الگوهای قیمتی کنج (wedge)


نمودار پوند/فرانک تایم روزانه

فصل ۱۳: الگوهای قیمت – قسمت دوم – الگوهای ادامه دهنده قیمت

همین طور که از نام این الگو پیداست در صورت مشاهده الگوهای ادامه دهنده قیمت شاهد توسعه و ادامه قیمت در جهت روند کنونی خواهیم بود. در واقع می توان گفت قیمت در زمان تشکیل این الگوها در حال استراحت و تجدید قوا برای ادامه روند می باشد.

الگوهای ادامه دهنده – الگوی اول : الگوی پرچم Flag Pattern

الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه دهنده روند است که به شکل پرچم تشکیل می شود (شکل ۱). این الگو را در روند نزولی و روند صعودی داریم ولی خلاف روند اصلی است. مشخصه این الگو این است که در جهتی که در حال تشکیل است قیمت به سطح بالایی و سطح پایینی (خط چین ها در شکل ۱۰۱۳) برخورد می کند و این الگو را تشکیل می دهد. از مشخصه هایی که می توان الگوی پرچم را تشخیص داد این است که زمان تشکیل این الگو قیمت شیب زیادی را نسبت به جهت قبلی خودش و خلاف جهت آن دارد و عملا می توان گفت قیمت بعد از یک نزول یا صعود نیاز به استراحت دارد و در حال تجدید الگوهای قیمتی کنج (wedge) قوا برای ادامه دادن به روند اصلی خودش است. الگوی پرچم یکی از اصلی ترین و قابل اعتمادترین الگوهای ادامه دهنده روند است و چون به راحتی قابل شناسایی است از این الگو میتوان برای گرفتن پوزیشن در جهت روند استفاده کرد.

الگوی پرچم

شکل ۱: الگوی پرچم

تائید این الگو، در روند صعودی شکست مقاومت (خط بالایی) و در روند نزولی شکست حمایت (خط پایینی) است. لازم به ذکر است در الگوی پرچم در برخورد هم قابل قبول است.

از تایم ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی پرچم را روی چارت توضیح می دهند.

الگوهای ادامه دهنده – الگوی دوم : انواع الگوهای مثلث

الگوی مثلث متقارن Symmetricel Triangle Pattern

الگوی مثلث متقارن

شکل ۲: الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن اولین الگو از سری الگوهای مثلثی است که آن را می توان در روند نزولی و روند صعودی مشاهده کرد. بعداز شکسته شدن مقاومت در الگوی مثلث در روند صعودی و پس از شکست حمایت در الگوی مثلث در روند نزولی می توانیم انتظار داشته باشیم قیمت به اندازه قاعده مثلث مسیر قبلی خودش را ادامه دهد (شکل ۲).

الگوی مثلثی افزایشی Ascending Triangle Pattern

الگوی بعدی از سری الگوهای مثلثی الگوی مثلثی افزایشی است که شبیه الگوی مثلث متقارن می باشد با این تفاوت که ضلع بالایی تقریبا صاف و ضلع پایین مثلث شیب رو به بالا دارد و بعد از شکستن مقاومت ضلع بالا انتظار ادامه روند را داریم. الگوی مثلثی افزایشی در روند صعودی تشکیل می شود (شکل ۳).

الگوی مثلث افزایشی

شکل ۳: الگوی مثلث افزایشی

الگوی مثلثی کاهشی Descending Triangle Pattern

الگوی مثلث کاهشی

شکل ۴: الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی عکس الگوی مثلث افزایشی است و در روند نزولی رخ میدهد. در این الگو ضلع پایینی تقریبا صاف و ضلع بالایی مثلث شیب رو به پایین دارد و بعد از شکستن حمایت ضلع پایین انتظار ادامه روند را داریم (شکل ۴).

در هر دو الگوی مثلث افزایشی و مثلث کاهشی انتظار داریم بعد از شکست خط افقی، قیمت به اندازه قاعده مثلث روند را ادامه دهد.

از تایم ۱۲ دقیقه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی مثلث را روی چارت توضیح می دهند.

