مفهوم تحلیل روند


STEEPV MODEL

معنی تحلیل

مطالعه دقیق یا بررسی چیزی به منظور درک بیشتر در مورد آن.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

تقسیم و تجزیه هر موجودی به اجزای تشکیل دهنده آن، معمولاً به منظور تحقیق یا مطالعه.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-مطالعه دقیق یا بررسی چیزی به منظور درک بیشتر در مورد آن.
-بررسی دقیق یک ماده برای کشف اینکه از چه ماده ای تشکیل شده است.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-عمل تجزیه و تحلیل چیزی
-روند مطالعه یا بررسی چیزی به صورت سازمان یافته برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن.

فرهنگ دهخدا

تحلیل. [ت َ] (ع مص) بسی به جای فروآمدن . (تاج المصادر بیهقی). فرودآمدن در جایی. (زوزنی). تحلیل به مکانی؛ فرودآوردن به جایی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). به جایی فرودآمدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). || تحلیل عقده؛ نیک گشادن گره را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از هم گشادن چیزی را. (غیاث اللغات) (آنندراج). || حلال بکردن. (تاج المصادر بیهقی). حلال کردن

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

تجزیه و تحلیل فرآیند تجزیه یک موضوع پیچیده یا ماده به قطعات کوچکتر است تا درک بهتری از آن پیدا شود. این روش از قبل از ارسطو (384–322 پیش از میلاد) در مطالعه ریاضیات و منطق استفاده شده است، اگرچه تحلیل به عنوان یک مفهوم رسمی پیشرفت نسبتاً نسبتا جدیدی است. این کلمه از یونان باستان ἀνάλυσις (تجزیه و تحلیل)، گرفته شده است.

مقاله نشریه
مطالعه روند پژوهش ها در مدیریت با تاکید بر مفهوم رهبری و دلالت های آن در مدیریت و رهبری آموزشی: تجزیه و تحلیل کتابشناختی

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه روند پژوهش ها در مدیریت با تاکید بر مفهوم رهبری به منظور بهره گیری از دلالت های آن در مدیریت و رهبری آموزشی بوده است.

پژوهش با استفاده از روش نقشه برداری و تجزیه و تحلیل کتابشناختی با استفاده از داده های موجود در پایگاه داده WOS انجام شد. ساختار و الگوهای اطلاعات مبادله شده در زمینه پژوهش های رهبری و نیز تفسیر رابطه بین کلمات کلیدی به کار رفته در پژوهش ها، با بهره گیری از نرم افزار VOSviewer استخراج و تحلیل شد. جامعه آماری شامل 6540 مقاله بود که اغلب شامل مقالات باکیفیت و با ضریب تاثیر بالا بودند.

نتایج نشان داد تعداد مقالات رهبری از سال 2000 تا 2018 روندی افزایشی داشته است. مقالات بیشتر در قالب مقالات کامل پژوهشی و مقاله کنفرانس ارایه شده بود. پراستنادترین نشریات به ترتیب به کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان و به دانشگاه های مینه سوتا، ویسکونسین و منچستر تعلق داشت. بیشترین همکاری های بین المللی در انتشار مقالات را به ترتیب کشورها و پژوهشگران آمریکا، چین، انگلستان و استرالیا انجام داده اند. در خزانه کلمات کلیدی به کاررفته در پژوهش ها، مفهوم رهبری عمدتا در تعامل با مفاهیم کارآیی، فلسفه، فلسفه علم، اخلاق، دانش، چشم انداز، ایده ها و نوآوری به کار رفته است. از مجموع داده های ارایه شده می توان دریافت که اولا توجه به مفهوم رهبری در طول زمان افزایش یافته است. ثانیا مفهوم رهبری بیشتر با مفاهیم ذهنی تلفیق یافته است. این امر نشانگر ضرورت توجه به مفاهیم و رویکردهای ذهنی و زبانی در پژوهش های مدیریت و رهبری آموزشی است.

مطالعه روند پژوهش ها در مدیریت با تاکید بر مفهوم رهبری و دلالت های آن در مدیریت و رهبری آموزشی: تجزیه و تحلیل کتابشناختی 3/20/2020 12:00:00 AM

مفهوم خطوط روند در تحلیل تکنیکال

technical - مفهوم خطوط روند در تحلیل تکنیکال

در حوزه بازارهای مالی، خطوط روند خط های قطری هستند که در نمودار کشیده می شوند. آنها نقاط خاص داده ها را به هم متصل می کنند و پیش بینی قیمت ها و شناسایی روند های بازار را برای معامله کننده ها و چارتیست ها آسان تر می کند. خطوط روند یکی از اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند.

