اصل آزادی بازار


دو نماینده استان اصفهان تمام تلاش خودشان را کردند من از فولاد مبارکه بروم. این طور نبود که کل نمایندگان استان با من مشکل داشته باشند. این دو نفر هم انگیزه ۱۰۰ درصد سیاسی داشتند. یک نماینده امتیاز می خواست و نماینده دیگر می خواست شخصی که ظاهرا دوست صمیمی ایشان بود را مدیرعامل کند

تحقیق و تفحص فولاد مبارکه غیرکارشناسی و خلاف قانون است| تعیین مدیر فولاد توسط دولت من درآوردی است!

عظیمیان مدیر عامل سابق شرکت فولاد مبارکه معتقد است اصل تحقیق و تفحص فولاد مبارکه خلاف و غیرکارشناسی بوده و توسط یک نماینده انجام شده که یک روز سابقه کار اجرائی ندارد.

بازار؛ گروه ایران: تحقیق و تفحص ۳۰۰ صفحه ای فولاد مبارکه اصفهان در هفته های گذشته حاشیه های زیادی را برانگیخت و اتفاقات عجیبی را درون کمیسیون مربوطه در مجلس رقم زد.
در این باره خبرنگار بازار با «حمیدرضا عظیمیان» مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه به گفتگو پرداخته است که از نظر می گذرد:

* فولاد مبارکه یکی از قطب های فولادی کشور است اما همچنان این پرسش مطرح است که فولاد مبارکه خصوصی است یا دولتی؟

براساس قوانین جاری کشور فولاد مبارکه شرکت خصوصی است. قانون کشور می گوید، اگر در شرکتی دولت زیر ۵۰ درصد سهام داشته باشد و آن شرکت ردیف بودجه نداشته باشد خصوصی است. فلذا فولاد مبارکه براساس قوانین جاری کشور خصوصی محسوب می شود. ۱۰ رای داریم که یکی از مهم ترین رای ها، رای هیئت دیوان عمومی و اداری کشور است. در این رای تصریح شده شرکت فولاد مبارکه به دلیل این که زیر ۵۰ درصد سهام آن برای دولت است، خصوصی محسوب می شود. از سال ۸۶ با واگذاری سهام عدالت و فروش سهام فولاد مبارکه در بورس به صورت بلوکی و غیربلوکی سهام دولت به ۱۷.۳ درصد رسید و بقیه سهام نیز واگذار به دیگران شد. بزرگترین آن ۳۳ درصد و مربوط به سهام عدالت است که از سال گذشته این سهام نیز آزاد شد.

اشکالی که در گزارش تحقیق و تفحص دیده می شود، این است که دولت چرا مدیر آنجا را تعیین می کند؟ این ابهام و ایرادی است که در همه شرکت های به اصطلاح خصولتی وجود دارد. از یک سو طبق قوانین جاری کشور خصوصی محسوب می شود و از سوی دیگر دولت مدیر آن را تعیین می کند. این یک امر من درآوردی است

*با توجه به اینکه قانون می گوید فولاد مبارکه خصوصی است دلیل اصلی اینکه دولت مدیر این شرکت خصوصی را مشخص می کند، چیست؟

یک اشکالی که در گزارش تحقیق و تفحص دیده می شود، این است که دولت چرا مدیر آنجا را تعیین می کند؟ این ابهام و ایرادی است که در همه شرکت های به اصطلاح خصولتی وجود دارد. از یک سو طبق قوانین جاری کشور خصوصی محسوب می شود و از سوی دیگر دولت مدیر آن را تعیین می کند. این یک امر من درآوردی است.

*بحث قرارداد فولاد مبارکه با پروین داداندیش(همسر رییس دفتر روحانی) چه بود؟

این موضوع را بارها توضیح دادیم ولی متاسفانه گوش شنوا نبوده است. همسر آقای واعظی رئیس دانشگاه آزاد غرب تهران در آن زمان بود. طی ۳۰ سال گذشته شرکت فولاد مبارکه با ۱۳۲ دانشگاه، شهرک علمی تحقیقاتی، مرکز فناوری، موسسات آموزشی و پژوهشی، اعم از دولتی ها و آزاد، پیام نور و. قرارداد داشته است. همانطور هم با دانشگاه تهران و نجف آباد و اصفهان و مبارکه قرارداد داشتیم و برای شرکت کارهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی می کردند. یکی از ۱۳۲ دانشگاه، دانشگاه آزاد غرب بوده که اتفاقاً رئیس آن زمان، همسر آقای واعظی بودند. شرکت فولاد مبارکه با دانشگاه ها قرارداد بسته نه با شخص. بنابراین، با خانم رئیس دفتر رئیس جمهور قرارداد نداشتیم بلکه با یک شخصیت حقوقی قرارداد داشتیم و روز بعد آن ممکن بود من یا این خانم عوض شویم و قرارداد سرجای خود می ماند.

