خطوط عکس العمل


شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا برمنتهای مطلب خود کامران شدم
سلام بر اهالی معرفت و خرد و توانائی. بعنوان خدمتی ناچیز و وظیفه ای واجب، این وبلاگ تخصصی رو به منظور معرفی صحیح و کامل رشته رزمی-معرفتی کانگ فو توآ، با کمک استاد بزرگوار ، سعید خوانساری، که از اساتید برجسته و با اخلاق این رشته در کشور میباشد، راه اندازی مینمایم. آنچه باعث ایجاد انگیزه برای راه اندازی این وبلاگ شد، این بود که مدتی را به انجام تحقیق در مورد کانگ فو توآ سپری کردم، اما متاسفانه هیچ مرجع فارسی زبان (حتی فدراسیون کانگ فو ایران) که بتواند کانگ فو توآ را به طور صحیح و کامل معرفی نماید، پیدا نکردم! لذا بر آن شدم با راهنمائی و خواست استاد سعید خوانساری این وبلاگ تحقیقی-آموزشی را راه اندازی نموده و با گردآوری اطلاعاتی جامع و صحیح، به معرفی و آموزش کامل این رشته ارزشمند بپردازیم. بدیهی است اطلاعات این حقیر بسیار ناچیز و اندک است، لذا باعث افتخار خطوط عکس العمل و شاگردی بنده خواهد بود که از راهنمائیهای اهالی فن و معرفت این رشته رزمی، ولو به قدر دانه گندمی، بهره مند گردم و در جهت نشر معرفت این رشته به تمامی فارسی زبانان جهان، خدمتی ماندگار را عرضه نمایم،چراکه به برکات حقی این کار ایمان دارم. لازم به ذکر است، عزم کرده ایم که در مدت کمتر از 6 ماه بتوانیم فاز اول اطلاعات آموزشی را در این وبلاگ، به سبکی جدید و کاملا جذاب و انگیزه بخش، تکمیل نمائیم. بدیهی است بدون همدلی و یاری شما عزیزان، این وبلاگ، پویا و کارآمد نخواهد بود. پس دستان ما منتظر دستان یاری گرم شماست.
بسم ا.

kungfutoa7

آناتوا به معناي شاهين نماي ترازوي جهان از تن وروان و گوهر بودگي انسان و کشف سلسله زمان و نفوذ به مرز دانايان و آگاهي به آزادي انسان است . آناتوآ به معناي من مساوي تو و تو مساوي من و من و تو به معني ما و ما يعني عالم کيهان و مجموعه اسرار آشکار و پنهان که راز جهانش مي‌خوانيم. آناتوا با 515 تکنيک و ترکيب و عکس العمل سازي و خاصيت هاي موجي بر اسرار هندسي و خلاف حرکت بدني در مسير عالم ذرات است.


اصطلاحات تکنیکی در آناتوا: (خط1)

1- ماتو : به معناي من وتو واتحاد ما همانند اتحاد انگشتان ما.

ضربه پیش مشت در کانگ فو ، ضربه دورانی و به سمت جلو وارد می شود .

2- هفتی ماتو : عکس العمل ضربه ماتو

3- چینو : عمل دفاعی با ساعد دو دست مقابل بدن

4- وایمادوما : به معنای دفاع و دور كردن زشتي ها از ما /دوما = دورما/ دفاع دورانی با لبه خارجی مشت
5 - سرماتو : ایستادن به صورت پاگربه ای

6- سویتو : دفاع دورانی با لبه دست بصورت باز

7- با تو : ضربه ماتو و دفاع با لبه دست که همزمان انجام می پذیرد

8 - دوماماتو: ضربه با کنار خارجی مشت که حرکت آن بصورت هلالی است و ضربه از جانب وارد می شود
9- وایس کی نه: دفاع با تیغه خارجی ساعد از پشت یا پهلو

10- اوراتو : دفاع با قسمت نرمی ساعد

11- اورانتو: دفاع با قسمت خارجی یا داخلی ساعد

12- ماتو بالا : ضربه ماتو به سمت صورت و قسمت فوقانی بدن

13- خرد خطا یا کف گرگی : ضربه مستقیم توسط کف دست به سینه و یا صورت حریف

14- دوب دو ماماتو : دو ضربه دوماماتو همزمان

15- کیتو : ضربه مستقیم توسط سینه پا به سمت جلو

16- آفما : دفاع دورانی از پایین به بالا

17- هوتو : عمل دفاع یا ضربه با آرنج

18- یته ماتو : ضربه با قسمت پشت مشت

آتادو به معنای اسرار خلقت و یا هستی و نبرد با ترکیب نیستی است. آتادو با 317 تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های خلاف موجی به منظور برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات است.