آنها به طور گسترده در بازار های سهام، ارز فیات، اوراق مشتقه و ارز دیجیتال کاربرد دارند. اساسا خطوط روند مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند اما به جای خطوط افقی از خطوط مورب ساخته شده اند. آنها می توانند شیب مثبت یا منفی داشته باشند. به طور کلی، هرچه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی تر است.

ما می توانیم خطوط روند را به دو دسته اساسی تقسیم کنیم: صعودی (خط صعودی) و نزولی (خط نزولی). همانطور که از نام آن پیداست، یک خط صعودی از موقعیت پایین نمودار به بالاتر کشیده شده است. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، دو یا چند نقطه پایین را به هم وصل می کند.

در مقابل، یک خط نزولی از یک موقعیت بالاتر به پایین تر در نمودار کشیده شده است.این خط دو یا چند نقطه بالا را به هم وصل می کند.

خلاصه اینکه تفاوت این دو نوع خط در انتخاب نقاطی است که برای ترسیم آنها استفاده می شود.در یک روند صعودی، خطوط با استفاده از پایین ترین نقاط نمودار ترسیم می شوند (یعنی زیر کندل استیک که کف قیمت را تشکیل می دهد). از طرف دیگر، روند نزولی با استفاده از بالاترین ارزش ها رسم می شود (به عنوان مثال، قله های کندل استیک که سقف پایین تر را تشکیل می دهند).

روش استفاده از خطوط روند

بر اساس قله ها و کف نمودار خط روند نشان می دهد که کجا قیمت روند غالب را به چالش می کشد، آن قیمت را امتحان کرده و سپس به جریان مطلوب برمی گردد. سپس می توان خط را ادامه داد و سطوح مهم را در آینده پیش بینی کرد. تا زمانی که خط روند شکسته نشود، معتبر تلقی می شود.

خطوط روند معمولا بر اساس قیمت های بازار هستند، هرچند که در همه نمودار های داده استفاده می شوند. این یعنی آنها می توانند عرضه و تقاضای بازار را پیش بینی کنند. طبیعتا خطوط روند صعودی نشان دهنده افزایش قدرت خرید هستند ( تقاضا بیش از عرضه است) و خطوط روند نزولی با افت قیمت ثابت همراه است، و برعکس (عرضه بالاتر از تقاضا) است.

با این حال، حجم معاملات نیز باید در چنین تحلیل هایی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر قیمت رو به افزایش است، اما حجم معاملات رو به کاهش یا نسبتاً پایین است، ممکن است احساسات کاذب افزایش تقاضا را ایجاد کند.

همانطور که گفته شد، از خطوط روند برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود که دو مفهوم اساسی و بسیار مهم تحلیل تکنیکال هستند. خط روند صعودی سطح پشتیبانی را نشان می دهد که احتمالاً قیمت آن پایین نمی رود. در مقابل خط روند نزولی سطح مقاومتی را نشان می دهد که قیمت بالاتر از آن بعید است. به عبارت دیگر، با شکستن سطح پشتیبانی و مقاومت، یا نزولی (برای یک روند صعودی) یا صعودی (برای یک روند نزولی)، یک روند نامعتبر تلقی شود. در بسیاری از موارد، وقتی این سطوح کلیدی نتوانند روند را حفظ کنند، بازار تمایل به تغییر جهت دارد.

تحلیل تکنیکال به نظر شخص بستگی دارد و هر شخص روش های خود را برای رسم خطوط روند دارد. بنابراین بهتر است برای کاهش خطرات، تحلیل تکنیکال را با تحلیل فاندامنتال ترکیب کنیم.

ترسیم خطوط روند معتبر

از نظر تکنیکال، خطوط روند می توانند هر دو نقطه را در یک نمودار به هم وصل کنند. اما، اکثر چارتیست ها موافق هستند که استفاده از سه نقطه یا بیشتر باعث می شود یک خط روند معتبر شود. در بعضی موارد، از دو نقطه اول می توان برای تعریف پتانسیل روند استفاده کرد و نقطه سوم (که در آینده ادامه می یابد) برای تست اعتبار آن می مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، وقتی قیمت سه بار یا بیشتر خط روند را لمس می کند بدون مفهوم تحلیل روند اینکه از آن گذر کند، این روند معتبر است. وقتی خط روند چندین بار تست شود، نشان می دهد که روند صرفاً تصادفی و ناشی از نوسانات قیمت نیست.

