تحلیل چند چهارچوب زمانی


یکی از سؤالات رایجی که در فاز استخراج داده در پروژه فرآیندکاوی مطرح می شود، این است که: چهارچوب زمانی رویدادها باید چقدر باشد؟ به عنوان یک قانون کلی،‌ معمولاً پیشنهاد می‌شود که حداقل برای یک دوره سه ماهه، داده جمع‌آوری شود.اما بسته به مدت زمان اجرای یک نمونه فرآیند،‌ احتمالاً بهتر است که حتی به اندازه یک دوره یک ساله،‌ داده جمع آوری شود. برای مثال،‌ اگر فرآیند معمولاً ۵ الی ۶ ماه زمان برای تکمیل نیاز داشته باشد (مثلاً فرآیند اخذ مجوز برای ساخت ساختمان)، یک نمونه دوره ۳ ماهه، حتی نمی‌تواند یک نمونه کامل از فرآیند را در بر بگیرد.

تحلیل چند چهارچوب زمانی

Adobe PDF Library 8.0

endstream endobj 34 0 obj > endobj xref 0 334 0000000000 65535 f 0000087521 00000 n 0000087957 00000 n 0000096142 00000 n 0000096600 00000 n 0000102993 00000 n 0000128493 00000 n 0000128929 00000 n 0000136778 00000 n 0000137225 00000 n 0000139373 00000 n 0000211534 00000 n 0000211972 00000 n 0000221477 00000 n 0000221915 00000 n 0000231282 00000 n 0000231731 00000 n 0000239719 00000 n 0000239788 00000 n 0000240823 00000 n 0000241080 00000 n 0000241253 00000 n 0000241278 00000 n 0000241576 00000 n 0000241630 00000 n 0000241978 00000 n 0000242364 00000 n 0000242507 00000 n 0000245252 00000 n 0000248318 00000 n 0000249425 00000 n 0000249461 00000 n 0000249491 00000 n 0000249590 00000 n 0000266212 00000 n 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f trailer ]>> startxref 116 %%EOF

تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم در تحلیل تکنیکال

یک تریدر برای موفقیت در رسیدن به اهداف مالی باید فاکتورهایی را در نظر بگیرد. یکی از ابتدایی‌ترین مفاهیم مربوط به معامله‌گری، زمان است. اساس بازارها در طی زمان شکل می‌گیرد و آنچه که به عنوان داده برای بررسی بازار ارائه می‌شود، در چارچوب زمان معنا پیدا می‌کند. اولین جنبه‌ای که در تحلیل تکنیکال یک دارایی مالی مانند یک رمزارز باید در نظر گرفت، انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل است. اما تایم فریم چیست؟ در این مقاله می‌کوشیم شما را با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

درباره تایم فریم

زمان، عامل تغییر تمامی پدیده‌ها به حساب می‌آید. بازار سرمایه و دارایی‌های مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در بستر زمان شکل می‌گیرند. تایم فریم (Time Frame) یا چارچوب زمانی، روایتگر سرگذشت بازار در قالب یک بازه زمانی ویژه است.

تایم فریم به زبان ساده یعنی مدت زمانی که در طول آن یک نمودار قیمت میله‌ای یا نمودار شمعی شکل می‌گیرد.

این مدت زمان بنا به انتخاب شما می‌تواند متفاوت باشد. در واقع با اضافه کردن تایم فریم‌های مختلف به نمودار اصلی، داده‌های مربوط به رمزارز خود را بر حسب زمان‌های مختلف نمایش خواهید داد. برای مثال اگر تایم فریم هفتگی را انتخاب کنید، داده‌های قیمتی به صورت هفتگی نمایش داده می‌شود.

