درک الگوهای اصلی شمعدان


به طور مشابه، کندل ها ممکنه دورنگ متفاوت داشته باشن: سبز یا قرمز. شمع های سبز نشون میده که قیمت در دوره مورد بررسی افزایش یافته درحالیکه شمع های قرمز نشون میده که قیمت کاهش یافته است.

wmz110

من معامله گران زیادی را در فارکس میبینم که هنوز نمیدانند مفاهیم مهمی مثل حاشیه (Margin ) ، درک الگوهای اصلی شمعدان اهرم (Levrage) و … چیست .

معمولا حاشیه و اهرم دو تعریف مهم در فارکس که فهمیدن آن را برای معامله گران سخت است . دانستن مفهموم (حاشیه) و روش محاسبه آن و نقش (اهرم) در محاسبه حاشیه ، بسیار مهم است .

اهرم (Levrage) :

اهرم یکی از گزینه های مهمی است که توسط کارگزاران به معامله گران پیشنهاد میشود که به معامله گران این امکان را میدهد که با مقدار کمی پول بتوانند معاملات بزرگتر را انجام دهند . بطور مثال وقتی اهرم شما ۱:۱۰۰ است ، شما میتوانید معامله ای که به ۱۰۰$ پول احتیاج دارد را با ۱$ انجام دهید . یعنی مثلا برای خرید یک لات (۱۰۰۰۰۰$) ، شما باید در حساب خود ۱۰۰۰$ داشته باشید .

حالا شما بگویید ، برای انجام معامله ای به ارزش ۱۰ لات USD ، با حسابی که اهرم آن ۱:۵۰ هست ، چقدر پول نیاز دارید ؟

درست است . شما باید در حساب خود ۲۰,۰۰۰$ پول داشته باشید .۱۰*۱۰۰۰۰۰=۱۰۰۰۰۰۰ => ۱۰۰۰۰۰۰/۵۰=۲۰۰۰۰

درک اهرم ساده است . باید اول اهرم را توضیح میدادم تا درک حاشیه (Margin) برای شما ساده تر باشد .

توجه مهم : توجه داشته باشید که اهرم مانند چاقوی دو لبه عمل میکند . هرچند که اهرم بالا باعث میشود که شما بتوانید معاملات بزرگتر انجام دهید ، ولی از طرف دیگر باعث میشود شما ضررهای بزرگتری هم بکنید .

حاشیه ( MARGIN )

حاشیه بر اساس اهرم محاسبه میشود ، ولی برای فهمیدن حاشیه ، فعلا به اهرم فکر نکنید و فرض کنید که حسابی دارید بدون اهرم و یا اهرم ۱:۱ .

حاشیه مقدار پولی است که در یک معامله شرکت میکند . فرض کنید که یه حساب دارید که در آن ۱۰,۰۰۰ $ پول دارید و میخواهید ۱۰۰۰ € یورو در مقابل دلار بخرید . چه مقدار دلار باید برای این معامله پرداخت کنید .

نرخ EUR/USD تقریبا ۱.۴۳۱۴ است . این بدان معنی است که هر یورو ، ۱.۴۳۱۴ دلار ارزش دارد . پس برای خرید ۱۰۰۰ یورو باید مبلغ ۱,۴۳۱.۴۰ دلار پول بدهید .

اگر شما یک long position ( عمل خرید ) بگیرید یعنی یورو در مقابل دلار بخیرید ، ۱,۴۳۱.۴$ از حساب شما در این معامله شرکت میکند . یعنی وقتی شما در هنگام خرید مقدار (volume) را روی ۱۰۰۰ تنظیم میکنید و کلید خرید را فشار میدهید ، مقدار ۱,۴۳۱.۴$ دلار از حساب شما برای خرید ۱۰۰۰ یورو پرداخت میشود . این مقدار ۱,۴۳۱.۴ $ دلار ، حاشیه خوانده میشود . حال اگر شما این معامله را ببندید ، این ۱,۴۳۱.۴$ دلار آزاد خواهد شد و پول به حساب شما برخواهد گشت .

حال فرض کنیم که حساب شما دارای اهرم (Levrage ) ۱:۱۰۰ هست . برای خرید ۱۰۰۰ یورو در مقابل دلار شما باید ۰.۰۱ مبلغ را پرداخت کنید . بنابراین برای خرید ۱۰۰۰ یورو در مقابل دلار شما تنها ۱۴.۳۱ $ باید پرداخت کنید .

حالا شما محاسبه کنید . اگر بخواهید یک لات EUR/USD با یک حساب که دارای اهرم ۱:۱۰۰ هست بخرید ، چه مقدار حاشیه از حساب شما در معامله شرکت میکند ؟

۱ lot ERU/USD = 100,000 Euro against USD

ERU/USD rate : 1.4314

۱۰۰,۰۰۰ x 1.4314 = 143,140.00 $

بنابراین شما باید ۱۴۳,۱۴۰.۰۰ $ داشته باشید که با اهرم ۱:۱۰۰ ؛ حاشیه حساب شما خواهد شد : ۱,۴۳۱.۴۰ $

شما میتوانید برای محاسبه حاشیه معامله خود از صفحه زیر استفاده نمایید .

تراز (Balance)

وقتی شما هیچ معامله ای باز نداشته باشید ، تراز حساب شما مقدار پولی است که در حساب شما موجود است .

دارایی خالص (Equity)

دارایی خالص حساب شما برابر است با مقدار تراز حساب شما به اضافه مقدار سود یا ضرر حاصل از معاملات باز شما .

