بازاریابی شبکه ای باینری


تبلیغات در انجمن

شبکه سازی باینری

شبکه سازی باینری : باینری محبوب ترین طرح بازاریابی شبکه ای با فرصت های رشد سریع است. طرح دوپایه با تشویق به کار تیمی با پاداش های جذاب، رشد تجارت و توزیع کننده را متعادل می کند. شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با طرح جبران باینری از یک نرم‌افزار MLM باینری بازاریابی شبکه ای باینری برای مدیریت مؤثر و خودکارسازی فرآیندها و عملیات خود استفاده می‌کنند. این نرم افزار می تواند فرآیندهای بازاریابی، جستجو، استخدام، آموزش و پرداخت را با موفقیت خودکار کند.

باینری به عنوان یک طرح جبرانی تعریف می شود که از دو پایه (پای چپ و پای راست) یا زیر درختان زیر هر توزیع کننده تشکیل شده است. با افزودن زیردرخت ها، یک درخت دودویی تشکیل می شود. اعضای جدیدی که پس از آن‌ها به آن‌ها ملحق می‌شوند، به خطوط پایین یا سطح تجاری بعدی منتقل می‌شوند.

این روند تا سطوح یا اعماق نامحدود ادامه می یابد. درک عملکرد طرح بازاریابی باینری آسان است که به توزیع کنندگان کمک می کند افراد بیشتری را به شبکه جذب کنند. بنابراین استخدام یا فروش افزایش می یابد که رشد و فرصت های تجاری را نیز بهبود می بخشد.

کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتی | بخش تبلیغات

کمی آشنایی با شبکه سازی باینری

طرح MLM باینری یک استراتژی جبرانی بازاریابی شبکه ای باینری بازاریابی شبکه ای است که توسط بسیاری از شرکت های MLM برتر استفاده می شود. اعضای جدیدی که توسط توزیع کنندگان حمایت می شوند در سمت چپ یا راست اضافه می شوند. با افزودن دو عضو جدید در دو طرف زیر درخت، یک درخت باینری تشکیل می شود.

شبکه سازی باینری : تمام اعضای جدید ارجاع شده پس از تشکیل یک درخت باینری به خطوط پایین ریخته می شوند.

توجه: توزیع کنندگان با خرید بسته ثبت نام بخشی از طرح باینری می شوند. بسته ثبت نام در اینجا به معنای خدمات یا لیستی از محصولات است. توزیع کننده بسته را خریداری می کند و بخشی از شرکت MLM باینری می شود.

توزیع‌کننده X از A حمایت می‌کند و توزیع‌کننده A سپس یک عضو جدید B را حمایت می‌کند. B به موقعیت یا پای چپ A در درخت باینری اضافه می‌شود.

توزیع کننده B عضو جدیدی است که توسط A حمایت می شود و او عضو مستقیم پایین خط است. سپس توزیع کننده A عضو دیگر C را به پای راست خود اضافه می کند.

شبکه سازی باینری : درخت دودویی توزیع کننده A تشکیل می شود و او کمیسیون می گیرد. یک عامل مهم را فراموش نکنید، توزیع کننده C به سمت راست اضافه شد زیرا او آن موقعیت را به دلیل خالی بودن انتخاب کرد. در اینجا، توزیع کننده A “حامی” و همچنین “والد” B & C است.

مورد ۲: توزیع‌کننده A توسط توزیع‌کننده X حمایت مالی می‌شود. توزیع‌کننده A سپس از یک عضو جدید، B حمایت می‌کند. اما B در سمت چپ مستقیم اضافه نشد زیرا قبلاً توسط توزیع‌کننده Y با حمایت X خریداری شده بود.

در اینجا، توزیع کننده Y به موقعیت خالی بعدی یعنی در سمت چپ A منتقل شد. حامی Y X است اما والدین A است.

حامی شخصی است که عضوی را به شبکه ارجاع داده است، در حالی که والدین شخصی است که عضوی به عنوان downline به او وارد می شود.

شبکه سازی باینری : بنابراین، این یک تصویر واضح به دست می دهد، خطوط پایین زیر یک گره ممکن است از تلاش های او به نام خطوط مستقیم یا از تلاش ها یا ارجاعات بالا باشد. توزیع کننده B در پای راست اضافه شد. اکنون درخت باینری توزیع کننده A تشکیل شده است.

اطلاعات دیگری که از اینجا دریافت می کنیم این است که یک درخت دودویی ممکن است بر اساس تلاش/ارجاعات خود آنها یا از اعضایی که از خطوط بالا سرازیر شده اند تشکیل شود.

یک درخت باینری هرگز کامل نمی شود، در واقع بی نهایت است. با این حال، هنگامی که پای چپ و راست پر می شود، یک درخت دوتایی تشکیل می شود.

اکنون ممکن است یک سوال در ذهن شما ایجاد شده باشد – آیا درخت دودویی می تواند تنها از تلاش های uplines تشکیل شود؟ اجازه دهید آن قسمت را با همان مثال پوشش دهیم.