خط سه : "گادوسوتو "

به معنای مرز دانایی و خروج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی است، به معنای تو و من و طبیعت، مربوط به من و توست. گادو سوتو شامل ۸۳۲ تکنیک،ترکیب و عکس العمل سازی میباشد.

خط چهار: " سام سامائه "

سام سامائه به معنای آدمی چیست؟ انسان کیست؟ از چیست؟ تولد آغاز و آغاز تولد. او هستی است؟ یا نیستی؟ و یا هستی و نیستی او یکی است؟ گرد بدن انسان به چیست؟ سام سامائه با 5011 (4179) تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی با رسیدگی تن و روان می باشد.

خط پنج : " مایانه "

مایانه به معنای انهدام اختلالات و نابود کردن ناهنجاریها و مبارزه انسان در مرز آشکار و پنهان، به درک اندیشه هاست. مایانه شامل 3272 تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی است.

خط شش : " کوانه وست مایانه "

به معنای صفوف نامناسب انسانی، ناهنجاریهای روانی، عدم آشنایی به علم پزشکی و ترسان از ورود به جهان تفکرآمیز و ناشناخته هاست، تشویق نمودن انسان به درک آشکار عالم پنهانی که این نیرو متکی بر هدف عالی مایگاه توآ ، سروده دانایی است. کوانا شامل 3354 و وست مایانه شامل 2139 تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی است.

خط هفت : " وای ماباتو "

این معنا در کانگ فو توآ، از هفت مایگاه نیایش به سازندگان اندیشه ها ، و داوری انسانها به شناخت و بررسی ها ، و زیربناها و ایجاد انسان به بینشها و دانشها و ترکیبهاست. وای ماباتو از 3301 تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی تشکیل یافته است. پنجهٔ مرگ ساختهٔ پروفسور ابراهیم میرزایی، اوج خشونت انسان و فریاد و طغیان انسان بر ستمگری‌ هاست.

یازده خط شالبند قهوه ای عبارتند از:

آناتاتوآ، کاتای ما، فِدان نا، دان تای، باتوبای، پوزای نو، تَران سای، پردیس ما، سومرتا، روویس تا، آمیس تای

لازم به ذکر است ، "هنا کانگ فو" هم میتواند در ادامه ی وایمابتو و آنه توآی قهوه ای کار شود و هم میتواند بصورت جداگانه یعنی بدون اینکه کسی قبل از آن کانگ فو توآ را آموخته باشد کار شود، ولی سخت و پیچیده است . (هَنا کانگ فو پس از سال ۲۰۰۲ میلادی ثبت بین المللی شد.)

تکنیک های ۷ خط کونگ فو توآ را در سه سطح طبقه بندی مینمایند:


سطح مقدماتی : که شامل سه خط اول ( آناتوآ - آتادو - گادو سوتو) است و هنرجو با یاد گرفتن تمامی فنون این سه خط ، باید نحوه اجرای صحیح تکنیک ، شامل : قدرت و سرعت اجرای تکنیک - اجرای دقیق تکنیک و عکس العمل ها - اجرای تکنیک ها با پیچش و انعطاف همراه با شوک ، است را فرا گرفته باشد

.
سطح متوسط : که شامل اجرای تکنیک های خط چهارم و پنجم ( سام سامایه و مایانه) است . در این مرحله هنرجو با استفاده از دانایی و آگاهی خویش، نسبت به نحوه اجرای تکنیک ها، خود را در مقابل دشواری و طولانی بودن این تکنیک ها قرار می دهد و استقامتی بسیار بالا را بدست می آورد. چرا که هم تکنیک های سام سامایه و هم تکنیک های مایانه ، از لحاظ تعداد تکنیک و عکس العمل های دست و پا، بیشتر از سایر خط هاست. مثلا خط مایانه شامل حدود ۳۴۰ ضربه پا است که در صورت اجرای صحیح تکنیک و همچنین اجرای تکنیک بدون استراحت و با یک نفس اجرا کردن (که البته کاریست بسیار دشوار که با تمرین و مداومت زیاد می توان بدان دست یافت) حدود ۱۵ الی ۲۰ دقیقه طول می کشد.