الگوی سوم : کنج ها Wedges

الگوی کنج افزایشی یا بالا رونده Rising Wedge Pattern

الگوی سوم از الگوهای ادامه دهنده روند کنج ها هستند که در زمان استراحت قیمت تشکیل می شوند. الگوی کنج افزایشی در روند نزولی تشکیل می شود و خطوط آن موازی نیستند. در الگوی کنج خطوط نه مانند الگوی پرچم موازی هستند و نه مانند الگوی مثلث به همدیگر می رسند، زمان تشکیل شدن این الگو شکسته شدن خط پایینی و تشکیل یک کندل ( بسته شدن) زیر آن است (شکل ۵).

الگوی کنج افزایشی یا بالا رونده

شکل ۵: الگوی کنج افزایشی یا بالا رونده

الگوی کنج پایین رونده Falling Wedge Pattern

الگوی کنج پایین رونده ، مانند الگوی کنج بالا رونده است با این تفاوت که در روند صعودی تشکیل می شود. سایر شرایط حاکم، مانند الگوی کنج بالارونده است (شکل ۶).

الگوی کنج پایین رونده

شکل ۶: الگوی کنج پایین رونده

از تایم ۱۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی کنج را روی چارت توضیح میدهند.

الگوی چهارم : مستطیل

الگوی مستطیل صعودی Bullish Rectangle Pattern

الگوی آخر از الگوهای ادامه دهنده روند الگوی مستطیل است. زمانی این الگو تشکیل می شود که قیمت بین دو حمایت و مقاومت در نوسان باشد. این الگو خیلی شبیه الگوی برگشتی سه قله است با این تفاوت که موفق به شکستن مقاومت شده است ولی احتمال دارد که قیمت برگردد و مجددا نقطه حمایت را لمس کند و سپس به روند خودش ادامه دهد (شکل ۷).

الگوی مستطیل صعودی

شکل ۷: الگوی مستطیل صعودی

الگوی مستطیل نزولی Bearish Rectangle Pattern

الگوی مستطیل نزولی کاملا عکس الگوی مستطیل صعودی است. الگوی مستطیل نزولی زمانی تکمیل می شود که قیمت بعد از بسته شدن حمایت بسته شود (شکل ۸ )

الگوی مستطیل نزولی

شکل ۸: الگوی مستطیل نزولی

از تایم ۲۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی مستطیل را روی چارت توضیح می دهند.

الگوهای ادامه دهنده روند دیگری نیز وجود دارند ولی اهمیت کمتری دارند. لازم به ذکر است که

در مارکت هیچ وقت نباید قطعیت را در نظر گرفت، گاهی اوقات پیش می آید که الگوها در حال تشکیل هستند ولی در آخر درست عمل نمی کنند پس همیشه باید دنبال تائیدهای دیگر هم باشیم .

آموزش تحلیل تکنیکال: آموزش الگوی کنج و آموزش الگوی پرچم

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال، در این مطلب به آموزش الگوی کنج و آموزش الگوی پرچم از الگوهای کلاسیک می پردازیم.

آموزش الگوی کنج (wedge)

در آموزش الگوی کنج برخلاف آنچه در الگوی مثلث بیان شد که شیب خطوط عکس یکدیگر بودند، دو خط صعودی یا نزولی همگرا داریم.

آموزش الگوی کنج

نکات:

در ادامه چند نمونه را مشاهده می کنید:

الگوی کنج یا wedge در نمودارآموزش تحلیل تکنیکال

همچنین با کلیلک بر روی عکس زیر می توانید اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟ را مطالعه کنید.

اندیکاتورآموزش الگوی پرچم (flag)

آموزش الگوی پرچم: در روندهای پرشتاب گاهی مکثی در میانه روند شکل می گیرد که الگوهای قیمتی کنج (wedge) خود را به صورت الگوی پرچم نشان می دهد. این الگو در دو حالت چهارگوش و مثلثی شکل می گیرد که در شکل زیر نمایش داده ایم.

LIMITLESS

LIMITLESS

در ادامه مباحث مربوط به الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال به الگوی کنج میرسیم. با طلاچارت همراه باشید.

این الگو نیز مانند سایر الگوها دو نوع صعودی و نزولی دارد که با نام های Rising Wedge و Falling Wedge نامگذاری می شوند.

این الگو را هم می توان در دسته الگوهای برگشتی جای داد و هم در دسته الگوهای ادامه دهنده. بنابراین قاعده ای کلی در مورد آن وجود ندارد که بعدا به تفصیل در این مورد صحبت خواهیم کرد.