شبکه سازی باینری : توزیع کننده X از دو عضو جدید A و X1 حمایت می کند. همانطور که خالی بودند روی پای چپ و راست اضافه می شوند. سپس توزیع کننده A یک عضو جدید B را به سمت راست مستقیم حمایت می کند. در همین حال، توزیع کننده X از Y & Z حمایت مالی کرده است.

نحوه اضافه شدن اعضای جدید در اینجا را ببینید، Y در سمت چپ زیر A اضافه شد، اما Z در پایین سمت راست به X1 اضافه شد. توزیع کننده X می تواند Y را در پای چپ زیر A اضافه کند اما نه در پای راست. برای درک دلیل، باید محل قرار دادن یا پرکردن پای راست و چپ را دقیقاً بشناسید.

پای چپ و راست X در تصویر بالا نشان داده شده است. موقعیت اشغال شده توسط B، پای راست A است اما نه X. پای راست X همیشه روی موقعیت های سمت راست زیر X1 ریخته می شود.

شبکه سازی باینری : کمیسیون های دودویی بر اساس حجم فروش به دست آمده توسط توزیع کننده و همچنین درصدی از حجم فروش از خطوط پایین دریافت می شود. معیارها توسط شرکت های طرح باینری تعیین می شود.

حتی اگر درخت دودویی واقعاً شکل نگیرد، می‌تواند رخ دهد. این سناریوی دیگری است که باید در نظر گرفت.

سناریویی را در نظر بگیرید که در آن توزیع‌کننده A از دو عضو جدید، B&C، فقط در سمت چپ حمایت می‌کند. اکنون، B در پای چپ مستقیم و C به سمت چپ مستقیم B به عنوان سرریز اضافه می شود.

نوع دیگری از سرریز زمانی رخ می دهد که پای راست و چپ مستقیم کامل می شود و اعضای جدید به سطوح بعدی قرار می گیرند. در مورد فوق، Y و Z نمونه هایی از سرریز معمولی هستند.

شبکه سازی باینری : توزیع کننده X با تشکیل یک درخت باینری از A & X1 حمایت کرد. پس از آن، اعضای بعدی به طور خودکار به موقعیت های بعدی منتقل می شوند. این یک سرریز معمولی است.

ترجیحات سرریز بازاریابی شبکه ای باینری باینری

هنگامی که یک توزیع کننده با حمایت مالی از دو عضو، سطح اول یک درخت دودویی را تکمیل می کند، اعضای بعدی به طور خودکار به سطح موجود بعدی منتقل می شوند. با این حال، ترجیحات سرریز از یک شرکت MLM باینری به شرکت دیگر متفاوت است.

شبکه سازی باینری : ریزش شدید چپ یا راست شدید: تنظیمات برگزیده سرریز را می توان روی پای چپ یا راست تنظیم کرد. اکثر شرکت ها این گزینه را برای فعال کردن توزیع کنندگان انتخاب می کنند. آنها فقط زمانی کمیسیون دریافت می کنند که با فروش روی پاهای جفت، درخت را متعادل کنند.

این امر تلاش گروهی را ارتقا می دهد و حجم فروش خوبی را به دست می آورد.

سمت ضعیف‌تر/سرریز شدن پای پرداخت: اعضای جدیدی به قسمت ضعیف اضافه می‌شوند، بسته به کمترین حجم فروش، ممکن است چپ یا راست باشد.

این اولویت به مدیر کسب و کار کمک می کند تا حجم فروش را متعادل کند زیرا اعضای جدید فروش بیشتری را اضافه می کنند.

ریزش متعادل: این ترجیح ریختن درخت را از قبل در نسبت ۱:۱ متعادل می کند. اعضا بر اساس ترکیبات چپ-راست اضافه خواهند شد.

شبکه سازی باینری : درخت چند مرکزی / ریختن موقعیت چندگانه: یک بسته اتصال ممتاز ممکن است یک توزیع کننده دارای چندین مرکز تجاری / موقعیت های عضو در یک درخت باینری باشد.

سه موقعیت اول یک درخت را تکمیل می کنند و بقیه موقعیت ها به موقعیت های فوری بعدی ریخته می شوند. این نوع گزینه ریختن در صورتی ارائه می شود که بسته پیوستن از شرکت های باینری موقعیت های متعددی را در درخت باینری ارائه دهد.

بازاریابی شبکه ای (network marketing)

بعضی از افراد ادعا می کنند که باینری همان پیرامید یا هرمی می باشد . مطمئناً این موضوع از روی عدم آگاهی اشخاص می باشد و یا از روی جانبداری از عصر صنعت. این افراد معمولاً انتقاد ناپذیر هستند و تغییر از عصر صنعت به عصر الکترونیک برایشان محال به نظر می رسد. این افراد بخاطر اینکه جوابی به مسله ندهند گاهی صورت مسئله را پاک می کنند. راجع به تفاوت پیرامید و بازاریابی شبکه ای قبلاً بحث شد.

بطور اختصار باید گفت که پیرامید و بازاریابی شبکه ای بر اساس باینری کار میکنند ولی اصولشان متفاوت است. نمی توان گفت تمام سیاستمدارن دنیا خوب یا بد هستند. با این که همه آنها در بحث سیاسی کار میکنند.