علاوه بر انتخاب نقاط کافی برای ایجاد یک خط روند معتبر، مهم است که در هنگام ترسیم آنها، تنظیمات مناسب را در نظر بگیرید. از مهمترین تنظیمات نمودار تنظیمات مقیاس است.

در نمودارهای مالی، مقیاس، مربوط به نحوه تغییر قیمت است.دو مقیاس محبوب مقیاس محاسباتی و نیمه لگاریتمی (Semi-log) هستند. در نمودار محاسباتی، با افزایش قیمت یا پایین آمدن از محور Y، تغییر به طور یکنواخت بیان می شود. نمودارهای نیمه لگاریتمی تغییرات را بر حسب درصد بیان می کنند.

به عنوان مثال، تغییر قیمت از ۵ دلار به ۱۰ دلار همان فاصله را در نمودار محاسباتی پوشش می دهد که تغییر از ۱۲۰ دلار به ۱۲۵ دلار. اما در نمودار نیمه لگاریتمی ، ۱۰۰ درصد سود (۵ تا ۱۰ دلار) بر خلاف افزایش ۴ درصدی حرکت ۱۲۰ تا ۱۲۵ دلاری بخش بسیار بیشتری از نمودار را اشغال می کند.

هنگام ترسیم خطوط روند، در نظر گرفتن تنظیمات مقیاس اهمیت دارد. هر نوع نمودار ممکن است منجر به قله ها و کف های متفاوت و در نتیجه خطوط روند متفاوت شود.

در نهایت

در حالی که خطوط روند ابزار مفیدی برای تحلیل تکنیکال هستند اما خالی از اشتباه نیستند. انتخاب نقاط مورد استفاده برای ترسیم خطوط روند بر میزان تأثیر دقیق روندهای واقعی تأثیر خواهد گذاشت و همین آنها را شخصی می کند.

به عنوان مثال، برخی از چارتیست ها با توجه به بدنه کندل استیک و با نادیده گرفتن نرخ متغیر خطوط روند را ترسیم می كنند. بنابراین، استفاده از خطوط روند در کنار سایر ابزارها و اندیکاتور های نمودار مهم است.

نمونه های قابل توجه دیگر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال عبارتند از: ابر های ایچیموکو، باند بولینگر(BB)، میانگین متحرک همگرا واگرا( MACD)، فرآیند تصادفی شاخص قدرت نسبی، شاخص قدرت نسبی و میانگین حرکت.

خط روند چیست؟ آموزش رسم خط روند در ۵ دقیقه و معرفی ۵ نرم‌ افزار رسم

خط روند چیست؟ آموزش رسم خط روند در 5 دقیقه و معرفی 5 نرم‌افزار رسم

اگر در دنیای بورس و یا دیگر بازارهای سرمایه‌ای فعالیت داشته باشید یا حتی اگر تنها چند دقیقه پای آموزش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس ایران و جهان نشسته باشید حتماً عنوان ” خط روند ” به گوش شما خورده است. معامله‌گران و اساتید بازارهای سرمایه‌ای معتقدند که این خط می‌تواند مهم‌ترین و کارآمدترین ابزار یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار در بازار باشد؛ اما چگونه؟

برای درک مفهوم خط روند لازم نیست سراغ مفاهیم دیگر برویم. مفهوم این خط بسیار ساده و روشن است. البته روشن بودن این مفهوم بدین معنی کم‌اهمیت بودن آن نیست. اتفاقاً معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران کارکشته اعتماد بالایی به خطوط روند دارند و عملاً بیش از هر اندیکاتور و شاخصی به این خطوط وابسته هستند و این موضوع تنها نشان از یک‌چیز دارد. خط روند ساده اما مهم است.

بنابراین در همین ابتدای کار به شما هشدار می‌دهیم که ساده بودن مفهوم خطوط روند باعث نشود که شما تصور کنید کارایی این خط چندان اهمیت ندارد. در کلام ساده‌تر اگر به یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر حرفه‌ای و قدیمی بازارهای سرمایه‌ای بگویند که تنها حق انتخاب یک یا دو اندیکاتور دارد و باید بر اساس آن دست به معامله بزند، شک نکنید که خطوط روند اولین انتخاب آن‌ها خواهد بود؛ اما سؤال اینجاست که این خطوط چگونه عمل می‌کند؟

شخصیت سهم را بشناسید!