شاید ذکر این نکته بد نباشد که اشتباهی که در بعضی از سایت ها مشاهده می شود این است که نام گذاری این الگو را بر اساس عملکرد بعد از تکمیل شدن آن انجام می دهند. به عنوان مثال به الگوی Rising Wedge (که ترجمه آن به فارسی نیز “کنج صعودی” می شود)، نام “کنج نزولی” را می دهند که کاملا اشتباه است و نامگذاری باید بر اساس شکل ظاهری الگو انجام شود.

الگوی کنج صعودی (Rising Wedge)

این الگو از دو خط روند صعودی همگرا تشکیل می شود. این بدان معناست که این دو خط روند هر دو به سمت بالا در حرکت می باشند اما زاویه حرکتی آنها به شکلی است که اگر تا انتها آنها را ادامه دهیم، سر انجام در نقطه ای یکدیگر را قطع خواهند کرد.

شکل ساده این الگو را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

همانطور که در تصویر بالا می بینید، به مانند الگوی مثلث در این الگو نیز فشردگی قیمت را داریم که این احتمال را به ما می دهد که شاید بعد از تکمیل شدن الگو شاهد حرکت قدرتمندی باشیم. البته در همه موارد نیز چنین چیزی ممکن است رخ ندهد.

بعد از شکل گیری این الگو باید منتظر برگشت قیمت باشیم. همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم این الگو می تواند جزو دسته الگوهای ادامه دهنده نیز باشد. به این صورت که بر خلاف حرکت نزولی قبل از خودش می گیرد و در واقع فاز اصلاحی قیمت را انجام می دهد و پس از تکمیل شدن، مجدد مسیر نزولی را در پیش خواهد گرفت. از مزایای این الگو در فاز اصلاحی می توان به بحث جمع آوری سفارشات سد راه قیمت اشاره کرد که در حوصله این مطلب نمی گنجد.

اما به یاد داشته باشید که در صورت مشاهده صحیح الگوی کنج صعودی، باید منتظر نزول قیمت بود.

در ادامه نمونه هایی از این الگو را در چارت واقعی خواهیم دید.

نمودار پوند/فرانک تایم روزانه

حداقل دو برخورد قیمت به هر دو خط روند این الگو الزامی است و در صورتی که یکی از اضلاع فقط یک برخورد داشته باشد، الگو معتبر نخواهد بود. اگر تعداد برخوردها از دو مورد بیشتر شود، اعتبار الگو نیز افزایش خواهد یافت.

تکمیل شدن الگو

به منظور تکمیل این الگو باید شکست ضلع پایینی الگو رخ دهد و تا زمانی که شکست انجام نشود، نمی توانیم از تکمیل شدن الگو اطمینان حاصل کنیم. شکست ترجیحا باید پرقدرت باشد تا اتفاق نظر تریدرها برای تایید حرکت بعد را نشان دهد.

پس از شکست ضلع پایین می توان اقدام به فروش کرد. البته اگر قیمت خیلی از نقطه ورود (جایی که ضلع پایینی شکسته می شود) فاصله بگیرد، بهتر است تا پولبک مجدد قیمت صبر کنیم تا از منظر ریسک به ریوارد شرایط مناسب تری مهیا شود.

حد زیان و حد سود الگو

برای حد زیان الگو باید از آخرین سقفی که منجر به شکست ضلع پایینی الگو شده است استفاده کنیم و حد زیان را کمی بالاتر از آن قرار دهیم.

برای حد سود از دو حالت می توان استفاده کرد.

۱- در حالتی که الگوی کنج صعودی در فاز اصلاحی شکل گرفته باشد می توان حرکت نزولی قبل از آن را اندازه گیری کرده و پس از شکست ضلع پایینی، از نقطه شکست به سمت پایین به همان اندازه هدف گذاری کنیم.

۲- در حالت دوم میتوانیم از قاعده الگو برای هدف گذاری استفاده کنیم.

الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

تمامی مواردی که در مورد الگوی کنج صعودی گفتیم، به صورت معکوس در مورد الگوی کنج نزولی نیز کاربرد دارند. بنابراین به ذکر نکات مهم به صورت خلاصه خواهیم پرداخت.