تا اینجا این دوست علامه دهرمون اذعان نمودند که خودشون هم چیزی از تفاوت کار هرمی و سالم نمی دانندکه باینری یک نوع پلن هست که هم می تواند در سیستم های هرمی بکار گرفته شود و بازاریابی شبکه ای باینری هم در سیستم های سالم نه یک اساس کار . اساس کار داشتن یک پلن است در شرکت هرمی گاما نتورک و GTICO مانند شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای از پلن یونی لول استفاده می شود

ولی دانستن این موضوع که اصول باینری یکی از قویترین اصول جهانی است که تقسیم سلول و کامپیوتر بر اساس اصول باینری کاری میکند نشان دهنده قدرت این سیستم میباشد.

ایشان برای اثبات حرف هایشان به مسائل غیر مرتبط اشاره نمودند

بعبارت ساده تر هر وسیله ای که با بنزین کار کند را نمیتوان اتومبیل نامید. زیرا هواپیما و خیلی از وسایل دیگر اساس کارشان سوخت بنزین است.

پیرامید یک باینری است اما هر باینری یک پیرامید نیست.

خوب ایشان برای ایجاد شبهه از منطق استفاده کردند که یکی از درسهای منطق بنام عموم و خصوص من وجه را به ما آموزش دهندکه کاملشم اینه عزیز : بعضی از انسانها سیاه هستند و بعضی از سیا ه ها انسان هستند ولی هر سیاهی انسان نیست و هر انسانی سیاه نیست

به تحقیق گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم زیرا دلهایی دارند که با آن حقایق را دریافت نمی کنند و چشمانی دارند که با آن حقایق را نمی بینند و گوشهایی دارند که با آن حقایق را نمی شنوند. آنها همچون چهارپایانند بلکه گمراهترند. آری آنان همان غفلت زده گانند. ( اعراف / 799

بر حذر باشید از لجاجت زیرا که آغاز آن نادانی و فرجامش پشیمانی است. ( تحف العقول / 14 )

یکی نیست به خودشون بگه تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمی بره ، چرا حقیقت رو درک نمی کنید که اگه می خواهید نتورک کار کنید برید تو یکی از این چهار شرکت مجوز داره کار کنید چرا روزه شک دار می گیرید آخه

آیا QI هرمی است؟

همانطور که قبلاً ذکر شد، ظاهر یک مجموعه نمی تواند باعث شود که آن را هرمی بنامیم، بلکه قصد و هدف و نحوه فعالیت آن مجموعه هرمی بودن یا نبودن آن را مشخص می کند.

1 کمپانی QI به تعداد اعضاء جذب شده پورسانتی نمی دهد بلکه به تعداد محصول فروخته شده پورسانت می دهد. یعنی اگر در 2تیم چپ و راست شما میلیونها نفر باشند ولی دریک هفته محصول فروخته نشود هیچ پورسانتی درکار نیست.

عجب. یه سوال یعنی میشه وارد کوئست یا همین کیونت شد یدون اینکه محصول بخریم ؟ که میلیونها انسان وارد بشند و چون سفارش محصول ندادند به ما پور سانت نرسه . داداش اینا رو برو برای یکی بگو که جنس کار نباشه تا جنس نخری که نمی تونی وارد پلن بشی .

2 همراه با فروش محصولات یک طرح جالب درآمدزایی را ارائه می دهد. ( در سیستمهای هرمی یک طرح تجاری موجود می باشد که برای استفاده از آن باید پولی پرداخت و محصول درمیان نیست. اگر هم باشد بسیار بی ارزش است ) اگر هم باشد بسیار بی ارزش است مانند خود محصولات کیونت یا همون کوئست

3 محصولات این کمپانی در نوع خود بی نظیر است و اجناس مشابه آن در بازار تقریباً موجود نمی باشد. مثلاً محصول شاخه سلامتی فقط توسط QI عرضه می شود و در هیچ جای دیگر مشابه ندارد. یا تورهای مسافرتی کمپانیQIدارای خصوصیاتی است که در تورهای بیرون ( آژانس های مسافرتی ) یافت نمی شود ولی با توجه به خصوصیات محصولات و کیفیت آنها می توان گفت محصولات QI نسبت به سایر محصولات تقریباً مشابه ارزانتر است. در سطر اول ایشان اذعان دارند که محصولات بی نظیرند و در بازار تقریبا یافت نمی شود ، بعد در آخر می گویند که از محصولات مشابه ارزان تر است . در قسمت محصولات رقابتی می بایست باشد و در بازار بصورت سنتی هم یافت شود و اگر قیمتش بالاتر است مزایا و خصوصیات بالایی به نسبت سایر محصولات مشابه داشته باشد نه اینکه همون باشه چون مارکش یا ظاهرش متفاوته قیمتش بالا باشه مثال یک شرکت موبایل می فروشه به قیمت 500000 تومان خوب طبعا به نسبت گوشی به قیمت 50000 تومان می بایست از امکانات بهتری بهره مند باشد نه مثل کیونت که به مشخصات معنوی محصولش می نازد تا خصوصیت آن

4 هر کس زمان بیشتر و انرژی بیشتری صرف آموزش های سیستم نماید و اصول کار در سیستم را رعایت نماید موفق تر خواهد بود و اینطور نیست که هرکس زودتر وارد سیستم شود پورسانت بیشتری بگیرد. این مطلب در روز معرفی کار بصورت کامل به اشخاص توضیح داده می شود.