*هدف حاشیه های بوجود آمده دولت بود یا فولاد مبارکه؟

هر دو بود. کل جریان تحقیق و تفحص ۱۰۰ درصد سیاسی بود.

*علت اینکه عنوان می کنید سیاسی است، چیست؟

این موضوعاتی که نمایندگان روی آن دست گذاشتند در ۳۰ سال گذشته در فولاد مبارکه بوده است. من ۳-۲ دانشگاه را قرارداد بستم، ۱۳۲ دانشگاه و قرارداد با آنها در طی ۳۰ سال گذشته بوده است.

دو نماینده استان اصفهان تمام تلاش خودشان را کردند من از فولاد مبارکه بروم. این طور نبود که کل نمایندگان استان با من مشکل داشته باشند. این دو نفر هم انگیزه ۱۰۰ درصد سیاسی داشتند. یک نماینده امتیاز می خواست و نماینده دیگر می خواست شخصی که ظاهرا دوست صمیمی ایشان بود را مدیرعامل کند

*در دوره ایی که شما مدیریت فولاد را بعهده داشتید با چند دانشگاه قرارداد بستید؟

زیر پنچ تا دانشگاه بود. افرادی در سال ۹۸ فشار آوردند که من از فولاد مبارکه بروم. دو نماینده استان اصفهان تمام تلاش خودشان را کردند من از فولاد مبارکه بروم. این طور نبود که کل نمایندگان استان با من مشکل داشته باشند. این دو نفر هم انگیزه ۱۰۰ درصد سیاسی داشتند. یک نماینده امتیاز می خواست و نماینده دیگر می خواست شخصی که ظاهرا دوست صمیمی ایشان بود را مدیرعامل کند. من به دستور وزیر وقت(رزم حسینی) به دفتر آن نماینده رفتم، گفت شما همین الان استعفا بدهید و بروید و ما هیچ کاری با شما نداریم. من گفتم از شما اجازه نگرفتم که به فولاد مبارکه بروم و الان با اجازه شما بروم. وقتی دیدند که استعفا نمی دهم مشکلات را آغاز کردند.

*اصل صحبت نماینده مورد نظر شما چه بود که اصرار داشتند شما استعفا بدهید؟

از او باید بپرسید. نماینده طبق قانون اساسی شان اجرائی ندارد، شان بسیار بزرگی به نام قانون گذاری دارد.

*مخالفت دیگر نماینده استان اصفهان چه بود؟

تحلیلی که داشتیم این بود برای منافع گروهی خود مخالفت می کند. این فرد شناخته شده برای همگان است. در کل مخالفت داشتند و یک جلسه خاصی نبود. تمام انگیزه و هدف آنها این بود که من تغییر کنم. یک نمونه هم قرارداد همسر آقای واعظی را مطرح می کنند. قرارداد آقای آخوندی و شهردار اصفهان را مطرح می کردند که استاد دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان بود و یک مقطعی نیز شهردار اصفهان بود. قرارداد کلی با دانشگاه اصفهان در ۳۰ سال گذشته داشتیم. می گفتند شما با شهردار قرارداد بستید.

*به نظر شما تحقیق و تفحص بیشتر جنبه تسویه حساب بود؟

۱۰۰ درصد قبول دارم که تسویه حساب با شخص من بود.

*از تحقیق و تفحص ۳۰۰ صفحه ای که اعضای کمیته به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند ظاهرا ۸۰ صفحه به قوه قضائیه ارسال شده است؟

من از این موضوع خبر ندارم. چند نکته درباره تحقیق و تفحص بیان کنم. تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه خلاف قانون است به دلیل اینکه شرکتی خصوصی است. تحقیق و تفحص طبق آئین نامه داخلی مجلس یک چارچوبی دارد که در مواد ۱۲ تا ۲۱۶ آئین نامه داخلی بدان پرداخته شده که چطور تحقیق و تفحص صورت گیرد.

