قوانین جذب ثروت


هنوز افراد زیادی به قانون جذب به عنوان یک حقیقت علمی باور دارند، حتی در این رابطه کارگاه‌های مختلفی در ایران و دنیا برگزار می‌شود و برخی افراد زندگی، شغل و روابط خود را بر این اساس پیش می‌برند.

قوانین جذب ثروت

قانون جذب معتقد است تمام چیزهایی‌ که‌ تصور کرده و بر آنها تمرکز می‌کنیم، به سوی ما جذب خواهند شد و آنها را به دست خواهیم آورد!
با آن‌که نکات مثبتی؛ مانند توجه به مفهوم کلیدی «امید» در این قانون نهفته است که می‌تواند به نشاط، طراوت و بالندگی روحی بیانجامد، اما نمی‌توان این قانون ادعایی را کاملاً منطبق با آموزه‌های اسلامی و نیز یافته‌های تجربی دانست.
این قانون مسلماً عمومیت‌ ندارد، ترویج‌کننده انسان‌محوری و آرزو‌پروری است، تفاوتی میان آرزوهای مثبت و اخلاقی با خواسته‌های منفی و غیر اخلاقی نمی‌گذارد و در نهایت ناهمخوان با روایاتی است که صریحاً اعلام می‌کنند که یکی از دلایل شناخت خدا آن است که انسان با تمام تمرکزها، برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها به آرزوی خود نخواهد رسید و همین عدم موفقیت در پاره‌ای از موارد، خود بهترین دلیل بر آن است که خواست انسان تابع کوچکی از خواست خدا است.