دلیل اهمیت استفاده از تایم فریم چیست؟

وقتی که قیمت و روند (Trend) بازار یک رمزارز را در بستر یک تایم فریم ویژه، مثلاً ساعتی، مشاهده کنیم، اطلاعاتی از بازار و جهت حرکت قیمت به دست می‌آوریم که ممکن است در تایم فریم دیگری اوضاع کاملاً متفاوت باشد. در واقع اهمیت انتخاب تایم فریم در این است که هر تریدر بر اساس شیوۀ معامله‌گری خود و افق زمانی که برای سوداگری انتخاب کرده، از تایم فریمی متناسب با اهداف خود استفاده می‌کند. نمایش اطلاعات بازار مانند جهت قیمت و روند بازار در دو تایم فریم مختلف می‌تواند متفاوت باشد. ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج، از چند تایم فریم استفاده کرده باشید و متوجه شده باشید که روند بازار در تایم فریم مثلا ساعتی، نزولی ولی در تایم فریم هفتگی، صعودی باشد.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال

اهمیت اصلی تایم فریم در اینجا است که با استفاده از آن می‌توان حرکات قیمت را تأیید کرد و همچنین جهت روند را تشخیص داد.

هر چه از تایم فریم بلندمدت‌تر استفاده کنیم، نویز‌ قیمت هموارتر می‌شود. در تصویر بالا تفاوت جزئیات روند در دو تایم فریم با مدت زمان مختلف را مشاهده می‌کنید.

انواع تایم فریم

بسته به اینکه چه نوع تریدری هستید و همچنین از چه تحلیلی استفاده می‌کنید، می‌توان تایم فریم‌ را با محوریت مدت‌زمان به سه دوره زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی کرد. اگر در سطح فاندامنتال (بنیادین) تحلیل می‌کنید، بیشتر افق زمانی بلندمدت به کارتان می‌آید اما اگر تحلیل تکنیکال را انتخاب کرده‌اید، پس بیشتر باید در میان‌مدت و کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری کنید.

نکته مهم دیگر در مورد تقسیم‌بندی زمان به این بستگی دارد که چه معامله‌گری هستید: برای مثال اگر می‌خواهید نوسان‌گیری (Oscillation) کنید و از خرید و فروش رمزارز در زمان کوتاه بهره بگیرید، باید افق زمانی کوتاه‌مدت را مد نظر قرار دهید.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال و در استفاده از پلتفرم‌های مربوط، یک استاندارد مشخص از انواع تایم فریم‌ها وجود دارد که با انتخاب هر کدام، داده‌های قیمت بر اساس مدت زمان مذکور نمایش داده می‌شود:

 • 1 دقیقه یا M1
 • 5 دقیقه یا M5
 • 15 دقیقه یا M15
 • 30 دقیقه یا M30
 • 1 ساعت یا H1
 • 4 ساعت یا H4
 • 1 روز یا D1
 • 1 هفته یا W1
 • و غیره

برای انجام معامله، تایم فریم مناسب انتخاب کنید.

چه تایم‌فریمی مناسب است؟ این پرسش جواب واضح و از پیش تعیین شده‌ای ندارد بلکه همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، به این بستگی دارد که چه نوع معامله‌گری هستید، از چه تحلیلی استفاده می‌کنید و چه هدفی را در بازار دنبال می‌کنید.

از چندین تایم فریم استفاده کنید.

استفاده از چند تایم ‌فریم اهمیت بسیار بالایی دارد. بنا به دلایلی باید از چند تایم فریم استفاده کرد:

 • استفاده از تایم فریم‌های مختلف برای تأیید استراتژی:

اگر در یک تایم فریم خاص به نظر می‌رسد که حرکت قیمت صعودی است، مثلاً در تایم فریم 5 دقیقه‌ای مشاهده می‌کنید که بازار صعودی است، برای خرید عجله نکنید و تایم فریم‌های متفاوت را امتحان کنید تا حرکت صعودی قیمت تأیید شود. چه بسا در تایم فریم ساعتی یا روزانه بر خلاف انتظارتان بازار در حال نزول باشد.

 • نگاه به بازار از زوایای دیگر:

اینکه بتوانید از زوایای مختلف به یک پدیده مانند بازار نگاه کنید، این عمل به نوبۀ خود بصیرت و آگاهی شما را از بازار افزایش خواهد داد. حرکات قیمتی مستحکم و پایدار در بازه‌های زمانی مختلف معنا پیدا می‌کند.

 • شناسایی سطوح حیاتی:

اگر سطوح مقاومت و حمایت در بازه‌های زمانی مختلف تأیید شوند، اطمینان شما را برای تصمیم‌گیری دو چندان می‌کند.