وقتی به تعریف انواع روندها در تحلیل تکنیکال یا بررسی خط روندهای متفاوت در بورس یا بازارهای سرمایه‌ای نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که غالب این تعاریف بر اساس اعداد و ارقام چیده شده است. درحالی‌که شما نمی‌توانید خطوط روند را بر اساس این استدلال توجیه کنید.

بگذارید این‌گونه توضیح دهیم. شما در بازار بورس یا هر بازار سرمایه داخلی یا بین‌المللی درنهایت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با انسان‌های دیگر وارد معامله می‌شوید؛ بنابراین شما باید در نظر داشته باشید آن چیزی که شما در حال معامله یا سرمایه‌گذاری هستید یک چارت یا چند عدد و رقم نیست، بلکه شما در حال معامله با انسان‌های دیگر هستید. این سخن بدین معنی است که رفتار چارت و نمودار بر اساس رفتار انسانی معامله‌گران و سرمایه‌داران آن ایجاد می‌شود. زمانی شما می‌توانید این نمودار را درست درک کنید که رفتار انسانی را درک کرده باشید.

در کلام ساده‌تر، چارت و نمودار پیش از آن‌که بخواهد قیمت‌ها و روندهای مختلفی را بیان کنید در حال نشان دادن رفتار انسانی معامله‌گران یا سهامداران سهم است؛ بنابراین شما باید در این چارت به دنبال برخی از نقاط عطف بگردید که تصمیم سهامداران تغییر کرده است؛ یعنی از یک حالت صعودی یا نزولی برگشته‌اند و رفتار دیگری نشان داده‌اند. این نقاط که به قله و دره مشهور است عملاً نقاط حساسی محسوب می‌شود که پارها و پارها در یک چارت رخ می‌دهد.

نقاط حساس درواقع جاهایی محسوب می‌شود که سهامداران به هر دلیل نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. حال وظیفه یک معامله‌گر باهوش چیست؟ این‌که نقطه حساس بعدی را پیدا کند؛ یعنی عملاً از یک معامله‌گر انتظار می‌رود که بتواند قله یا کف بعدی را شناسایی کند و این جز باشخصیت شناسی سهم امکان‌پذیر نیست. یکی از ساده‌تر و مهم‌ترین ابزار این شخصیت شناسی چیزی جز خط روند در بورس یا در هر بازار سرمایه‌ای دیگر نیست.

انواع روندها در تحلیل تکنیکال

خط روند چگونه رسم می‌شود؟

سؤال مهم دیگری که در مورد خطوط روند وجود دارد این است که آن‌ها چگونه رسم می‌شود؟ این سؤال از این نظر اهمیت دارد که اولاً شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید بتوانید به‌صورت دستی آن‌ها را رسم کنید و در ادامه مسیر بتوانید از انواع بهترین اندیکاتور خط روند استفاده کنید. ازاین‌روست که آموزش خط روند اولین قدم شما در دنیای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری محسوب می‌شود. حواستان باشد که این قدم را محکم بردارید.

بنابراین کاملاً مشخص است که شما قرار نیست کار خاصی بکنید و تمام آموزش رسم خط روند احتمالاً در یک خط تمام شود. درواقع شما با اتصال دونقطه کف یا دونقطه قله می‌توانید به‌سادگی خطوط روند خودتان را ترسیم کنید.

هیچ اندیکاتور یا شاخصی را نمی‌توان پیدا کرد که به این اندازه آموزش سریع و ساده‌ای داشته باشد نیاز خاصی به انواع نرم افزار رسم خط روند ندارد؛ اما این پایان کار نیست. این داستان جزئیات زیادی دارد.

خط روند چیست؟ آموزش رسم خط روند در 5 دقیقه و معرفی 5 نرم‌افزار رسم

انواع روندها در تحلیل تکنیکال

اما نکته مهمی که دراین‌بین وجود دارد این است که یک چارت عادی و نرمال شاید ده ها و صدها نقطه کف یا قله ریزودرشت داشته باشد. در این حالت آیا باید به‌تمامی این خطوط اعتماد کرد. قبل از رفتن سراغ ادامه مبحث به این نقطه دقت داشته باشید که هر خط از برخورد دونقطه ایجاد می‌شود. پس برای رسم یک خط روند قرار است شما دو قله یا تو کف یا یک قله و یک کف را به یکدیگر متصل کنید. این‌که در ادامه این خط می‌بینید برخی از قله‌ها یا کف ها به این خط برخورد می‌کند از معجزات خطوط روند است!