دارایی خالص = تراز حساب + مقدار سود یا ضرر معاملات باز

حاشیه آزاد ( Free Margin )

حاشیه آزاد برابر از دارایی خالص حساب شما منهای حاشیه معاملات باز .

حاشیه آزاد = دارایی خالص – حاشیه

وقتی شما معامله باز نداشته باشید ، هیچ پولی از حساب شما به عنوان حاشیه گرفته نشده است . بنابراین تمام پول موجود در حساب شما ، آزاد است . تا زمانی که معامله ای انجام نداده اید ، دارایی خالص و حاشیه آزاد حساب شما برابر با تراز حساب شما خواهد بود .

فرض کنید شما حسابی با ۱۰,۰۰۰ $ در آن دارید . همچنین شما تعدادی معامله باز با حاشیه ۹۰۰$ دارید و معامله شما سودی معادل ۴۰۰$ را نشان میدهد . بنابراین :

دارای خالص = ۱۰,۰۰۰$ + ۴۰۰$ = ۱۰,۴۰۰ $

حاشیه آزاد = ۱۰,۴۰۰ $ – ۹۰۰ $ = ۹,۵۰۰ $

توجه : حاشیه آزاد در اصل مقدار پول آزاد در حساب شما است که شما اجازه دارید در معاملات بعدی خود استفاده نمایید .

سطح حاشیه ( Margin Level )

نسبت دارایی خالص به حاشیه را ( سطح حاشیه ) گویند .

سطح حاشیه = (حاشیه / دارایی خالص) x 100

سطح حاشیه بسیار مهم است . بوسیله سطح حاشیه ، کارگزاران مشخص میکنند که معامله گر میتواند معامله ای دیگر بکند یا نه . کارگزاران مختلف ، محدودیتهای مختلفی برای سطح حاشیه دارند ولی این محدودیت پیش اغلب کارگزاران ۱۰۰% است .

این محدودیت ، سطح حاشیه فراخوانی ( Margin Call Level ) خوانده میشود و به این معنی است که شما تا کجا جایز به باز کردن معامله جدید هستید .

وقتی سطح حاشیه شما به ۱۰۰% برسد یعنی شما اجازه دارید معاملات باز خود را ببندید ، ولی اجازه ندارید معامله ای جدید را باز کنید . بطور یقین ۱۰۰% سطح حاشیه وقتی اتفاق میافتد که شما در معامله یا معاملات خود در حال ضرر کردن هستید و دارایی خالص حساب شما به مقدار حاشیه حساب شما میرسد و کارگزار به شما اجازه باز کردن معامله ای جدید نمیدهد .

( در حقیقت کارگزار با این کار به شما اجازه نمیدهد بیشتر از پول موجود در حساب خود ریسک کنید و در نهایت به کارگزار بدهکار شوید .)

فرض کنید شما حسابی با موجودی ۱۰۰۰۰$ دارید و معامله ای با حاشیه ۱۰۰۰$ انجام داده اید . اگر بازار بر خلاف شما حرکت کند و -۹۰۰۰ $ ضرر کنید ، پس دارایی خالص شما ۱۰,۰۰۰ – ۹۰۰۰ = ۱۰۰۰$ خواهد بود که برابر با حاشیه حساب شما برای معامله قبلی خواهد بود . بنابراین سطح حاشیه شما به ۱۰۰% رسیده است و شما دیگر پولی برای باز کردن معامله جدید نخواهید داشت مگر اینکه بازار در جهت شما حرکت کرده و معامله شما سود کند .

ولی اگر بازار در جهت مخالف انتظار شما ادامه حرکت دهد چه اتفاقی میافتد ؟

اگر بازار در جهت ضرر شما ادامه حرکت دهد ، کارگزار باید معاملات ضرر ده شما را ببند . کارگزاران مختلف محدودیتهای مختلفی برای اینکار دارند . این محدودیت ( سطح متوقف کردن ) یا Stop Out Level نامیده میشود .

بطور مثال وقتی Stop Out Level حساب شما توسط کارگزار روی ۵% تنظیم شده باشد ، وقتی سطح حاشیه شما به ۵% برسد ، سیستم بطور خودکار شروع به بستن معاملات ضرر ده شما خواهد کرد و معمولا با معامله ای شروع میکند که بیشترین ضرر را دارد .

معمولا با بسته شدن یک معامله ضررده ، سطح حاشیه به بالاتر از ۵% خواهد رفت چون اینکار باعث آزاد شدن حاشیه تعلق گرفته به آن معامله خواهد شد . به عبارتی حاشیه کلی کمتر خواهد شد و با توجه به فرمول بالا ، سطح حاشیه بیشتر خواهد شد . پس سیستم با بستن ضررده ترین معامله باعث میشود که سطح حاشیه از ۵% بالاتر برود ، ولی اگر بقیه معاملات شما به ضرر کردن ادامه دهند و سطح حاشیه دوباره به ۵% برسد ، سیستم بطور خودکار یک معامله دیگر ضرر ده را خواهد بست .

همانطور که قبلا گفتم کارگزار این کار را برای این میکند که شما بیش از موجودی حساب خود ، ضرر نکنید ، چون ممکن شما با عدم گذاشتن ( توقف ضرر) Stop Loss باعث شوید که وقتی بازار بر خلاف شما میرود ، معاملات شما تا بینهایت ضرر کنند.