وقتی تحقیق و تفحص را در مدت ۸ ماه انجام می دادند ۱۷ مورد تخلف از قانون را به مجلس گزارش دادیم. به اصل ۹۰ شکایت کردیم، به هیئت رئیسه نوشتیم، به رئیس کمیسیون صنایع نوشتیم و به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم نوشتیم و گفتیم این هیئت تحقیق و تفحص ۱۷ مورد تخلف از قانون دارد ولی هیچ توجه و رسیدگی نشد. در صورتیکه طبق قانون هر ایرانی در هر نقطه ای در هر موضوعی می تواند به اصل ۹۰ شکایت کند. ما از خودشان به خودشان شکایت کردیم و بی توجه بودند.

در تحقیق و تفحص وقتی گزارش کامل شد و می خواهید نهایی کنید و به صحن بفرستید و بعد به قوه قضائیه برود قبل از آن دستگاه را بخواهید و توضیحات آنها را گوش بدهید. در تبصره ۳ ماده ۲۱۲ می گوید اگر وزیر یا رئیس دستگاه تغییر پیدا کردند باز هم باید این اتفاق بیفتد تا حقی از او ضایع نشود. هر چقدر نامه و تلفن زدیم و ارتباط برقرار کردیم که ما طرف قضیه هستیم طبق قانون-زیاده خواهی هم نمی کنیم- توضیح دهیم و بعد هر چه تصمیمی خواستید به اختیار خود بگیرید. یا با توضیحات ما قانع اصل آزادی بازار می شوید یا نمی شوید و این حق قانونی ماست. به این هم عمل نکردند. قانون گذار انتظار دارد قوه مجریه و قوه قضائیه و بقیه دستگاه ها قانون را رعایت کنند. این حق طبیعی مجلس است اما اگر خود مجلس قانون را رعایت نکند چه انتظاری از دیگران دارد؟ ما هر چه داد زدیم و نامه نوشتیم و آقای قالیباف روی این دستور داد که یک وقت بدهید که اینها توضیح دهند، این حق قانونی ما را پایمال کردند و گوش ندادند و در صحن رفت و افتضاحی که بوجود آمد.

*رییس مجلس دستور به کمیسیون صنایع برای وقت دهی به فولاد مبارکه داد ولی کمیسیون توجه به دستور رییس مجلس نداشت؟

بله. کمیسیون هیچ توجهی نکرد. این قانون بود و گوش ندادند. گزارش را ارسال کردند و قبل از اینکه گزارش به قوه قضائیه برسد منتشر کردند. اینکه می گویم سیاسی برای این است که طبق قانون حق نداشتید اسم افراد را بیان کنید. در گزارش ۳۰۰ صفحه ای ۴۲ بار اسم من را آورده اند و ۱۰۰ بار اسم مدیر عامل سابق را آوردند. اسم اشخاص دیگر اعم از معاونین، خانمها، آقایان را آورده اند. همه اینها خلاف قانون است. اگر بخواهیم کار قانونی و درست کنید حق ندارید با کارهای خلاف و غیرقانونی جلو بروید، آن هم از سوی مجلس!

*بیان کردید دو نماینده اصفهان استارت تحقیق و تفحص را زده اند. باید عنوان کرد که این دو نفر تسلط کافی در مجلس دارند که توانستند تحقیق و تفحص ۳۰۰ صفحه ایی جمع آوری کنند و بقیه اعضای کمیسیون صنایع را قانع کنند که با شما جلسه نگذارند!

من به قدرت اینها ربط نمی دهم بلکه به غوغاسالاری موجود در کشور ربط می دهم. چون اکثرر نمایندگان مجلس که بعداً با آنها صحبت کردم جوابی نداشتند و گفتند شما می گفتید و ما تذکر قانون اساسی می دادیم. گفتم اصل تحقیق و تفحص را نباید قبول می کردید اگر می خواستید قانون را رعایت کنید. شرکت خصوصی است و حق تحقیق و تفحص ندارید. به این توجهی اصل آزادی بازار نشده است.

