مزایای معاملات آینه ای


حجم مبنا چیست | به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموزش‌های پیشین مجله فرادرس، در مطالب جامع «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با مفاهیم مزایای معاملات آینه ای بورس و همچنین مباحثی مانند تابلوخوانی، نوسان‌گیری و شاخص بورس آشنا شدیم. در این آموزش، با حجم مبنا و قیمت پایانی آشنا می‌شویم و مثال‌هایی از محاسبه آن‌ها را بیان می‌کنیم.

فیلم آموزش رایگان حجم مبنا در بورس

فیلم آموزش رایگان حجم مبنا در بورس به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما در خصوص محاسبه و تأثیر حجم مبنا در بورس، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

حجم مبنا در بورس و محاسبه آن

حجم مبنا حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون، در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ فرض کنیم، حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ (هشت ده هزارم) کل سهم است. مثلاً اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون سهم داشته باشد، حجم مبنای آن ۸۰ هزار سهم خواهد بود. بنابراین، باید حداقل ۸۰ هزار سهم معامله شود تا تغییرات قیمت آن روز در سهم اعمال شود.

فرمول حجم مبنا در بورس

برای شرکت‌هایی که در فرابورس فعالیت می‌کنند، حجم مبنا ۱ (یک) است؛ یعنی کافی است یک سهم در نماد مورد نظر معامله شود تا افزایش یا کاهش قیمت در سهم اعمال شود.

حداکثر مبلغ حجم معاملات حجم مبنا یک میلیارد تومان است؛ بدین معنا که اگر ارزش ۰٫۰۰۰۸ تعداد سهم یک شرکت از یک میلیارد تومان بیشتر شود، عدد مورد نظر را کاهش می‌دهند، یعنی یک میلیارد تومان را با تعداد سهم شرکت مورد نظر معادل کرده و آن را مبنای محاسبه قرار می‌دهند. حداقل ارزش معادله نیز باید ۵۰ میلیون تومان باشد. این به آن دلیل است که شرکت‌هایی که سهم آن‌ها قیمت بالایی دارد، اگر بخواهند حجم مبنا را ۰٫۰۰۰۸ در نظر بگیرند، ممکن است ارزش معاملاتی‌شان خیلی زیاد باشد. به همین دلیل است که سقفی به عنوان حداکثر در نظر گرفته می‌شود.

البته این فرمول طی سال‌ها تغییر کرده و در سال ۹۳ به ۰٫۰۰۰۴ (چهار ده هزارم) کل سهام شرکت رسیده است.

حجم مبنا در بورس

محاسبه قیمت پایانی

در تابلوی معاملات، دو قیمت مشاهده می‌کنیم: قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله یا آخرین قیمت. شاید هنگام دیدن تابلوی معاملات یک سهم، این پرسش در ذهنتان ایجاد شده باشد که قیمت پایانی چیست و چگونه محاسبه می‌شود. قیمت پایانی یک سهم در یک روز، برابر با میانگین قیمت‌هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود. اما اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبتِ افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.

در حقیقت، قیمت پایانی میانگین موزون معاملات است. برای مثال، فرض کنید در یک سهم، معامله‌ای انجام شده که با ۴ درصد افزایش قیمت همراه بوده، معامله دیگری با ۲ درصد افزایش، معامله‌ای با یک درصد کاهش و… . با توجه به اینکه در هریک از این معاملات مربوط به سهم مورد نظر حجم چقدر بوده است، میانگین وزنی قیمت معاملات محاسبه شده و به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود.

برای مثال، فرض کنید سهمی در قیمت مثبت ۵ درصد معامله شود. اگر تعداد سهام معامله شده بیشتر از ۸۰ هزار باشد، این ۵ درصد اعمال شده و مبنای قیمت روز بعد معاملات قرار خواهد گرفت. اما اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی بر اساس نسبت این حجم به حجم مبنا محاسبه می‌شود. برای مثال اگر حجم مبنای سهمی ۸۰ هزار باشد و ۴۰ هزار سهم با قیمت مثبت ۵ درصد معامله شود، مقدار افزایشِ قیمت ۲٫۵ درصد برای قیمت پایانی در نظر گرفته خواهد شد. البته این حجم مبنا که درباره آن بحث کردیم، مربوط به شرکت‌های ثبت شده در بورس است.