لغو توسط فروشنده (Cancelled By the Dealer )

نرم افزار موجود برای کار در فارکس و بخصوص نرم افزار متاتریدر به شما این امکان را میدهد که معاملات شرطی انجام دهید . بدین معنی که شما میتوانید تنظیم نمایید که اگر قیمت به عدد مشخصی رسید ، سیستم برای شما به مقدار دلخواه عمل خرید یا فروش را انجام دهد . گاهی اوقات مشاهده خواهید کرد که سیستم به جای انجام دستور شما ، پیغام Cancelled By the Dealer را نوشته است . بعضی از معامله گران فکر میکنند که انجام نشدن دستور خرید یا فروش شرطی آنها ، بدلیل عدم کارایی سیستم و یا خوب نبودن کارگزار است . در صورتیکه این اتفاق هنگامی میافتد که سطح حاشیه ( Level Margin ) شما به Stop Out Level رسیده بوده است و کارگزار چاره ای جز جلوگیری از معامله ای دیگر برای شما نداشته است .

چگونه میتوانید تعاریف بالا را در حساب خود ببینید

شما میتوانید در نرم افزار متاتریدر ۴ ( Meta Trader 4 ) با فشردن Ctrl+T اطلاعات حساب خود را ببینید .

وقتی شما معامله ای باز در حساب خود ندارید ، ترمینال شما به این شکل خواهد بود

چگونه قبل از خرید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال انجام دهیم

از آنجا که بازار رمزارزها بسیار بی ثبات است، شما باید یک استراتژی برای هدایت معاملات خود داشته باشید. بسیاری از معامله گران رمزنگاری در ایجاد استراتژی های خود به تجزیه و تحلیل فنی روی می آورند.

این نوع تجزیه و تحلیل می تواند بینشی در مورد جنبش های گذشته ارز رمزنگاری شده داشته باشد و به شما کمک کند پیش بینی کنید که در آینده چه جایگاهی در بازار ارزهای دیجیتال دارید.

امروزه اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال در کنار تجزیه و تحلیل فنی، به سرمایه گذاران ارزهای رمزپایه برای درک بهتر مسیر حرکت قیمت ارزها کمک می کنند.

خرید ارز دیجیتال

تعریف تجزیه و تحلیل فنی
تجزیه درک الگوهای اصلی شمعدان و تحلیل فنی شامل استفاده از داده های دنیای واقعی جهت تلاش برای پیش بینی آینده بازار است. این دربر دارنده بررسی آمارهای گذشته ارزهای رمزپایه موردنظر، از جمله عواملی مانند حجم و حرکت می باشد.

روش معمول دیگر، تحلیل بنیادی و ارزیابی ارزش ذاتی ارز رمزنگاری شده است. در مقابل، تجزیه و تحلیل فنی به الگوها و ابزارهای نمودار تحلیلی نگاه می کند تا نقاط قوت و ضعف رمزنگاری را ببیند و آنها را در مورد الگوهای آینده آن بخاطر بسپارد.

معامله گران دارایی های سنتی تر، از جمله سهام، کالاها، ارزها، معاملات آتی و فارکس نیز از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند. روند استفاده از تجزیه و تحلیل فنی در مورد هر یک از دارایی های فوق، مشابه استفاده از آن با ارزهای رمزپایه خواهد بود.

بازار رمزارزها

تجزیه و تحلیل فنی ایده های اساسی
چند ایده وجود دارد که بخشی از تئوری Dow هستند و به عنوان پیش زمینه ای برای ارائه تجزیه و تحلیل فنی عمل می کنند. برای شروع، این تئوری نشان می دهد که قیمت گذاری در بازار شامل در نظر گرفتن همه موارد می شود.

اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال
برای ارزهای رمزنگاری شده، “همه” شامل تقاضای فعلی، آینده و گذشته، مقررات، انتظارات از معامله گران، دانش معامله گر از ارز رمزپایه و موارد دیگر است.

در اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال معامله گران قیمت را بررسی می کنند تا ببینند در مورد احساسات بازار چه پیشنهادی وجود دارد. تجزیه و تحلیل فنی بر این اصل عمل می کند که تاریخ هنگام قیمت گذاری یا روند رمزنگاری، تکرار می شود.

بر اساس این واقعیت، تحلیلگران فنی قصد دارند در مورد روانشناسی بازار و ارز رمزنگاری شده پیش بینی کنند. تجزیه و تحلیل فنی درک الگوهای اصلی شمعدان همچنین بر این ایده تکیه دارد که حرکات از نظر قیمت گذاری هرگز تصادفی نیستند.

در عوض، این حرکت قیمت ها و تعرفه دلار است که روند کوتاه مدت یا بلند مدت را دنبال می کنند. در بیشتر موارد، وقتی ارز رمزنگاری شده از یک روند پیروی کند، در نهایت روند معکوس را نیز دنبال خواهد کرد.

تجار تجزیه و تحلیل فنی سعی می کنند این روندها را منفرد کرده تا سود کسب کنند. به طور کلی به جای نگرانی در مورد ده ها متغیر موثر در حرکت قیمت ها، تمرکز بر عرضه و تقاضا است.

اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

خواندن نمودارهای شمعی
یکی از محبوب ترین نمودارها برای تجزیه و تحلیل فنی، نمودار شمعی است که در ابتدا می تواند پیچیده به نظر برسد اما فهم آسانی دارد. نام شمعدان از آنجا ناشی می شود که هر نقطه روی نمودار شبیه شمعدان ظاهر می شود.