5 در کمپانی QI چیزی بعنوان خیال و رویا فروخته نمی شود. مثلاً کسی نمی گوید تا چند ماه آینده صاحب ماشین و خانه و . می شوید بلکه از همان روز اول به همه بارها گفته می شود که کار سختی پیش روی شماست و برای بدست آوردن زندگی خوب باید سعی بسیار نمود و پشتکار فراوان داشت. اصول صنعت بازاریابی شبکه ای را باید رعایت نمود. اگر می خواستند رویا بفروشند این حرف را نمی زدند و به اشخاص می گفتند کار ساده است بیایید عضو شوید و . .عزیز دل برادر اگه رویا فروشی نبود پس این محصولات کوئستت کجان ؟ چرا میگن محصوا بهانه است 3/3 بزن 250$ رو بگیر ؟ چرا میگن مگه برای یه محصول 7000-8000 دلاری اومدی کیونت مگه نمی خوای پولدار بشه به 60000 تا در ماه فکر کن چرا ؟

6 در سیستم QI به کسی قولی داده نمی شود. یعنی هر کس خودش باید مجموعه اش را سازماندهی دهد و در این بین افرادی موفق هستند که از تجارب بالاسری هایشان استفاده کنند.قول داده نمیشه ؟ بعمو کی رو داری رنگ می کنی آخه ؟ از همون روز اول فالو تو بیا با من - مگه به من اعتماد نداری و این جور حرف ها که شروع میشه یعنی چی ؟

7 در این سیستم چیزی به نام Flash Out وجود ندارد و مدت زمان فعال بودن جایگاه شما 90 سال از لحظه خرید می باشد. باش که صبح دولتت بدمد

8 هر امتیاز خریداری شده می تواند پتانسیل درآمدی زیادی در هفته داشته باشد. منظور داداشمون هر جایگاه بود که واسه ایشان در امد 4000 دلار در هفته زیاد در حالیکه خبر نداره که تو شرکت هایی که در حال حاضر مجوز گرفته اند اصلا سقف درآمد وجود نداره

9 تعداد افرادی که مستقیماً توسط شما به سیستم معرفی می شوند باعث دریافت پورسانت بیشتر می شوند ( پس فروش مستقیم می تواند درصد موفقیت را بیشتر کند )

10 در این سیستم باید دست چپ و راست هر شخص بصورت متعادل پیشرفت کند یعنی به ازاء 3 امتیاز در سمت راست و 3 امتیاز در سمت چپ شما می توانید پورسانت دریافت کنید.

11 این کمپانی از فروش محصولات خود سود بسیار اندکی دریافت می بازاریابی شبکه ای باینری کند و سود آن نامتعارف نیست. یه محاسبه کوچیک کنیم بچه ها ؟ موافقید ؟ پس بریم - 3/3 یعنی 3000 دلار پول به شرکت دادن و در قبالش 250 دلار می گیریم - 250*100=250000/3000=8.3% اوه خدای من 91.6% سود فوق العاده کمی محسوب میشه من نمی دونستم و از همه عذر می خوام .چقدر این سران کیونت انسانهای منصفی بودند . خدایا یه کوچولو به این رفقا علم ریاضی عطا بفرما ، آمین

12 هر شخص با پرداخت مبلغی متعارف یکی از محصولات را می خرد و می تواند از آن استفاده کند. پس چیزی به نام سرمایه گذاری وجود ندارد تا بخواهیم درصد ریسکی برای آن درنظر بگیریم. ای جانم ، پرداخت مبلغی متعارف ؟. 5-4 میلیون ، 8-7 میلیون ، 11 میلیون متعارف بود و ما خبر نداشتیم . به راستی گروه بسیاری از احمق ها و گمراهان را برای کلاه رفتن بر سرشون اونم تا دسته در ایران زیست می کنند که دلهایی دارند که با آن حقایق را دریافت نمی کنند و چشمانی دارند که با آن حقایق را نمی بینند و گوشهایی دارند که با آن حقایق را نمی شنوند. آنها همچون گمراهانند که این به نفع ما سود جویان است ، آنها حقیقت را درک نمی کنند و بخاطر طمع حاضرند نزدیکترین کسانشان را وارد این چرخه کرده و حتی بجای شرکت چک و سفته به عنوان ضمانت کار بدهند ، باشد که این نسل ادامه یابد . آری آنان همان غفلت زده گانند اما عزیز دل ما کلاهبردارها هستند .ما را پولدار تر و خود و فک و فامیل و دوستانشان را بدبخت می نمایند

پلن باينري چيست

علامت ذره بین سمت راست به رنگ قرمز به شما کمک خواهد کرد .

گزارش پرسش ، پاسخ و اعضای انجمن حم

پلن باينري چيست 1 سوال

sale.irpsc .com - پلن باينري چيست

shop.irpsc .com - پلن باينري چيست

uni.irpsc .com - پلن باينري چيست

meta.irpsc .com - پلن باينري چيست

add - پلن باينري چيست

تبلیغات در انجمن

علامت ذره بین سمت راست به رنگ قرمز به شما کمک خواهد کرد .