اسم آدم ها را نباید بیان کنند. توهین های تندی و حرف های زشتی به این خانم می زنند. می گوید قرارداد ۱۰۰ میلیاردی بستید، یا با فلانی قرارداد ۱۰ ساله بستید. پشت تریبون مجلس چند حرف خلاف قانون درباره شما می زنند و شما نمی توانید از خود دفاع کنید. قانون گذار گفته اسم آدم ها را بیان نکنید تا حرمت آدم ها حفظ شود. اسم خانم داداندیش، خانم نامداری، خانم آقامحمدی و غیره را نام برده که این خلاف قانون است. نماینده هایی که آنجا نشسته اند باید مخالفت می کردند. رئیس مجلس باید تریبون او را قطع می کرد.

*وقتی به کمیسیون نامه و پیغام زدید تا زمان به شما بدهند چه جوابی به شما دادند؟

هیچ جواب کتبی دریافت نکردیم.

*این از سمت رئیس کمیسیون بود؟

از سوی دبیر کمیسیون بود. تلفن می زدیم و می گفتیم برای توضیح بیاییم(نامه آقای قالیباف و نامه من موجود است که زمانی برای توضیح در کمیسیون صنایع می خواهیم) ولی زمان برای دفاع به ما ندادند. رئیس کمیسیون صنایع آقای تالارپشتی بود که تحقیق و تفحص را امضا نکرد به دلیل اینکه فرد باتجربه ای بود و می دانست این تفحص مشکل دارد.

*تغییر رئیس کمیسیون صنایع و معادن جزئی از این موضوع بود؟

من نمی توانم با قطعیت این را بیان کنم. نمی دانم چرا رئیس کمیسیون را تغییر دادند ولی وقتی رئیس کمیسیون را تغییر دادند دو روز بعد گزارش به صحن رفت. پیگیری کردیم و گفتیم حق ما چطور شد؟ گفتند رئیس کمیسیون گزارش را آورده و گفته آماده است و ما امضا کردیم.

*زمانی که آقای تالارپشتی رئیس کمیسیون بود به شما وقت ندادند؟

خیر. صحبت کردیم و گفتند بررسی می کنیم و خبر می کنیم ولی خبری نشد.

اصل تحقیق و تفحص خلاف و غیر کارشناسی است. متاسفانه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه توسط یک نماینده انجام شده که یک روز سابقه کار اجرائی ندارد. وقتی شما می خواهید یک صنعتی که صنعت مادر و لوکوموتیو است و یکی از استراتژیک ترین صنایع ایران بشمار می آید تحقیق و تفحص کنید باید فرد مسلط و آشنا باشد

*مهم ترین چالشی که در این تحقیق و تفحص وجود دارد چیست؟

اصل تحقیق و تفحص خلاف و غیر کارشناسی است. متاسفانه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه توسط یک نماینده انجام شده که یک روز سابقه کار اجرائی ندارد. وقتی شما می خواهید یک صنعتی که صنعت مادر و لکوموتیو است و یکی از استراتژیک ترین صنایع ایران بشمار می آید تحقیق و تفحص کنید باید فرد مسلط و آشنا باشد. تحقیق و تفحص یک گزارش غیر کارشناسی است. دلیل من این است که خلاصه آمار و اطلاعات مالی و اسناد تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را بیان می کنند که جمع تخلفات ریالی ۹۲ هزار میلیارد تومان شده است. بند اول تخلفات ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که این کل سرمایه گذاری های فولاد مبارکه است. بخش پنجم ۲۶ هزار میلیارد که حدود ۳۰ درصد است. همچنین کل خریدهای مبارکه را تخلف فرض کرده است. چون از سه هزار کارخانه جنس می خریم و به سه هزار کارخانه جنس می دهیم. تمام خریدهای ما که جزئیات آن در این جداول وجود دارد، تخلف محسوب کرده است. در جای دیگر نیز ۵۱ هزار میلیارد که ۶۰ درصد از این عدد می شود که کل فروش مبارکه است را تخلف محسوب کرده است.

*آقای رزم حسینی که وزیر صنایع در آن زمان بود درباره تحقیق و تفحص نظری داشتند؟

جالب است بدانید وقتی آقای رزم حسینی به من دستور داد با آقایان نماینده صحبت کنم و داستان حل شود، ظاهرا آنها خواسته بودند من مدیرعامل مس شوم. فقط می خواستند من را از فولاد بیرون کنند. من اندازه سن آنها سابقه کار اجرائی دارم و زشت می دانم که به من بگویند استعفا بدهم. آقای رزم حسینی در این باره کوتاهی کرد. حتی براین باور بود که می گفت اشتباه کردید باید به مس می رفتید تا این داستان ها درست نشود.