امروزه موضوعی با عنوان «قانون جذب» یا «قانون قوانین جذب ثروت راز» از سوی برخی رهبران معنوی غرب در حال ترویج است. در کشور ایران این فرضیه در قالب گفت‌وگوهایی؛ مانند «کارگاه‌های موفقیت»، «خانواده خلاق» و . مطرح ‌شده و طرفدارانی نیز دارد.
در «قانون جذب» تنها تأثیر ذهن بر ساحت وجودی انسان و یا حتی تأثیر عادی ذهن بر پدیده‌ها مطرح نیست، بلکه ادعای خلق و آفرینندگی ذهن نسبت به وقایع دنیای خارج مطرح است و تنها ابزاری که جهت آفرینندگی ذهن پیشنهاد می‌شود، عملی ذهنی به نام «تمرکز و تجسم ذهنی» است: [1]
«عمل تجسم، تو را به هر چه بخواهی، متصل می‌کند. تجسم خواسته‌ات، نیروی مغناطیسی ایجاد می‌کند و این نیرو، خواسته‌ات را به سوی تو جذب‌ می‌کند‌«. [2]
«تو همه چیز را به طرف خود جذب می‌کنی: مردم، شغل، شرایط زندگی، وضع سلامتی، ثروت، قرض، شادی، ماشینی که بر‌ آن‌ سوار می‌شوی و اجتماعی که در آن زندگی می‌کنی. مثل آهن‌ربا همه اینها را به طرف خویش جذب می‌کنی. به هر چه فکر کنی، همان اتفاق می‌افتد. کل زندگی تو‌ تجلی‌ افکاری‌ است که در ذهنت جریان‌ دارند‌«. [3]
خلاصه این‌که؛ قانون جذب می‌گوید: تمام چیزهایی‌ که‌ ما تصور می‌کنیم، به سوی ما جذب خواهند شد.
نکات مثبت قانون جذب
با آن‌که نمی‌توان چنین قانونی را در کلیت آن پذیرفت، اما نکات مثبتی در آن وجود دارد:
1. توجه به مفهوم کلیدی «امید»؛ که می‌تواند به نشاط، طراوت و بالندگی روحی بیانجامد.
2. پذیرش «شعورمندی کائنات»؛ افرادی هستند که اصولاً جمادات را از‌ جهت‌ شعورمندی، هم‌رتبه عدم می‌انگارند، ولی در قانون جذب، بر شعورمندی تأکید شده و این حقیقت پذیرفته شده است.
البته بیان این نکته لازم است که شعورمندی موجودات در متون دینی، دو‌ تفاوت اساسی با‌ قانون جذب دارد: اول این‌که شعور موجودات در اسلام، شعوری نیست که خداوند برای انسان‌مداری آدمیان، در دیگر موجودات قرار داده‌ باشد‌، بلکه‌ این شعور مربوط به درک مبدأ خویش است‌ و نشان‌ از توحیدمحوری هستی و هدفمندی کائنات دارد. در حالی‌که در «قانون جذب» موجودات از این جهت که در خدمت لذت‌طلبی‌ انسان‌ ‏هستند‌ و گوش به فرمان او ایستاده‌اند، دارای‌ درک و شعور معرفی می‌شوند؛ تفاوت دوم این است که در متون اسلامی، نه‌ فقط‌ شعورمندی‌، بلکه چهار مرتبه بالاتر از آن نیز برای تمام کائنات مورد پذیرش ‌ است‌:
1. عبادت، تسبیح و تهلیل؛ [4] 2. علم و معرفت به مبدأ آفرینش‌؛ [5] 3. رشد‌ و تکامل‌؛ [6] 4. هدفمندی مجموع کائنات (هستی).
3. پذیرش «ظرفیت‌ها و استعدادهای شگرف‌ درون‌ آدمی»؛ توجه به استعدادهای روحانی و توانمندی‌های‌ معنوی‌ نفس‌ انسانی، باعث خلق جنبش‌های فراوانی در دنیای‌ امروز‌ شده است. این جریان‌ها که همه نوعی سمت و سوی معنوی و عرفانی دارند، درصدد‌ کشف‌ این گونه گرایش‌های معنوی و جهت‌ دادن‌ این گرایش‌ها‌ در‌ انسان‌ معاصرند که اصل این موضوع، امری مطلوب است و مکاتب مختلف هرچه در پیوند گرایش‌های‌ معنوی‌ انسان با حقیقت هستی توفیق یابند‌، می‌توانند به معنویت‌ راستین‌ نزدیکتر شوند.
نکات منفی قانون جذب و نقدهای آن
همان‌گونه که گفتیم، این قانون را نمی‌توان به صورت کلی و در تمام جوانب آن پذیرفت که اکنون به برخی از دلایل آن اشاره می‌کنیم:
1. عمومیت‌ نداشتن
قانون جذب مدعی است که برای دست‌یابی به اهداف تنها دو شرط لازم است: طلب کردن و تجسم ذهنی بر مطلوب. [7] ابتدا باید گفت که با کمی‌ دقت‌ مشخص می‌شود در حقیقت این‌ دو‌، یک چیزند؛ زیرا کسانی که دست به تصویرپردازی ذهنی می‌زنند، در حقیقت از قبل و یا هم‌زمان با آن، هدف‌گذاری نیز داشته‌اند. اکنون باید دید آیا واقعاً هرجا که این دو شرط وجود داشت، هدف مورد نظر تحقق خواهد یافت؟! و نیز در مواردی که اسباب و علل متعارف در‌ دسترس انسان نیست، این تئوری چند درصد قابل اثبات است؟!
افراد بسیاری دارای اهدافی بودند که دل‌مشغولی شدید آنها را به دنبال داشته تا جایی که به سلامت درونی و روانی‌شان آسیب رسانده است، اما به مراد خویش دست‌ نیافته‌اند. در این‌ موارد، هم تجسم و تمرکز بر مطلوب رخ داده ‌ و هم‌ خواستاری و مطالبه‌گری در نهایت درجه خود موجود بود، اما هدف همچنان دور از نظر بود.
کارگری که در شرایط عادی یک میلیون درآمد دارد و با ابزار تجسم بخواهد این درآمد را به صد میلیون‌ برساند! باید پرسید که در این موارد، تئوری جذب چند درصد قابلیت تحقق دارد؟
کسی که خواندن و نوشتن زبان مادریش را نمی‌داند، با نشستن در کنج خانه‌ و تمرکز بر‌ این‌که به یادگیری کلمات و اصطلاحات زبان خارجی مشغول است، آیا بر آن زبان مسلط خواهد شد؟!
حتی اگر بپذیریم که این تئوری در اندک مواردی پاسخ داده ، باید نسبت آن با‌ مواردی‌ که تمرکز کننده از رسیدن به مطلوب خود ناکام مانده را بسنجیم تا کارآمدی قانون جذب روشن گردد.
2. ناسازگاری با آموزه‌های دینی و ترویج انسان‌محوری و آرزو‌پروری
در قانون جذب مهم، طلبِ خوب است نه مطالبه‌گر خوب؛ یعنی از آن‌جا‌ که‌ تربیت‌ انسان الهی در جذب مطرح نیست، هر کسی که هدفی را‌ انتخاب‌ نماید، صرف نظر از این‌که آن هدف، الهی و یا شیطانی باشد، به عنوان یک ارزش در‌ کائنات‌ ایجاد‌ می‌شود و مطالبه‌گر به هدف خود دست می‌یابد. این از مباحث قابل تأمل در‌ جذب است.
این‌گونه محوریت دادن‌ به‌ خواسته‌ها و تمنیات آدمیان، قوانین جذب ثروت محصول رویش بذر سکولاریسم و دنیاگرایی است که از زمین اومانیسم روییده است؛ یعنی‌ همان‌ نظام معرفتی که انسان را محور هستی می‌داند و خواسته، لذت و امیال او‌ را‌ اصیل‌ترین اصل در نهاد انسانی می‌داند و همین‌ خواسته‌ها‌ را مبنای نظام تشریع قرار می‌دهد. بنابراین‌، طبیعی‌ است که در جذب، سخنی از خوبی و بدی خواسته‌ها نیست و نظام ارزشی‌ای فراتر‌ از‌ میل و طلب انسان تصویر نمی‌شود‌ و ملاکی‌ برای سنجش‌ مطلوب‌ها‌ معرفی‌ نمی‌گردد.
در چنین نظام‌ معرفتی‌، ارزش انسان نه در بُعد‌ الهی‌ و ملکوتی او، بلکه در خرد زمینی و عقل‏ معاش‌اندیش اوست. نتیجه آن‌که، خردگرایی و عقل‌گرایی‌ اصالت‌ پیدا می‌کند و در نهایت، رفاه‌ و تنعم‌ انسان‌ و خوشی و لذات او‌ تعیین‌کننده مطلوب‌های اوست و بهسازی زندگی‌ ظاهری انسان‌، به جای قرب الهی و کمال قوانین جذب ثروت قوانین جذب ثروت معنوی او می‌نشیند.
در چنین نگرشی هر چند خدا به ظاهر انکار نمی‌شود‌، اما انسان‌ها عملاً به بی نیازی از خدا و آموزه‌های وحیانی دعوت می‌شوند. [8]
آیات و نشانه‌های خدا مهم‌ترین موضوعی است که به تفکر در مورد آنها توصیه شده است. پدیده‌هایی که‌ حکایت‌گر‌ مبدأ خویش‌ و آیینه‌ آفریدگارند‌! در قرآن به صورت مشخص، ارزش تفکر در آیات آفاقی و انفسی بارها اعلام قوانین جذب ثروت شده است:
«یَتَفَکَّرُونَ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض‏». [9]
«أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا فی‏ أَنْفُسِهِم‏». [10]
اما قانون جذب نه تنها انسان را به فضایل اخلاقی رهنمون نمی‌شود، بلکه یکی‌ از‌ خطرناک‌ترین امیال انسانی؛ یعنی «آز و طمع» را فعال نموده و بر ساحت‌های متعالی روح انسان حکم‌فرما می‌کند. این میل اگر در وجود انسان فعال گردد، عقل را که یکی از‌ ارزشمندترین‌ قوای‌ انسانی است تضعیف می‌کند. علی(ع) می‌فرماید: «بیشترین زمین خوردن‌های عقل مربوط به جاهایی است‌ که‌ برق طمع جستن می‌کند». [11]
نکته دیگر آن‌که در فرضیه جذب، آنچه شاه کلید محسوب می‌شود‌، تمرکز‌ و تجسم مطلوب است، نه اقدام‌ عملی‌، برنامه‌ریزی‌ و مشورت. در قانون‌ جذب‌ که مدعی است هرآنچه در ذهن تجسم شده و بدان تمرکز شود، به دست خواهد آمد، انسان به‌ چیزی فراتر از ذهن‌گرایی دعوت نمی‌شود‌ و تلاش‌ و مجاهدتی در کار نیست. انرژی‌ها‌ نه‌ در میدان عمل که در کنجی خلوت به کارگرفته می‌شود. عرصه عمل و تلاش، جای خود را‌ به‌ گوشه‌نشینی‌ و انزوا می‌دهد. فکرگرایی و خیال‌پردازی جایگزین ارتباط منطقی‌ با‌ دنیای‌ خارج‌ می‌شود‌ و عملیاتی‌ کردن طرح‌ها و ایده‌ها، جای خود را به تمرکز صرف بر آرزوها و اهداف می‌دهد. اما دیدگاه اسلام همان است که امام على(ع) فرمود: «عمل خود را رفیقت قرار ده و آرزویت را دشمنت»، [12] «آرزوهایتان را‌ دروغ‌گو بدانید و عمرتان را براى پرداختن به بهترین کارهایتان، غنیمت بشمارید و چونان صاحبان تشخیص و خِرد [به عمل] مبادرت کنید». [13]
بررسی و نقد روایت مورد استناد طرفداران قانون جذب
برخی خواسته‌اند از متون دینی نیز مدارک و شواهدی برای تأیید «قانون جذب» بیابند و به عنوان نمونه، این روایت امام صادق(ع) را همخوان با آن قانون پنداشته‌اند:
«هنگامی که خدا را می‌خوانی‌، چنان‌ بیندیش که‌ دعایت‌ برآورده‌ شده و خواسته‌ات آماده است‌«. [14]
اما با معیارهای موجود در تحلیل روایات، چنین برداشتی صحیح نیست. دعا به معنای‌ درخواست‌ خاشعانه‌ از خداوندی است که تنها او می‌تواند آرزوی انسان‌ها را برآورده سازد و انسان مؤمن چنان خدا را شناخته که تردیدی در استجابت دعایش ندارد. البته زمان استجابت را نیز به مشیت الهی پیوند می‌زند؛ زیرا نوع استجابت به‌گونه‌ای است که ممکن است خود همان چیزی که آرزو کرده – آن هم لزوماً در این دنیا – برآورده نشده بلکه در عوض، امتیازات بیشتری به بنده متواضع داده شود. [15]
درحالی‌که بر اساس معیارهای موجود در «قانون جذب» قوانین جذب ثروت همه‌ اشیا‌ و تمام هستی در خدمت‌ سرخوشی‌ انسان قرار دارند و انسان نه تنها تمنا نمی‌کند که فرمان می‌دهد و بر مسند خدایی تکیه می‌زند. انسان‌ها ذهن خویش را مدیری کارآمد در پرداختها تصور کرده و قوه جاذبه ذهن را منبع درونی معرفی می‌کنند که با وجود این قدرت‌ بی‌کران‌ باطنی، هیچ منبع بیرونی دارای نقش، فرض نمی‌شود. به همین جهت جایگاه خدا در قانون جذب یک جایگاه متعالی نیست.
به همین جهت در قانون جذب، کسی به خشوع تشویق نمی‌شود و تواضع ارزش به‌ حساب‌ نمی‌آید.
بنابراین، قانون جذب تنها بر آفرینندگی ذهن و قدرت خداگونه تفکر تکیه می‌کند. از‌ تفکر‌ که‌ بگذریم، تئوری راز در مورد ظرفیت دیگر‌ استعدادهای‌ بشری‌، ساکت‌ و بلکه‌ عادی‌ بودن آنها را پذیرفته است، خصوصاً این فرضیه در مورد قوای مادی، مانند: قدرت جسمی انسان، قدرت بینایی و شنوایی و بویایی و . ادعایی ندارد.
بر این اساس می‌توان ادعا کرد که آموزه‌های دینی نه تنها همخوان با «قانون جذب» نیستند، بلکه در نقطه‌ای مقابل در مواردی صریحاً اعلام می‌کنند که یکی از دلایل شناخت خدا آن است که انسان با تمام تمرکزها، برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها به آرزوی خود نخواهد رسید و این دلیل بر آن است که قوانین جذب ثروت خواست انسان تابع کوچکی از خواست خداست.
این روایت در همین راستاست:
مردی به امام علی(ع) گفت: خدا را چگونه شناختی؟! فرمود : با از بین رفتن تصمیمها و به نتیجه‌نرسیدن فعالیت‌ها! تصمیمی گرفتم و مشکلی پیش آمد که نتوانستم آن را عملی کنم و با جدیت به کاری پرداختم، اما قضا بر این بود که به هدفم نرسم و از این راه به این نتیجه رسیدم که تدبیر عالم به دست فردی غیر از خودم است! [16]
با این وجود، اسلام مخالف ریسکپذیری در راه رسیدن به آرزوهای دشوار نیست و این‌گونه است که حضرت علی(ع) می‌فرماید: «إِذَا هِبْتَ أَمْراً فَقَعْ فِیهِ فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقِّیهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْه‏‏»؛ [17] اگر از چیزى می‌ترسى، خودت را در آن بیانداز، چون تحمل مشکل ذهنی که از بابت این تردید درگیرش هستی، دشوارتر از آن چیزی است که ترسش را داری!.