جدیدترین سوالات اطلاعات عمومی

قوانین انجمن :

انجمن پرسش و پاسخ زیر نظر شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت ساختار سازی شده در راستای بهبود عملکرد جامعه ایرانی .

میبایست احترام در این بستر رعایت شود .
درصورت عدم رعایت احترام شما تا مدتی میبایست سکوت اختیار کنید .
مدت سکوت شما توسط نظر عمومی بسته خواهد شد .
لیست افراد منتظر

بهترینِ خودت باش (یادداشت های شخصی)

جز نیک نپندارم و جز نیک نگویم / تا نیک شود جمله به جمله روزگارم

آیا پلن باینری مشکلی دارد؟

طرح درآمدی باینری

پلن باینری به خودی خود اشکالی ندارد و یکی از انواع پلن های نتورک مارکتینگ است.به طور کلی 3 نوع پلن پایه در نتورک مارکتینگ وجود دارد:

در نتورک مارکتینگ معمولا پلن ها ترکیبی از این 3 پلن به اضافه انواع پلن های دیگر هستند که در این حالت به آنها هیبرید (Hybrid) میگویند.ولی خب هر کدام از این ها، به تنهایی نوعی طرح درآمدی محسوب میشود.

با نسل جدید پلن های باینری و تاینری هیبریدی آشنا شوید | مارکت ام ال ام

خیلی از شرکت ها در دنیا از پلن باینری استفاده میکنند.پلن باینری هم مثل بقیه پلن ها دارای نقاط قوت و ضعف است.

ولی نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که همان طور که با پلن باینری میتوان به خوبی نتورک مارکتینگ کار کرد، به همان صورت هم میتوان هرمی کار کرد.شرکت هایی که میخواهند با ظاهر بازاریابی شبکه ای، فعالیت هرمی انجام دهند، معمولا از پلن باینری استفاده میکنند.مشکل این شرکت ها در اصل هرمی بودنشان است.به همین دلیل در دنیا قوانین و مقررات سخت گیرانه تری برای پلن های باینری نسبت به دیگر پلن ها وضع شده است.

گرچه این را باید در نظر داشت فعالیت هرمی در پوشش هر نوع پلنی میتواند انجام شود.

برای همین دلیل نمیشود هر شرکتی که پلن باینری داشت، هرمی باشد.

چه طور فعالیت هرمی را شناسایی کنیم؟

یکی از راه های تشخیص فعالیت هرمی با ظاهر نتورک مارکتینگ، توجه به محصول یا خدماتی است که ارائه میشود.محصول عرضه شده در نتورک مارکتینگ باید دارای ارزش ذاتی باشد، به این معنی که اگر در خارج از نتورک مارکتینگ هم عرضه میشد، افراد حاضر به پرداخت پول برای خرید آن بودند.

در صورتی که محصول خارج از شرکت خواهان زیادی نداشته باشد و افراد صرفا برای این که بتوانند از پلن درآمدی استفاده کنند آن را خریداری میکنند، باید به ماهیت آن شرکت شک کرد.که در اینجا بحث انبار شدن محصولات در خانه توزیع کننده ها هم به وجود می آید.

یکی دیگر از نشانه های هرمی بودن، تشویق توزیع کننده ها صرفا به عضوگیری است، بدون این که روی ثبت نام افراد به عنوان مشتری یا حداقل پیدا کردن مشتری برای کالا یا خدمات کار شود.

مدت زمان زیادی نیست که از اولین بهار زندگیم می گذرد اما وقتی به گذشته ی خود نگاه میکنم -به خاطر وجود فراز و نشیب های بسیار- احساس میکنم هزاره های زیادی را پشت سر گذاشته ام.
اکثرا برای یافتن پاسخ های سوالات ذهنی بی شماری که دارم به اینترنت رجوع می کنم و نتایج یافته هایم را به صورت فایل های مجزا جمع بندی و نگهداری می کنم. مدتی است به این فکر افتاده ام که شاید افرادی مانند من سوالات ذهنی مرا داشته باشند. به همین دلیل تصمیم گرفتم آهسته آهسته مطالبی را که جمع آوری کرده ام با شما عزیزان تقسیم کنم.
بسیاری از مطالب این وبلاگ را می توان با جستجویی ساده در وبلاگ ها یا سایت های دیگر یافت.
استفاده از مطالب اختصاصی این وبلاگ، تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

نتورک مارکتینگ یا بازاریابی شبکه‌ای چیست؟

نتورک مارکتینگ! نام آشنایی است که هر کدام از ما حداقل یک بار آن را شنیده‌ایم. اما ممکن است اصلا معنی آن را ندانیم؛ یا اینکه تعریف درستی از آن در ذهن خود نداشته باشیم. در این مقاله سعی کرده‌ایم شما را با این نوع از بازاریابی آشنا کنیم، پس با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که از طرف یک دوست یا آشنا، برای شروع یک بیزینس پردرآمد تحت عنوان نتورک مارکتینگ دعوت شده باشید؛ و سعی کرده باشند شما را به هر نحوی به سمت این کسب و کار سوق دهند.