سطح عالی : که شامل اجرای خطوط ششم و هفتم ( کوانه - وستا مایانه و وای ما بتو) است . لازم به ذکر است که تکنیک خط شش شامل دو قسمت ( کوانا و وستا مایانه ) است که در نوع خود واقعا زیبا و بی نظیر هستند . هنرجو در این مرحله به آرامش و لذتی شیرین می رسد که البته گفتنی نیست و هر کس به اندازه آگاهیش نسبت خطوط عکس العمل به این تکنیک ها این آرامش را لمس خواهد کرد.

شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا برمنتهای مطلب خود کامران شدم
سلام بر اهالی معرفت و خرد و توانائی. بعنوان خدمتی ناچیز و وظیفه ای واجب، این وبلاگ تخصصی رو به منظور معرفی صحیح و کامل رشته رزمی-معرفتی کانگ فو توآ، با کمک استاد بزرگوار ، سعید خوانساری، که از اساتید برجسته و با اخلاق این رشته در کشور میباشد، راه اندازی مینمایم. آنچه باعث ایجاد انگیزه برای راه اندازی این خطوط عکس العمل وبلاگ شد، این بود که مدتی را به انجام تحقیق در مورد کانگ فو توآ سپری کردم، اما متاسفانه هیچ مرجع فارسی زبان (حتی فدراسیون کانگ فو ایران) که بتواند کانگ فو توآ را به طور صحیح و کامل معرفی نماید، پیدا نکردم! لذا بر آن شدم با راهنمائی و خواست استاد سعید خوانساری این وبلاگ تحقیقی-آموزشی را راه اندازی نموده و با گردآوری اطلاعاتی جامع و صحیح، به معرفی و آموزش کامل این رشته ارزشمند بپردازیم. بدیهی است اطلاعات این حقیر بسیار ناچیز و اندک است، لذا باعث افتخار و شاگردی بنده خواهد بود که از راهنمائیهای اهالی فن و معرفت این رشته رزمی، ولو به قدر دانه گندمی، بهره مند گردم و در جهت نشر معرفت این رشته به تمامی فارسی زبانان جهان، خدمتی ماندگار را عرضه نمایم،چراکه به برکات حقی این کار ایمان دارم. لازم به ذکر است، عزم کرده ایم که در مدت کمتر از 6 ماه بتوانیم فاز اول اطلاعات آموزشی را در این وبلاگ، به سبکی جدید و کاملا جذاب و انگیزه بخش، تکمیل نمائیم. بدیهی است بدون همدلی و یاری شما عزیزان، این وبلاگ، پویا و کارآمد نخواهد بود. پس دستان ما منتظر دستان یاری گرم شماست.
بسم ا.

انجام معاملات روزانه با استفاده از پیوت پوینت

راهنمای استفاده از تحلیل های نقاط کلیدی روزانه بازار

هدف از این راهنمای مختصر و ساده بیان چگونگی استفاده و به کار گیری خط پیوت در تحلیل های نقاط کلیدی روزانه بازار میباشد. خطوط پیوت همانند خطوط ساپورت و رزیستنس این ویژگی را دارد که نسبت به قیمت عکس العمل نشان دهد، به همین دلیل برای انجام معاملات روزانه میتوان از آن استفاده کرد.

اندیکاتور پیوت پوینت از یک نقطه مرکزی (خط پیوت) ، ۳ سطح مقاومتی (Resistance) در بالا و ۳ سطح حمایتی (Support) در پایین نقطه مرکزی تشکیل شده است. تصویر شماره یک.

اندیکاتور پیوت به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته میشود تا یک اندیکاتور تاخیری. با استفاده از اندیکاتور پیوت یوینت روند و حرکت اصلی بازار در طول روز را میتوان تحلیل و مشخص نمود.

برای محاسبه پیوت پوینت و ترسیم خطوط پیوت از روش خاص و فرمولی پیچیده استفاده میشود و نیازی نیست که اکنون به آن پرداخته شود (برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید). شما میتوانید از تحلیل های خطوط عکس العمل نقاط کلیدی روزانه بازار که در آن خط پیوت (نقطه پیوت مرکزی) و ساپورت و رزیستنس به طور دقیق مشخص شده است استفاده نمایید.

