معرفی کتاب مدیریت ریسک


معرفی کتاب خارجی: دستورالعمل مدیریت ریسک معرفی و نقد

"طراحی سناریو برای یکپروژه و یا ارزیابی اقتصادی نمونه‌هایی از مدیریت ریسک هستند که در آنها میزان هزینه‌هایحوادث احتمالی و یا بودجه مربوطه در این ارتباط و یا موارد بیمه‌ای و یا بررسی بندهایقراردادها و نیز انجام مشورت‌ها در حین طراحی پروژه‌ها صورت می‌گیرد. مدیریت ریسک یک شیوه ساختاری در زمینه شناسایی و تحلیل ریسک‌های بالقوه ایجادمی‌کند و پاسخ‌هایی را که متناسب با این قبیل ریسک‌ها باشند طراحی و اجرا می‌کند. در این تحلیل به پرسش‌های زیر پاسخ دادهمی‌شود: -چه عواملی ممکن است مانع از تحقق انتظارات شود؟ -در این ارتباط چه کارهایی باید صورت گیرد؟ فرآیندهای مدیریت ریسک به طراحان و مدیران کمک می‌کند تا به صورت منظم ریسک‌ها راشناسایی نموده و اقداماتی را برای برطرف کردن آنها و نیز رفع تأثیرات آنها صورت دهند. در بعد تحلیل ریسک،تمامی ریسک‌هایی که ممکن است در پروژه یا پیشنهاد تأثیرگذارباشند،شناسایی شده،سپس عواقب و پیامدهای بالقوه هریک از ریسک‌هایی که از اهمیتکمتری برخودار هستند مشخص می‌شوند و پس از آن ریسک‌های عمده و در حد متوسطکه نیاز به توجه مدیریتی دارند شناسایی می‌شوند. در بخش دیگری از این کتاب موضوع«نرم افزارها و تکنیک‌های پیشرفته»مطرح و به ایننکته اشاره شده که بسیاری از تکنیک‌های تخصصی معرفی کتاب مدیریت ریسک برای کمک به مدیرانی که تحلیل‌هایریسک و مدیریت ریسک را به عهده دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارزیابی احتمالات و تحلیل ریسک‌هایی که ممکن است در اجرای برنامه‌های آتی پدید آید،از شاخص‌هایی هستند که به مدیران کمک می‌کنند تا بتوانند ابزارهای مورد نیاز برای مقابلهبا ریسک‌های احتمالی را فراهم کرده و نسبت به کاهش عوارض جانبی ناشی از وقوع ریسکها وارد عمل شوند."

کلید واژه های ماشینی:

مدیریت ریسک ، مدیران ، پروژه ، ارزیابی ، فرآیندهای مدیریت ریسک ، شناسایی ، تحلیل ریسک ، طراحی ، دستورالعمل مدیریت ریسک ، مراحل راهبردی عملیدامنه مدیریت ریسک

مدیریت ریسک به زبان ساده

هدف این کتاب این است که در وهله اول روندها و سازماندهی مدیریت ریسک را نشان دهد و دیگر اینکه ارتباطات مختلف مدیریت ریسک با دیگر شاخه ها همانند نرخ گذاری یا مدیریت شرکتهای سودمحور را ارائه دهد. دلیل آن این است که مدیریت ریسک اغلب به تنهایی منحصرا در چارچوب تعهدات حقوقی بررسی می شود. مدیریت ریسک نباید به طور منفرد در نظر گرفته شود، چرا که نقشی مهم در جهت دهی نرخ گذاریها و هدایت هزینه های مخارج سرمایه در شرکتهای سودمحور ایفا می کند.
این کتاب در واقع مقدمه و مبانی موضوع مدیریت ریسک را ارائه می دهد و مناسب دانشجویانی است که کتاب درسی و مکمل در این خصوص برای واحدهای خود جستجو می کنند. این کتاب چارچوب اصول و محتوای روندهای مدیریت ریسک را مطرح و بررسی می کند و اصول نظریه های مهم را به طور صریح ارائه می دهد.

موفقیت جاویدان : بررسی اصول ماندگار راهبرد موفق کسب‌ و کار

پاشنه آشیل سرمایه داری : پول کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد (مجموعه نقد سرمایه داری از درون : 1)

پاشنه آشیل سرمایه داری : پول کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد (مجموعه نقد سرمایه داری از درون : 1)

ماکس وبر و جامعه شناسی اقتصادی

آشنایی با بازاریابی

سرمایه سالاری(کاپیتالیسم)

مدیر موفق

راهنمای حسابداری ملی؛ راهنمای جداول داده_ستانده

بانک دولتی و غیر دولتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

تعیین رشد اقتصادی؛ پروژه تحقیقات جهانی

تدوین و اجرای سیاست مالی در کشورهای تولید کنند نفت

پاتوق کتاب، بزرگترین مرجع دانلود کتاب های الکترونیک دانشگاهی کشور است.
با دانلود اپلیکیشن پاتوق کتاب، شما به هزاران کتاب اکترونیک و کتاب صوتی، از ناشرین معتبر کشور دسترسی خواهید داشت.
پاتوق کتاب، تمام تلاش خود را در راستای حفظ حقوق ناشر و مولف به کار گرفته است؛ و لذا با پیاده سازی سازوکار امنیتی مناسب، از انتشار کتاب ها در خارج از فضای اپلیکیشن پاتوق کتاب، جلوگیری می کند.