خیلی از ما با این ذهنیت که نتورک مارکتینگ، همان بازاریابی هرمی است از ورود به آن امتناع می‌کنیم و نگران از دست رفتن سرمایه خود هستیم. اما نتورک مارکتینگ یک روش کسب درآمد مجزا است و کاملا با بازاریابی هرمی تفاوت دارد.

در این مقاله سعی کرده‌ایم شما را با تعریف نتورک مارکتینگ آشنا کنیم، و در مورد انواع نتورک مارکتینگ و ساز و کار آن صحبت کنیم. در نهایت نیز به بررسی تفاوت نتورک مارکتینگ و افیلیت مارکتینگ بپردازیم.

تعریف بازاریابی شبکه‌ای (Network marketing)

نتورک مارکتینگ، بازاریابی شبکه‌ای یا بازاریابی چند سطحی (MLM)، یک مدل کسب و کار است که در آن نمایندگان مستقل، کالاها یا خدمات یک شرکت؛ یا تولید کننده را به صورت مستقیم به مصرف کنندگان می‌فروشند.

انواع روش‌های کسب درآمد در بازاریابی شبکه ای

در این روش بازاریابی بازاریابی شبکه ای باینری به دو صورت می‌توانید کسب درآمد کنید: روش اول فروش مستقیم کالاها به مصرف کنندگان و دریافت سود مستقیم از هر فروش است. روش دوم جذب زیرشاخه، و دریافت سود از طریق فروش زیر مجموعه‌هاست. به نتورک مارکتینگ، بازاریابی چند سطحی هم گفته می‌شود زیرا هر فرد با جذب زیر مجموعه یک سطح به شبکه اضافه می‌کند و شبکه را گسترش می‌دهد.

در حالتی که برای خود زیرشاخه جذب کنید برای محصولی که خودتان فروخته‌اید کمیسیون دریافت می‌کنید، علاوه بر این اگر افرادی که توسط شما به شبکه جذب شده اند محصولی بفروشند، بابت آن نیز کمیسیون دریافت می‌کنید.

در واقع در این روش بازاریابی، توزیع کالا توسط شبکه‌ای از مردم انجام می‌شود. یعنی تولید‌کننده به جای پرداخت هزینه‌های بالا برای تبلیغ محصول خود در تلویزیون، روزنامه ها، تبلیغات بیلبوردی، مجلات و غیره به افراد عادی و حتی خود مصرف کنندگان، پاداش می‌دهد تا از طریق مذاکره و صحبت رو‌در‌رو، محصولاتش را تبلیغ کرده و به فروش برسانند.

نتورک مارکتینگ، یکی از محبوب‌ترین روش های بازاریابی است زیرا به سرمایه زیادی نیاز ندارد، علاوه بر این زمان آن کاملا به خود فرد بستگی دارد و می‌تواند برای افراد یک شغل پاره وقت محسوب شود.

در نتورک مارکتینگ بر خلاف بازاریابی هرمی، شما مجبور به جذب زیرشاخه نیستید.

در نتورک مارکتینگ شما می‌توانید تنها از طریق فروش مستقیم کالا به مصرف کنندگان، کسب درآمد کنید. اما اگر زیر شاخه هم داشته باشید، مطمئنا درآمد شما بهتر خواهد بود.

نحوه کار بازاریابی شبکه ای

تصور کنید شرکت یا تولید کننده‌ای محصول مفیدی برای عرضه دارد و ترجیح می‌دهد به جای پرداخت هزینه‌های بالا جهت تبلیغ محصول خود به روش سنتی، از روش نتورک مارکتینگ برای بازاریابی محصولش استفاده کند.

استخدام افرادی به عنوان بازاریاب

شرکت مورد نظر ابتدا باید افرادی را به عنوان بازاریاب استخدام کند (این افراد مشخصه یا مدرک تحصیلی خاصی نیاز ندارند و می‌توانند از بین مردم عادی انتخاب شوند). افراد استخدام شده توسط شرکت، اول باید به خوبی آموزش داده شوند. این آموزش شامل آشنایی آن‌ها با محصول شرکت، مزایای محصول و راه و روش معرفی، تبلیغ و فروش آن است.

در واقع بازاریابان باید بدانند دقیقا قرار است چه چیزی را بفروشند؟ چرا مردم باید محصول آن شرکت را خریداری کنند؟ و این محصول نسبت به محصولات مشابه چه مزیت‌هایی دارد؟ بازاریابان تنها در صورت دانستن پاسخ این سوالات، می‌توانند مردم را برای خرید آن محصول ترغیب کنند.

خرید محصول توسط بازاریابان

پس از اینکه بازاریابان مرحله آموزش را پشت سر گذاشتند، از آن‌ها خواسته می‌شود تا مبلغی را برای خرید میزان مشخصی از محصولات شرکت پرداخت کنند؛ یا اینکه محصولات به صورت رایگان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

فروش محصول توسط بازاریابان

حال باید این افراد سعی کنند محصول خریداری شده را به کسانی که می‌شناسد، بفروشند. البته این کار نیازمند توضیح دقیق و کاربردی، و معرفی صحیح محصول به مصرف‌کنندگان است.