آخرین قیمت، قیمت آخرین معامله‌ای است که انجام شده است.

فرمول محاسبه قیمت پایانی به صورت زیر است:

$$ \large P _ 2 = P _ 1 + \left [ ( \bar – P_ 1 ) \frac < N > < M>\right ] $$

که در آن، پارامترها به صورت زیر هستند:

 • $$P_1$$: قیمت پایانی روز قبل
 • $$P_2$$: قیمت پایانی روز جاری
 • $$\bar < P _ 2 >$$: میانگین وزنی قیمت در روز جاری
 • $$N$$: حجم معاملات
 • $$M$$: حجم مبنا

اگر $$\frac$$ بزرگ‌تر یا مساوی با یک باشد، این نسبت را برابر با یک در نظر می‌گیریم. در غیر این صورت، همان مقدار کوچک‌تر از یک را می‌نویسیم.

مثال ۱. محاسبه میانگین وزنی

قیمت پایانی یک سهم ۱۵,۰0۰ ریال است. میانگین وزنی قیمت سهمی را به دست آورید که اطلاعات معاملات آن به صورت زیر است:

 • ۱0,0۰0 سهم با قیمت مثبت ۵ درصد قیمت پایانی
 • ۱۵,۰۰۰ سهم با قیمت منفی ۱ درصد قیمت پایانی
 • ۲۲,۰۰۰ سهم با قیمت مثبت ۲٫۵ درصد قیمت پایانی
 • 50,۰۰۰ سهم با قیمت پایانی

پاسخ: میانگین وزنی قیمت به صورت زیر به دست می‌آید:‌

بنابراین، میانگین وزنی قیمت سهم، ۱,۵۰۰ به علاوه ۰٫۹۳ درصد، یعنی ۱۵,۱۳۹ ریال است.

مثال 2. محاسبه حجم مبنا

فرض کنید تعداد سهام یک شرکت، ۲۰۰ میلیون باشد. حجم مبنای آن را محاسبه کنید.

پاسخ: همان‌طور که گفتیم، حجم مبنا برابر با ۲۰ درصد تعداد کل سهم تقسیم بر ۲۵۰ روز کاری است. بنابراین، داریم:

بنابراین، حجم مبنای سهم مورد نظر، ۱۶۰,۰۰۰ است.

مثال 3. محاسبه قیمت پایانی

فرض کنید اطلاعات مربوط به معاملات سهام مثال قبل، به صورت زیر باشد:

 • قیمت پایانی روز قبل: ۲۰,۰۰۰ ریال
 • میانگین وزنی قیمت سهم در روز جاری: ۲۰,۸۰۰ ریال
 • تعداد سهام معامله شده: ۸۰,۰۰۰ سهم

قیمت پایانی روز جاری را حساب کنید.

پاسخ: طبق فرمولی که برای قیمت پایانی ارائه کردیم، مقادیر زیر را داریم:

 • $$P_1=20,000$$
 • $$\bar=20,800$$
 • $$M=160,000$$
 • $$N=80,000$$

همان‌طور که می‌بینیم،‌ حجم معاملات روز جاری کمتر از حجم مبنا است و نمی‌توانیم قیمت پایانی را برابر با میانگین وزنی قیمت معاملات قرار دهیم. قیمت پایانی روز جاری به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$ \large P _ 2 = 20,000 + \left [ ( 20,800 – 20,000 ) \frac < 80,000> < 160,000>\right ] = 20,400 $$

مثال 4. محاسبه قیمت پایانی

اطلاعات مثال قبل را در نظر بگیرید، با این تفاوت که در اینجا حجم معاملات ۲۰۰,۰۰۰ است. قیمت پایانی سهم را در روز جاری به دست آورید.

پاسخ: طبق آنچه در بالا گفتیم، با توجه به اینکه $$\frac = \frac = 1.25$$ بزرگ‌تر از یک است، آن را در فرمول برابر با یک در نظر می‌گیریم. بنابراین، قیمت پایانی سهم در روز جاری به صورت زیر به دست می‌آید:

$$ \large P _ 2 = 20,000 + \left [ ( 20,800 – 20,000 ) \times1 \right ] = 20,800 $$

قانون جدید حجم مبنا

بر اساس اعلام شرکت بورس اوراق بهادار، از تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸، حجم مبنای کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس فرمول قبلی (ماده واحده مصوب ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) ۴ در ۱۰ هزار سهام شرکت است، به شرطی که حداقل ارزش مبنا برای تمامی شرکت‌ها برابر با ۵۰ میلیارد ریال و حداکثر ارزش مبنا برای شرکت‌های با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بالاتر، ۱۲۰ میلیارد ریال و برای شرکت‌های با سرمایه کمتر از ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین باشد.