آنها مستطیل هایی هستند که به رنگ قرمز یا سبز هستند و مانند فتیله شمع از بالا یا پایین یک خط خارج می شوند. اندازه شمعدان و خط آن و همچنین رنگ، اطلاعات حیاتی را به شما می دهد.

بالا و پایین مستطیل اصلی شمعدان در قیمت باز و بسته ارز رمزنگاری شده برای آن روز است. شمعدان های سبز نشان می دهند که ارزش رمزنگاری افزایش یافته بنابراین قیمت باز شدن در پایین و قیمت بسته شدن در بالا است.

شمعدان های قرمز (یا صورتی) نشانگر کاهش قیمت رمزنگاری هستند، بنابراین قیمت باز شدن در بالا و قیمت بسته شدن در پایین قرار می گیرد. فتیله ها می توانند از شمع در دو انتهای شمع بیرون بیایند.

اینها کمترین و بالاترین قیمت هایی را نشان می دهد که ارز رمزنگاری شده در همان دوره به آن رسیده است. به عبارت دیگر، فتیله ها به شما ایده می دهند که در حال حاضر بازار بی ثبات است. در نتیجه این نمودار می تواند به عنوان اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال عمل کند.

ارز رمزنگاری شده

به دست آوردن اطلاعات اولیه از نمودارهای شمعدان
در ابتدایی ترین سطح، می توانید از نمودارهای شمعدان استفاده کنید تا ببینید ارز رمزپایه مورد نظر چگونه کار می کند تا آینده را پیش بینی کند و مثلا به خرید بیت کوین بپردازید.

تصور کنید فتیله ها طولانی هستند، این نشان دهنده بازار بی ثبات است، بدان معنا که ارزهای رمزپایه احتمال دارد در دوره مربوطه، ضرر یا زیان قابل توجهی به شما وارد کنند.

علاوه بر این، نوسان زیاد این معنی را نیز می رساند که شاید بازار فردا این مشکل را اصلاح کند. فتیله کوتاه شمعدان، نشان دهنده یک تغییر بالقوه در بازار بوده و هنگامی که فتیله بالایی کوتاه باشد، به احتمال زیاد بیشترین قیمت رمزنگاری آن روز برای تاریخ سکه قابل توجه بوده است.

فتیله بلندتر در بالا، نشان می دهد که سکه در برخی از روزهای قبل از آنکه معامله گران آن را به سود خود بفروشند، به طور قابل توجهی گران تر بوده است. این نوع الگوها می تواند نشانگر یک بازار نزولی در آینده باشد که نزولی خواهد شد.

اشاره به یک فتیله کوتاه در پایین نشان می دهد مردم به فروش سکه ادامه می دهند. از آنجا که این امر عرضه را افزایش می دهد، قیمت ارز رمزنگاری شده احتمالاً کاهش بیشتری خواهد یافت.

در مقابل، یک فتیله بلندتر نشان دهنده قیمت قبلی است و مردم فکر می کنند پایین نخواهد آمد. به عبارت دیگر معامله گران می خواهند خرید بیت کوین و دیگر ارزهای رمزنگاری را در کمترین مقدار خود به انجام برسانند و احساس می کنند اکنون موجود است که می تواند به حرکت های رو به بالا در آینده تبدیل شود.

خرید بیت کوین

درک و استفاده از خطوط ترند
یکی از اولین عناصر تجزیه و تحلیل فنی که بازرگانان باید یاد بگیرند خطوط ترند است. خطوط ترند مسیری را که ارز رمزنگاری شده حرکت می کند نشان می دهد، اما برای تعیین آنها به برخی تحلیل ها نیاز دارد.

این امر به ویژه با توجه به ماهیت ناپایدار ارز رمزپایه درست است. با تشکر از این نوسان، تجزیه و تحلیل تکنیکی نیاز دارد که روند کلی را در بین بالا و پایین ترین سطح صعود یا نزول پیدا کند.

برای پیچیده تر کردن آن، روندها می توانند به یک طرف حرکت کنند. روندهای یک طرفه نشان می دهد که ارز رمزنگاری شده به طور قابل توجهی به سمت بالا یا پایین حرکت نکرده است.

برخی اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال و نرم افزارها برای تجارت یا ردیابی ارز رمزپایه شامل خطوط روند یکپارچه هستند. اینها ممکن است خودکار باشند، اما شما می توانید خطوط ترند خود را با درجه دقت بیشتری قرار دهید.

هرچه خط روند دقیق تر باشد، پیش بینی های شما نیز دقیق تر خواهد بود. روش خاص ترسیم خط روند دقیق بر اساس برنامه تجزیه و تحلیل مورد استفاده شما متفاوت است.

در اکثر موارد، شما کار خود را با قرار دادن خط روند روی کمترین قیمت شمع شروع می کنید. از آنجا خط را تقریباً گسترش می دهید تا پایین ترین نقطه شمعدان بعدی را لمس کند.

مراقب باشید که پایین ترین میزان را برای هر دو داشته باشید، بنابراین هرگونه تنظیمات لازم را انجام دهید. از آنجا، باید بتوانید به طور خودکار خط را گسترش دهید.

خرید ارز دیجیتال

درک سطح پشتیبانی و مقاومت
مفهوم دیگری که باید در تحلیل تکنیکی درک کرد، پشتیبانی و مقاومت است. هر دوی اینها خطوط افقی هستند که می توانید روی نمودار معاملات خود بکشید تا از ارز رمزنگاری شده اطلاعات کسب کنید.