معرفی کتاب: راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک

معرفی کتاب: راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک

عنوان کتاب: راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک

نویسنده: محسن قره خانی، زهرا ماجدی و محمد رضا اسماعیلی

نویسندگان در معرفی کتاب راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک آورده اند: سازمان ها با هر اندازه و هدفی با عواملی مواجه اند که ممکن است اهداف را تحت تأثیر قرار داده و دستیابی به آنها را با عدم اطمینان روبرو ‌سازد. ریسک همان اثری است که این عدم‌اطمینان بر اهداف سازمان دارد. این اولین جمله استاندارد ISO 31000 است که به خوب مفهوم ریسک را مشخص می کند. ریسک در همه جا وجود دارد و در تصمیمات سازمان باید به درستی به آن توجه شود. این موضوع خصوصا در نهادهای مالی از اهمیت بیشتری برخودارد است.
کتاب ریسک کتابی مرجع و با رویکرد عملی است که به مدیران وکارشناسان در هر سطحی و هر سازمانی برای شناسایی اندازه گیری و مدیریت ریسک ها کمک می کند. این کتاب مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO 31000 تدوین شده و به منظور تقویت درک خواننده در هر بخش مثال ها و روش های متنوعی ارائه شده است. این کتاب در هر مرحله مدیریت ریسک ابزارهای ساده و اثربخش در اختیار خواننده قرار می دهد. همچنین کلیه اسناد و چک لیست های مورد نیاز مدیریت ریسک در بخش ضمائم کتاب قابل استفاده است و در زیر می توانید برخی دانلود نمایید.

گردآوری شده در مجله بیستک

درباره نویسنده

مجله علم و فناوری ایرانیان

مجله علم و فناوری ایرانیان وابسته به موسسه آموزش عالی ایرانیان، رسانه الکترونیکی برخط به زبان فارسی‌ در حوزه‌ی فناوری است که از سال ۱۳۹۵ شروع به کار کرده است.

# فصل اول : مقدمه ای بر ریسک و بازده # ماهیت ریسک # ریسک در طول زمان # یک بازدهی بازار (شاخص سهام) در افق های سرمایه گذاری متفاوت # ریسک در افقهای سرمایه گذاری متفاوت # عناصر و منابع ریسک # اجزا ریسک: نگرش بنیادی (ریسکهای مالی و ریسکهای تجاری) # اجزاء ریسک از نگرش بنیادی (ریسکهای مالی و ریسک های غیر مالی)و # ریسک های مالی # ریسک نرخ ارز # ریسک نرخ بهره # ریسک نکول (ریسک عدم توانایی پرداخت یا ریسک اعتباری) # ریسک نقدینگی # ریسک تغییرات سطح عمومی قیمتها # ریسک تغییرات قیمت سهام و دارایی های مالی (ریسک بازار) # ریسکهای غیر مالی # ریسک مدیریت # ریسک سیاسی # ریسک صنعت # ریسک عملیاتی # ریسک قوانین و مقررات # ریسک نیروی انسانی # • اجزاء ریسک از نگرش نظریه نوین پرتفوی (ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک) # فصل دوم : سنجش ریسک و بازده # مروری بر ادبیات سنجش ریسک # طبقه بندی معیارهای کمی ریسک # • بازده تحقق یافته سهام یک شرکت در یک دوره # • بازده تحقق یافته سهام یک شرکت در چندین دوره # • بازده تحقق یافته یک پرتفوی در یک دوره # • بازده تحقق یافته یک پرتفوی در چندین دوره # محاسبه نرخ بازدهی سهام به روش لگاریتمی # تجزیه دوره مورد نظر برای محاسبه نرخ بازدهی # شاخص قیمت و بازده نقدی در بورس اوراق بهادار تهران # شاخص های پراکندگی نرخ بازدهی # واریانس (تاریخی) ساده # انحراف معیار (تاریخی) ساده # انحراف معیار (تاریخی) پرتفوی # فصل سوم: ریسک و تئوری پورتفولیوی مدرن و فرامدرن # فرضیه بازار کارا # نظریه پرتفوی # • نظریه سنتی پرتفوی # • نظریه نوین (مدرن) پرتفوی # نظریه مدرن پرتفوی و مزایای تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری ها # مدل تک عاملی # سنجش اجزاء ریسک در مدل تک عاملی از طریق معادله خط مشخصات # رفع اشکال سنجش اجزاء ریسک در مدل تک عاملی # مدل چند عاملی # مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای # مدل قیمت گذاری آربیتراژ # • نظریه فرامدرن پرتفوی # و نظریه فرامدرن پرتفوی و ریسک نامطلوب # سنجش ریسک نامطلوب # فصل چهارم: الگوی یکپارچه فرآیند مدیریت ریسک # ابزارها و روش های مدیریت ریسک # عدم اطمینان # ریسک # اقدامات تأمینی و مدیریت ریسک # ابزارهای مدیریت ریسک # اختیارهای معامله # انواع اختیار معامله # قراردادهای سلف و آتی # قرارداد سوآپ # فرآیند مدیریت ریسک # تشخیص ریسک # تحلیل ریسک # شناسایی ریسک # توصیف ریسک # تخمین ریسک # ارزیابی ریسک # گزارش ریسک # گزارشات درون سازمانی ریسک # گزارشات برون سازمانی ریسک # برخورد با ریسک # بازنگری و مرور فرآیند مدیریت ریسک # تجزیه و تحلیل های آماری # تجزیه و تحلیل های قراردادی # زمینه یابیها و چک لیست ها # تجزیه و تحلیل نموداری # مصاحبه با کارشناسان # تجزیه و تحلیل وضعیت مالی # بازرسی های شخصی # نتیجه گیری # منابع