قوانین جذب ثروت

ثبت نام شما با موفقیت انجام شد

ورود به حساب کاربری

کتاب وب

کتاب ثروت و قانون جذب

این محصول را به اشتراک بگذارید

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

مشخصات فیزیکی

مشخصات فنی

نظرات

پاسخ به نظر

کتاب دیالوژیسم زوجی

کتاب دیالوژیسم زوجی

کتاب پس از تو

کتاب پس از تو

کتاب چگونه صحبت کنیم تا کودکان بتوانند یاد بگیرند

کتاب چگونه صحبت کنیم تا کودکان بتوانند یاد بگیرند

کتاب همین حالا بهترین نسخه زندگی ات را بساز

کتاب همین حالا بهترین نسخه زندگی ات را بساز

کتاب پدر پولدار پدر بی پول

کتاب پدر پولدار پدر بی پول

کتاب سرمایه عاطفی

کتاب فرزندپروری قرن بیست و یک

کتاب فرزندپروری قرن بیست و یک

کتاب مکاتب روان شناسی

کتاب مکاتب روان شناسی

لینک های مفید

عضویت در خبرنامه

شبکه های اجتماعی

نمادهای اطمینان

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعق به سایت کتاب وب می باشد. هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد

آیا قانون جذب واقعیت دارد؟ (حقیقت است یا دروغ؟)

آیا قانون جذب واقعیت دارد؟ (حقیقت است یا دروغ؟)

قانون جذب یکی از جالب‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین قوانینی است که از گذشته تاکنون وجود داشته و در سال‌های اخیر افرادی بیشتری تمرکز خود را بر روی مطالعه روی آن گذاشته اند.

این قانون جنجال برانگیز مدافعان و مخالفان زیادی داشته و برخی بر کارایی آن اصرار کرده و برخی هم معتقدند قانون جذب و تمام اصول و تبصره‌های آن از ریشه اشتباه است. ما در این مقاله از سایت قصد داریم با دلایل منطقی به راستی آزمایی قانون جذب پرداخته و تعیین کنیم که آیا اصلاً این قانون راست است یا دروغ؟ قبل از همه چیز، بهتر است کمی راجع به آن بدانید.

طبق قانون جذب، افراد به هر چیزی که فکر می‌کنند خواهند رسید. به بیان دیگر، افراد با تفکر به یک موضوع، آن را از کائنات طلب کرده و دریافت خواهند کرد. شاید این تعریف کوتاه‌ترین تعریفی باشد که از قانون جذب بتوان گفت و با توجه به همین تعریف می‌توان تا حدودی آن را قضاوت کرد. اگر شما هم جزو کسانی هستید که این قانون به گوشتان خورده یا از مدافعان و منتقدان آن هستید، با ما در ادامه همراه باشید تا درستی یا غلطی قانون جذب را برایتان تشریح نماییم.