سطح پشتیبانی نقطه ای می باشد که در آن معامله گران می خواهند رمزنگاری را با مقادیر زیاد خریداری کنند. هنگامی که رمزنگاری به سطح پشتیبانی نزدیک می شود، تقاضای زیادی وجود دارد که به طور معمول روند نزولی را متوقف می کند.

در برخی موارد، حتی می تواند حرکت را به سمت بالا تغییر دهد. سطح مقاومت برعکس است، در این حالت، عرضه زیادی بدون تقاضای زیاد وجود دارد. خریداران احساس می کنند رمزنگاری در این مرحله گران شده و در مقابل خرید آن مقاومت خواهند کرد.

اگر ارزش رمزنگاری به این سطح مقاومت نزدیک شود، مقدار زیادی از عرضه را پیدا می کند که قیمت را به عقب می کشاند. گاهی اوقات، تحلیلگران فنی ارز درک الگوهای اصلی شمعدان رمزنگاری شده تغییرات در این مورد را مشاهده می کنند.

در این موارد، خریداران ممکن است در خطوط پشتیبانی جمع شده و رمزنگاری را توسط خط مقاومت بفروشند. این امر معمولاً در حالت حرکت جانبی اتفاق می افتد.

اگر اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال یا تجزیه و تحلیل فنی شما شامل شکست سطح حمایت یا مقاومت باشد، درک الگوهای اصلی شمعدان این احتمالاً نشان دهنده تقویت روند فعلی است. اگر سطح مقاومت به سطح پشتیبانی تبدیل شود، این روند حتی بیشتر تقویت می شود.

به خاطر داشته باشید که شکست های کاذب نیز ممکن است رخ دهد، در این صورت روند تغییر نخواهد کرد. به همین دلیل، تجزیه و تحلیل فنی نیاز به مشاهده چندین شکل برای تعریف روند دارد.

ارزهای دیجیتال

درک حجم معاملات
نگاهی به حجم معاملات ارزهای رمزنگاری شده می تواند به شما کمک کند تا تعیین کنید که آیا روند قابل توجه است یا خیر! حجم بالای معاملات نشان دهنده روند قابل توجهی بوده که باید به آن توجه داشته باشید، در مقابل، حجم معاملات پایین نشانگر روند ضعیفی است که شاید به سرعت عبور کند. برای استفاده از این دانش، اگر قیمت ارز رمزپایه یا تعرفه دلار کاهش یافت، حجم معاملات را بررسی کنید. در کاهش ها به دنبال حجم کم و در افزایش ها به دنبال حجم بیشتر باشید. این نشان می دهد که رمزنگاری به احتمال زیاد با رشد طولانی مدت در یک روند سالم قرار دارد.

شمع کرافت چیست؟ ویژگی های شمع های کرافت چیست؟

شمع های صنایع دستی در قوطی های شیشه ای از اشکال مختلف قرار می گیرند، همانطور که در Crystal International قرار می گیرند. تصور کنید در فصول مهمی یک ماشین پاپایا در خیابانهای لندن، سیندرلا کریستال کفش، فانوس باغ سلطنتی با جزئیات در کنار چهره، دریای اژه ای آبی و فانوس های عتیقه . این شمع های تزئینی به سبک ساده هستند. یک شمعکاری چیست؟

شمع های صنایع دستی شمع هایی هستند که در هنگام آتش سوزی در انواع مختلف آتش سوزی ظاهر می شوند و شامل سوزاندن اصلی، رنگ مو و سایر مواد کمکی می شود. اصل رنگ مو، این است که با توجه به برخی از یون های فلزی و یا ترکیبات آنها در هنگام گرم شدن، الکترون ها در مولکول با درجه حرارت بالا تحت تاثیر قرار می گیرند، انحراف از مدار اصلی، ایجاد حرکت پرش. الکترون ها انرژی ذخیره سازی اصلی را در طی حرکت پرش منتشر می کنند و انواع گوناگونی را بیان می کنند، رنگ نور بستگی به طیف تابش ماده دارد.

35.2

ویژگی های قابل توجه

1، انواع رنگ سوزی وجود دارد: قرمز، زرد، آبی، سبز، بنفش و غیره.

2، غیر سمی، بدون دود، بی مزه، می تواند بو را از بین ببرد.

3، دمای سوزاندن تا 85 ℃، پس از لغو آسان است درک الگوهای اصلی شمعدان برای سوختن.

4، شعله نرم و چشم نواز است، بلکه DIY را به شمعدان های رنگارنگ، ترکیبی آزاد از شعله رنگ.

5، آتش سوزی فانوس CO، گاز سوزاندن به محیط زیست بدون آلودگی رخ نمی دهد. 6، برای مواد طبیعی طبیعی، آسان به حل، با جیان و آب آسان برای تمیز کردن است.

شمشیرها نمایندگان عاشقانه هستند و در برابر شمعهای کاری خود جمع می کنند آنچه را دایان اکمن در "سفر حسی" گفتند: "درک نه تنها از طریق رفتارهای مختلفی است که زندگی مردم را معنی می دهد، بلکه واقعیت را به شکلی از زندگی و سازماندهی مجدد می دهد آنها را به الگوهای معنی دار می رسانند. " "در فنگ شویی، شمع سازی هنر روشن نشان دهنده انرژی پنج عنصر آتش است. در یک اتاق تاریک و مرطوب، شمع های تزئینی می تواند به طور موثر محیط زیست را بهبود بخشد، آن را خشک و روشن نگاه می کند و بهتر عمل می کند زمانی که شمع های تزئینی در شب

انواع نمودارهای قیمتی در ارزهای دیجیتال

انواع نمودارهای قیمتی در ارزهای دیجیتال؛ وقتی قراره قیمت یک ارز دیجیتال رو تحلیل کنیم، دیگه کاری با ماهیت اون ارز نداریم فقط مستقیم میریم سراغ نمودار قیمتی اون ارز و به رفتار معامله گران دقت میکنیم.