همچنین، تعداد حجم مبنای هر سهم بر اساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می‌شود.

فیلم آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی

برای آشنایی بیشتر با بورس و مفاهیم مربوط به آن و پاسخ به این سؤال که بورس چیست و چگونه می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد، می‌توانید به فیلم آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی مراجعه کنید. در این آموزشِ ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه‌ای، تمام امور اجرایی برای فعالیت در بورس و انجام معاملات سهام، شاملِ دریافت کد بورسی، کار با سامانه معاملاتی آنلاین، شناسایی موقعیت‌های موجود در بورس، شرکت در عرضه اولیه‌ها، دریافت سود نقدی سالیانه شرکت‌ها و مشارکت در افزایش سرمایه‌ها بیان شده است.

 • برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی+ اینجا کلیک کنید.

در درس اول این آموزش، مقدمات و آشنایی اولیه با بازار بورس و سهام مورد بحث قرار گرفته است. موضوع درس دوم، شناخت کلی و نکات مهم در ورود به بازار بورس است. ورود به سایت‌های مربوط به سازمان بورس و ثبت نام در سجام موضوع درس سوم این فیلم آموزشی است. در درس چهارم راهنمایی‌های کاربردی درباره آشنایی با اصطلاحات و انواع قرارداد و صندوق ارائه شده است. آشنایی با مفاهیم سرمایه‌گذاری، انواع بورس و عرضه اولیه از دیگر موضوعاتی است در درس پنجم بیان شده است. درس ششم نیز، مروری بر ابزارهای تحلیل تکنیکال را پوشش می‌دهد. در نهایت، موضوع درس هفتم این فیلم آموزشی، آشنایی با سامانه کدال و کارگزاری‌ها است.

فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده

در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امکانی جهت فیلترنویسی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان از میان انبوه سهام مختلف، آن‌هایی را انتخاب کرد که دارایی ویژگی‌های مورد نظر ما باشد. به همین منظور، برای آشنایی با فیلترنویسی در بورس، فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده ارائه شده است. در این آموزش ویدئویی ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مفاهیمی مانند دامنه نوسان و سقف و کف مجاز قیمت سهام، EPS و P/E سهام و حجم معاملات و خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها بیان شده است. در ادامه، اصول اولیه فیلترنویسی ارائه شده و مباحثی مانند سابقه قیمت‌ها و معاملات، اطلاعات حقیقی و حقوقی، شناسایی سهام دارای صف خرید و یا صف فروش و توابع آماده در فیلترنویسی ارائه شده است. فیلم آموزش مذکور را می‌توانید از طریق لینک زیر مشاهده کنید.

 • برای مشاهده فیلم آموزش فیلتر نویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده+ اینجا کلیک کنید.

شناسایی سهام مورد توجه و خرید حقوقی‌ها، شناسایی سهام با حجم معاملات زیاد نسبت به روزهای قبل، شناسایی سهام دارای افت و یا رشد زیاد در یک ماه اخیر، شناسایی سهام موجود در پایان روند نزولی و آماده شروع روند صعودی و شناسایی سهام جذب کننده نقدینگی هوشمند با استفاده از فیلترنویسی، از سایر دروس این فیلم آموزشی است که به طور کامل به آن پرداخته شده است.