توجه به رابطه ریسک و تایم ‌فریم

به عبارتی دیگر، میزان موفقیت شما به بالا بردن احتمال پیروزی معاملات نسبت به شکست آنها بستگی دارد. لذا باید نسبت به ریسک حساس باشید. هر چه تایم فریم انتخابی شما کوتاه‌تر باشد، ریسک موفقیت معامله نیز بیشتر می‌شود.

رابطه‌ی معکوس بین مدت تایم فریم با سرعت‌عمل تصمیم‌گیری

مدت زمان تایم فریم انتخابی رابطه‌ی معکوسی با میزان سرعت عمل و تصمیم‌گیری شما دارد. باید به این مسأله توجه داشته باشید که انتخاب تایم فریم کوتاه، مانند دقیقه‌‌ای، مستلزم آن است که در تصمیم‌گیری سرعت عمل بالایی داشته باشید. خود این امر به میزان مهارت و تسلط شما در معامله‌گری بستگی دارد.

سخن پایانی

تایم فریم در تحلیل تکنیکال ابزاری حیاتی و تعیین‌کننده است. در واقع با انتخاب تایم فریم تعیین می‌کنیم که حرکات قیمت تحلیل چند چهارچوب زمانی بر اساس چه مدت زمانی نمایش داده شود. اهمیت آن در این است که روند بازار و حرکات قیمت با چک کردن تایم فریم‌های مختلف احراز می‌شود. بسته به اینکه چه نوع معامله‌گری هستید و از چه تحلیلی استفاده می‌کنید، می‌توانید از تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای تا سالانه بهره ببرید.

به کار بردن چندین تایم فریم علاوه بر اینکه در تأیید حرکات قیمت و تشخیص تحلیل چند چهارچوب زمانی روند بازار مفید است، همچنین به شما این امکان را می‌دهد که از زوایای مختلفی به بازار نگاه کنید.

همچنین باید به یاد داشته باشید که انتخاب تایم فریم های کوتاه با اینکه سریعاً نتیجه‌بخش است اما سرعت عمل بالایی می‌طلبد.

سوئینگ تریدینگ چیست؛ با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال به سود مطمئن برسید

سوئینگ تریدینگ چیست

سرمایه‌گذاران با اهداف مختلفی به بازار سهام و یا ارزهای دیجیتال وارد می‌شوند. بسیاری برای بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دنبال کسب ثروت در طول زمان هستند، در حالی که دیگران برای به دست آوردن سود کوتاه‌مدت معامله می‌کنند. بعضی دیگر هم هر دو روش را انجام می‌دهند. استراتژی‌های مختلفی برای معامله وجود دارد، اما یکی از در دسترس‌ترین راهبردها برای تازه‌واردان، سوئینگ تریدینگ است. اما سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معامله است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت یک سهام یا رمز ارزها را در مدت چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران نوسانی که به اصطلاح به آنها نوسان‌گیر هم گفته می‌شود، در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. نوسان‌گیرها ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی هم بهره ببرند.

برخلاف معاملات روزانه، که در آن معاملات بسیار سریع است، سوئینگ تریدینگ کندتر انجام می‌شود. این استراتژی یک راه عالی برای درک حرکات بازار است. با کیوسک آکادمی همراه باشید تا به شما بگویم مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟

نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ چیست؟

نوسان‌گیری یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران سهم یا رمز ارزی را خریداری می‌کنند و آن را برای مدت کوتاهی، اغلب بین چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند، به این امید که به سود برسند.

هدف سوئینگ تریدینگ این است که بخشی از هرگونه حرکت یا نوسان قیمت بالقوه در بازار را به دست آورد. سودهای فردی ممکن است کمتر باشد، چون معامله‌گر روی روندهای کوتاه مدت تمرکز می‌کند و به دنبال کاهش سریع زیان است. با این حال، سودهای کوچکی که به طور مداوم در طول زمان به دست می‌آیند، می‌توانند بازده سالانه جذابی را به همراه داشته باشند.

به‌طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگه داشتن یک موقعیت برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما اغلب بیش از چند هفته یا چند ماه به طول نمی‌انجامد. البته این چارچوب زمانی، کلی است، چون برخی از معاملات ممکن است بیش از چند ماه طول بکشد، با این حال معامله‌گر ممکن است همچنان آنها را معاملات نوسانی در نظر بگیرد. سوئینگ تریدینگ نیز می‌تواند در طول یک جلسه معاملاتی رخ دهد، اگرچه این یک نتیجه نادر است که به دلیل نوسان بسیار زیاد ایجاد می‌شود.