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین­‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه ۱۳۹۷/۱/۱۹ هیأت وزیران

هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۹/۱/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۱۹۳۹۴۰/۵۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در سقف پیش‌بینی قوانین بودجه سنواتی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ ، از سهام دولت در شرکت‌ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.

تبصره۱ـ عدم مغایرت انجام اقدامات لازم برای انتشار اوراق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ در اوراق اجاره و اوراق اختیار فروش تبعی صرفاً سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران مبنای انتشار خواهد بود.

ماده۲ـ انواع اوراق بهادار اسلامی موضوع ماده (۱) با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به انتشار اوراق در بازارهای سرمایه یا پول تعیین می‌شود.

تبصره۱ـ زمانبندی انتشار اوراق موضوع این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ استفاده از کلیه ابزارها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸ ۸ـ نظیر اوراق اختیار فروش تبعی در انتشار اوراق موضوع این تصویب‌نامه مجاز است.

ماده۳ـ سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی یا رأساً با رعایت قوانین ذی‌ربط، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط را بر اساس الزامات و مقتضیات بخش دولتی به ‌نحوی‌که منجر به تسهیل، تسریع و کاهش هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این تصویب‌نامه شود، اصلاح کنند.

ماده۴ـ اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق توسط سازمان برنامه‌ و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط با اولویت نسبت به تسویه آنها اقدام می‌نماید.

واکنش روسیه به آزادی زندانی طالبان از گوانتانامو بعد از ۱۷ سال

واکنش روسیه به آزادی زندانی طالبان از گوانتانامو بعد از ۱۷ سال

طالبان روز دوشنبه از تبادل موفق زندانی با ایالات متحده خبر داد اما روسیه، آمریکا را به کم‌کاری در مبادله زندانیان دو کشور متهم می‌کند.

به گزارش شهرآرانیوز؛ وب‌سایت یورو نیوز در این باره گزارش داد، یک زندانی ارشد طالبان که سال‌ها در زندان گوانتانامو نگهداری می‌شد، روز دوشنبه در ازای آزادی یک زندانی آمریکایی به طالبان در کابل تحویل داده شد.

بشر نورزی، عضو طالبان که به قاچاق مواد مخدر متهم بود، پس از آزادی به خبرنگاران در کابل گفت که ۱۷ سال و شش ماه را در بازداشتگاه ایالات متحده در گوانتانامو گذرانده و آخرین زندانی طالبان در آنجا بوده است.

امیرخان متقی، وزیر خارجه "امارات اسلامی" طالبان نیز که در کنفرانس خبری روز دوشنبه در کنار نورزی حضور داشت با استقبال از تبادل زندانی، گفت که این آغاز یک «عصر جدید» در روابط ایالات متحده و طالبان است و می‌تواند دریچه جدیدی را برای گفت‌وگو بین هر دو کشور باز کند.

به گفته متقی، آمریکایی آزاد شده مارک فریکس، کهنه‌سرباز نیروی دریایی و پیمانکار غیرنظامی بود که در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ در افغانستان ربوده شد. البته واشنگتن فعلا آزادی آقای فریکس را تایید نکرده ولی خانواده فریکس آزادی او را تایید کرده‌اند.

زندانیان انگلیسی در افغانستان؛ لندن با طالبان مذاکره می‌کند
وزارت امور خارجه روسیه نیز روز دوشنبه اعلام کرد که آماده گفتگو در مورد تبادل زندانیان برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در روسیه است اما سفارت آمریکا در مسکو «وظایف رسمی خود را برای انجام گفتگو در این زمینه انجام نمی‌دهد.»

روسیه پیشتر پیشنهاد داده بود که راه برای مبادله زندانی باز است که می‌تواند شامل تبادل پل ویلان، کهنه‌سرباز تفنگداران دریایی ایالات متحده و بریتنی گرینر، ستاره بسکتبال با ویکتور بوت، دلال روسی سلاح که در ایالات متحده زندانی است، باشد.

خانم گرینر به دلیل نگهداری و قاچاق حشیش به ۹ سال زندان محکوم اصل آزادی بازار شده است، در حالی که آقای ویلان به اتهام جاسوسی در حال گذراندن ۱۶ سال حبس در روسیه است.

ادعای وزارت خارجه روسیه در شرایطی مطرح شد که جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز جمعه در دیدار با خانواده ویلان و گرینر در کاخ سفید بر تعهد دولت برای آزاد آنها تاکید کرده بود.