سخن پایانی

در این مطلب به مفهوم حجم مبنا و نحوه محاسبه‌اش پرداختیم؛ سپس قیمت پایانی را شرح دادیم و روش محاسبه آن را نیز بیان کردیم. در همین رابطه، مثال‌هایی نیز جهت درک بهتر توضیحات شرح داده شدند. حال اگر پرسش و دیدگاهی در این زمینه دارید، از شما دعوت به عمل می‌آوریم تا آن را از طریق بخش نظرات در ادامه صفحه با ما و دیگر خوانندگان مجله فرادرس در میان بگذارید.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

مهمترین عناصر در طراحی نمای داخلی خانه چیست؟

این که چگونه خانه و محل کار خود را تزیین و طراحی کنیم ، کار راحتی نیست. نیاز به علم بالا و سلیقه بسیار خوب دارد. یکی از مهمترین عناصری که می تواند به فضای خانه و اتاق ما جان ببخشد ، آینه ها هستند. ممکن است خیلی پیش پا افتاده به نظر برسد ، اما تاثیر آینه مناسب در فضای خانه ، انکار ناشدنی است. شیشه رنگی یکی از محصولاتی می باشد که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و طراحان بسیاری به آن علاقه نشان داده اند. این محصول از زمان های قدیم در خانه های ایرانی مورد استفاده قرار می گرفته و امروزه نیز با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی ، مشتریان بسیاری دارد. اگر به دنبال نمایی زیبا و دلنواز برای خانه خود هستید ، بهتر است از هنر آینه کاری بهره بگیرید. آینه کاری کلاسیک و مدرن ، پاسخگوی تمامی سلیقه ها می باشد. نمای خاص ، نیازمند بکارگیری محصولی خاص می باشد. آینه برنزی یکی از بهترین و شکیل ترین آینه های‌ موجود در بازار می باشد و با توجه به رنگ خاص خود ، در بسیاری از منازل مورد استفاده قرار گرفته است. رنگ زیبای این محصول ، موجب شده تا بتوان آن‌‌ را با دیگر وسایل موجود در خانه ست کرد.

شیشه رنگی

آیا شیشه های رنگی را می توان در دکوراسیون خانه به کار برد ؟

شیشه های رنگی با توجه به انواع خاصی که دارد ؛ می تواند در بسیاری از طراحی های ما ، مورد استفاده قرار بگیرد. شیشه های رنگی مات ، یکی از بهترین محصولاتی است که می تواند در پنجره خانه و دیگر نقاط ، مورد استفاده قرار بگیرد. شیشه های رنگی برای ساخت پنجره های تزئینی و دیر وسایلی که نور از آن ها عبور می کند ، استفاده می شوند. اگر بخواهیم نحوه به وجود آمدن شیشه های رنگی را به طور مختصر شرح دهیم ، به اینگونه است که ؛ در حالی که محصولات ما در حالت مذاب قرار دارند ، با افزودن اکسید های فلزی مختلف رنگ می شوند. و بدین صورت این محصولات رنگی و بی نظیر ، در طرح ها و رنگ های مختلف تولید شده و به بازار عرضه می شوند. درخشندگی زیبای موجود در این شیشه ها ، تمام چیزی است که ما برای دکوراسیون خانه خود نیاز داریم. اما تمامی این شیشه ها ، براق و شفاف نیستند. گاهاً شما نیاز دارید تا از شیشه های مات استفاده کنید ؛ در این مواقع می توانید از شیشه های رنگی مات استفاده کنید تا دیگر آن طرف شیشه معلوم نباشد. شیشه مزایای معاملات آینه ای های رنگی مات را با افزودن مواد جاذب نور ، به این شکل طراحی و تولید می کنند.

آینه کاری

آینه کاری و ضرورت آن در طراحی داخل خانه

آینه ها یک وسیله دکوری ضروری در هر خانه ای هستند ؛ صرف نظر از سلیقه و سبک شما ، آینه ها می توانند طیف گسترده ای از زیبایی را به رخ افراد بکشند. برخی از آینه ها ، صرفاً برای بررسی ظاهر شما هستند. در حالی که برخی دیگر به صورت دکوراتیو و تنها جهت زیبایی خانه و مکان شما به کار می روند. آینه کاری یکی از هنر هایی است که می توان از آن ، جهت زیبا سازی و بهبود فضای داخل منزل استفاده کرد. آینه کاری مزایای بسیاری دارد که در ادامه این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت . استفا‌ه از هنر آینه کاری نه تنها موجب زیبایی و جذابیت بصری بیشتر می شود ، بلکه فضای خانه را نیز بزرگتر نشان می دهد. علاوه بر همه این ها ، موجب انعکاس نور می شود. همانطور که می دانید ؛ یک خانه خوب ، نور کافی و خوبی نیز دارد. استفاده از آینه کاری در نقاط مختلف خانه ، موجب بازتاب بیشتر‌نور شده و فضای خانه شما را نیز روشن تر خواهد ساخت. شاید تا به حال به این مورد فکر نکرده باشید ؛ اما با استفاده از آینه کاری ، می توانید قطعات کوچک آینه را بر‌ روی سطوح آسیب دیده دیوار قرار داده و ایرادات آن‌ را بپوشانید. بنابراین با تمامی موارد ذکر شده ، می توان گفت که آینه کاری ، یکی از بهترین و به صرفه ترین راه های زیبا سازی خانه ها می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد آینه کاری و انواع مختلف آینه ها ، پیشنهاد می کنیم که به وب سایت فروشگاه رحیمی گلس (rahimiglass.com) سر بزنید ، و یا به صورت حضوری در این تولیدی حاضر شده و محصولات خود را با بالاترین کیفیت ممکن خریداری نمایید.

