نحوه انتخاب CFD


نحوه انتخاب CFD

در این پروژه با ارائه یک مدل ریاضی مناسب برای خشک شدن پنل گچی و با بررسی شکل های مختلف محفظه خشک شدن پنل گچی به کمک شبیه سازی CFD، عملکرد هر یک از ساختارهای پیشنهادی در فرآیند خشک کردن بررسی و بهینه سازی گردید.

Image

در این پروژه با بررسی شکل های مختلف پره مخزن و شبیه سازی CFD آن، شکل پره در مخزن به شکلی طراحی شده است که یک جریان گردشی محوری مناسب به منظور افزایش انتقال حرارت و جلوگیری از کف زایی در مخزن ایجاد شود.

Image

در این پروژه دستگاه بستر چرخان سه فازی گاز-مایع-جامد در مقیاس آزمایشگاهی طراحی و ساخته شده است.

Image

در این پروژه CFD اثر شکل پره بر کیفیت اختلاط راکتورهای همزن دار گاز-مایع مورد بررسی قرار گرفته و بهترین شکل پره برای ایجاد بهترین کیفیت اختلاط به منظور افزایش بازدهی راکتور پیشنهاد شده است.

Image

در این پروژه CFD رفتار هیدرودینامیک مخزن دوفازی همزن دار گاز-مایع با پره راشتون مورد بررسی قرار گرفته است.

CFD simulation of gas liquid agitated vessel psmlab

در این پروژه CFD انتقال حرارت از دیواره به راکتور بستر ثابت (fixed bed reactor) مورد بررسی قرار گرفته است.

CFD packed bed heat transfer psmlab

در اين پروژه، عملکرد راکتور بستر قطره‌ای سولفورزدایی (HDS) به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در شرایط عملیاتی غیر هم‌دما مورد مطالعه قرار گرفته است. در شبیه‌سازی CFD راکتور بر اساس دیدگاه چندفازی اولری-اولری، اثر تر شوندگی جزئی کاتالیست‌ها (بستر نیمه مرطوب) بر معادلات ممنتوم، حرارت و جرم لحاظ گردید. پارامترهای مورد بررسی شامل بررسی اثر دمای خوراک ورودی و فشار عملیاتی راکتور بر بازدهی راکتور می‌باشند. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش دمای خوراک ورودی راکتور و فشار عملیاتی میزان تبدیل واکنش سولفورزدایی افزایش پیدا می‌کند که میزان تأثیر دما در افزایش بازدهی راکتور در حدود % 60 بیشتر از تأثیر فشار می‌باشد. همچنین با بررسی اثر تخلخل بستر کاتالیستی نشان داده شده است که توزیع تخلخل بر نحوه توزیع دمایی راکتور و تشکیل نقاط داغ تأثیر گذار می‌باشد.

Trickle bed CFD

در این کار به کمک شبیه سازی CFD عملکرد یک کریستالایزر پیوسته تولید نیترات پتاسیم مورد ارزیابی قرار گرفته است. موارد مورد بررسی شامل بررسی توزیع اندازه ذرات، اثر دور همزن بر تعداد ذرات و شرایط دمایی بر عملکرد کریستالایزر است.

crystallizer CFD

در نحوه انتخاب CFD این پروژه، بررسي تغييرات دمايي سيال ويسکوز بالا به علت اتلاف ويسکوز در يک لوله همگرا مي باشد. اتلاف ويسکوز، انرژي حرارتي ايجاد شده بر اثر لغزش لايه هاي سيال بر روي يکديگر است که مي تواند به طور قابل توجهي دماي سيالي را که تحت تنش برشي بالا قرار مي گيرد افزايش دهد. در اين پروژه از معادلات جريان مغشوش (معادله k-ε، k-ω، RSM، DES و LES) برای بررسی رفتار سيال در نواحي نزديک ديواره جامد استفاده شده است و توزیع دمایی سیال درون لوله در شرایط عملیاتی مختلف همراه با تشکیل نقاط داغ مورد بررسی قرار گرفته است.

pipe viscouse dissipation CFD

در اين پروژه طرح هاي مورد نياز ساخت کوره اکسيداسيون حرارتي الياف به روش موازي- مخالف طراحی و توسط روش CFD مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در تمامي طرح هاي ارائه شده معيار ميزان خطاي توزيع يکنواختي مورد ارزيابي قرار گرفته است تا بر اساس آن بهترين طرح از لحاظ کاربردي و ایجاد جریان یکنواخت بر روی الیاف انتخاب گردد.