تحلیل تکنیکال با استفاده از پیوت پوینت :

با استفاده از پیوت پوینت می توان سیگنال های متفاوتی را برای معامله کردن در بازار ارز و طلا استخراج کرد، و در ذیل به طور اختصار چند روش متداول آن را بیان می کنیم.

سیگنال شناسایی روند (Trend Identification Signals) :

معامله گران با استفاده از نقطه پیوت مرکزی معمولا جهت بازار را تعیین می کنند و تنها از سیگنال های که در جهت روند بازار باشد استفاده خواهند کرد.

سیگنال خرید: زمانی که قیمت بالای خط پیوت (پیوت مرکزی) باشد.

.سیگنال فروش: زمانی که قیمت زیر خط پیوت (پیوت مرکزی) باشد

سیگنال شکست قیمتی (Price Breakout Signals) :

سیگنال شکست قیمتی معمولاً به شکل زیر می باشید : تصویر شماره دو

سیگنال خرید: زمانی که حرکت قیمت از سمت پایین به بالا بتواند نقطه مرکزی را بشکند.

سیگنال فروش: زمانی که حرکت خطوط عکس العمل قیمت از سمت بالا به پایین بتواند نقطه مرکزی را بشکند.

سیگنال برگشت قیمتی (Price Reversal Signal) :

سیگنال بازگشتی معمولاً به شکل زیر استفاده می شود : تصویر شماره سه

سیگنال خرید: زمانی که قیمت به سمت یکی از سطوح حمایتی حرکت کند و پس از حرکت یا لمس جزیی سطوح حمایتی برگشت سریع به سمت بالا داشته باشد.

سیگنال فروش: زمانی که قیمت به سمت یکی از سطوح مقاومتی حرکت کند و پس از حرکت یا لمس جزیی سطوح مقاومتی برگشت سریع به سمت پایین داشته باشد.

تعیین تیک پرافیت و استاپ لاس:

تعیین نمودن حد ضرر و حد سود با استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی (Stop loss & Target point) : تصویر شماره چهار

معامله گران با استفاده از نقطه مرکزی پیوت خطوط عکس العمل و سطوح حمایتی و مقاومتی می توانند حد ضرر و تارگت قیمتی مناسبی را برای معاملات خود مشخص نمایند.

اگر قیمت ورود در هنگام خرید بالای نقطه مرکزی باشد، سطح مقاومتی 1 و سطح مقاومتی 2 را به عنوان حد سود (تارگت قیمتی) در نظر گرفت و برای حد ضرر آن نیز از سطح حمایتی 1 استفاده نمود.

اگر قیمت ورود در هنگام فروش زیر نقطه مرکزی باشد، سطح حمایتی 1 و سطح حمایتی 2 را به عنوان حد سود (تارگت قیمتی) در نظر گرفت و برای حد ضرر آن نیز از سطح مقاومتی 1 استفاده نمود.

فیلم آموزش چنگال اندروز با کامران جعفرقلی

یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال چنگال اندروز می باشد که البته علت این نامگذاری شباهت این ابزار به چنگال است. معرفی این ابزار به مردم دنیا از سوی فردی به نام آلن اندروز صورت گرفت و این موضوع سبب شد به احترام او این ابزار را چنگال اندروز بنامند.

آلن اندروز اعتقادی به خطوط حمایت و مقاومت کلاسیک نداشت و می گفت دیگر در بازار امروزی جایگاهی ندارند. او به این نکته پی برده بوده که به منظور پیش بینی نوسانات قیمت ابزار قوی تری مورد نیاز است این موضوع سبب شده به تحقیق در این زمینه بپردازد و خطوط عکس العمل نتیجه این تحقیقات نیز اختراع ابزار چنگال اندروز بود.

یادگیری چنگال اندروز با کامران جعفرقلی

شکل گیری چنگال اندروز طبق خط روند ها و سقف ها و کف های مهم نمودار قیمت-زمان صورت گرفته و متنوع می باشد.

چنگال اندروز در انواع خطوط میانی سنتی، خطوط میانی شیف، خطوط میانی داخلی و خطوط میانی شکاف موجود بوده و در این بین چنگال اندروز میانی سنتی از سایرین کاربردی تر بوده و در بین تحلیلگران محبوب تر می باشد.