یک مقاله ای میداس سرمایه تهیه کرده به نام معرفی صنایع بورسی که پبشنهاد میکنم حتما مطالعه نمایید.

خط روند در بورس

چند قانون در موردبررسی خط روندهای متفاوت وجود دارد که می‌تواند ما را به سمت معتبرترین این خطوط راهنمایی کند:

۱- هر خط روند در بورس یا در هر نوع بازار سرمایه‌ای دیگر که تعداد برخوردهای بیشتری داشته باشد، معتبرتر است؛ یعنی خطوط روندی که تعداد کف یا قله بیشتری به آن برخورد کرده و مسیر خود را عوض کرده‌اند و اصطلاحاً این خط را نشکسته‌اند نشان می‌دهد که این خط روند کاملاً قوی و معتبر است.

۲- معمولاً خطوط روند در ۴ امین برخورد باید شکسته شوند. درواقع این خطوط در ۴ امین حمله چارت به خطوط روند (قله یا کف) نمی‌تواند مقاومت یا حمایت خودش را نشان بدهد و معمولاً از دست می‌رود. هرچه از این تعداد برخورد بیشتر شود عملاً چند حالت بیشتر وجود ندارد: یا این‌که سهم وارد رنج شده است؛ یعنی قرار است در میان یک بازه قیمتی مدام نوسان داشته باشد. در حالت دوم ممکن است شما خط روند اشتباهی ترسیم کرده باشید و در حالت سوم احتمال دست‌کاری قیمت‌ها وجود دارد که تنها در بازار بورس تهران این امکان وجود دارد.

۳- بهترین اندیکاتور خط روند زمانی اتفاق می‌افتد که بازه زمانی در نظر گرفته‌شده بلندمدت‌تر باشد. در کلام ساده‌تر خطوط روند در بلندمدت اعتبار بیشتری دارند. این خطوط در ماهانه اعتبار بیشتری از هفتگی و درنهایت اعتبار بالاتری در تایم روزانه دارد.

چند نکته در مورد روندها

خطوط روند معمولاً در سه حالت صعودی، نزولی یا رنج زدن هستند؛ اما نکته مهمی که دراین‌بین وجود دارد و کمتر در آموزش‌ها به آن اشاره می‌شود این است که یک‌روند هیچ‌گاه تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند. هرچه از عمر خطوط روند می‌گذرد باوجود این‌که اعتبار بالاتری پیدا می‌کنند اما احتمال شکست بیشتری نیز دارند.

از طرف دیگر یک‌راه شناسایی مهم معتبرترین خطوط روند نگاه به زاویه این خطوط است. هر چه زاویه خطوط روند کمتر و ملایم‌تر باشد همان‌قدر معتبرتر است. روندهای شارپ و تیز به‌سرعت از بین می‌روند و سریعاً جای خود را به روندهای با زاویه متمایل‌تر می‌دهد.

آموزش رسم خط روند

آموزش خط روند در تحلیل تکنیکال

تا به اینجای کار سعی شد که خطوط روند را تعریف کنیم و بر اساس این تعریف آموزش رسم خط روند در تحلیل تکنیکال را برای شما داشته باشیم.
اما بیایید کمی دقیق تر و البته از زاویه دیگر به اندیکاتور رسم خط روند نگاه کنیم؟ تا اینجا دانستیم که این خطوط بر اساس دو نقطه دره یا دو نقطه قله کشیده می شود.
اما سوال اینجاست که از کجا بدانیم اندیکاتور رسم خط روند به درستی انتخاب شده اند و می توان به آن اعتماد کرد؟ در مفهوم تحلیل روند واقع بهترین نوع خط روند کدام است؟

پاسخ به این سوال چندان ساده نیست. در مورد خطوط روند چند نکته بسیار مهم وجود دارد که در بالا به طور کلی به آن ها اشاره شد. اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم می توانیم بگوییم:

۱- خطوط روند از مهم ترین قله ها یا قعرها ساخته می شود
۲- خطوط روند بر اساس تعداد برخورد نمودار به آن و برگشت از خط اعتبار پیدا می کند
۳- یک خط روند بعد از ۳ یا ۴ بار برگرداندن نمودار اعتبار خود را از دست می دهد و احتمالا در برخورد بعدی خواهد شکست.
۴- خطوط روند می توانند به یکدیگر تبدیل شوند. یعنی یک خط روند صعودی می تواند در ادامه تبدیل به خط روند نزولی شود و یا برعکس.