رحیمی گلس

آینه های برنزی از جنس برنز می‌ باشند ؟

شاید با شنیدن نام برنز ، این فکر به ذهن شما برسد که آینه های برنزی ممکن با استفاده از برنز تولید شده باشند. اما خیر ! این محصولات بی نظیر و زیبا از ترکیب دو عنصر سلنیوم و کبالت ساخته شده و یکی از پر استفاده ترین محصولات در طراحی و تزیین خانه ها می باشد. قدمت این آینه های شکیل و جذاب ، به حدود هزار و پانصد سال پیش و به دوران قبل از میلاد مسیح باز می گردد. می‌ توان با استفاده از ترکیب هنر آینه کاری و آینه های برنزی ، طراحی بسیار زیبا و چشم نوازی را خلق کرد. اگر به دنبال بهترین طراحی برای خانه و فضای کاری خود می گرید ، پیشنهاد می کنیم که از آینه برنزی بهره ببرید. باکیفیت ترین محصولات آینه ای و شیشه ای را ، می توانید در فروشگاه رحیمی مزایای معاملات آینه ای گلس() یافت کنید.

آغاز همکاری مرسدس بنز و ریویان با تولید ون‌ الکتریکی

مرسدس و ریویان در زمینه تولید ون‌های تمام الکتریکی و بزرگ در اروپا به توافق رسیدند. این دو شرکت پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن شاهد همکاری مشترک در زمینه تولید ون‌های الکتریکی در کارخانه‌ای در مرکز یا شرق اروپا خواهیم بود. بخش ون‌های مرسدس بنز با انتشار بیانیه‌ای اظهار داشت این اتفاق در طول چند سال آینده رخ خواهد داد.

دو شرکت مرسدس و ریویان در حال برنامه‌ریزی برای تولید محصولات خود در یک خط مشترک بوده‌اند. دو خودروساز موردبحث همچنین در حال توسعه پلتفرم ون تمام الکتریکی جدیدی با نام VAN.EA بوده‌اند. هر دو شرکت اقدام به تولید ون‌های بزرگ خواهند کرد که یکی بر اساس پلتفرم یاد شده و دیگری بر اساس پلتفرم الکتریکی سبک ریویان بنا خواهند شد. این دو شرکت البته به مکان دقیق تولید این خودروها اشاره‌ای نکرده‌اند. مرسدس همچنین اظهار داشته است تغییراتی در کارخانه‌های خود در آلمان اعمال خواهد کرد تا آن‌ها را مناسب تولید محصولات جدید بکند. این کارخانه‌ها هم‌اکنون اقدام به تولید ون‌های اسپرینتر می‌کنند اما با تغییرات رخ داده هزینه‌های بالاتر تولید خودروهای الکتریکی جبران خواهد شد.

ون مرسدس بنز EQT کانسپت

ژرمن‌ها سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون یورویی در کارخانه دوسلدورف انجام خواهند داد. مرسدس همچنین گفته که یک کارخانه تثبیت شده از شبکه تولید خود را در اروپای مرکزی و شرقی به عنوان سومین سایت تولیدی ون‌ها انتخاب خواهد کرد. قبلاً دو کارخانه دوسلدورف و لودویگزفیلد اقدام به تولید چنین محصولاتی کرده‌اند. احتمالاً کارخانه مرسدس بنز در مجارستان می‌تواند یکی از گزینه‌های مشترک این برند با ریویان برای تولید محصولات جدید باشد. کارخانه یاد شده در سال ۲۰۱۲ تأسیس شد و هم‌اکنون محصولات پایه مرسدس شامل A کلاس، B کلاس و C کلاس را تولید می‌کند. مرسدس به دنبال کاهش هزینه‌های تولید بوده و این استراتژی برای تولید محصولات لوکس‌تر بکار گرفته می‌شود.

