه است. یکی از قسمت های مهم سازمان را معاونت حقوقی تشکیل داده است که این وظیفه را عهده دار می‌باشد. علاوه بر آن این سازمان وظیفه دارد بر روند رسیدگی به تخلفات نظارت نموده و در صورت نیاز تجدید نظر نماید. این معاونت وظیفه نظارت بر روند رسیدگی به تخلفات ثبت شده در مراجع دیگر را نیز داراست. ارائه مشاوره های حقوقی به بخش های دیگر سازمان بورس و اداره دبیرخانه هیات داوری نیز بر عهده معاونت حقوقی سازمان است.

چگونه شکایت خود را پیگیری کنیم؟

پس از ثبت شکواییه، یک کد رهگیری در اختیار شاکی قرار می‌گیرد تا با آن مراحل رسیدگی به دعوی خود را مشاهده نماید. به این منظور کافیست برای پیگیری شکایات بورسی خود وارد سامانه رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی شوید. سپس با درج کد ملی و کد پیگیری از مراحل رسیدگی به دعوی خود آگاه خواهید شد.

جمع‌بندی

در این مطلب با بیان راه‌های متفاوت ثبت شکایت از بورس، پاسخ سوال «از بورس به کجا شکایت کنیم؟» داده شد. ثبت شکایت همانطور که ذکر شد قواعد خاصی دارد که بدون رعایت آنان به دعوی شما رسیدگی نمی‌گردد. از این رو با مطالعه این قوانین و آشنایی با حقوق خود در بازار سرمایه می‌توانید به راحتی حقوق از دست رفته خود را احیا کنید. در صورت بروز مشکل، آن را با ما به اشتراک بگذارید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.