اندیکاتور رسم خط روند

خط روند داخلی چیست؟

در آموزش های مختلف معمولا از خط روند صعودی، نزولی یا رنج صحبت می شود و هر کدام از شما احتمالا بارها در مورد این نوع خطوط روند شنیده اید. اما یکی از انواع دیگر خطوط روند که کمتر به آن توجه می شود، خطوط روند داخلی است. آیا می دانید خط روند داخلی چیست؟
به طور کلی خط روند داخلی در دل یک چارت اتفاق می افتد. احتمالا در یک نمودار دیده باشید که قله ها و قعرهای مختلف و کوچکی ایجاد شده اند. این قله ها و دره های مختلف معمولا کوچکتر از قله ها و دره های اصلی است و در خطوط روند صعودی، نزولی یا رنج به آن ها توجهی نمی شود.

خطوط روند داخلی دقیقا بر اساس همین قله ها و دره های کوچک و در دل نمودار ساخته می شود. وقتی شما این خط را در دل نمودار پیدا کنید به یک نکته جالب می رسید و آن این است که قیمت در ادامه مسیر سعی می کند حول محور این خط بچرخد. به نوعی محور اصلی نمودار این خط روند داخلی خواهد بود و برخی از اقتصاددان ها این خط را نمودی از ارزش ذاتی یک سهم می دانند.

گرچه به واقع نمی توان خط روند داخلی را نمودی از ارزش ذاتی سهم دانست، چرا که این خطوط ناپایدار هستند و بعد از مدتی جای خودشان را به خطوط دیگری می دهند، اما به هر حال نسبت به خطوط نزولی، صعودی و یا رنج پایداری بالاتری دارند. از طرف دیگر شما به واسطه این خطوط می توانید روند کلی سهم و حرکت آن را پیدا کنید. این خط برای سرمایه گذاران بلند مدت اهمیت بسیار بالایی دارد. به هر حال آن ها دوست دارند بدانند که روند نهایی سهم به کجا ختم می شود.

سؤالات متداول

۱- انواع نرم افزار رسم خط روند کدام ها هستند؟
خطوط روند اندیکاتور ساده و روتینی محسوب می‌شود که شما می‌توانید آن را در تمامی نرم‌افزاری‌های تحلیل تکنیکال مانند متا تریدر، داینامیک تریدر، ادونس گت، آمی بروکر، موتیو ویو و … می‌توانید از این خطوط استفاده کنید.

۲- آیا می‌توان به خطوط روند برای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری اعتماد کرد؟
پاسخ این پرسش در تجربه شما نهفته شده است. هرچه تجربه شما و شناخت شما از سهم و بازار بیشتر باشد می‌توان اعتماد بیشتری به خطوط روند داشت؛ اما بااین‌وجود هم هیچ‌گاه بازار سرمایه قابل پیش‌بینی نیست. علت این موضوع نیز ساده و روشن است، انسان‌ها موجوداتی غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. وقتی انسان‌ها خودشان قابل پیش‌بینی نیستند چطور می‌توان چیزی را پیش‌بینی کرد که خود زاییده فکر و رفتار انسانی است؟

۳- آیا انواع خطوط روند به همین سادگی است؟
درواقع می‌توان گفت که خیر. ما در اینجا خط روند را در ساده‌ترین شکل ممکن آن بررسی کردیم. این خطوط انواع مختلفی دارد و در بسیاری از اندیکاتورها مانند انواع میانگین‌ها و … کاربرد دارد. درواقع شما بر اساس این خطوط روند می‌توانید تمام بازار را تحلیل کنید و شاید نیاز به هیچ اندیکاتور یا شاخص دیگری نداشته باشید. تنها مسئله‌ای که وجود دارد این است که تا چه اندازه با این خطوط آشنا باشید و بتوانید آن را درک کنید. هر چه درک شما از بازار بیشتر باشد این خطوط هم کارایی بیشتری برای شما خواهد داشت.
در ادامه اگر میخواهید بررسی روندهای بازار را انجام دهید و درباره دیتای بورس ، فیبوناچی در بورس و سرخطی زدن در بورس و اینکه بدانید معنی همت در بورس چیست توصیه میکنم حتما این مقالات را بخوانید.