میزان عرضه و تقاضا برای اون ارز موردنظر، برای ما مشخص میکنه که قیمت ارز دیجیتال به چه سمتی حرکت خواهد کرد. خواندن نمودارهای ارزهای دیجیتال برای معامله گران برای یافتن بهترین فرصت ها در بازار، ضروریه. در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر با این نمودارها آشنا بشیم.

نمودارهای ارزهای دیجیتال برای معامله گران ضروریند

همونطور که بالا به این موضوع اشاره شد، خواندن نمودارهای ارزهای دیجیتال برای معامله گران برای یافتن بهترین فرصت ها در بازار ضروریه زیرا تجزیه و تحلیل تکنیکال به سرمایه گذاران کمک میکنه تا روندهای بازار رو شناسایی کرده و حرکت قیمت آتی یک دارایی رو پیش بینی کنن.

انواع نمودارهای قیمتی در ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال به تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع آوری شده در طول زمان برای درک چگونگی تاثیر عرضه و تقاضای یک دارایی خاص بر تغییرات قیمت آتی اون اشاره داره. خواندن نمودارهای بازار کریپتو میتونه به سرمایه گذاران کمک کنه تا براساس زمانی که انتظار دارن حرکت های صعودی و نزولی پایان یابد، تصمیمات آگاهانه بگیرن.

حرکت صعودی، به حرکت صعودی قیمت اشاره داره که توسط گاوها، که خریداران یک دارایی هستن، انجام میشه. حرکت نزولی یک حرکت نزولی قیمته که توسط خرس ها، که فروشندگان دارایی هستن، ایجاد میشه. تجزیه و تحلیل فنی میتونه به معامله گران کمک کنه تا روندها و الگوهای قیمت رو در نمودارها برای یافتن فرصت های معاملاتی ارزیابی کنن. بهترین نمودارهای کریپتو به نظارت بر حرکت بازار کمک میکنند اما اخطارهایی نیز دارند.

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال، به تجزیه و تحلیل فعالیت های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک دارایی اشاره داره که به گفته تحلیل گران فنی، ممکنه پیش بینی کننده های مفیدی برای حرکت های آتی قیمت یک دارایی باشه. میتوان از آن برای هر دارایی با داده های معاملاتی تاریخی استفاده کرد که به معنای سهام، معاملات آتی، کالاها، ارزها و ارزهای دیجیتال هست.

تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو، بنیانگذار و سردبیر وال استریت ژورنال معرفی شد. داو تا حدودی مسئول ایجاد اولین شاخص سهام بود که شاخص حمل و نقل داو جونز(DJT) بود. ایده های داو بر روی مجموعه ای از سرمقاله های منتشر شده در وال استریت ژورنال نوشته شد و پس از درگذشت او، برای ایجاد چیزی که اکنون به عنوان نظریه داو شناخته میشه، گردآوری شد.

انواع نمودارهای قیمتی در ارزهای دیجیتال

شایان ذکر هست که تحلیل فنی از آن زمان طی سال ها تحقیق تکامل یافته تا الگوها و سیگنال هایی را که اکنون میشناسیم را شامل شود. اعتبار تحلیل تکنیکال به این بستگی داره که آیا بازار تمام اطلاعات شناخته شده مربوط به یک دارایی معین رو قیمت گذاری کرده یا خیر. به این معنی که دارایی به طور منصفانه براساس آن اطلاعات ارزش گذاری میشه.

معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنن و روانشناسی بازار رو به کار میگیرن، معتقدند که تاریخ درنهایت تکرار خواهد شد. تحلیل گران فنی ممکنه تجزیه و تحلیل بنیادی رو در استراتژی معاملاتی خود بگنجانند تا تعیین کنند که آیا یک دارایی ارزش نزدیک شدن داره یا خیر و چه زمانی بفروشن تا سود رو به حداکثر برسونن. تحلیل بنیادی مطالعه اطلاعات مادی موثر بر قیمت دارایی برای پیش بینی رشد بالقوه آن هست. برای سهام یک شرکت، تحلیل بنیادی ممکنه شامل بررسی سود، عملکرد صنعت و ارزش برند باشه.

همونطور که تحلیل گران فنی به دنبال شناسایی حرکات صعودی و نزولی قیمت هستند تا به معامله گران کمک کنند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند.

در ادامه قصد داریم انواع نمودارهای قیمتی ارزدیجیتال رو بررسی کنیم: به طور کلی برای نشون دادن تغییرات قیمت در بازارهای ارزدیجیتال از دو نوع نمودار استفاده میشه:

نمودار خطی (Line Chart)

انواع نمودارهای قیمتی در ارزهای دیجیتال

نمودار خطی یک نمایش گرافیکی از تاریخچه قیمت یک دارایی دیجیتال خاص است. در این سبک نمودار فقط از قیمت های پایانی اوراق استفاده میشه و در طول زمان نشون داده میشن.