چنگال اندروز در واقع ابزاری بوده که به کمک آن می توان روندها را شناسایی نمود. به اعتقاد الن اندوز این روزها کاربرد خطوط روند گذرنده از نقاط و پیوت های بیشتر بسیار بالا می باشد. طراحی ابزار چنگال اندروز در واقع برگرفته از قوانین عمل عکس العمل نیوتن و نیز رگرسیون خطی صورت گرفته و الن نیز معتقد بوده که براساس قانون نیوتن هر عملی عکس العملی به همان میزان و در خلاف جهت به همراه خواهد داشت.

به منظور رسم چنگال اندروز به سه نقطه چرخشی در فازهای مخالف هم نظیر سقف کف سقف یا کف سقف کف نیاز می باشد. در واقع رسم کانال حرکت آینده قیمت با استفاده از چنگال اندروز با شانس بیشتری برای موفقیت رو به رو خواهد بود.

یادگیری چنگال اندروز با کامران جعفرقلی

نحوه استفاده از چنگال اندروز

  • یکی از موارد استفاده از چنگال اندروز زمانی بوده که حتی ترسیم درست چنگال نیز باعث حرکت قیمت ها در بازار به طرف خط میانی چنگال نخواهد شد. حرکت قیمت ها در روند نزولی اطراف بال بالایی و در روند صعودی اطراف بال پایینی می باشد. در برخی موارد می توان در چنگال های صعودی با شکستن خط بال پایینی به معامله فروش ورود نمود.
  • از دیگر موارد مناسب برای ورود به معامله زمان ایجاد گپی در نزدیکی خط میانی با وجود حرکت قیمت به سوی خط میانی می باشد. از نشانه های پایداری روند در جهت فعلی قرارگیری گپ یا تثبیت قیمت در چنگال صعودی بر روی خط میانی و گپ یا تثبیت در چنگال نزولی زیر خط میانی می باشد. در این موارد ورود به معامله شانس زیادی برای موفقیت به همراه خواهد داشت.
  • مورد سوم نیز برای زمان تبدیل خط میانی برای قیمت به یک خط حمایت یا مقاومت می باشد و در واقع مانع از آن شده که قیمت در روند نزولی به زیر خط میانی و در روند صعودی به بالای خط میانی پیشروی کند.

به طور معمول این ابزار در زمینه ورود به معامله به همراه شاخص های نمای تکنیکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اما با این حال در این شرایط به منظور ورود به معامله بهتر بوده تا زمان شکسته شدن بال بالایی یا بالا پایینی منتظر ماند.

در ادامه مجموعه فیلم آموزش چنگال اندروز از آقای کامران جعفرقلی به صورت جامع و کامل آورده شده است.

07. خطوط پیوت و کاماریلا

خطوط پیوت (Pivot) چیست و محاسبه آنها به چه شکل است؟

به طور کلی از خطوط پیوت برای معاملات روزانه استفاده می کنند و با انجام محاسبه بر روی قیمت های روز گذشته ساپورت و رزیستنس های روز آتی را به دست می آورند. ولی افرادی نیز هستند که این خطوط را برای بازه های زمانی بزرگتر مانند هف.

خطوط کاماریلا (Camarilla) چیست؟ و نحوه محاسبه آنها به چه شکل است؟

خطوط کاماریلا نیزبه نوعی ساپورت و رزیستنس می باشند. با اینکه فرمول محاسبه و نحوه استفاده از این خطوط با خط های پیوت متفاوت است اما کلیات آنها در استفاده از ساپورت و رزیستنس یکسان است. در خطوط کاماریلا هشت خط برای هر روز محا.

کار با خطوط پیوت به چه شکل است؟

استفاده از خطوط پیوت دقیقا به مانند استفاده از خطوط ساپورت و خطوط رزیستنس است بدین صورت که پس از ترسیم، هر کدام از خطوط می تواند قابلیت عکس العمل به قیمت را داشته باشند. در شکل زیر پس از محاسبه داده های روز ۱۸ July خطوط پیوت و .

کار با خطوط کاماریلا به چه شکل است؟

معمولا محاسبه ۴ خط از ۸ خط در مورد خطوط کاماریلا حائز اهمیت هستند. در صورت صعود قیمت خط های H3 و H4 و در صورت نزول قیمت خطوط L3 و L4 حائز اهمیت هستند. کسانی که از خطوط کاماریلا استفاده می کنند عقیده دارند که قیمت در اغلب روزها توا.

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت خطوط عکس العمل مکتوب مجاز می باشد

چنگال اندروز چیست؟!