Oxidation furnace CFD

در این پروژه پدیده های سیالاتی مانند افت فشار و توزیع فازها درون بستر متخلخل شبیه سازی شده است

Heat Transfer Trickle bed CFD

در اين پروژه، عملکرد راکتور بستر قطره‌ای سولفورزدایی (HDS) به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در شرایط عملیاتی غیر هم‌دما مورد مطالعه قرار گرفته است. در شبیه‌سازی CFD راکتور بر اساس دیدگاه چندفازی اولری-اولری، اثر تر شوندگی جزئی کاتالیست‌ها (بستر نیمه مرطوب) بر معادلات ممنتوم، حرارت و جرم لحاظ گردید. پارامترهای مورد بررسی شامل بررسی اثر دمای خوراک ورودی و فشار عملیاتی راکتور بر بازدهی راکتور می‌باشند. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش دمای خوراک ورودی راکتور و فشار عملیاتی میزان تبدیل واکنش سولفورزدایی افزایش پیدا می‌کند که میزان تأثیر دما در افزایش بازدهی راکتور در حدود % 60 بیشتر از تأثیر فشار می‌باشد. همچنین با بررسی اثر تخلخل بستر کاتالیستی نشان داده شده است که توزیع تخلخل بر نحوه توزیع دمایی راکتور و تشکیل نقاط داغ تأثیر گذار می‌باشد.

در این پروژه شرایط ترمودینامیکی مورد نیاز برای ورود سوخت به درون سیلندر مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط مورد بررسی محدوده دمایی و فشاری مورد نیاز سوخت استفاده شده در سیلندر را تعیین می کند. همچنین شرایط هیدرودینامیکی برای ورود مقدار سوخت مورد نیاز به درون سیلندر برای پیش بینی میزان توان لازم تزریق سوخت به سیلندر مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پروژه واحد تولید صنعتی اسید سولفوریک توسط نرم افزارهای Aspen Plus و Aspen Hysys شبیه سازی شده است. همچنین اثر شرایط و پارامترهای عملیاتی بر روی میزان خلوص اسید حاصل شده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

pmslab4

در این پروژه واحد تولید اتیل بنزن توسط نرم افزار Aspen Hysys شبیه سازی شده است. همچنین اثر شرایط و پارامترهای عملیاتی بر روی میزان خلوص محصول مورد ارزیابی قرار گرفته و شرایط عملیاتی فرآیند بهینه سازی شده است.

ethylbenzene psmlab

در این پروژه واحد تولید برق و بازیابی گاز CO2 توسط آمین با نرم افزار Aspen Hysys شبیه سازی شده است. همچنین اثر شرایط و پارامترهای عملیاتی بر میزان عملکرد واحد بازیابی مورد ارزیابی قرار گرفته و شرایط عملیاتی فرآیند بهینه سازی شده است.

power plant and co2 recovery unit psmlab

در این پروژه اثر نیروی سرعت جریان باد در جهت های مختلف بر نمای شیشه ای ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است