با وجود سرکوب شدید، شهرهای مختلف ایران بار دیگر عرصه حضور مردم معترض شد

روز چهارشنبه ۳۰ شهریور، در ادامه اعتراضات ضد حکومتی در ایران پس از «قتل دولتی» مهسا امینی به دست نیروهای انتظامی، مردم معترض علاوه بر شهرهای کردنشین، در دیگر شهرهای کشور هم بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. دانشجویان هم صبح امروز در دانشگاه‌ها تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.

همزمان خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گزارش داد برای نخستین بار از نیروهای یگان ویژه زن برای سرکوب معترضان در اعتراضات جاری استفاده شده است.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، اعتراضات امروز در شهرهای تهران، قوچان، علی‌آباد کتول، رضوان‌شهر گیلان، تبریز، سردشت، بهبهان، لنگرود، زرین‌شهر، قائم‌شهر، اراک، آمل، ورامین، شهسوار، اردبیل، زنجان، پاوه، اسلام‌آباد، زاهدان، گنبد کاووس و . ادامه پیدا کرده است.

گروهی از مردم معترض هم در ارومیه و مقابل بیمارستان «امام رضا» تجمع کردند.

دانشجویان هم در دانشگاه‌ها برای چهارمین روز تجمع کردند و شعارهایی علیه علی خامنه‌ای و «نظام» سر دادند.

برخی دانشجویان روسری خود را برداشته و رویاروی نیروهای بسیج ایستادند.

دانشجویان در دانشگاه الزهرا با برگزاری تجمع، شعارهایی از جمله «نه روسری نه توسری، آزادی و برابری» و «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه» سر دادند.

بر اساس تصاویر منتشر شده، تعدادی از دانشجویان نیز روسری خود را برداشته و رویاروی نیروهای بسیج ایستادند.

در دانشگاه سمنان هم دانشجویان معترض روسری‌ آتش زدند.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی تجمع کردند.

دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی هم در تجمع اعتراضی خود شعارهایی از جمله «ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم» و «خیابون‌ها غرق خونن، استادامون خفه‌خون» سر دادند.

دانشجویان دانشگاه تهران نیز برای چهارمین روز تجمع کردند و شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور» و «ننگ ما ننگ ما بسیج الدنگ ما» سر دادند.

گروهی از بسیجیان در دانشگاه تهران در مقابل معترضان شعار دادند که «گشت ارشاد بهانه است، اصل نظام نشانه است».

دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات نیز در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی تجمع کردند و شعار دادند: «می‌کشم می‌کشم، ‌هر آن‌که خواهرم کشت».

تجمع دانشجویان در دانشگاه‌های نقاط مختلف ایران از روز یک‌شنبه با تجمع دانشجویان در تهران آغاز شد و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه‌های تهران و همچنین تعداد دیگری از شهرها از جمله اصفهان، ‌تبریز، ‌یزد و کرج نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی از سوی ماموران گشت ارشاد در ایران در حالی ادامه دارد که زنان در این اعتراضات حضور پررنگ دارند و به نشانه اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی و اعمال حجاب اجباری، روسری‌های خود را از سرشان برمی‌دارند. تصاویری هم از آتش زدن روسری‌ها منتشر شده است.

همزمان با گسترده شدن اعتراضات به شهرهای سراسر ایران، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از کشته شدن شش نفر، زخمی شدن ۴۵۰ نفر و بازداشت ۵۰۰ نفر در اعتراضات چهار استان کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام خبر داد.

همین سازمان در خبری تازه‌تر اعلام کرد در اعتراضات شامگاه سه‌شنبه ۲۹ شهریور در کرمانشاه، یک زن ساکن قصرشیرین به نام مینو مجیدی بر اثر اصابت گلوله به سرش جان باخته است. این در حالی است که شهرام کرمی، دادستان کرمانشاه، اعلام کرد در اعتراضات سه‌شنبه شب، دو نفر از معترضان کشته و ۲۵ نفر زخمی شدند.

علی آزادی، فرمانده انتظامی کردستان هم کشته شدن چهار نفر از معترضان در این استان از جمله فواد قدیمی و فریدون محمودی را تایید کرد اما در عین حال مدعی شد آنان به وسیله گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته‌اند.

اعتراض‌ها به قتل مهسا امینی از سقز، محل زندگی او و دیگر شهرهای استان کردستان آغاز شد و به دیگر شهرهای ایران کشید.