هدف از معاملات سوئینگ، گرفتن بخشی از یک حرکت بالقوه قیمت است. در حالی که برخی از معامله‌گران به دنبال سهام بی‌ثبات با تحرک زیاد هستند، برخی دیگر ممکن است سهام آرام‌تر و بی‌حاشیه‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، سوئینگ تریدینگ فرآیندی است برای شناسایی قیمت و حرکت بعدی سهم، وارد شدن به آن سهم و سپس گرفتن بخشی از سود در صورت تحقق پیش‌بینی انجام‌شده.

نوسان‌گیرهای موفق فقط به دنبال گرفتن بخشی از حرکت قیمت مورد انتظار هستند و سپس به فرصت یا سهم بعدی می‌روند.

سوئینگ تریدینگ چیست

سوئینگ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

حالا که متوجه شدیم سوئینگ تریدینگ چیست، اجازه دهید نحوه کار آن را بررسی کنیم. نوسان‌گیر الگوهای فعالیت‌های معاملاتی را برای خرید یا فروش یک سهام تجزیه و تحلیل می‌کند تا بر اساس حرکات قیمت و روند حرکتی سهم، سرمایه‌گذاری کند. این کار اغلب بر روی سهام باارزش انجام می‌شود، چون بیشترین میزان معامله و نقدشوندگی را دارند.

از آنجایی که این سهام دارای حجم معاملات بالایی هستند، به سرمایه‌گذاران بینشی از نحوه درک بازارهای مالی را مانند بازار کریپتوکارنسی ارائه می‌دهند. در واقع با استفاده از روش تحلیل تکنیکال، این امر میسر خواهد شد.

مانند هر سبک دیگری از معاملات، معاملات سوئینگ ریسک زیادی را به همراه دارد. نوسان‌گیرها در معرض چندین نوع ریسک هستند که رایج‌ترین آنها ریسک گپ (gap) است، که در آن قیمت سهم یا سکه مورد نظر، بر اساس اخبار یا رویدادهایی که در زمان تعطیلی بازار رخ می‌دهد، چه در یک شب یا در طول تعطیلات آخر هفته، به طور قابل توجهی افزایش یا کاهش می‌یابد.

قیمت باز شدن سهم در ابتدای روز معاملاتی، منعکس‌کننده شوک هرگونه خبر غیرمنتظره خواهد بود. هر چه بازار بیشتر بسته باشد، ریسک هم بیشتر است. تغییرات ناگهانی در جهت بازار هم یک خطر محسوب می‌شود و نوسان‌گیرها ممکن است با تمرکز بر دوره‌های نگهداری کوتاه‌تر، روندهای بلندمدت را از دست بدهند.

مثالی برای درک بهتر سوئینگ تریدینگ

برای درک بهتر پرسش سوئینگ تریدینگ چیست، بیایید نگاهی به مثالی در دنیای واقعی بیاندازیم. در این مثال نمودار سهام آمازون را بررسی و تحلیل می‌کنیم تا ببینیم که چه زمانی باید خرید یا فروش را انجام دهد.

سوئینگ تریدینگ چیست

نمودار کندل استیک بالا الگوی تثبیت «فنجان و دسته» را نشان می‌دهد. فنجان U شکل و دسته کمی به سمت پایین است. این الگو را می‌توان به‌عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت.

اگر یک تحلیل چند چهارچوب زمانی معامله‌گر سوئینگ بخواهد معامله‌ای سودآور در این سهم داشته باشد، به احتمال زیاد سهام را در بالای «فنجان»، یعنی 3555 دلار خریداری می‌کند. همچنین باید یک سفارش حد ضرر را در پایین‌ترین قیمت اخیر یعنی در دسته فنجان که 3,395 دلار است، قرار دهند. بنابراین، ریسک این معامله 160 دلار است. ( 160 دلار = 3555دلار – 3395 دلار ).

نسبت ریسک به ریوارد (نسبت ضرر به سود) توصیه شده 1 به 3 است. درنتیجه باید سهم را با 480 دلار (160 دلار ضربدر 3) بالاتر از قیمت خرید که 4035 دلار است (3555 + 480 دلار) بفروشید.