نحوه انتخاب CFD

نیاز محور

براساس نیازهای صنعت و بازار

مدرسين حرفه ای

سابقه اجرایی بالا در صنعت

همیشه و همه جا میتوانید تماشا کنید

کافیست با پشتیبان ما تماس بگیرید

در این دوره چه خواهید دید

برای اشنایی بهتر با دوره میتوانید نمونه ویدیو زیر را از دوره ببیند

مدرسین دوره

لیست مدرسین این دوره

پیش نیاز های دوره

در این قسمت پیش نیاز های دوره را مشاهده می کنید

سرفصل های دوره

در این قسمت سیلابس درس را مشاهده می کنید

بیمه تضمین یادگیری

رسالت ما برگزاری دوره های آموزشی با کیفیت و کاربردی و یادگیری کامل دانشجویان می باشد. در همین راستا طرح “بیمه تضمینی یادگیری “ را طراحی و به مرحله اجرا رساندیم. این طرح جهت بالا بردن سطح کیفی دوره های آموزشی و ارتباط بین اساتید و دانشجویان و رفع نگرانی آموزش کامل و تکرار چندین باره دروس آموزشی به صورت آفلاین و آنلاین می باشد. بر اساس این طرح کلیه دانشجویانی که بسته های آموزشی آفلاین ما را خریداری نمایند امکان حضور در دوره آنلاین و حضوری درس مربوطه در اولین دوره براساس زمانبندی “تقویم آموزشی دوره های حضوری و آنلاین “ را خواهند داشت و همچنین دانشجویانی که دوره های آنلاین و حضوری ما شرکت کنند امکان دسترسی به بسته آموزشی آفلاین درس مربوطه را خواهند داشت. امید است با ارائه خدمات آموزشی این مجموعه مهندسین و دانشجویان عزیزمان تخصص لازم جهت کسب شغل مناسب خود را بدست آورده و در جایگاه مطلوب خود فعالیت کنند.

چگونه باید تجارت CFD را انجام داد

ابزارهای نوین سرمایه گذاری انواع مختلفی را ارائه می دهند که قبلاً غیرقابل تصور بود. در گذشته سرمایه گذاران فقط می توانستند سهام را در بورس کالای فیزیکی خریداری و بفروشند. امروزه بازارهای مالی با یک کلیک دیجیتالی شده و ماشین حساب فارکس در دسترس هستند. به لطف شرکت هایی مانند FXTM ، اکنون فرصت های پیشرفته سرمایه گذاری در دنیا باز است.

چگونه باید تجارت CFD را انجام داد

این بازار چگونه کار می کند؟

این بازار مفید توافق بین دو طرف است. یکی از طرفین فروشنده و دیگری خریدار میباشد . معامله گر به عنوان خریدار عمل می کند ، در حالی که کارگزار فروشنده است. موضوع قرارداد آنها قیمت دارایی مربوطه است. به عنوان مثال ، در مورد CFD های طلا ، سود بر اساس پویایی قیمت طلا است.

محبوب ترین پلتفرمهای تجاری شامل MetaTrader 4 و یا MT4 و MetaTrader 5 و یا MT5 هستند . هر دو یک محیط دیجیتالی مناسب برای اتصال به بازارهای جهانی ارائه می دهند. دهها شاخص و نمودار وجود دارد که پیش بینی را آسانتر می کند. برنامه های تلفن همراه به شما امکان می دهند قیمت ها را پیگیری کرده و موقعیت ها را در حال حرکت مدیریت کنید.

نحوه انتخاب CFD

ممکن است تصمیم گیری در مورد اینکه کدام دسته از CFD ها مناسب باشد دشوار باشد. این ابزارها را می توان با طیف گسترده ای از دارایی ها گره زد. CFD در ارزها ، CFD در سهام ، CFD روی کالاها و حتی رمزنگارها نیز وجود دارد. حساب کاربری CFD را با یک کارگزار قابل اعتماد باز کنید و از مطالب آموزشی ارائه شده توسط این شرکت استفاده کنید.

مارک های تثبیت شده اطمینان حاصل می کنند که مشتریان خود از فرصت های یادگیری کافی برخوردار هستند. CFD یک ابزار مالی محبوب است. این بدان نحوه انتخاب CFD معناست که پیدا کردن آموزش ها ، راهنماها و مقاله ها دشوار نیست. به جدیدترین پویایی های بازار توجه کنید تا امیدوار کننده ترین دارایی ها را شناسایی کنید.