به گزارش پدال و به نقل از اتونیوز، پلتفرم VAN.EA برای ون‌های تمام الکتریکی مدیوم و بزرگ بکار خواهد رفت. تا سال ۲۰۲۵، ون‌های جدید مرسدس بنز فقط از قوای محرکه الکتریکی استفاده خواهند کرد. مرسدس همچنین با رنو در زمینه تولید ون‌های کامپکت سیتان و T کلاس همکاری داشته است. این خودروها همچنین با قوای محرکه تمام الکتریکی نیز عرضه می‌شوند. ون مدیوم مرسدس یعنی ویتو نیز نسخه‌ای الکتریکی دارد.

همکاری با مرسدس در برهه‌ای بسیار حساس برای ریویان رقم می‌خورد. این شرکت نوپا با مشکلاتی در زمینه افزایش تولید در کارخانه ایلینویز خود مواجه بوده زیرا اختلالاتی در زنجیره تأمین وجود دارد. همچنین افزایش قیمت مواد خام باعث به تعویق افتادن برنامه‌های تولید شده‌اند. از ابتدای سال تاکنون ارزش سهام ریویان حدود ۶۸ درصد افت کرده است. همکاری مشترک مرسدس و ریویان می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های این استارت آپ شود، شرکتی که در سه‌ماهه دوم امسال ضرر ۱.۲ میلیارد دلاری را متحمل شده است. ریویان که در زمینه تولید ون‌های تجاری و الکتریکی با فشار رقبای تثبیت شده مواجه است تصمیمی هوشمندانه را اتخاذ می‌کند.

یکی از رقبای این شرکت فورد است که محصول بنزینی و محبوب خود یعنی ترانزیت را با قوای محرکه تمام الکتریکی عرضه کرده است. این خودروساز هم‌اکنون مدعی پیشتازی در بازار ون‌های تجاری و الکتریکی آمریکاست و می‌گوید حدود ۴ هزار دستگاه ترانزیت الکتریکی را تا به اینجای سال به فروش رسانده است. استلانتیس هم اوایل سال جاری میلادی قراردادی با آمازون را برای تأمین ون‌های تحویل کالا امضا کرد. ریویان نیز تأمین ۱۰۰ هزار دستگاه ون الکتریکی برای آمازون تا سال ۲۰۳۰ را بر عهده گرفته است. از طرفی مرسدس بنز نیز می‌گوید پیش سفارش ون‌های خودش پر بوده اما کارخانه‌ها با مشکلات زنجیره تأمین دست‌به‌گریبان هستند.

مزایای معاملات آینه ای

خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: ورق کامپوزیت مصالح نوینی می باشد که با توجه به ویژگی ها و مزایای که دارد مورد توجه طراحان و انبوه سازان واقع شده است. استقبال گسترده از این متریال نما، گواهی بر کیفیت بالا و نداشتن هیچ‌گونه محدودیت در اجرا این نوع نما نیز دارد.

ورق کامپوزیت

ورق کامپوزیت پنل های مسطحی می‌باشند که از سه لایه اصلی تشکیل شده است. دو لایه بیرونی ورق کامپوزیت از جنس آلومینیوم بوده و لایه مرکزی آن از جنس پلی اتیلن و پلی یورتان و یا دیگر مواد ساخته می شود. این لایه ها توسط چسب پلیمری طی فرایندی به هم چسبانده و پرس می شوند. جهت محافظت از ورق کامپوزیت در مقابل خط و خش در زمان انتقال و نصب ورق, بر روی آن فیلم محافظ کشیده می شود که در انتهای کار از روی ورق جدا می گردد.

در ساخت ورق کامپوزیت از یک لایه محافظ با قابلیت انواع رنگ بندی و طرحهای مختلف در سطح ورق استفاده می شود و بسته به نوع کاربرد نمای داخلی یا خارجی رزینهای مختلفی اعمال می شود. ورق آلومینیوم کامپوزیت در انواع طرح ها، رنگ ها و ابعاد متنوع تولید می گردد.