چنگال اندروز یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال می باشد که شکل ظاهری آن شبیه چنگال می باشد و توسط آلن اندروز به جهان معرفی شد به همین خاطر برای احترام به او ، به چنگال اندروز مشهور شد.

آلن اندروز معتقد بود که خطوط حمایت و مقاومت کلاسیک دیگر کارایی چندانی در بازار ندارند و به ابزار قدرتمند تری برای پیش بینی نوسانات قیمت نیاز است ، بنابر این تحقیقات او منجر به ابداع چنگال اندروز شد.

چنگال اندروز بر اساس خط روند ها و سقف ها و کف های مهم نمودار قیمت-زمان شکل می گیرد و انواع مختلفی نیز دارد.

انواع چنگال اندروز

  1. خطوط میانی سنتی
  2. خطوط میانی شیف
  3. خطوط میانی داخلی
  4. خطوط میانی شکاف

نکته : در این مطلب تنها به چنگال اندروز میانی سنتی می پردازیم زیرا در حال حاضر چنگال معروف و پرکاربردی است که استفاده می شود. چنگال های دیگر در نوع رسم و تحلیل با نوع میانی سنتی تفاوت دارند و زیاد به کار برده نمی شوند.

چنگال میانی سنتی چنگالی است که در بین فعالین بازار سرمایه به چنگال اندروز معروف است.

نحوه رسم چنگال اندروز

برای رسم چنگال اندروز ابتدا باید با مفاهیم پیوت و خط روند آشنا باشیم زیرا برای رسم این ابزار از پیوت های ماژور و خط روند ها استفاده می شود.

بطور خلاصه می توان گفت که پیوت ماژور نقاط برگشتی اصلی در نمودار هستند و خط روند خطی است که از اتصال پیوت ها بدست می آید.

برای مطالعه بیشتر درباره خط روند به این مطلب مراجعه کنید: خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟!

برای مثال در تصویر زیر که نمودار نماد خزامیا می باشد ، پیوت های ماژور را با فلش آبی مشخص کرده ایم و با اتصال برخی از آنها دو خط روند حمایتی و مقاومتی در یک روند صعودی رسم کردیم.

چنگال اندروز چیست

برای رسم چنگال اندروز به ۳ نقطه (پیوت ماژور) نیاز داریم تا چنگال را در ۲ حالت کلی ترسیم کنیم. بطور کلی ۳ نقطه اصلی را A ، B ، C مینامیم.

در حالت اول نقطه A و C کف و نقطه B سقف می باشد یعنی ترتیب آن به صورت کف ، سقف و کف می باشد.

در حالت دوم نیز نقطه A و C سقف و نقطه B کف می باشد و ترتیب آن سقف ، کف و سقف می باشد.

نکته: این پیوت ها بصورت نسبی هستند پیوت های تایم فریم هفتگی و روزانه متفاوت هستند و پیوت ماژور در یک بازه زمانی جند ساله و چند هفته ای متفاوت است. برای رسم چنگال باید از پیوت های هم تراز استفاده کرد.

پس برای رسم چنگال اندروز ابتدا ۳ پیوت ماژور هم تراز بصورتی که گفته شد انتخاب می کنیم. در مرحله بعد نقطه B و C را با یک خط به هم وصل می کنیم ، سپس از نقطه A به وسط آن خط وصل می کنیم و ادامه می دهیم که به این خط جدید خط میانی گفته می شود.

در ادامه ۲ خط به خطوط عکس العمل موازات خط میانی از نقطه B و C رسم می کنیم که بال کناری نام دارند و شکل نهایی چنگال ساخته می شود.

نکته: صعودی یا نزولی بودن چنگال با خط میانی سنجیده می شود و اگر این خط صعودی باشد چنگال صعودی و اگر نزولی باشد چنگال نزولی خواهد بود.

در تصاویر زیر که از نماد خساپا می باشد نمونه های چنگال اندروز را مشاهده می کنید.

چنگال اندروز چیست

چنگال صعودی سقف کف سقف.

چنگال اندروز چیست

چنگال نزولی سقف، کف، سقف.

اصول چنگال اندروز:

۱٫ محدوده جا به جایی قیمت بین دو بال چنگال است و قیمت سهام در این میان نوسان می کند. اگر قیمت از این محدوده خارج شود چنگال شکسته می شود.

در واقع بال پایینی نقش حمایت و بال بالایی نقش خط مقاومت را ایفا می کند و قیمت با رسیدن به آنها واکنش نشان می دهد. خط میانی نیز مطابق شرایط هم بصورت مقاومت و هم بصورت حمایت ظاهر می شود.