نظرات طرفداران و مخالفان قانون جذب

قبل از بیان مطالب اصلی، بد نیست نگاهی به نقطه نظرات پیرامون این قانون بیاندازیم. مدافعان این قانون معتقدند قانون جذب قانونی است که موجب می‌شود شبیه‌ها همیشه همدیگر را جذب کنند. این یعنی اگر شما تفکر مثبت داشته باشید، همواره اتفاقات خوب برایتان خواهد افتاد و اگر این طرز فکر منفی باشد، باید منتظر اتفاقات منفی بمانید. به همین خاطر طرفداران این قانون همواره اصول و تبصره‌هایی را در نظر می‌گیرند که بر اساس آن افراد همیشه باید حال خود را خوب نگه داشته و به موفقیت و درجات عالی فکر کنند.

در مقابل، مخالفان قانون جذب براین باورند که این قانون بیش از حد رویاانگارانه است. به طوری که رسیدن به موفقیت و رخ دادن اتفاقات خوب صرفاً با فکر کردن به چیزهای خوب و بودن در این فضاها حاصل نمی‌شود و برای ایجاد اتفاقات خوب یک سری پیش شرط‌ها لازم است. این پیش شرط‌ها در واقع اهمیتی به این که افراد چه فکری می‌کنند نمی‌دهند و در نهایت هر اتفاقی که بایستی برای فرد رخ دهد، بدون توجه به قانون جذب و تفکرات وی رخ خواهد داد.

به بیان دیگر، طرفداران قانون جذب بر کارآمدی تفکر مثبت در موفقیت باور داشته و مخالفان آن می‌گویند که موفقیت و کسب درجات عالی به یک سری پیش شرط‌ها نیاز دارد که قانون جذب در بین آن‌ها از اهمیت بسیار پایینی برخوردار است. حال حق با کدام گروه است؟

سوء تفاهم بزرگ!

بزرگ‌ترین عاملی که باعث شده این قانون مخالف و طرفدار پیدا کند، تعریفی است که به اشتباه از این قانون در میان افراد پخش شده است. ساده‌تر بگوییم، قانون جذب را خیلی بد جا انداخته‌اند و این قانون در واقع چیزی نیست که همه فکر می‌کنند. قانون جذب، این نیست که هرکس بنشیند و به زندگی اشرافی فکر کند، حتماً پس از مدتی به آن می‌رسد. اصلاً این طور نیست و اگر تا الان فکر می‌کردید که قانون جذب به همین سادگی است کاملاً در اشتباه بودید. ما در این قسمت قصد داریم قانون جذب را به شکل صحیحی به شما عزیزان توضیح دهیم.

شرح قانون جذب و بررسی راستی یا دروغ بودن آن

همه انسان‌ها محصول تفکراتی هستند که در ذهن‌شان وجود دارد. چرا؟ چون انسان ابتدا تفکر می‌کند و سپس با توجه به تفکراتی که در ذهن خود ایجاد کرده عمل می‌کند. دانستن همین نکته ساده، در واقع زیربنای قانون جذب را تشکیل می‌دهد. به همین خاطر، کسی که باور و عقیده‌اش بر این است که می‌تواند در تحصیلات یا هر هدفی که برای خود تعیین کرده موفق شود، بر اساس همان باور عمل کرده و با پشتکار فکری قوی که دارد، احتمال موفقیت خود را بالا می‌برد.

در مقابل، اگر کسی خود را فردی کم هوش و ضعیف بداند که نمی‌تواند در جایگاهی که در ذهن دارد ظاهر شده و به اهدافش برسد، احتمال شکست خوردن وی بیشتر از موفقیتش خواهد شد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که هر دو فرد یاد شده در فرض ما، دارای ضریب هوشی و شرایط زندگی یکسانی باشند. این یعنی تاثیر فکر در موفقیت بسیار بالا می‌باشد.

تشکیل الگوهای فکری

با این اوصاف، الگوهای فکری انسان‌ها و چیزهایی که در ذهن وی نقش می‌بندد، در واقع حکم پایه و اساس زندگی یک شخص را دارد. این باورها می‌توانند فرد را از نظر ذهنی در گروه‌های مختلفی مثل فقیر یا غنی، سالم یا بیمار، آگاه یا ناآگاه و غیره طبقه‌بندی نمایند. اگر بخواهیم این موضوع را به بیان دیگر بگوییم، می‌توان گفت یک انسان ثروتمند و خودساخته و کسی که به اهدافش رسیده است قبل از آن که در جهان بیرونی به اهداف خود برسد، حتماً باید در ذهن خود ثروتمند شده و به اهدافی که تعیین کرده رسیده باشد. همین طور بالعکس، یک فرد فقیر نیز در باور درونی و تفکرات ذهنی‌اش خود را فردی فقیر دانسته و تصور می‌کند هیچگاه نمی‌تواند در جایگاه والا و درجات عالی حضور پیدا کند.

به همین خاطر برای ایجاد هر تحولی در زندگی واقعی، در ابتدا بایستی باورهای ذهنی را به درستی تشکیل داد و سپس با توجه به این باورها در مسیر موفقیت در فضای واقعی تلاش کرد. وقتی این باورها به شکلی عالی در ذهن تشکیل شد، خوشبختی و اهداف پیش رو به عنوان چیزهایی قابل تحقق در زندگی واقعی رخ خواهد داد.

در واقع فکر، حرکتی را پدید می‌آورد که در نهایت به مقصدی که شما آن را برای خود متصور هستید منجر می‌شود. پس فکر کردن به چیزهای خوب و مقصد عالی، در رسیدن شما به موفقیت بسیار مفید واقع خواهد شد.

شکل گیری مولفه‌های ذهنی با کمک قانون جذب

مغز انسان‌ها مثل دفتر خالی‌ای است که به مرور زمان مولفه‌های مختلف در آن ثبت می‌شود و زندگی هر شخص بر اساس این مولفه‌ها شکل می‌گیرد. با ذکر یک مثال این نکته را در نظر می‌گیریم. تصور کنید شما فردی هستید که گیتار زدن بلد نیست و گیتاریست شدن را به عنوان یک هدف نهایی و یک موفقیت برای خود در نظر گرفته اید. در ابتدای کار، یک چشم‌تان به دفتر نت و یک چشم‌تان به تارهای گیتار است که به درستی نواخته شود.

به مرور زمان، وقتی این کار را تمرین و تکرار کنید، دفتر خالی ذهن‌تان پر از مولفه‌هایی می‌شود که با نت‌های گیتار شکل گرفته اند. این مولفه‌ها همین طور ذهن شما را قوی‌تر و قوی‌تر می‌کند و در نهایت شما را به هدف‌تان یعنی گیتاریست شدن می‌رساند. قانون جذب نیز به همین شکل است و به شما می‌گوید هرچقدر فکر کردن به چیزهای خوب و موفقیت را در ذهن‌تان داشته باشید، در نهایت این تفکرات به عنوان مولفه‌های اصلی، ذهن شما را پر کرده و باعث می‌شود اعمال و رفتار شما به گونه‌ای باشد که احتمال رسیدن به هدف تعیین شده‌تان بیشتر و بیشتر شود.