در آخر ، شرایط را برای CFD های مختلف در وب سایت کارگزار خود مقایسه کنید. انواع مختلفی از حسابهای CFD نیازهای حاشیه ، گسترش و کمیسیونهای مختلف (در صورت وجود) را دارند. هزینه های معاملات و شرایط اهرم را مقایسه کنید. اهرم نشان می دهد که با قرض گرفتن وجوه کارگزار ، چقدر می توانید قدرت خرید خود را تقویت کنید. در اینجا سه نوع محبوب CFD وجود دارد.

CFD در کالاها

این مشتقات با محصولاتی مانند طلا یا نفت خام مرتبط هستند. قیمت آنها بدون توجه به تولیدکنندگان توسط بازار تعیین می شود. به عنوان مثال ، قیمت WTI برای کلیه شرکت هایی نفتی معتبر است.

یک تاجر CFD حجم فیزیکی منبع را نمی خرد و نمی فروشد. در این نوع فعالیت نیازی به جابجایی بشکه یا مخازن نفتی نیست . سود کاملاً مبتنی بر قیمت است. اگر انتظار دارید مقدار آن زیاد شود ، می توانید مقدار بیشتری نحوه انتخاب CFD از CFD مربوط را خریداری کنید. در شرایط مخالف ، شما می توانید واحدهای موجود را بفروشید و بعداً تعداد بیشتری از آنها را بخرید.

CFD در شاخص ها

شاخص های بازار مانند DJIA یا FTSE 100 عملکرد گروه خاصی از شرکت ها را نشان می دهند. مقادیر آنها براساس مقادیر متوسط بالا می رود یا سقوط می کند. این بدان معنی است که بعید است که آنها به صفر بروند. خطر CFD کمتر است زیرا نیازی به داشتن دارایی های فیزیکی ندارید. بیشتر معامله گران ، سهام خوشه ای با تراشه آبی یا به اصطلاح "سهام رشد" را انتخاب می کنند که شامل سهام غول های فناوری است.

CFD در ارزهای رمزپایه

رمزپایه ها به دلیل نوسانات خود شناخته شده اند. این مسأله فرصت های کافی برای حدس و گمان فراهم می کند. چهار سکه محبوب امروز Bitcoin ، Ethereum ، Litecoin و Ripple هستند. یک قرارداد بر اساس تفاوت در مورد رمزپایه همیشه در برابر دلار آمریکا قیمت گذاری می شود.

چگونه یک موقعیت مناسب را انتخاب کنیم

معامله گران با توجه به قصد خود برای خرید یا فروش CFD های خاص ، مواضع را باز می کنند. "موقعیت طولانی" مربوط به خرید در انتظار افزایش قیمت است. "موقعیت کوتاه" هنگامی که می خواهید بفروشید ، باز می شود و انتظار دارید که یک سود سریع را تجربه کنید. تصمیم گیری با طیف گسترده ای از نمودارها و ابزارهای دیگر در سیستم عامل های دیجیتال تسهیل می شود. بسته به نوع CFD (واحد) که می خواهید تجارت کنید ، این موقعیت در اندازه متفاوت هستند .

چگونه باید تجارت CFD را انجام داد

خلاصه مزایا

قرارداد برای تفاوت یا CFD ، ابزار مدرن برای تجارت و سرمایه گذاری آنلاین است. آنها را می توان به خودی خود داد و ستد کرد و یا در سبد متنوعی از دارایی ها گنجانید. برخلاف سهام جداگانه ، CFD کمتر به موفقیت یا عدم موفقیت شرکتهای جداگانه وابسته است. اگرچه معاملات CFD هنوز نوعی سرمایه گذاری خطرناک است ، اما نسبت به روش های قدیمی مزایای غیرقابل انکار دارد. این اجازه می دهد تا معامله گران باهوش از داخل خانه های خود و به کمک اینترنت سود خود را کسب کنند.