نمودارهای قیمت ممکنه برای هر دوره زمانی مورد استفاده قرار بگیرن، اما نمودارهای خطی، که اغلب برای نشون دادن تغییرات روزانه قیمت استفاده میشن، رایج ترین نوع نمودار هستند. هنگام ایجاد یک نمودار خطی، از نشانگرها برای قراردادن نقاط روی نمودار استفاده میشه که با خطوط مستقیم به هم متصل شدن.

اطلاعات موجود در این جداول با خطوط ساده ای به هم مرتبط هستند که مشاهده رو آسون تر میکنن. بساری از مناطق از نمودارهای خطی استفاده میکنن اما زمانیکه نشون دادن چگونگی تغییر ارزش ها در طول زمان مهم هست، بسیار مفید هستند.

نمودار OHLC

انواع نمودارهای قیمتی در ارزهای دیجیتال

این نمودارها، نمودارهایی هستند که اطلاعات بیشتری از جزئیات تغییرات قیمت یک ارزدیجیتال رو نشون میدن. قیمت آغازین(Open)، بیشترین قیمت(High)، کمترین قیمت(Low) و قیمت بسته شدن(Close)، اطلاعاتی هست که میشه از این نمودارها به دست آورد. نمودارهای OHLC به دو نوع میله ای و کندل تقسیم میشن.

نمودار میله ای (Bar Chart)

درادامه انواع نمودارهای قیمتی در ارزهای دیجیتال به بررسی نمودارهای میله ای میپردازیم.نمودار میله ای یک نوع نمودار هست که به طور گسترده توسط معامله گران و متخصصان مالی استفاده میشه که با میله های مستطیلی افقی با طول متناسب با بزرگی چیزی که نشون میده نشون داده میشه.

انواع نمودارهای قیمتی در ارزهای دیجیتال

بالای میله بالاترین نقطه ایه که قیمت در یک دوره تعریف شده به اون رسیده و پایین میله پایین ترین نقطه هست. یک خط تیره در سمت چپ میله نشون دهنده قیمت افتتاحیه و یک خط تیره در سمت راست، قیمت بسته شدن اون دوره هست.

نمودارهای کندل

روندهای بازار ارزهای دیجیتال رو میشه از طرق مختلف بررسی و تجزیه و تحلیل کرد و انواع مختلفی از نمودارها در دسترس معامله گران قرار دارن. نمودارهای کندل کریپتو به دلیل ماهیت کندل ها اطلاعات بیشتری رو ارائه میدن.

نمودارهای کندل(شمعدان)، رمزنگاری زمان رو در دسترسی افقی و داده های خصوصی در محور عمودی، درست مانند نموداارهای خطی و میله ای نشون میدن. تفاوت اصلی اینه که کندل ها نشون میدن که آیا حرکت قیمت بازار در یک دوره معین مثبت یا منفی بودهخ و تا چه حد هست.

نمودارهای بازار کریپتو رو میتوان در تایم فریم های مختلف تنظیم کرد که کندل ها نشون دهنده اون بازه زمانی هستن. برای مثال، اگر نمودار معاملات کریپتو روی یک بازه زمانی چهارساعته تنظیم بشه، هر کندل نشون دهنده چهار سات فعالیت معاملاتیه. دوره معاملاتی انتخاب شده به سبک و استراتژی معامله گران بستگی داره. نمودار کندل در اصل از بدنه و فیتیله تشکیل شده.

بدنه هر کندل نشون دهنده قیمت های باز و بسته شدن آن هست درحالیکه فیتیله بالایی نشون دهنده افزایش قیمت یک ارزدیجیتال در اون بازه زمانیه و فیتیله پایین نشون دهنده کاهش قیمت اون هست.

انواع نمودارهای قیمتی در ارزهای دیجیتال

به طور مشابه، کندل ها ممکنه دورنگ متفاوت داشته باشن: سبز یا قرمز. شمع های سبز نشون میده که قیمت در دوره مورد بررسی افزایش یافته درحالیکه شمع های قرمز نشون میده که قیمت کاهش یافته است.

ساختار ساده کندل ها میتونه اطلاعات زیادی رو دراختیار کاربران قرار بده. تحلیل گران فنی ممکنه از الگوهای کندل استیک برای شناسایی معکوس های احتمالی روند استفاده کنن. معامله گران ارزهای دیجیتال باید از الگوهای کندل های صعودی و نزولی آگاه باشند.

برای مثال، یک فیتیله بلند در بالای بدنه شمع میتونه نشون بده که معامله گران سود میبرن و ممکنه به زودی فروش اون رخ بده. برعکس، یه فیتیله بلند در پایین میتونه به این معنی باشه که معامله گران هربار که قیمت کاهش پیدا میکنه، دارایی رو میخرن.

به طور مشابه، شمعدانی رو بدنه اون تقریبا تمام فضا رو اشغال میکنه و دارای فیتیله های بسیار کوتاه هست، ممکنه به این معنی باشه که اگر سبز باشه احساسات صعودی قوی و یا اگر قرمز باشه احساسات نزولی قوی وجود داره.

از طرفی، یه کندل تقریبا بدون بدنه و فیتیله های درک الگوهای اصلی شمعدان بلند نشون میده که نه خریدار و نه فروشنده کنترل رو در دست ندارن.