تکرار و تداوم برای کسب نتیجه عالی

در این بین فراموش نکنید پروسه قانون جذب پروسه‌ای نیست که با یک هفته یا دو هفته فکر کردن به موارد مثبت رخ دهد. بلکه مثل یک مسیر طولانی است که باید تا قوانین جذب ثروت انت‌ها طی شود تا به مقصود برسید. این یعنی اگر در میانه راه ناامید شده و به این باور برسید که هیچوقت نخواهید توانست اهداف‌تان را لمس کنید، شکل گیری مولفه‌های موفقیت در مغزتان متوقف شده و ذهن شما قدرت و انگیزه لازم را نخواهد داشت.

در واقع وقتی شما به ثروت و موفقیت فکر می‌کنید، مدارهای مغزی‌تان آرام آرام بر این اساس که شما را ثروتمند کنند، شکل می‌گیرند. پس ایده‌ها و راهکارهایی در گذر زمان در مغز شما ایجاد می‌شود که ممکن است قبلاً در ذهن‌تان وجود نداشت. در همین مسیر، احتمال این که شما با موقعیت‌ها و فرصت‌های عالی برای کسب ثروت روبرو شوید که قبلاً آن‌ها را ندیده‌اید بسیار زیاد خواهد بود. اگر می خواهید راجب قانون جذب بیشتر بدانید حتما مطلب کوین ترودو کیست را بخوانید.

جمع‌بندی نهایی

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که بزرگ‌ترین لطف و موهبتی که قانون جذب به زندگی انسان‌ها هدیه می‌دهد، از بین بردن موانع ذهنی و ایجاد زمینه برای رشد فکری و ارتقاء باورهای ذهنی است. به همین خاطر نمی‌توان گفت قانون جذب ۱۰۰٪ مفید یا کاملاً بی‌فایده است. مفید بودن یا نبودن این قانون به خود فرد هم بستگی دارد. مواردی مثل انگیزه، برنامه قوانین جذب ثروت ریزی صحیح، اراده مداوم و البته پشتکار قوی مولفه‌های دیگری هستند که وقتی در ذات فرد وجود داشته باشد، قانون جذب را مفیدتر از قبل می‌کند. برعکس این موضوع هم صدق می‌کند؛ یعنی اگر فردی فقط بخواهد به موفقیت و ثروت فکر کند و هیچکدام از موارد گفته شده را در خود پرورش ندهد، بدون شک قانون جذب هیچ کمکی به وی نخواهد کرد.

فراموش نکنید این قانون مثل یک مکمل قوی برای ذهن افراد عمل می‌کند و نباید انتظار معجزه از آن داشته باشید. اگر شما به عنوان فردی تلاشگر که اراده قوی دارد از قانون جذب و اصول آن پیروی کنید، محال است به موفقیت نرسید اما اگر فردی تنبل، تن‌پرور و بی‌برنامه هستید، بدون شک قانون جذب هیچ کمکی به شما در رسیدن به اهدافتان نخواهد کرد.

قانون‌جذب؛افسانه‌ای شبیه‌علم یا واقعیتی‌علمی؟/به هرچه بخواهید می‌رسید

قانون‌جذب؛افسانه‌ای شبیه‌علم یا واقعیتی‌علمی؟/به هرچه بخواهید می‌رسید

مدتی است که بحث‌های جدیدی در حوزه‌های مختلف از زمین‌شناسی تا محیط‌زیست و حتی پزشکی در کشور باز شده که ادعا می‌کنند علمی هستند، اما در واقع این گزاره‌ها هیچ اساس علمی ندارند و در واقع زیرمجموعه «شبه‌علم» حساب می‌شوند. خبرآنلاین در چند هفته آینده در این رابطه مجموعه گزارشی را منتشر می‌کند. این دومین قسمت از این مجموعه گزارش است.

نیو صدر: «جهان از انرژی تشکیل شده، در نتیجه افکار ما از انرژی تشکیل شده است، به همین دلیل این افکار می‌توانند ماده را به سمت خود جذب کنند و یا حتی ماده‌ای جدید خلق کنند؛ این یعنی شما هرآنچه می‌خواهید به آن می‌رسید، این یعنی قانون جذب.»

شاید شما هم جملات بالا را ادعایی علمی برای اثبات قانونی، به نام قانون جذب بدانید و حتی با باور به واقعی بودن این قانون شیوه زندگی خود را تغییر دهید، اما بسیاری از دانشمندان هیچ ارتباطی بین علم و این قانون نمی‌بینند.

دانشمندان و فیلسوفان نظر دیگری در رابطه با واقعیت «قانون جذب» دارند، به گفته آنها قانون جذب فقط با ظاهری علمی خود را پوشش می‌دهد و در واقع زیرمجموعه «شبه علم» حساب می‌شود.

ماجرای کشف یا ساخت «قانون جذب» اواخر قرن ۱۹ برمی‌گردد و بحثی که آن را نسبت به ادعاهای دیگر قابل‌ باورتر کرد، ادعای علمی بودن آن است. در این مدت طرفداران این قانون بارها به شکل‌های مختلف قانون خود را به شکل علمی توضیح داده‌اند و به همین دلیل «قانون جذب» طرفداران زیادی پیدا کرده است.

ظاهر علمی، عامل باور به قانون جذب
حتی در این رابطه در یک مقاله‌ای در که یکی از سایت‌های ایرانی نوشته شده، ادعا شده که قانون جذب، از فیزیک کوآنتومی نتیجه می‌شود.

در آن سایت در این رابطه نوشته شده است: «همه‌چیز در هستی به هم تنیده است و اگر ما بر یک چیز اثر بگذاریم، بر دیگری اثر گذاشته‌ایم. چیزی که می‌توانیم کاملاً بر آن اثر بگذاریم، افکار ماست. ما با استفاده از افکار خود، می‌توانیم بر سایر چیزهایی که از طریق فکر با آن‌ها در ارتباط هستیم، اثر بگذاریم. بنابراین می‌توانیم افراد، شرایط و اشیایی که می‌خواهیم را تحت تاثیر قرار دهیم. آیا این همان مفهوم قانون جذب نیست که فیزیک کوانتوم آن را به اثبات رساند. »

از سویی استفاده از کلماتی مانند قانون، انرژی مثبت، انرژی منفی، موج و . ظاهر علمی چنین ادعایی را بیشتر می‌کند.