نحوه انتخاب CFD

برترین کانال آموزشی دینامیک سیالات محاسباتی

About
Platform

📝مطالعه مقالات نانو سیال آمادگی برای دوره ی شبیه سازی نانو سیال ها
📌قسمت اول
👨‍🏫مدیریت محتوا :موسی کفیلی

📝مطالعه مقالات نانو سیال آمادگی برای دوره ی شبیه سازی نانو سیال ها
📌قسمت دوم
👨‍🏫مدیریت محتوا :موسی کفیلی

📝مطالعه مقالات نانو سیال آمادگی برای دوره ی شبیه سازی نانو سیال ها
📌قسمت سوم
👨‍🏫مدیریت محتوا :موسی کفیلی

💯 همیشه راهی وجود دارد، شاید حتی در دل یک سنگ .

⭕️ اگر می خواید با فیلترینگ تلگرام به فنا نرید عجله کنید.

🔶 «بک‌آپ تلگرام»، برنامه‌ای که برای همه ما مهم خواهد بود.
این برنامه توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف طراحی شده که با امنیت کامل به راحتی اطلاعات تلگرامی شما رو بر روی کامپیوتر شما ذخیره می کنه.

بک‌آپ گیری از چت ها، فیلم ها، صوت ها، تصاویر و .
قابلیت بکاپ گیری از گروه ها و سوپر گروه ها و کانال ها
دسترسی به تمامی اطلاعات بک‌آپ گیری شده به صورت آفلاین بر روی کامپیوتر شما

نسخه جدید «بک‌آپ تلگرام» منتشر شد.
💟 ویژگی‌های اضافه شده بر اساس درخواست کاربران
ذخیره سازی فایل‌ها با اسم اصلی خود
امکان استفاده با شماره های غیر ایرانی
لیست کردن چت‌ها براساس تاریخ

همزمان با برگزاری همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسین مکانیک ایران، دانشگاه سمنان شاهد برگزاری سخنرانی استاد شاخص مهندسی مکانیک پروفسور آدریان بجان (Prof.Adrian Bejan) از دانشگاه دوک آمریکا (Duke Univesity)می باشد. علاقه مندان میتوانند اطلاعات لازم در رابطه با سخنرانی ایشان را از لینک زیر دانلود نمایند:

لازم به توضیح است که سخنرانی ایشان در ساعت 17:15 دقیقه روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه در محل سالن خوارزمی به صورت ویدئو کنفرانس در دانشکده مکانیک برگزار می گردد.
http://mechanic.semnan.ac.ir/uploads/mechanic/Dr.%20Adrian%20Bejan_%20How%20Cooling%20Laptops%20Led%20to%20Constructal%20Theory%20(youtubemp4.to).mp4

📣📣آموزش فوق العاده شبیه سازی احتراق موتور دیزل با مدل Eddy Dissipation+فایل یودی اف وهندسه +مش
👨‍🏫مدیریت محتوا:موسی کفیلی

برترین کانال آموزشی دینامیک سیالات محاسباتی
آموزش جامع cfdبه همراه فیلم و فایل های انجام شده آموزش ها .cfdرابافیلم های آموزشی جامع یادبگیرید

کانال آموزش جامع CFD, [۰۴.۰۶.۱۸ ۰۴:۲۷]
باعرض سلام خدمت دوستان عزیزباتوجه به فیلترینگ مجبور شدیم آموزش ها روبه صورت کاملا پروژه محور در سایت www.MediaDars.com بذاریم شامل موارد زیر هستش آموزش ها :

کانال آموزش جامع CFD, [۰۴.۰۶.۱۸ ۰۴:۲۸]
فصل اول : مقدمه ای بر دینامیک سیالات محاسباتی
معرفی دینامیک سیالات محاسباتی
مقایسه روش های تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی
معرفی محیط انسیس ورک بنچ و ماژول فلوئنت

فصل دوم: تعریف هندسه(Geometry)
معرفی جامع محیط طراحی
استفاده از مقاطع استاندارد روش های تولید یک هندسه
حل مثال هایی برای طراحی هندسه مربوط به پیستون، کیسینگ حفاری چاه نفتی، مبدل حرارتی پوسته و لوله و …