مفهوم تحلیل روند

مدل Steepv

مدل Steepv برای کشف و تحلیل روند با مطالعه فراگیر و کارشناسانه محیط استفاده می شود. تحلیل روند (Trend Analysis)، به معنای بهره گیری از سری های زمانی و دیگر داده ها برای تشخیص و ردیابی تغییرات محیطی در مطالعات آینده پژوهی است. از دیدگاه ریچارد آلن آستر این تکنیک بینشی را در باب موقعیت های احتمالی آینده فراهم می آورد. اما به دلیل وقوع رویدادهای غیرقابل پیش بینی و غیرمستمر هیچگاه مورد اعتماد نبوده است. تحلیل روند عبارت است از مطالعه ی یک روند مشخص به منظور کشف ماهیت، علت های بروز، سرعت توسعه و پیامدهای بالقوه ی آن. تحلیل روندها باید بسیار دقیق باشد. زیرا یک روند مشخص می تواند تأثیرهای بسیار متفاوتی بر ابعاد گوناگون زندگی ما مفهوم تحلیل روند داشته باشد و از سوی دیگر شاید بسیاری از این تأثیرها در نگاه اول قابل کشف نباشد.

تفکر اولیه روش STEEPV در دهه ی ۱۹۶۰ در مؤسسه ی تحقیقاتی جانسون شکل گرفت و توسعه یافت و در سال ۱۹۷۱ انتشار یافت. پیترشوارتز در اوایل دهه ۱۹۷۰ برای یک پروژه تحقیقاتی خود در حین همکاری با یک شرکت بزرگ آمریکایی از روش STEEPV استفاده کرد و این روش در سال ۱۹۷۵ توسط هولروید و لاوریج تعمیم و گسترش یافت و تبدیل به STEEPV شد. این روش می تواند ورودی های سناریو نویسی در نرم افزار سناریو ویزارد را فراهم کند.

روش STEEPVبه رصد عوامل و متغیرهای زیر می پردازد:
S (Social) اجتماعی

T (Technological) فناورانه

E (Economic) اقتصادی

E (Ecology) بوم شناسی

P (Political) سیاسی

V (Values) ارزشها

STEEPV MODEL

STEEPV MODEL

مفهوم تحلیل روند

تحلیل روند یکی از متداولترین روشهای پیش بینی است. این روش بر مشاهده و ثبت کارکرد و فعالیت گذشته یک عامل خاص هدف گیری شده است. می توان موضوع را به آینده تعمیم داد و شامل تحلیل دو گروه از روندهای کمی و کیفی است. کمی که بر دادههای آماری متکی است و کیفی که بر الگوهای اجتماعی، نهادی، سازمانی و سیاسی تأکید دارد. روند خود به معنای میل و حرکت به سوی ارزشهایی در سری های زمانی است که با نظم ثابت کاهش یا افزایش می یابد.

متغیرها، پیشران ها و عوامل تأثیرگذار بر محیط باید شناسایی و تحت نظر قرار گیرند و این امر نیازمند الگوی خاص خود است. در روش تحلیل روند با استفاده از مدل Steepv با بررسی و رصد متغیرها و عوامل اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، بوم شناسی، سیاسی و ارزش ها می توان به ارزیابی مسایل و روندها و درک کامل محیط رسید. ظرفیتهای بالقوهی آینده را استنباط کرد و با ترسیم چشم انداز ضمن آمادگی برای رویارویی با فرصتها و تهدیدها، برنامه ریزی راهبردی انجام داد. البته از عناصر شگفتی ساز نبایستی غافل بود زیرا در درازمدت این امکان وجود دارد که برخی از پیش بینی های انجام شده برای آینده را با تغییر مواجه کند.

شناسایی مدل Steepv

در مدل Steepv با رصد عوامل اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، بوم شناسی، سیاسی و ارزش ها، می توان به ارزیابی مسایل و روندها و درک کامل محیط رسید. این تکنیک برای شناسایی پیشران ها در سناریو نویسی کاربرد دارد. مولفه های ساختار تحلیل می توانند از نتایج مدل Steepv استخراج شوند. مدلها و الگوهای در حال ظهور را شناسایی و پیشرانها و ظرفیتهای بالقوه ی آینده را استنباط کرد. با ترسیم چشم انداز و ویژگی های محیط های آینده، برای فرصت ها و تهدیدها آماده بود و به برنامه ریزی راهبردی دست زد. چرا که این عوامل در واقع همچون علایم حیاتی فرد مانند ضربان نبض و قلب، فشار خون و غیره خود یک فهرست کنترل هستند که میتوان به سلامت یا بیماری فرد یا سازمان پی برد. در واقع تمامی عناصر تأثیرگذار را به صورت نسبی پایش و پویش کرد.