برای مثال جان آساراف، یکی از طرفداران اصلی این قانون که در این رابطه ۵ کتاب منتشر کرده، در این باره می‌گوید: «علم نشان می‌دهد که قانون عامل و تاثیر در مکانیزم همه چیز حتی فکر ما تاثیر دارد، مسائل به شکل اتفاقی رخ نمی‌دهند، به همین دلیل بفهمید که شما عامل وقوع اتفاقات هستید و عوامل خارجی را مقصر ندانید.»

افسانه‌ای شبیه علم، یا واقعیتی علمی؟
اما برخلاف تمام این ادعاها دانشمندان و فیلسوفان نظر دیگری در رابطه با واقعیت «قانون جذب» دارند، به گفته آنها قانون جذب فقط با ظاهری علمی خود را پوشش می‌دهد و در واقع زیرمجموعه «شبه علم» حساب می‌شود.

هنوز افراد زیادی به قانون جذب به عنوان یک حقیقت علمی باور دارند، حتی در این رابطه کارگاه‌های مختلفی در ایران و دنیا برگزار می‌شود و برخی قوانین جذب ثروت افراد زندگی، شغل و روابط خود را بر این اساس پیش می‌برند.

مجله ساینس در این رابطه نوشته است: «وقتی دانشمندان یک تئوری جدید ارائه می‌دهند باید نحوه کارکرد آن را توضیح بدهند. اما کتاب «راز» هنگام توضیح این مکانیزم به مشکل عمیقی بر می‌خورد. برای مثال، براساس این قانون وقتی شما خودرویی می‌خواهید افکارتان موجی در فضا منتشر می‌کند تا این اتفاق رخ بدهد. اما اینکه اتفاق دقیقا چگونه رخ می‌دهد، اصلا در این کتاب توضیح داده نمی‌شود.»

نیل فاربر، دکترای روانشاسی هم در این رابطه به سایت «سایکولوژی تودی» گفته است: «قانون جذب، هیچ اثبات علمی ندارد و در واقع این نظریه براساس نظریه علمی تخیلی و شبه‌ علم متافیزیکی است . »

رد قانون شبه علمی جذب توسط علم
از سویی تحقیقات علمی انجام شده در چند سال گذشته هم به شکل علمی قانون جذب را رد کرده‌اند.

نتایج تحقیقی که توسط فام و تیلور در دانشگاه کالیفرنیا انجام شده از این قرار است: « در این آزمایش دانش آموزان یک مدرسه به ۳ گروه تقسیم شدند. از گروه اول خواسته شد تا هر روز با خود تصور کنند که نتایج مثبت و بسیار خوبی در امتحان می‌گیرند از گروه دوم خواسته شد تا در روز فقط چند دقیقه این کار را انجام دهند و انجام این کار برای گروه سوم منع شد. به شکل عجیبی نتایج این مطالعه نشان دادند که نمرات گروه سوم بیشتر از ۲ گروه دیگر بود و آنها برای امتحان استرس کمتری داشتند.»

همین آزمایش توسط همین افراد روی ورزشکاران هم انجام شد و نتایج آن نشان داد که کسانی که تصور تمرین می‌کردند موفق‌تر از کسانی بودند که تصور پیروزی می‌کردند.

تحقیقات بسیار مختلف دیگری هم به شکل علمی، واقعی بودن قانون جذب را رد می‌کند.

با این وجود، هنوز افراد زیادی به قانون جذب به عنوان یک حقیقت علمی باور دارند، حتی در این رابطه کارگاه‌های مختلفی در ایران و دنیا برگزار می‌شود و برخی افراد زندگی، شغل و روابط خود را بر این اساس پیش می‌برند.

بهترین کتاب‌‌ های قانون جذب ؛ چشمک به کائنات!

شما هم باور دار ید که می ‌ توانید با خواندن بهترین کتاب‌های قانون جذب، به هر آنچه که می‌خواهید برسید؟ چگونه؟ باید باور کنید ، تجسم کنید، جملات تاکیدی بگویید و سپس دستان خود را تکان دهید تا آنچه که می‌ ‌خواهید به طرز معجزه‌آسایی ظاهر شود!

بهترین کتاب‌های قانون جذب، جزو کتاب‌هایی که باید خواند هستند؛ زیرا شما را به فکر فرو می‌برند . کم‌کم متوجه خواهید شد که گویا واقعا نیرویی به نام «قانون جذب » وجود دارد . بسیاری از ما هنوز متوجه نیستیم که افکارمان ، چقدر روی واقعیت زندگی تاثیر می‌گذارد .

آشنایی با قانون جذب / قانون جذب چیست؟

از میان 12 قانون جهانی، قانون جذب مسلما یکی از شناخته شده ‌ ترین‌ها است . قانون جذب به طور خلاصه یعنی اینکه شما روی هر آنچه تمرکز کنید ( اعم از مثبت و منفی ) به زندگی خود جذب خواهید کرد . برای مثال اگر بتوانید چیزهایی که می‌خواهید را در ذهن خود تصور کنید ، می ‌ توانید در واقعیت به آنها برسید .

به بیان دیگر اگر انتظار دارید اتفاقات خوب بیفتد، اتفاق می ‌ افتد . قانون جذب می‌تواند یک ابزار شگفت ‌ انگیز باشد تا به جای سخت ‌ تر کار کردن، هوشمندانه کار کنید. جالب است بدانید که افراد موفقی مانند مایکل فلپس، اپرا وینفری و ویل اسمیت هم همین کار را می‌کنند. البته یادگیری نحوه استفاده از قانون جذب، به زمان احتیاج دارد.

قانون جذب

اینگونه فکر کنید : چطور امکان دارد که زندگی خود را عالی تصور نکنید و توقع داشته باشید که عالی باشد؟ همه ما باید بهترین کتاب‌های قانون جذب را مطالعه کنیم؛ زیرا دانش ، قدرت است . هر چه بیشتر بدانید، ابزارهای بیشتری در اختیار دارید یا بهتر بگوییم : زمانی که بهتر می‌دانید ، بهتر عمل می‌کنید .»

همه ما مانند آهنربا هستیم ؛ هر آنچه که در افکارمان نگه داریم را جذب خواهیم کرد. آیا می خواهید درباره قانون جذب بیشتر بدانید؟ با بهترین کتاب‌های قانون جذب شروع کنید . به ما اعتماد کنید! این کتاب‌ها توجه هزاران و حتی میلیون ‌ها نفر را در سراسر جهان به خود جلب کرده ا ست .

راز – راندا برن

با یکی از بهترین کتاب های قانون جذب در تمام دوران آشنا شوید. این کتاب جزو مشهورترین و پرفروش ‌ ترین ‌ها در سراسر جهان است. زمانی که راز برای اولین بار بیش از پانزده سال پیش منتشر شد، طوفانی در جهان به پا کرد و به سرعت مورد تحسین قرار گرفت. با خواندن آن یاد خواهید گرفت که چگونه از قدرت راز در هر جنبه ‌ ای از زندگی خود ( پول، سلامتی، روابط، شادی ) استفاده کنید . شما شروع به درک قدرت پنهان و دست نخورده ‌ ای خواهید کرد که در درون شما وجود دارد . این اکتشاف می ‌ تواند برای هر جنبه ‌ ای از زندگی شما شادی ایجاد کند .