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از آغاز اعتراضات مردمی تاکنون، دست‌کم شش معترض به نام‌های فریدون محمودی، زکریا خیال، فرجاد درویشی، فواد قدیمی، محسن محمدی و رضا لطفی در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در شهرهای سقز، پیرانشهر، ارومیه، دیواندره و دهگلان کشته شده‌اند.

در مراسم خاکسپاری فرجاد درویشی، ‌جوان ۲۳ ساله کشته شده در اعتراضات ارومیه، حاضران شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «شهید نمی‌میرد» سر دادند.

فرق سکه امامی و بهار آزادی چیست؟ + ویدیو

بعد از انقلاب اسلامی سکه بهار آزادی به دو صورت ضرب شده است که یکی از آنها سکه امامی و دیگری طرح جدید است که در اینجا می خواهیم به بررسی تفاوت این دو اصل آزادی بازار نوع سکه ها می پردازیم.

فرق سکه امامی و بهار آزادی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سکه بهار آزادی به دو صورت تولید و توزیع‌شده است. یکی از این سکه‌ها از سال 1358 تا 1370 تولیدشده است که به آن سکه طرح قدیم نیز گفته می‌شود. عکس یک‌طرف این سکه منقوش به نام حضرت علی (سه بار تکرار «علی» به خط معقلی تزیینی در داخل یک شش ضلعی) و عبارت «بانک ملی ایران» در زیر آن است. تصویر روی دیگر این سکه بارگاه امام رضا(ع) به همراه عبارت «نخستین بهار آزادی» است.

اما از سال 1370 به بعد نیز ضرب جدیدی از سکه بهار آزادی آغاز شد که به آن سکه امامی نیز گفته می‌شود. این نوع سکه به‌عنوان سکه تمام طرح جدید در بازار عرضه می‌شود. عکس یک‌طرف این سکه حضرت امام خمینی و تصویر دیگر آن بارگاه امام رضا(ع) است.

تفاوت دو نوع اصل آزادی بازار سکه طرح جدید و قدیم چیست؟

این دو مدل سکه ازنظر وزن و عیار هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارد و هر یک با عیار 900 در هزار و وزن 8/13598 گرم ضرب شده است. قیمت انواع سکه تابع قیمت سکه طرح جدید است. بدین‌صورت که نرخ سکه تمام که معیار مشخصی برای سنجش وضعیت بازار انواع سکه محسوب می‌شود، به دو صورت طرح جدید و طرح قدیم در بازار وجود داشته است. البته آن نرخی از سکه که به‌عنوان شاخص اصلی برای قیمت سکه در بازار تعیین‌کننده است و به‌نوعی بیانگر وضعیت کلی بازار سکه در جهت ثبات و یا نوسان نرخ‌ها محسوب می‌شود، سکه تمام طرح جدید یا همان امامی است و معمولاً باقی سکه‌ها ازجمله نیم، ربع و گرمی تحت تأثیر نرخ سکه تمام طرح جدید است.

اما در کنار سکه تمام طرح جدید یا همان امامی که از سال 1370 تولید و توزیع شد، سکه طرح قدیم نیز در بازار توزیع و تولیدشده است. از آن زمان تا به کنون، نرخ این دو نوع سکه بهار آزادی به یکدیگر نزدیک بوده و سکه طرح قدیم با تفاوت بین 1000 تا 3000 تومان ارزان‌تر از سکه تمام طرح جدید در بازار عرضه می‌شد. اما مدت‌هاست که اختلاف قیمتی بین این دو نوع سکه بیشتر شده است و در حال حاضر سکه طرح جدید باقیمت بالاتری در بازار به فروش می‌رسد.

تفاوت دو نوع سکه طرح جدید و قدیم چیست؟

بیشتر بخوانید: قاچاق سکه‌های ۵۰۰ تومانی / از شایعه تا واقعیت

تفاوت سکه بانکی و غیر بانکی در چیست؟

سکه‌ها باید توسط دولت و بانک مرکزی ضرب و توزیع شوند. سکه بانکی هم به سکه‌هایی گفته می‌شود که توسط بانک مرکزی ساخته می‌شود و سکه‌هایی که به آن‌ها غیر بانکی گفته می‌شود، متفرقه بوده و تضمین نشده هستند. به‌عنوان‌مثال یک سکه بانکی هم ازنظر عیار طلا و هم‌وزن سکه بسیار دقیق و معتبر است اما در مقابل سکه‌های غیر بانکی، ممکن است از عیار و وزن استانداردی نداشته باشد. به همین علت گفته می‌شود که سکه‌های غیر بانکی از اعتبار لازم برخوردار نیستند.