این الگو حالتی به شکل پایین رونده دارد. دو خط روند نزولی همگرا که سقف ها و کف های این الگو را به هم متصل می کنند. برای تایید این الگو باید در هر دو خط روند دو برخورد انجام شود. در غیر اینصورت الگو نامعتبر خواهد بود.

شکل ساده این الگو را در تصویر زیر میبینید.

در ادامه مثال هایی در چارت واقعی را مشاهده خواهید کرد.

نمودار طلا در تایم هفتگی

نمودار دلار آمریکا/دلار کانادا در تایم ۴ ساعته

تکمیل شدن الگو

به منظور تکمیل شدن این الگو باید منتظر شکست ضلع بالایی بمانیم و پس از شکست آن میتوانیم وارد پوزیشن خرید شویم. بنابراین تا شکست ضلع بالایی انجام نشود ورودی نخواهیم داشت. بدیهی است که اگر شکست بسیار پرقدرت باشد و از نقطه ورود ما فراتر برود، باید منتظر پولبک احتمالی و ورود در قیمت بهتر بمانیم.

حد زیان و حد سود الگو

برای تعیین حد زیان از آخرین کفی که منجر به شکست ضلع بالایی شده است استفاده میکنیم و حد ضرر را کمی پایین تر از آن قرار میدهیم.

برای تعیین حد سود باز هم دو روش داریم.

۱- در صورتی که الگو در فاز اصلاحی شکل بگیرد، باید حرکت صعودی قبلی را اندازه گیری کرده و از نقطه شکست ضلع بالایی الگو، به سمت بالا هدف گذاری کنیم.

۲- در حالت دوم باید قاعده الگو را اندازه بگیریم و به همان میزان از نقطه شکست ضلع بالایی به سمت بالا اعمال کنیم.

قیمت یونی سواپ ممکن است ۴۵ درصد سقوط کند

آخرین الگوی تشکیل شده در نمودار یونی سواپ (UNI) نشان می دهد که سرمایه گذاران پس از افزایش تقریبا 20 درصدی در هفته گذشته، باید برای اصلاح قیمت آماده باشند.

سقوط 45 درصدی قیمت UNI در پیش است؟

قیمت UNI از اواسط ژوئن روندی صعودی داشته و در حال تشکیل یک الگوی کنج صعودی (rising wedge) است. تحلیلگران سنتی به دلیل سابقه این الگو در به دام انداختن گاوها برای خرید بیشتر، به عنوان یک الگوی برگشت نزولی از آن یاد می کنند.

بنابراین، پس از شکستن قیمت به زیر خط روند پایینی، الگوی کنج صعودی تأیید می‌شود. معامله گران معمولاً هدف نزولی این الگو را با کم کردن فاصله بین خط روند بالا و پایین آن از نقطه شکست محاسبه می کنند.

نمودار روزانه قیمت UNI/USD با الگوی «rising wedge». منبع: TradingView

طبق این روش، تارگت نزولی UNI قیمت 3.8 دلار است که تا سپتامبر 2022 به آن می رسد. در صورتی که شکست قیمت را از 6.52 دلار تعیین کنیم، احتمالا شاهد سقوط 45 درصدی قیمت خواهیم بود. با این حال، اگر شکست از الگوهای قیمتی کنج (wedge) راس زاویه شروع شود، یعنی جایی که خطوط روند این الگو با هم تلاقی پیدا می کنند، هدف به سمت 4.65 دلار تغییر می کند و منجر الگوهای قیمتی کنج (wedge) به کاهش 32.25 درصدی قیمت می شود.

جالب اینجاست که یک الگوی کنج صعودی نیز بین فوریه و آوریل تشکیل شده بود. این الگو ابتدا موجب یک روند صعودی 65 درصدی شد، اما پس از تشکیل کامل الگو و شکست قیمت به سمت پایین با سقوط 70 درصدی قیمت از حدود 12.50 دلار الگوهای قیمتی کنج (wedge) به 3.56 دلار رسید.

چه عاملی موجب صعود قیمت می شود؟

به طور همزمان، یونی سواپ الگوی معکوس سر و شانه (IH&S) را با هدف صعود به قیمت 9.50 دلار که 40 درصد نسبت به سطح فعلی قیمت فاصله دارد، تشکیل داده است.