بهترین کتاب‌های قانون جذب

نیروی حال : راهنمای روشنگری – اکهارت تله

اکهارت تله در کتاب نیروی حال به خوانندگان نشان می ‌ دهد که چگونه خالق درد های خود شان هستند. به عبارت دیگر شما متوجه خواهید شد که چگونه با زندگی در زمان حال، می‌توانید وجودی بدون درد داشته باشید . او می‌گوید دسترسی به عمیق‌ترین بخش خود، یعنی خود واقعی را می‌توان با رهایی از خواسته‌های متناقض و غیرمنطقی ذهن و زندگی در زمان حال آموخت . تا به امروز بیش از دو میلیون نسخه از این کتاب در سراسر جهان فرو ش رفته و به بیش از 30 زبان ترجمه شده است .

بهترین کتاب‌های قانون جذب

یک زمین جدید – اکهارت توله

در ادامه کتاب نیروی حال ، اکهارت توله دو مین کتاب پرفروشش در نیویورک تایمز را نیز چاپ کرد. اکهارت توله قوانین جذب ثروت در زمین جدید توضیح می ‌دهد که چگونه می‌توان از وضعیت آگاهی بر نفس فراتر رویم تا نه تنها به شادی شخصی دست پیدا کنیم؛ بلکه به کشمکش و رنج در سراسر جهان پایان دهیم . اگر کتاب نیروی حال را خوانده‌اید یا می‌خواهید از قانون جذب در زندگی خود استفاده کنید، خواندن یک زمین جدید ضروری است .

قانون جذب

جادو ( دومین جلد راز ) – راندا برن

« تنها تعداد کمی از مردم در طول تاریخ متوجه شده‌اند که کلمات یک معما هستند و به محض اینکه معما را حل کردید ( زمانی که راز را کشف کردید ) دنیای جدیدی در مقابل چشمان شما ظاهر می‌شود . » در کتاب جادو ، راندا برن این دانش را به شما یاد می‌دهد که تغییردهنده زندگی است . سپس در یک سفر باورنکردنی 28 روزه، او به شما می آموزد که چگونه این دانش را در زندگی روزمره خود به کار ببرید .

بهترین کتاب‌های قانون جذب

بخواهید تا به شما داده شود – استر و جری هیکس

استر هیکس یک سخنران و نویسنده الهام‌بخش می‌باشد که‌ به همراه همسرش جری هیکس، حدود نه کتاب در رابطه با قانون جذب کار کرده است. این کتاب چکیده‌ای از پاسخ‌هایی است که استر هیکس در طی بیست سال برگزاری کارگاه‌های مختلف قوانین جذب ثروت ارائه کرده است. همچنین گفته می ‌ شود که این کتاب ، مجموعه ‌ ای از پیام ‌ های دریافت شده از یک موجود غیر فیزیکی به نام ابراهیم است .

بهترین کتاب‌های قانون جذب

شکست عادت‌های کهنه – جو‌ دیسپنزا

شما محکوم به ژن ‌ های خود نیستید و نباید تا آخر عمر محکوم به یک مسیر باشید . علم جدیدی درحال ظهور است که به همه انسان ‌ ها قدرت می دهد تا واقعیتی را که انتخاب می ‌ کنند خلق کنند . دکتر جو دیسپنزا نویسنده، سخنران، محقق و متخصص کایروپراکتیک است. او در کتاب خود فیزیک کوانتومی، عصب شناسی، شیمی مغز، زیست شناسی و ژنتیک را با هم ترکیب می ‌ کند تا به شما نشان دهد چه چیز هایی واقعا ممکن است.

بهترین کتاب‌های قانون جذب

بیشتر بخوانید: بهترین کتاب برای تغییر عادت‌ها

نامه‌هایی از هستی – مایک دلی

مایک دلی می‌داند که ما واقعیت، سرنوشت و شانس خود را می ‌سازیم . ما موجوداتی پر از امکانات بی‌نهایت هستیم . ما آماده‌ایم تا کشف کنیم که واقعا چقدر قدرتمند هستیم . نامه‌هایی از هستی، ماهیت معنوی واقعی ما و آنچه برای یافتن شادی و رضایت لازم است را به ما نشان می‌دهد.

بهترین کتاب‌های قانون جذبرهایی از قضاوت: ترس را به ایمان تبدیل کنید – گابریل برنشتاین

نویسنده یکی از پرفروش ‌های نیویورک تایمز، گابریل برنشتاین است. او در کتاب رهایی از قضاوت ، به خوانندگان می ‌ آموزد که چگونه ترس خود را به ایمان تبدیل کنید ؛ زیرا ترس و قانون جذب به خوبی با هم ترکیب نمی ‌ شوند . هر داستان و درسی در این کتاب، خوانندگان را راهنمایی می‌کند تا به سمت آنچه آرزو می‌کنند کشیده کنند : شادی، امنیت و مسیر روشن .

بهترین کتاب‌های قانون جذب

قدرت مثبت اندیشی – نورمن وینسنت پیل

شما در کتاب قدرت مثبت اندیشی یاد خواهید گرفت تمام افکار منفی که شما را از دستیابی به خوشبختی و موفقیت باز می‌دارند، از بین ببرید . نورمن وینسنت پیل یک برنامه الهام‌بخش را ارائه کرده است که به شما کمک می‌کند تغییر ات مثبتی در زندگی خود ایجاد کنید .

بهترین کتاب‌های قانون جذب

بیشتر بخوانید: کتاب درباره انرژی مثبت

ماورای طبیعی شدن – جو دیسپنزا

مردم عادی چقدر کارهای غیرمعمول انجام می ‌ دهند ؟ چگونه فراتر از زندگی طبیعی قدم برداریم؟ این کتاب مملو از داستان‌های الهام‌بخش است ؛ به همین خاطر می‌تواند یک انتخاب عالی باشد تا رفاه را وارد زندگی خود کنید . حتی برخی از روانشناسان توصیه می ‌کنند که این کتاب را حتما مطالعه کنید ؛ زیرا به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید « ماوراء طبیعی » شو ید . شما باید از یکسری ابزارها و روش ‌های مختلف (از فیزیک پیشرفته گرفته تا مدیتیشن و پیاده روی ) استفاده کنید تا پتانسیل بی‌نهایت ‌تان آشکار شود .