بازاریابی شبکه‌ای، بیش از اینکه یک تجارت باشد، یک نوع هنر به حساب می آید! شما به عنوان یک بازاریاب باید هنر جذب مشتری را داشته باشید. باید بتوانید به درستی داده‌ها را درک کرده، رفتار مشتری را تجزیه و تحلیل کنید، و روی هنر فروش خود تمرکز کنید. نتورک مارکتینگ می‌تواند اعتماد به نفس شما را تقویت کند، شما را به حرکت در بیاورد و باعث شود بتوانید از پتانسیل واقعی خودتان استفاده کنید.

تمامی این کارها انجام می‌شود تا بازاریاب بتواند محصول را به صورت مستقیم به مصرف کننده برساند.

از طرف دیگر، بازاریاب علاوه بر فروش می‌تواند تلاش کند تا افراد دیگر را نیز به عنوان بازاریاب به شبکه جذب کند، و آن‌ها را آموزش دهد تا بتوانند به عنوان بازاریاب در شبکه فعالیت کنند. این نوع بازاریابی از نظام سلسله مراتبی پیروی می‌کند و یک روند ثابت در سطوح مختلف تکرار می‌شود.

در ادامه با یک مثال ساده نحوه کار این نوع از بازاریابی را توضیح می‌دهیم و این بخش را به پایان می‌رسانیم:

مثالی در رابطه با نحوه کار نتورک مارکتینگ

فرض کنید شما به عنوان بازاریاب تصمیم گرفته‌اید از روش نتورک مارکتینگ کالای یک شرکت ( به عنوان مثال: صابون) را تبلیغ کنید. پس از طی مرحله آموزش، از نزدیک‌ترین افراد به خود، مانند اعضای خانواده یا دوستان شروع می کنید. صابون یک محصول پر استفاده است، و تقریبا توسط همه افراد استفاده می‌شود. پس هر کسی از اطرافیان می‌تواند برای شما یک مشتری بالقوه باشد، لذا فروش شما تنها به نوع بیان و میزان توانایی شما در قانع کردن، و ترغیب مشتری برای خرید دارد.

اگر شما بتوانید کسی را برای خرید متقاعد کنید و محصول شرکت را به او بفروشید، توانسته‌اید اولین گام را برای کسب درآمد بردارید. حال همین شخصی که تا اینجا یک مصرف کننده بود، می‌تواند به عنوان یک بازاریاب عمل کند.

اگر بتوانید مصرف کننده را با صحبت، دلیل و منطق متقاعد کنید تا به عنوان زیر شاخه شما در شبکه بازاریابی فعالیت کند،این فرد می شود نماینده فروش شما در شبکه. یعنی به ازای هر فروشی که او داشته باشد به شما کمیسیون تعلق می‌گیرد. حال نماینده فروش شما هم می‌تواند علاوه بر فروش مستقیم محصولات، مردم را به عنوان زیر مجموعه جذب کند تا از این طریق هم کسب درآمد کند.

با وجود اینکه جذب زیرمجموعه در افزایش درآمد بازاریابان تاثیر زیادی دارد، اما نتورک مارکتینگ بیشتر بر روی فروش محصول تمرکز دارد، نه فقط جذب زیر مجموعه.

انواع بازاریابی شبکه ای

نتورک مارکتینگ انواع مختلفی دارد. این روش بازاریابی می‌تواند تنها از یک الگو پشتیبانی کند، یا اینکه ترکیبی از چند روش متفاوت باشد. به طور کلی انواع نتورک مارکتینگ عبارتند از:

نتورک مارکتینگ یک سطحی

ساده‌ترین نوع بازاریابی شبکه‌ای، همین نتورک مارکتینگ یک سطحی است که با ثبت نام در سیستم بازاریابی، فروش محصولات یا خدمات یک شرکت را شروع می‌کنید، و متناسب با فروشتان کمیسیون دریافت می‌کنید.

در این نوع از نتورک مارکتینگ مبنای درآمد شما فقط فروش خودتان است و نیازی به جذب نماینده فروش، و ایجاد زیر مجموعه ندارید. شما فقط باید روی فروش و ایجاد ارتباط خود با مشتری تمرکز کنید.

نتورک مارکتینگ دو سطحی

در نتورک مارکتینگ دو سطحی، اعضای سیستم بازاریابی علاوه بر فروش مستقیم، برای جذب دیگران به شبکه نیز تلاش می‌کنند. در این مدل شما علاوه بر فروش مستقیم محصولات یا خدمات، باید یک نماینده فروش هم برای خودتان جذب کنید، تا از طریق فروش او نیز به کمیسیون برسید. به این ترتیب شما به عنوان یک سطح از شبکه محسوب می شوید و نماینده شما سطح دوم به حساب می آید.

نتورک مارکتینگ چند سطحی

این نوع از بازاریابی شبکه‌ای، مشابه نتورک مارکتینگ دو سطحی است، با این تفاوت که محدودیتی برای جذب نماینده فروش وجود ندارد و شما می‌توانید تا چندین سطح از زیر مجموعه‌های خود کمیسیون فروش بدست بیاورید.