از مقاله انواع نمودارهای قیمتی در ارزهای دیجیتال فهمیدیم که نمودارها در تحلیل تکنیکال دو نوع اند: خطی و OHLC که هرکدوم به صورت جدا توضیح داده شد. اما بهترین نموداری که برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال میشه ازش استفاده کرد نمودار شمعی است که بیشترین محبوبیت رو در بین معامله گران ارزدیجیتال داره. پس اگر تصمیم دارین الگوهای تحلیل تکنیکال رو مورد بررسی قرار بدین، استفاده از نمودار شمعی راحت تر هست.

پرایس اکشن چیست؟

اگر می خواهید در مبادلات ارزهای دیجیتالی موفق باشید، باید حداقل درک اساسی در مورد چگونگی تحلیل عملکرد قیمت در نمودار داشته باشید. همانطور که باید قبل از این بدانید که قیمت برای ورود به یک تجارت و هدف شما در کجا خواهد بود. در این راه به ابزارها و دانشی به نام تحلیل تکنیکال و شناخت انواع نمودارها مانند نمودار شمعی نیاز دارید که در یافتن سطح قیمت به شما کمک می کند. در ادامه با ارزنگار همراه باشید تا با یکی دیگر از مبانی مهم روند تکنیکال به نام پرایس اکشن آشنا شوید.

پرایس اکشن

استراتژی مبادلاتی پرایس اکشن چیست؟

استراتژی معاملات پرایس اکشن چیزی جز مطالعه داده های قیمت خام در بازار جهانی نیست. اکثر معامله گران حرفه ای از الگوی معتبر شمعدان ژاپنی برای پیدا کردن نقطه تجاری بالقوه بازار استفاده می کنند. به عنوان یک معامله گر جدید در دنیای ارزهای دیجیتالی، درک تمام جزئیات این بازار کمی سخت خواهد بود.

پرایس اکشن روشی برای تحلیل اطلاعات قیمت بازار جهت شناسایی فرصت های مبادله در نقاط ورود و خروج است. اساساً این روش، درمورد نحوه رفتار قیمت در طول روند کوتاه مدت، میان مدت و درک الگوهای اصلی شمعدان بلند مدت می باشد. بنابراین بیشتر تحلیلگران فنی بر اساس اطلاعات قیمت نقاط ورود و خروج به بازار را شناسایی می کنند.

اقدام قیمت کوتاه مدت

در کوتاه مدت (از دقایقی تا روزها یا حتی هفته ها) مهم است که حداقل و حداکثر قیمت های تاریخی و همچنین شکست های مقاومتی را که با شکستن این سطوح مشاهده کنید. معاملات کوتاه مدت یکی از رایج ترین رویکردهای معاملاتی است که امروزه در بیشتر بازارهای مبادلاتی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع مبادله غالباً توسط تریدرهای فارکس و بورس مورد استفاده قرار می گیرد، به دلیل نوسانات زیاد ارزهای دیجیتالی، تجارت کوتاه مدت نیز در بین معامله گران رمزنگاری بسیار رایج شده است.

معاملات كوتاه مدت كه معمولاً به عنوان “active trading” نیز خوانده می شود بر مبنای تحولات قیمت كوتاه مدت است. احتمالاً محبوب ترین رویکرد کوتاه مدت تجارت روزانه است که در طی ۲۴ ساعت موقعیت های تجاری باز و بسته می شوند.

نحوه استفاده از پرایس اکشن

پرایس اکشن به طور کلی به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک شاخص به حساب نمی آید، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها با استفاده از آن ایجاد شده اند. معامله گران نوسانی و روند تمایل دارند که بیشتر با پرایس اکشن کار کنند و از هرگونه تحلیل اساسی بر سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و تقویت جلوگیری نمایند. حتی این مبادله گران باید به عوامل دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه کنند؛ چرا که حجم معاملات و مدت زمانی که برای تعیین سطح استفاده می شود، همگی در احتمال صحت تفسیر آنها تأثیر دارند.

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را با گذشت زمان ترسیم می کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از تركیبات مختلفی برای بهبود توانایی خود در جهت یابی و تفسیر روندها، شكست ها و وارونگی استفاده می كنند. بسیاری از معامله گران از نمودار شمعدان استفاده می کنند زیرا در نمایش close، openT، low و high تجسم بهتر قیمت ها نشان می دهند.

الگوهای شمعدانی مانند engulfing pattern، three white soldiers و Harami cross همگی نمونه هایی از اقدامات بصری پرایس اکشن است. نمودارهای مشابه برای تفسیر پرایس اکشن می توانند در مورد سایر نمودارها از جمله نمودارهای نقطه و شکل، نمودارهای جعبه، نمودار box plot و موارد دیگر اعمال شوند. برای تحلیل پرایس اکشن در ادامه به چندین مفهوم قابل استفاده پرداخته شده است.

پرایس اکشن

پشتیبانی و مقاومت

سطح حمایت و مقاومت اصلی در تجارت بسیار مهم است. اگر قیمت از سطح پشتیبانی پایین می رود ، باید برای آن آماده باشید. با این حال ، شما همچنین باید بدانید که اگر قیمت بتواند از بین ببرد ، چه اتفاقی خواهد افتاد.

اگر از سطح پشتیبانی کلیدی آگاهی دارید و قیمت آن به سمت آن می رود ، می توانید موقعیت طولانی را دقیقا بالاتر از پشتیبانی باز کنید.

از آنجایی که شما سطح پشتیبانی را به عنوان یک پشتیبانی کلیدی مشخص کرده اید ، با اطمینان خواهید داشت که به دلیل افزایش فشار خرید در این سطح ، قیمت برگشت می یابد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.