فصل سوم : تنظیمات مربوط به نواحی سلول (Cell Zone Condition)
بررسی تنظیمات محیط های پیوسته Cell Zone Condition
تشریح نحوه به کارگیری گزینه های موجود در این بخش

فصل چهارم: معرفی جامع شرایط مرزی (Boundary Condition)
شرایط مرزی حرارتی
شرط مرزی Symmetry & Axis
شرط مرزی Velocity Inlet
شرط مرزی Pressure Far – Field
شرط مرزی Outlet Vent و Exhaust Fan
شرط مرزی نحوه انتخاب CFD Outflow
شرط مرزی Mass Flow Inlet
شرط مرزی Internal Faces
شرط مرزی Overset
شرط مرزی Inlet&Outlet Vent و Intake&Exhaust Fan
شرط مرزی Wall
شرط مرزی Radiator
شرط مرزی Porous Jump

فصل پنجم: بررسی تنظیمات حلگر (Solution Methods)
انتخاب حلگر
گسسته سازی (روش های درونیابی) و تشریح گزینه های آن
گرادیان ها و تشریح گزینه های آن
روش های درونیابی برای فشار
کوپلینگ فشار – سرعت (Pressure – Velocity Coupling)
تشریح تفاوت بین حلگرهای Simple، SimpleC، PISO و FSM
مقداردهی اولیه(Initialization)

فصل ششم: شبیه سازی جریان آرام(Laminar Simulation)
شبیه سازی جریان آرام در لوله
تشریح شرط عدم لغزش در دیواره ها و نحوه استخراج پروفیل سرعت

فصل هفتم: شبیه سازی جریان آشفته(Turbulence Simulation)
شبیه سازی جریان آشفته در لوله
تشریح نحوه استخراج ضریب اصطکاک
بررسی تابع دیواره +Y به منظور صحت سنجی حل مسئله
معرفی مدل های توربولانس موجود در ANSYS FLUENT و تشریح انتخاب این مدل ها در مسائل مختلف

فصل هشتم: شبیه سازی جریان تراکم ناپذیر روی ایرفویل(Incompressible Flow)
شبیه سازی جریان تراکم ناپذیر روی ایرفویل NACA 0012
مدل سازی و مش زنی ایرفویل NACA 0012
تشریح نحوه محاسبه و استخراج نمودار لیفت و درگ
تشریح نحوه اعمال زاویه حمله به ایرفویل
بررسی ضریب فشار
بررسی جامع ایرفویل (اختصاصی رشته هوافضا)

فصل نهم: شبیه سازی جریان تراکم پذیر(Compressible Flow)
شبیه سازی جریان تراکم پذیر روی ایرفویل NACA 2415
بررسی انتخاب روش توربولانسی
بررسی تابع دیواره +Y به منظور صحت سنجی حل مسئله
تشریح نحوه محاسبه و استخراج نمودار لیفت و درگ
تشریح نحوه اعمال زاویه حمله به ایرفویل
تشریح نحوه تاثیر مش بر تابع دیواره
تشریح و بحث در رابطه با محیط مش زنی فلوئنت، نحوه انطباق دادن مش (Adapt Meshing) و ریز کردن مش لایه مرزی در محیط فلوئنت

فصل دهم: مدل سازی جریان تراکم پذیر در نازل ها (Nozzles)
مدل سازی و مش بندی نازل سوخت
بررسی جریان تراکم پذیر در نازل
تشریح نحوه استخراج نمودار عدد ماخ(Mach Number)
بررسی عدد ماخ در مسائل
تشریح نحوه ایجاد انیمیشن و مشاهده جریان در نازل