برخی از شرکت‌ها برای دریافت کمیسیون اعضای شبکه، سطح مشخصی تعیین می‌کنند. به عنوان مثال: تا سطح پنجم به راس شبکه کمیسیون برسد و بعد از آن دیگر کمیسیونی به او تعلق نگیرد. برخی دیگر از شرکت‌ها نیز هیچ محدودیتی ندارند، یعنی حتی اگر 1000 نفر هم زیر مجموعه داشته باشید از فروش همه آن‌ها کمیسیون دریافت می‌کنید.

نتورک مارکتینگ باینری یا دو‌دویی

نوع دیگری از بازاریابی شبکه‌ای وجود دارد که از سیستم دو‌دویی پیروی می‌کند. یک سیستم دودویی در بازاریابی شبکه‌ای، نوعی نتورک مارکتینگ چند سطحی است، که در آن شما تنها دو شاخه دارید و پس از آن باید بین این دو شاخه تعادل برقرار کنید.

یعنی اگر عضوی به شاخه یک اضافه شد، باید به شاخه دوم هم یک نفر اضافه شود. علاوه بر این میزان خرید این دو شاخه هم باید در حالت تعادل باشد، تا به راس شاخه کمیسیون تعلق بگیرد. در تعادل نگه داشتن سطح شاخه‌ها کار دشواری است به همین دلیل نتورک مارکتینگ باینری، یکی از سخت‌ترین انواع نتورک مارکتینگ است.

مزایای نتورک مارکتینگ

نتورک مارکتینگ هم برای شرکت‌ها و هم برای بازاریابان، مزایای زیادی می‌تواند داشته باشد که در ادامه به مهم‌ترین آنها شاره خواهیم کرد.

برای تبلیغات به هزینه نیاز ندارد

تبلیغ از طریق روش‌های سنتی به خصوص برای شرکت‌ها و کسب و کارهای نوپا، از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست. از این رو باید روشی را برای بازاریابی انتخاب کنند که کمترین هزینه را در بر داشته باشد. از آنجایی که نتورک مارکتینگ، یک بازاریابی شبکه ای باینری روش مبتنی بر معرفی شخصی و تبلیغ دهان به دهان است، تقریبا هیچ هزینه تبلیغاتی در آن دخیل نیست.

حقوق ثابتی به بازاریابان پرداخت نمی‌شود

در نتورک مارکتینگ، هر شخص با توجه به میزان فعالیت خود و میزان فروش محصول کمیسیون دریافت می‌کند، در نتیجه شرکت هیچ حقوق ثابتی به بازاریابان پرداخت نمی‌کند. در این سیستم برای بازاریابان؛ فروش بیشتر برابر است با درآمد بیشتر.

بازاریابان برای شروع، به سرمایه زیادی نیاز ندارند

شما هر کسب و کاری را که بخواهید راه اندازی کنید، باید برای آن سرمایه‌ای در نظر بگیرید، میزان این سرمایه به نوع کسب و کارتان بستگی دارد. نتورک مارکتینگ از آن دسته بیزینس‌هایی است که به سرمایه کمی نیاز دارد و تقریبا همه می‌توانند، از آن برای کسب درآمد استفاده کنند.

از نظر زمانی انعطاف پذیر است

می‌توان گفت: انعطاف پذیری از نظر زمانی مهم‌ترین ویژگی نتورک مارکتینگ است. شما می‌توانید شغل ثابت خود را داشته باشید و در کنار آن، زمان آزاد خود را صرف بازاریابی شبکه‌ای و فروش محصول کنید. به عبارتی؛ مجبور نیستید برای شروع یک کار جدید، کار خودتان را ترک کنید و امنیت مالی خود را به خطر بندازید.

تفاوت بازاریابی شبکه ای با افیلیت مارکتینگ

نتورک مارکتینگ در واقع نوعی افیلیت مارکتینگ یا همکاری در فروش است. این دو روش بازاریابی مبتنی بر کمیسیون هستند اما در نوع تبلیغ، مراجعه به مشتریان و روش فروش تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند.

افیلیت مارکتینگ، یک روش بازاریابی دیجیتالی است که در آن با پخش کردن لینک وابسته مربوط به خود در فضای اینترنت، شبکه های اجتماعی و سایر پلتفرم‌های تبلیغاتی، اقدام به تبلیغ یک محصول می‌کنید، و اگر از طریق لینک شما محصول به فروش برسد، کمیسیون آن را دریافت می‌کنید. در افیلیت مارکتینگ احتیاجی به خرید محصول و سپس فروش آن نیست، و تنها دریافت لینک افیلیت برای تبلیغ و فروش کافی است.

در صورتی که نتورک مارکتینگ، یک کسب و کار شخصی و مبتنی بر رابطه است. در این روش بازاریابی، معمولا مشتریان افراد آشنایی هستند که شما با آنها ارتباط مستقیم دارید و عمدتا کالا را خودتان مستقیما به آنها می‌فروشید.

در افیلیت مارکتینگ، کمیسیون معمولا یک سطحی است، و شما تنها از طریق لینک فروش خود کمیسیون دریافت می‌کنید. در صورتی که در نتورک مارکتینگ از یک تا چند سطح می‌توانید کمیسیون دریافت کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.