بهترین کتاب‌های قانون جذب

عامل جذب – اثر جو ویتالی

در این کتاب پنج گام آسان برای خلق ثروت ( یا هر چیز دیگری ) به شما یاد داده می‌شود . تست هوش « عامل جذب » ، تمرین‌هایی برای عملی کردن در وس ، داستان‌های قدرتمند موفقیت و غیره جزوی از کتاب است. اگر به دنبال یکی از بهترین کتاب‌های قانون جذب هستید، می‌توانید از این برنامه پنج مرحله‌ای مؤثر برای جذب ثروت، شادی و فراوانی استفاده کنید .

بهترین کتاب‌های قانون جذب

جادوی تجلی – ریو شینوهارا

این کتاب پانزده تکنیک پیشرفته برای جذب بهترین زندگی ممکن (‌ حتی اگر الان فکر می ‌ کنید غیرممکن است ) را به شما یاد می‌دهد. « شاید شما بدون اینکه باخبر باشید، قبلا از این تکنیک‌ها استفاده کرده‌اید یا در مورد آن ها شنیده ‌ ‌اید . جادوی تجلی به معنای استفاده از قدرت افکار، احساسات یا باورهای خود برای تبدیل هر چیزی به واقعیت فیزیکی است .

بهترین کتاب‌های قانون جذب

نیروی اراده – وین دبلیو دایر

در این کتاب قرار است یاد بگیرید جهان خود را به روش خودتان بسازید . دکتر وین دبلیو دایر درباره نیروی اراده تحقیقاتی انجام داده است. او معتقد است که اراده اجازه می ‌ دهد تا عمل خلقت انجام شود . در واقع این اولین کتابی است که اراده را به ‌عنوان میدانی از انرژی می‌بیند که می‌توانید برای ساخت زندگی خود به آن متصل شوید.

بهترین کتاب‌های قانون جذب

کارما – سادگورو

همه ما درباره نیروی کارما شنیده‌ایم ؛ اما ممکن است ندانید که درک عمیق‌تر کارما می‌تواند به شما کمک کند تا با قانون جذب کار کنید . گورو یکی از معروفترین رهبر ان معنوی است. او در کتابش اصول کارما توضیح می ‌دهد؛ بنابراین شما می‌توانید به جای مخالفت با کارما خود، کنترل زندگی خود را در دست بگیرید و رها شوید .

اصول هرمتیک – هفت قانون هرمس برای تسلط بر انرژی درونی و بیرونی

هرمتیک شاخه ‌ ای از فلسفه معنوی است که قدمت آن به قرن اول پس از میلاد برمی‌گردد و توسط نویسنده مشهور هرمس تریسمجیستوس بیان شده است . او در یونان با نام هرمس و در مصر به عنوان تحوت شناخته می ‌ شد . این هفت اصل قوانین طبیعی را شرح می ‌ دهند که وقتی فهمیده شوند، به شما امکان می ‌ دهند زندگی مورد نظر خود را جذب کنید . نویسنده کتاب ناشناس ماندن را انتخاب کرد ؛ برای همین محتوای این کتاب تنها باقی خواهد ماند.

بهترین کتاب‌های قانون جذب

بیندیشید و ثروتمند شوید – ناپلئون هیل

باور کردنی نیست؛ اما بیش از 80 میلیون نسخه از بیندیشید و ثروتمند شوید فروخته شد ه است. شما با خواندن آن می‌توانند از قانون جذب برای موفقیت و شکوفایی استفاده کنید. در این کتاب داستان‌ زندگی اندرو کارنگی، توماس ادیسون، هنری فورد و دیگر میلیونرها ارائه می‌شود تا با رمز موفقیت‌ آنها آشنا شوید . در واقع این کتاب رازهایی را به شما می ‌ آموزد که می ‌ تواند برای شما ثروت به ارمغان آورد . ا لبته نه تنها به شما می‌گوید چه کاری انجام دهید ؛ بلکه نحوه انجام آن را هم توضیح می‌دهد . هنگامی که تکنیک ‌ های ساده و مهم را یاد بگیرید و به کار ببرید، به راز موفقیت واقعی و پایدار پی خواهید برد .

بهترین کتاب‌های قانون جذب

اسرار ذهن ثروتمند – تی هارو اکر

تی هارو اکر در کتاب رازهای ذهن میلیونر می‌گوید : « اگر پنج دقیقه به من فرصت دهید ، می‌توانم آینده مالی شما را تا آخر عمر پیش‌بینی کنم !» او این کار را با تشخیص « پول و طرح موفقیت » شما انجام می ‌ دهد . در واقع همه ما یک طرح پولی شخصی داریم که در ضمیر ناخودآگاهمان شکل گرفته است . این طرح بیش از هر چیز دیگری می ‌تواند زندگی مالی ما را تعیین می ‌ کند .

بهترین کتاب‌های قانون جذب

بیشتر بخوانید: با مشهورترین کتاب‌ های هوش مالی آشنا شوید

راز همدم : عشق زندگی خود را با قانون جذب آشکار کنید – آریل فورد

راز همدم توضیح می ‌ دهد که چگونه از قانون جذب برای یافتن همسر خود استفاده کنید . آریل فورد یک نویسنده معنوی و فعال است . او در کتابش با اطمینان بیان می‌کند که نه تنها شریک زندگی و همسرتان وجود خارجی دارد؛ بلکه مشتاقانه انتظار می‌کند تا شما را پیدا کند. بنابراین اگر به دنبال استفاده از قانون جذب برای پیدا کردن عشق هستید، این کتاب یک انتخاب عالی است.

بهترین کتاب‌های قانون جذب

سخن آخر درباره بهترین کتاب ‌ های قانون جذب

شاید در ابتدا غیرمنطقی به نظر برسد؛ اما علم ثابت کرده است که همه چیز از انرژی ساخته شده است : اشیا، حیوانات، افکار و ا نسان ‌ها . همانطور که قانون جاذبه وجود دارد ، قوانینی هم وجود دارد که تعیین می ‌کند این انرژی چگونه جریان یابد و به کجا برود . هرچه بیشتر در مورد این قوانین بدانید، هدایت انرژی مورد نیاز در جهت درست آسان ‌ تر خواهد بود.

یکی از اصول کار با قانون جذب درک این نکته است که افکار هم برای اینکه واقعی شوند، نیاز به عملی شدن دارند . این یعنی اینکه شما نمی ‌ توانید فقط آرزو کنید و کاری انجام ندهید ؛ بلکه باید گام ‌ های عملی برای رسیدن به هدف خود را بردارید . این بدان معناست که از طریق انتخاب ‌ ها و رفتار خود ، با آن هدف زندگی کنید .

امیدوارم از این لیست بهترین کتاب ‌ های قانون جذب لذت برده باشید ! ما معتقد یم که می ‌ توانید افکار خود را تغییر دهید، روی اهداف خود کار کنید و سپس منتظر داشته باشید که اتفاقات بزرگی رخ دهد. این ترکیب مانند جادو عمل می ‌ کند . شما چی فکر می‌کنید ؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.