چنگال اندروز چیست

به این تصویر دقت کنید.

بال کناری بالا در نقطه ۲ نقش مقاومت داشته.

خط میانی در نقطه ۱ و ۳ نقش حمایت داشته و در نقاط ۴ و ۶ بصورت مقاومت ظاهر شده.

در نقطه ۵ نیز بال پایینی به عنوان خط حمایت می باشد.

حال به نقطه ۷ و ۸ دقت کنید که قیمت پس از شکست چنگال دو مرتبه با بال بالایی برخورد داشته اما در اینجا بالی که تا به حال نقش مقاومت داشته دیگر به شکل حمایتی ایفای نقش می کند.

۲٫ در ۸۰% موارد قیمت به خط میانی بازمی گردد.

یکی از مهم ترین و کاربردی ترین اصول چنگال که می توان برای معاملات از آن استفاده کرد بازگشت قیمت تا خط میانی است.

به مثال اخر توجه کنید که در همان ابتدای تشکیل چنگال ، قیمت در نقطه شماره ۱ به خط میانی برخورد کرده است.

۳٫ وقتی قیمت به خط میانی برخورد می کند معمولا بر می گردد و یک پیوت تشکیل می شود.

در تصویر می بینید که قیمت پس از برخورد با نقطه یک به سمت نقطه C برگشته و تا بالا کناری پیشرفته است.

۴٫ گاهی اوقات قیمت به خط میانی برخورد نمی کند. در این مواقع معمولا سهم با یک قدرت بیشتر در خلاف جهت حرکت خواهد کرد.

به تصاویر زیر دقت کنید:

چنگال اندروز چیست

چنگال اندروز چیست

در هر دو مورد قیمت به خط میانی چنگال نرسیده و در خلاف جهت با قدرت حرکت کرده است.

انواع خطوط در چنگال اندروز:

به جز خطوط اصلی که برای رسم جنگال در مورد آنها صحبت کردیم خطوط فرعی دیگری نیز در این مبحث رسم می شود که کاربرد هایی دارند.

۱٫ خطوط موازی با بال های کناری:

به موازات بال های کناری چنگال ، خطوطی بر اساس تراز های فیبوناچی رسم می شود که نقش های حمایتی و مقاومتی دارند. پرکاربردترین خطوط عکس العمل این خطوط در تراز های ۱٫۲۳ و ۲ خط میانی رسم می شود که به ترتیب خط لغزشی و خط هشدار نام می گیرند.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ندهید: فیبوناچی در بورس

خط لغزشی:

خط لغزشی در تراز ۱٫۲۳ خط میانی رسم می شود تا وقتی قیمت کمی از محدوده چنگال خارج می شود ولی اعتباری برای شکست چنگال ندارد سیگنال فروش صادر نشود.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، در نقطه ای که با فلش مشخص شده قیمت از محدوده بال های کناری خارج شده اما از روی خط لغزشی به محدوده چنگال برگشته و چنگال شکسته نشده و همچنان اعتبار دارد.

چنگال اندروز چیست

خط هشدار:

خط هشدار در تراز ۲ خط میانی رسم می شود تا وقتی چنگال شکسته شد این خط را به عنوان مقاومت یا حمایت مهم بعدی در نظر بگیریم.

همانطور که در تصویر مشخص شده قیمت بعد از شکست جنگال در جند مرحله نسبتبه خط هشدار واکنش نشان داده.

چنگال اندروز چیست

۲٫ خطوط ماشه:

از پیوت A به دو پیوت B و C خطی وصل می کنیم و ادامه می دهیم. این خطوط به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند و خطوط ماشه نام دارند.

چنگال اندروز چیست

همانطور که مشاهده می کنید پس از شکست چنگال قیمت نتوانسته حمایت خط ماشه پایینی را بشکند و دائما با برخورد به این خط بازگشته.

خطوط فرعی دیگری مانند خط عکس العمل و تراز های دیگر بال های کناری وجود دارد که از حوصله این مطلب خارج است.

چنگال اندروز نیز مانند بقیه ابزار های تحلیل تکنیکال برای سیگنال گیری بکار می رود اما به تنهایی نمی تواند برای خرید و فروش کافی باشد و برای معامله باید از چند ابزار دیگر مانند اندیکاتور ها و الگو های کندل استیک و… نیز استفاده کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.