فصل یازدهم: شبیه سازی جریان انتقال حرارت اجباری(Heat Flux Force)
شبیه سازی جریان انتقال حرارت اجباری روی یک صفحه
تشریح هندسه مسئله
بررسی تابع دیواره +Y به منظور صحت سنجی حل مسئله
تشریح نحوه ایجاد نمودار دو کمیت بی بعد نوسلت و رینولدز
تشریح شرط عدم لغزش در دیواره ها و نحوه استخراج پروفیل سرعت

فصل دوازدهم: شبیه سازی سیالات غیرنیوتنی (Non-Newtonian Fluid)
بررسی ویژگی های سیالات غیر نیوتنی
شبیه سازی سیالات غیر نیوتنی کف یا فوم در فضای حلقوی چاه های نفتی
تشریح نحوه استخراج نتایج
صحت سنجی نتایج با مقالات
تشریح نحوه استفاده از نرم افزار Tecplot در استخراج نتایج

قرارداد مابه التفاوت یا cfd چیست؟

قرارداد CFD

اصطلاحات مختلفی در دنیای سرمایه‌‌‌‌گذاری وجود دارد. یکی از این اصطلاحات قرارداد CFD است، که به نوعی از معاملات گفته می‌‌‌‌شود. در معاملات CFD هیچ کالایی جابجا نمی‌‌‌‌شود. سرمایه‌‌‌‌گذاران با این‌‌‌‌که کالایی دریافت نمیکنند، اما می‌‌‌‌توانند از مزایای مشابه سرمایه‌‌‌‌گذاری معمول استفاده کنند. اما سرمایه‌‌‌‌گذاران چرا چنین قراردادی عقد می‌‌‌‌کنند؟ قرارداد مابه التفاوت چه مزایایی دارد؟ و چگونه انجام می‌‌‌‌شود؟

نحوه انجام معاملات مابه التفاوت

در علم اقتصاد، Contract for Difference یا به اختصار CDF، قراردادی بین دو طرف فروشنده و خریدار است، که به موجب آن طرفین بر سر پرداخت مابه التفاوت قیمت فعلی با قیمت زمان قرارداد توافق می‌‌‌‌کنند. اگر این تفاوت مثبت باشد، خریدار پرداخت را انجام می‌‌‌‌دهد و اگر منفی باشد، فروشنده ملزم به پرداخت است. قرارداد CFD در تمام بازارهای مالی مثل کالا، بورس و ارز وجود دارد.

قرارداد مابه التفاوت برروی چه کالایی منعقد می‌‌‌‌شود؟

در تمام بازارها، امکان انجام چنین معاملاتی وجود دارد. ارزها، ارزهای دیجیتالی، انواع کالا و سهام می‌‌‌‌توانند موارد معامله باشند. به دارایی‌‌‌‌هایی که مورد معامله قرار می‌‌‌‌گیرند، دارایی پایه گفته می‌‌‌‌شود.

اهرم، عامل جذابیت قرارداد CFD

فاکتوری به نام اهرم یا لوریج در این قراردادها، باعث جذابیت آن شده ‌‌‌‌است. اهرم در معامله یعنی پرداخت می‌‌‌‌تواند کمتر از ارزش مورد معامله باشد. تصور کنید قرارداد CFD را برسر سهام یک شرکت می‌‌‌‌بندید. چنانچه قیمت واقعی سهام ۱۰۰۰ تومان باشد، ولی اهرم قرارداد ۱۰ درصد باشد، شما موظف به پرداخت تنها ۱۰۰ تومان به ازای هر سهم هستید. چنین معامله‌‌‌‌هایی اگر با سود همراه باشند، منفعت بسیاری نسیب طرف برنده می‌‌‌‌کنند.

معاملات CFD

مزایای قرارداد مابه التفاوت

 • در این معاملات اهرم وجود دارد.
 • در دو طرف بازار قابل اجرا است.
 • تاریخ اعتبار آن به دلخواه انتخاب می‌‌‌‌شود.
 • کارمزد دارد.
 • مالیات ندارد.