ویژگی ها و مزایای ورق کامپوزیت

مقاومت بالای رنگ

رنگ مورد استفاده در ورق کامپوزیت نوعی رزین با مقاومت بالا می باشد، بنابراین در هنگام خم شدن هیچگونه ترک بر روی رنگ ایجاد نمی شود. علاوه بر این، این نوع رنگ در برابر باران اسیدی، از مقاومت بالایی برخوردار بوده و در مقایسه با سایر رنگ های مرسوم، مقاومت بالاتری در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید دارد و در طی سال ها دچار تغییر رنگ نمی گردد.

وزن سبک

ورق های کامپوزیت آلومینیومی به دلیل سبک بودن می توانند در مناطق زلزله خیز باعث بالا رفتن ایمنی ساختمان گردند. ورق های کامپوزیت به دلیل وزن سبکی که دارند در نمای ساختمان های بلند مرتبه و برج ها مورد استفاده قرار میگیرند. ورق کامپوزیت ۹۰٪ سبک تر از نمای سیمان، ۷۰٪ سبک تر از نمای شیشه و ۵۰٪ سبک تر از ورق های آلومینیوم معمولی هستند.

قابلیت انعطاف‌پذیری

مواردی از قبیل برش ، خمش ، نورد کردن و ایجاد انواع گوشه در ورق، را می توان با ابزارهای ساده بر روی ورق اعمال کرد، در نتیجه هزینه ها کاهش یافته و امکان ایجاد انواع طرح بدون محدودیت فراهم می گردد.

نگهداری آسان

ورق کامپوزیت به شستشو زیادی نیازمند نمی باشد و به راحتی با مواد شوینده معمولی قابل شستشو است. البته در مدل های خاص ورق کامپوزیت نانو، قابلیت خودتمیزکنندگی وجود دارد که هزینه های شستشو و نگهداری ساختمان به شدت کاهش پیدا میکند. همچنین نوع خاص پوشش ورق کامپوزیت باعث می شود الکتریسیته ساکن در ورق به وجود نیاید و در نتیجه گرد و غبار به سطح آن نمیچسبد.

مقاومت بالا در برابر ضربه و فشار

ورق کامپوزیت در برابر ضربه و فشار از مقاومت بالایی برخوردار است و لایه پوششی که بر روی آن قرار دارد به راحتی دچار تغییر شکل نشده و یا خم نمی گردد و در مقابل طوفان های شدید مقاوم است.

قابلیت تعویض پنل های معیوب

چنانچه هر یک از پنل ها در نمای کامپوزیت دچار خرابی گردد، فقط همان پنل معیوب تعویض می گردد و خسارت به کل نما وارد نمی شود.

عایق گرما و سرما

ورق کامپوزیت به دلیل وجود هسته مرکزی از جنس مواد مخصوص، بهترین متریال نما جهت عدم ورود گرما و سرما می باشد و همچنین نمای کامپوزیت از ورود آلودگی صوتی به داخل ساختمان جلوگیری می نماید.

مزایای ورق کامپوزیت بصورت خلاصه

 • وزن سبک
 • رنگ مقاوم
 • تنوع بالا در رنگ بندی
 • ابعاد متنوع
 • قابلیت انعطاف پذیری
 • نگهداری آسان
 • قابلیت تعویض پنل های خراب
 • مقاوم در برابر ضربه، فشار و خط خش
 • عایق گرما و سرما
 • قابلیت آکوستیک
 • ضد حریق
 • نصب آسان و سریع

انواع ورق کامپوزیت

ورق کامپوزیت ضد حریق

ورق های آلومینیوم کامپوزیت مقاوم در برابر آتش از دو لایه آلومینیوم در لایه ها بیرونی و یه هسته کامپوزیت معدنی (شامل موارد بازدارنده گسترش حریق و مواد ضد حریق در اندازه نانومتر) در وسط ورق تشکیل شده است. این ماده از اکسیژن، مواد غیر طبیعی و مواد مختلف با تراکم مولکولی بالا تشکیل شده و از خلوص بسیار بالایی برخوردار است که در هنگام سوختن مواد سمی متصاعد نمیکند و باعث مسومیت افراد نمی گردد.