نمودار روزانه قیمت UNI/USD با الگوی سر و شانه. منبع: TradingView

این ست آپ صعودی یک پشتوانه فاندامنتال دارد: رابین هود.

قابل ذکر است که اپلیکیشن تریدینگ رابین هود در ۱۴ ژوئیه اعلام کرد که یونی سواپ را به سبد ارزهای دیجیتال خود اضافه کرده است.

با این حال، همانطور که در قضیه شیبا اینو (SHIB) شاهد آن بودیم، افزودن یونی سواپ به فهرست رمزارزهای رابین هود یک دوره صعودی طولانی مدت را تضمین نمی کند.

تصمیم این شرکت برای فهرست کردن SHIB به افزایش تقریبا 20 درصدی این توکن در 12 آوریل کمک کرد، اما نتوانست روند خود را حفظ کند. قیمت SHIB از زمان عرضه شدن آن در رابین هود تقریباً 60 درصد سقوط کرده است.

تجزیه و تحلیل قیمت اتریوم: الگوی کنج نزولی، مرحله اصلاح اتریوم را تمدید می کند

کوین ETH نشان می دهد که روند کلی همچنان صعودی است. با این حال، این جفت در مرحله اصلاح گیر کرده است و موجب کاهش 20 درصدی قیمت این کوین شده است. علاوه بر این، الگوی کنج نزولی این روند نزولی کوتاه مدت را هدایت می کند و این کوین تا زمانی که این الگو دست نخورده باقی بماند، از پرچم قرمز پیروی می کند.

نکات تکنیکال کلیدی:

  • نمودار کوین ETH یک کراس اور نزولی از میانگین متحرک نمایی 20 روزه و 50 روزه را نشان می دهد.
  • حجم معاملات روزانه در کوین ETH13 میلیارد دلار است که نشان دهنده زیان 6.12 درصدی می باشد.

چارت ETH/USDT

آخرین باری که مقاله ای در مورد ETH/USD ارائه نمودیم، قیمت این کوین همچنان بالای 4000 دلار در نوسان بود و سعی داشت از آن به عنوان یک حمایت مناسب بهره ببرد. با این حال، در 13 دسامبر، قدرت بیش از حد فروشندگان باعث شکست قاطع این سطح مهم شد و مرحله اصلاح را برای هولدرهای لانگ تمدید کرد.

تا کنون، این پولبک منجر به کاهش 20 درصدی از بالاترین قیمت تاریخی 4875 دلار شده است و در حال حاضر در حال تست مجدد مقاومت جدید قبل از شروع یک رالی قرمز است.

تا زمانی که قیمت بالاتر از روندی که EMA 200 روزه را تعیین می کند حرکت کند، کوین ETH روند صعودی خود را حفظ می کند. با این حال، این اصلاح در حال حاضر خطوط EMA 20، 50 و 100 روزه را در بر گرفته است. علاوه بر این، خطوط 20 و 50 روزه یک کراس اور نزولی ایجاد کردند و بدین ترتیب فروشندگان بیشتری را در بازار تشویق نمودند.

شاخص قدرت نسبی روزانه (44) یک رالی جانبی را در نمودار خود نشان می دهد که نمایانگر عدم تسلط آشکار هر یک از طرفین است.

نمودار تایم فریم 4 ساعته ETH/USD

نمودار تایم فریم 4 ساعته ETH/USD

نمودار تکنیکال کوین ETH یک الگوی کنج نزولی را در نمودار تایم فریم 4 ساعته نشان می دهد. این الگو منجر به رالی اصلاحی از بالاترین مقاومت تاریخی 4478 دلار می شود. در حال حاضر، این جفت یک برگشت نزولی دیگر از خط روند نزولی را نشان می دهد که می تواند قیمت آن را به خط روند حمایت کاهش دهد.

برعکس، زمانی که قیمت از خط روند مقاومت عبور می کند، کنج نزولی کاملاً به رالی صعودی قوی مشهور است و فرصتی عالی را برای معامله گران رمزارز برای یک معامله لانگ فراهم می کند.

پیوت سنتی نشان می دهد که نزدیک ترین سطح مقاومت برای قیمت ETH، 4152 دلار است و 4647 دلار نقش مهمی را ایفا می کند. در حالی که سطوح حمایت در مرز 3800 دلار و 3488 دلار قرار دارند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.