اما چگونه می‌توان سکه بانکی را از غیر بانکی تشخیص داد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت تشخیص این دو نوع سکه توسط افراد عادی و غیرحرفه‌ای اصلاً امکان‌پذیر نبوده و باید توسط افراد متخصص انجام شود. به دلیل اینکه این دو نوع سکه ازنظر وزن و عیار طلا با یکدیگر مشابه بوده و به‌راحتی با چشم قابل‌تشخیص نیست. اما زمانی متوجه این ضرر و زیان خواهید شد که بخواهید سکه‌ها را بفروشید. زیرا خریدار سکه، تنها پول طلای آن سکه غیر بانکی را به شما پرداخت می‌کند و ارزش و سودی که به دیگر سکه‌های بانکی تعلق می‌گیرد را شامل نمی‌شود.

در این قسمت می‌خواهیم تفاوت‌های سکه‌های بانکی و غیر بانکی ازنظر چند مورد با یکدیگر بررسی کنیم:

  • وزن سکه: برای تشخیص سکه بانکی و غیر بانکی باید به وزن آن نگاه کرد، چرا چون وزن سکه‌های غیر بانکی دقیق نبوده و افراد سودجو خیلی دلسوز نیستند و از هر کجایی سکه غیر بانکی که بخواهند کم کرده تا به سود خود برسند.
  • شکل سکه: شکل سکه‌های بانکی و غیر بانکی را زمانی که در کنار یکدیگر قرار دهیم قابل‌تشخیص نیست. اما زمانی که سکه غیر بانکی تک بوده، می‌توان از روی کنگره‌ها و تصاویر کامپیوتری روی آن و ازلحاظ اینکه تخت نبوده و تاب برداشته است آن را تشخیص داد. زمانی که سکه را روی شیشه انداخته، تاب برداشتگی آن مشخص است. کنگره اطراف سکه به‌صورت یکدست و یکنواخت نیست. در تصویر بارگاه امام رضا آجرهای مناره و گنبد رضا منظم و یک‌شکل نیست. همچنین ضخامت سکه جایی که محیط دایره به پایان می‌رسد، هیچ کنگره‌ای وجود ندارد. درصورتی‌که در سکه بانکی تمامی این موارد به‌خوبی رعایت شده است.
  • عیار سکه: سکه‌های بانکی و غیر بانکی با یکدیگر متفاوت است. ازآنجایی‌که سیستم بانکی هیچ‌گاه با توجه به اعتباری که در بین مردم دارد، از عیار سکه‌های بانکی کم نخواهد کرد. درواقع این دلال و سودجو بوده که از عیار سکه کم کرده تا به سود خودش برسد. بنابراین عیار سکه‌های غیر بانکی نسبت به سکه‌های بانکی عیار پایین‌تری دارد.
  • بسته‌بندی سکه: بسته‌بندی سکه‌های غیر بانکی را کسی انجام نمی‌دهد، بنابراین هیچ‌گونه آدرس و نشانی بر روی آن وجود ندارد. اما بر روی سکه‌های قانونی، سعی می‌شود از بسته‌بندی‌های تبلیغاتی استفاده شود و بر روی آن آدرس فروشگاه و یا واحد صنفی درج‌شده است. اما درصورتی‌که بر روی سکه‌های غیر بانکی هر گز جا و مکان فرد فاش نشده و احتمال دارد که آرم مغازه کس دیگری جعل شود. بنابراین سعی کنید از جاهایی سکه خریداری کنید که بر روی آن آرم و نام و نشان مغازه بر روی سکه قرار داده‌شده باشد.

سکه بانکی و غیر بانکی چه نفاوتی دارند؟

بیشتر بخوانید: قاچاق سکه‌های رایج 500 تومانی صحت دارد؟

روش‌های تشخیص سکه بهار آزادی اصل

برای تشخیص اصالت سکه اصل از تقلبی، باید به متخصص آن مراجعه کرد اما در اینجا مواردی قرار داده‌شده است که به‌راحتی می‌توانید سکه اصل را از تقلبی آن تشخیص دهید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.