کتاب مدیریت ریسک

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

مدیریت ریسک

معرفی کتاب: احتمال رخ دادن یک رخداد غیرمنتظره که با اثرات ناسازگار و مضر همراه است را ریسک گویند؛ ریسک‌های اعتباری، بازار و عملیاتی سه نوع ریسک مورد تأکید معاهده بازل می‌باشند. ریسک اعتباری که در اکثر مجامع حرفه‌ای به ریسک ورشکستگی نیز از آن یاد می‌شود همان عدم توانایی بانک‌ها در بازگرداندن سپرده‌شان می‌باشد که ناشی از ناکامی قرض‌گیرنده در بازپرداخت وام و بهره آن است. ریسک نرخ بهره، ریسک سهام و ریسک کالایی از زیرمجموعه ریسک بازار هستند که آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به طور کلی؛ ریسک ناشی از تحولات بازار را ریسک بازار گویند. منشاء ریسک بهره ریشه در وام‌ها و اوراق قرضه بانک‌ها دارد که معمولاً سررسید طولانی‌تری از سپرده‌ها دارند. در صورت افزایش نرخ بهره، سرعت رشد بدهی‌های کوتاه مدت (سپرده‌های کوتاه مدت) بیشتر از ارزش دارایی‌های بلند مدت (وام‌ها و اوراق قرضه) است. ریسک سهام، زیان ناشی از تغییرات نامساعد قیمت سهام را گویند در حالی که تأکید ریسک ارزی معرفی کتاب مدیریت ریسک معرفی کتاب مدیریت ریسک و ریسک کالایی به ترتیب بر تغییر ارزش دارایی‌های بانکی به واسطه تغییرات نرخ آرزو زیان بالقوه ناشی از تغییرات قیمت کالاها را گویند. ریسک عملیاتی، مطرح‌ترین ریسک در کنترل، اندازه‌گیری و مدیریت است که شامل ناکامی ناشی عدم موفقیت عوامل داخلی (افراد و سیستم) یا عوامل خارجی است. گرچه این ریسک، ریسک استراتژیک و شهرت را در بر نمی‌گیرد ولی مشمول ریسک قانونی شده و گستره وسیعی از عدم موفقیت و زیان ناشی از آن را شامل می‌شود که در طبقه‌بندی ریسک عملیاتی قرار می‌گیرد. ریسک قانونی (ریسک حقوقی) اشاره به معاملاتی دارد که از نظر قانونی قابل انجام نباشد که یکی از ریسک‌های اثرگذار بر فعالیت شرکت‌هاست نوع و ساختار قوانین، روند قانون‌گذاری، تغییرات قوانین از عوامل اساسی در ایجاد ریسک قانونی می‌باشند که به دلیل مرتبط بودن این نوع ریسک یا ریسک اعتباری؛ روابط حقوقی بین بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک‌ها نیز در ایجاد ریسک عملیاتی تاثیرگذار هستند.

کلید واژه‌ها: چارچوب مدیریت ریسک، تعریف ریسک و طبقه‌بندی آن، نرخ بازده مورد انتظار، محاسبه ریسک آتی، تعریف مدیریت ریسک، ارزش در معرض ریسک (ریسک بازار)، تعریف ریسک بازار و انواع آن، ریسک اعتباری، ریشه و جایگاه ریسک اعتباری، تعریف ریسک اعتباری، اعتبارسنجی، متدولوژی اجرایی، انتشار اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک، ریسک سرمایه‌گذاری صاحبان سهام، ریسک و بازده، دیدگاه‌های مختلف پیرامون بازدهی سهام ، ریسک کشوری (سیاسی)، ریسک نقدینگی، تعریف ریسک نقدینگی و انواع آن، نظریات مدیریت نقدینگی، رهنمودهای مدیریت ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، تعاریف و مفاهیم ریسک عملیاتی، انواع زیان‌های عملیاتی، مدیریت ریسک عملیاتی، اندازه‌گیری ریسک عملیاتی، متدولوژی اجرایی، ریسک تجاری، تعریف ریسک تجاری، محاسبه ریسک عملیاتی، نسبت Q توبین، عوامل مؤثر بر ریسک تجاری، حاکمیت شرکتی و ریسک تجاری، کمیته بالاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.