ورق کامپوزیت PVDF

ورق کامپوزیت با پوشش PVDF به دلیل داشتن لایه پلیمری و عناصر فلوئور، از رنگ سطح ورق محافظت کرده و می تواند در برابر شرایط مختلف آب و هوایی ، نور خورشید و باران های اسیدی مقاومت کند. مهم ترین مزایای ورق کامپوزیت PVDF ، عمر طولانی آن در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید است که با گذشت سال ها تغییر نمی کند و پوسته نمی شود.

ورق کامپوزیت طرح چوب

ورق کامپوزیت طرح چوب با داشتن ظاهر بسیار طبیعی و همانند چوب طبیعی بوده که دارای بافت و برجستگی های چوب می باشد و همانند چوب پوسیده نشده و بر اثر تابش نور خورشید دچار تغییر رنگ نمی گردد که جهت نمای ویلا مزایای معاملات آینه ای و ساختمان های مسکونی بسیار مناسب است.

ورق کامپوزیت آینه ای

ورق کامپوزیت طرح آینه ای با پوشش صیقلی و مسطح توسط رنگ PE یا PVDF، پوشیده می گردد که ظاهر شیشه ای و آینه ای به نمای ساختمان می بخشد. این نوع ورق کامپوزیت در دو طرح طلایی و نقره ای تولید می گردد.

ورق کامپوزیت طرح سنگ

ورق کامپوزیت طرح سنگ دارای ظاهر و بافت طبیعی سنگ بوده و همانند سنگ طبیعی دچار ترک خوردگی، شکستگی، شل شدگی و خطرات سقوط سنگ از نمای ساختمان، تغییر رنگ و … نخواهد شد و طی سال ها، ظاهر اولیه خود را حفظ خواهد نمود.

استایل جدید سحر قریشی با موهای تراشیده+عکس

استایل جدید سحر قریشی با موهای تراشیده+عکس

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تریبون هنر: سحر قریشی با سر تراشیده و تتویی روی صورتش، در حال ورزش در یک باشگاه ورزشی در دوبی، استوری در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. سحر قریشی اگرچه گاهی با حرف ها و اظهارنظرهایش جنجال هایی را ایجاد می کرد اما همیشه ظاهر مناسب و معقولی داشت. او بازیگر موفقی در سینمای تجاری بود که هوادارن بسیاری هم داشت. این روزها نیز فیلم بانک زده ها را در حال اکران دارد و تهیه کننده ای نیز اعلام کرد که این بازیگر، ممنوع الکار نیست. حالا بعد از جدایی از امیر تتلو و انتشار شایعاتی، به دوبی مهاجرت کرده است. بر اساس اخباری که صحت و کذب آن ها هنوز مشخص نشده، او در سناریویی چند میلیون دلاری حضور یافته و رابطه اش با امیر تتلو، از ازدواج عاشقانه تا جدایی ناگهانی، همگی پروژه ای برای کسب درآمدی هنگفت بوده که با اسپانسرینگ یک رمز ارز اجرا شده است. این اخبار از آن جا منتشر شدند که آرامه اعتمادی، روزنامه نگار در توئیتی نوشت: «ازدواج سحر قریشی و امیر تتلو، یک معامله دو ساله و چندصد میلیاردی با اسپانسری یک رمز ارز و بازدید یوتیوب است. یک تهیه‌کننده بنام سینما، در این سناریو دخیل است که بیست میلیارد سهم خالص او از این ماجراست. دوبی بودن قریشی در همین سناریوست.تتلو در آهنگ جدیدش هم اشاره به رمز ارز دارد». قدم های بعدی سحر قریشی در این مسیر هنوز معلوم نیست. اینکه آیا حرکت غافلگیر کننده دیگری انجام خواهد داد یا اینکه به ایران بازمی گردد و روال عادی زندگی را طی می کند. البته ظاهر جدیدش، احتما اول را بیشتر تقویت می کند. همچنین بخوانید گریم متفاوت محسن تنابنده در نقش هیتلر+عکس بازی تتلو و سحر قریشی در نقش زن و شوهر از دعوت دختران به حرمسرا تا وعده‌ی خودکشی روی استیج کنسرت/ تتلو بازیگر یک سناریوی پولساز! حجاب عجیب و متفاوت سحر قریشی با چفیه عربی+ عکساشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.