مدل Steepv به دنبال پاسخ سوالات زیر است:

-کدام عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، فناورانه و ارزشی در محیط خارجی وجود دارند که بر توانایی شما جهت انجام مأموریت و دستیابی به چشم انداز تأثیر می گذارند؟

-کدام رویدادها یا روندها بر بنگاه/سازمان شما اثر می گذارند؟

-این عوامل خارجی چگونه توسعه و تکامل می یابند؟ تحولات آنها برای شما چه معنایی دارد و چه تأثیری بر موقعیت و وضعیت شما، ذینفعان، برنامه های شما، محصولات و خدمات شما و ظرفیتها و توانش های شما می گذارند؟

-مدلهای در حال ظهور کدامند که بیشترین فرصتها و منابع را به وجود می آورند؟

مشتقات مدل Steepv

از جمله مشتقات این روش میتوان به روش تحلیل PEST(تحلیل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه)، STEP(اجتماعی، فناورانه، اقتصادی و سیاسی)، PESTLE( سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فناورانه، حقوقی و بوم شناسی)،STEEPLED( اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، بومشناسی، سیاسی، حقوقی، اخلاقی و مردمشناسی) و STEEP( اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، بومشناسی و سیاسی) و EPISTLE( اقتصاد و بازار، سیاست، نهادها و سازمانها، تغییرات اجتماعی، فناوری، تغییرات قانونی، بومشناسی و اخلاق) اشاره کرد.

مشتقات مدل STEEPV

مشتقات مدل STEEPV

روش انجام مدل Steepv

جهت انجام مدل Steepv باید به گردآوری اطلاعات پیرامون روندها و رویدادهای شش حوزهی موردنظر پرداخت. با توجه به وضعیت گذشته و حال، سیر رویدادهای آتی را پیش بینی کرد. پیامدهای آن را به عنوان تهدیدها و فرصتها دسته بندی کرد و به تفسیر و تبیین آینده پرداخت.

عوامل اجتماعی: جمع آوری اطلاعات پیرامون افراد، مردم شناسی، ارزشها و سبک های زندگی، رفتارها، خانواده ها، بهداشت، جرم و جنایت، تحصیل.

عوامل فناورانه: جمع آوری اطلاعات پیرامون تحولات علمی و فناورانه، خطشکنیها، ابداعات و اختراعات، تحقیق و توسعه، اتوماسیون، برخورد افراد با تغییرات فناورانه، محصولات جدید.

عوامل اقتصادی: گردآوری اطلاعات پیرامون اقتصادهای بینالمللی، ملی، منطقهای و محلی از جمله نیروی کار، درآمد، زیرساختها، رشد اقتصادی، نرخهای بهره، نرخ ارزها، تورم، شفافیت اقتصادی، ریسک پذیری، شمار ثروتمندان و فقرا، دهکهای بالا و پایین، کسر بودجه، بدهی، عرضه و تقاضا، سطوح بیکاری، روندهای تولید ناخالص داخلی.

عوامل بوم شناسی: گردآوری اطلاعات پیرامون محیط زیست، انرژی، بازیافت، حفاظت از آب، هوا، جنگلها و مراکز طبیعی، غذا، آلوده سازی محیط زیست جهانی، ملی و منطقه ای، بیابان زایی، فشار توسعه ی پایدار.

عوامل سیاسی: گردآوری اطلاعات در مورد سیاستهای دولت و مراکز بینالمللی، قوانین و مقررات، مشارکت سیاسی و دادگاه های حقوقی، سیاست مالیاتی، قوانین استخدام، تعرفه ها، ثبات سیاسی.

ارزش ها: گردآوری اطلاعات پیرامون مسایل ثابت و تغییر ناپذیر، پیشرانهای اصلی و چارچوب های فکری بنیادین، مسایلی که در مواقع بحران و عدم ثبات نیز حاضر به عدول از آنها نیستیم و خط قرمز ما محسوب می شوند.

در روش تحلیل روند سعی بر این است که روند تغییرات پارامترهایی که میخواهیم آینده ی آنها را بدانیم مشخص شود. با بررسی روند تغییرات این پارامترها در گذشته و وضعیت فعلی آنها، می توان از طریق برخی تحلیلها، پیش بینی هایی در مورد آیندهی یک پارامتر ارایه کرد. تحلیل روندها مبتنی بر ارزیابی تجربی چند پدیده با معیارها و اقدامات تکرارشونده در طول زمان است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.