معایب قرارداد مابه التفاوت

 • افراد مالک کالا یا سهم مورد معامله نمی‌‌‌‌شوند.
 • وجود اهرم می‌‌‌‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه شود.
 • ریسک آن بالاتر از خرید سهام است.
 • بالا رفتن تعداد معاملات به دلیل هزینه‌‌‌‌های کم

تفاوت بین قرارداد CFD و آتی

مفهومی با عنوان معامله آتی نیز در بازار بورس وجود دارد که با شرایط وجود اهرم و عدم وجود فیزیکی کالا منعقد می‌‌‌‌شود. ممکن است به نظر برسد این معاملات مشابه معاملات آتی هستند، اما چنین نیست. چند تفاوت عمده بین قرارداد آتی و قرارداد CFD وجود دارد.

تفاوت قرارداد CFD و آتی

 1. قیمت مورد توافق
  در معاملات آتی دو طرف با بر سر یک قیمت انتخابی توافق می‌‌‌‌کنند. درحالی که در قرارداد CFD قیمت اختلاف قیمت فعلی و روز معامله است.
 2. تحویل کالا
  معاملات آتی بعضاً منجر به تحویل کالا می‌‌‌‌شوند، اما چنین اتفاقی برای معاملات مابه التفاوت نمی‌‌‌‌افتد.
 3. اعتبار زمانی
  معاملات آتی در زمانی که دو طرف بر سر آن توافق می‌‌‌‌کنند، معتبر هستند و پس از اتمام مدت باید تسویه شود. اما قرارداد مابه التفاوت می‌‌‌‌تواند بدون تاریخ انقضا باشد. البته انعقاد قرارداد بدون تاریخ منوط به درنظر گرفتن دو شرط وجه تضمین و میزان اهرم است.

مثالی از قرارداد CFD

تصور کنید شما خواستار خرید سهام یک شرکت اروپایی هستید، اما نه بودجه کافی دارید و نه دسترسی به بازار. حال کافی است مقداری وجه، به عنوان وجه تضمین به مقدار ۵ درصد ارزش سهام به کارگزاری پرداخت کنید. این ۵ درصد میزان تأثیر اهرم را نشان می‌‌‌‌دهد. با این پرداخت می‌‌‌‌توانید یک CFD بخرید. در این‌‌‌‌صورت شما صاحب هیچ سهامی نیستید، اما در تأثیری که نوسانات بر ارزش سهام می‌‌‌‌گذارند شرکت داده می‌‌‌‌شوید. برای مثال اگر سهام این شرکت ۱۰۰ دلار قیمت داشته باشد، با وجه تضمین ۵ درصد شما ۵ دلار پرداخت می‌‌‌‌کنید، اما گویی ۱۰۰ دلار اعتبار دارید. چنانچه مدتی بعد قیمت سهام به ۱۰۵ دلار افزایش یابد، چون میزان سود برابر وجه تضمین شما است، درواقع ۱۰۰ درصد سود کرده‌‌‌‌اید. اما به هر میزان که قیمت سهام از ۱۰۰ دلار افت کند برای شما ضرر خواهد بود.

سخن پایانی

قراردادهای مابه التفاوت، برای انجام معامله برروی جهت حرکت قیمت کالا یا سهام به وجود آمدند. هنگامی که یک سرمایه‌‌‌‌گذار، سرمایه کافی برای خرید کالا و سهام واقعی ندارد، از این نوع قراردادها استفاده می‌‌‌‌کند. با خرید CFD افراد مالک هیچ چیز نمی‌‌‌‌شوند، اما از نوسانات آن تأثیر می‌‌‌‌گیرند. بنابراین معاملات CFD بر پایه پیش‌‌‌‌بینی سرمایه‌‌‌‌گذار از آینده یک سهام یا کالا انجام می‌‌‌‌شود. چنانچه قصد ورود به این معاملات را دارید، خوب است بدانید که ریسک بسیار بالایی دارند. بنابر این با استفاده از یک آموزش بورس مناسب یا آموزش فارکس، ابتدا معمولات خود را بالا ببرید، و سپس اقدام به انعقاد قرارداد کنید.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “ابزار مشتقه” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.