مقایسه ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ

فرق بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه در زمان نگهداری موقعیت‌ها است. سوئینگ تریدینگ، اغلب حداقل شامل توقف یه شبه بعد از اتمام روز معاملاتی است، در حالی که معامله‌گران روزانه، سفارش‌های خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. پوزیشن‌های معاملاتی روزانه به یک روز محدود می‌شوند در حالی که معاملات سوئینگ شامل نگهداری برای چند روز تا چند هفته هستند.

سوئینگ تریدینگ چیست

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه شامل انجام ده‌ها معامله در یک روز بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال و سیستم‌های نموداری پیچیده است. معاملات روزانه به دنبال کسب سودهای کوچک چند بار در روز انجام می‌شود. معامله‌گران سوئینگ معاملات خود را به صورت روزانه نمی‌بندند و در عوض ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها یا حتی بیشتر آن‌ها را حفظ کنند. نوسان‌گیرها نیز تمایل به ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی دارند.

تاکتیک‌های سوئینگ تریدینگ چیست

یک نوسان‌گیر تمایل دارد به دنبال الگوهای نمودار چند روزه باشد. برخی از الگوهای رایج‌تر شامل میانگین متحرک، الگوهای فنجان و دسته، الگوهای سر و شانه، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. ممکن است از کندل‌های معکوس کلیدی، علاوه بر سایر اندیکاتورها، برای طراحی یک برنامه معاملاتی قوی استفاده شود.

در نهایت، هر معامله‌گر سوئینگ یک برنامه و استراتژی طراحی می‌کند که به آنها نسبت به بسیاری از معاملات برتری می‌دهد. این استراتژی‌ها آسان نیستند و هیچ استراتژی همیشه درست جواب نمی‌دهد. با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب، لازم نیست همیشه به حداکثر سودی که پیش‌بینی کرده‌اید برسید. هرچه ریسک به ریوارد یک استراتژی معاملاتی مطلوب‌تر باشد، به دفعات کمتری برای برنده شدن نیاز است تا بتوان به سود نهایی مورد نظر دست یافت.

چرا مدیریت ریسک در سوئینگ تریدینگ حیاتی است؟

مدیریت ریسک ضروری‌ترین مؤلفه در استراتژی معاملات نوسانی موفق است. معامله‌گران باید فقط سهام یا ارزهایی را انتخاب کنند که نقدشوندگی بالایی داشته باشند.

یکی از تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه، بر اهمیت مدیریت ریسک تاکید می‌کند و می‌گوید که هر موقعیت خرید یا فروش، باید حدود 2 تا 5 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. این رقم برای حرفه‌ای‌‌ترین معامله‌گران ممکن است تا 10 درصد افزایش یابد. این بدان معناست که یک سبد (پرتفوی) متشکل از پنج معامله سوئینگ، به طور متوسط ​​10 تا 25 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی را نشان می‌دهد.

ذخیره پول نقد به شما این امکان را می‌دهد که در زمان مناسب برای انجام معاملات اقدام کنید. کلید معاملات با استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست؟ مانند همیشه، کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است. نسبت ریسک به ریوارد 1 به 3 مطلوب خواهد بود.

دستورات حد ضرر ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک هستند. هنگامی که یک سهم به زیر قیمت حد ضرر تعیین‌شده می‌رسد، دستور حد ضرر به دستور فروش تبدیل شده و سهم در قیمت بازار به فروش می‌رسد. با وجود حد ضرر، معامله‌گر می‌داند سرمایه آن چقدر در معرض خطر قرار دارد، چون ریسک هر موقعیت تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت حد ضرر مشخص‌شده است. حد ضرر یک راه موثر برای مدیریت ریسک در هر معامله محسوب می‌شود.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ چیست

بسیاری از نوسان‌گیرها معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. آنها با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که کجا وارد شوند، در کجا حد ضرر قرار دهند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا می‌توانند با سود خارج شوند. نسبت ریسک به ریوارد مطلوب 1 به 3 است. یعنی به ازای هر 3 دلار سود، 1 دلار به خطر می‌افتد. منطقی است که ریسک کردن 1 دلار فقط برای به دست آوردن 0.75 دلار چندان مطلوب نیست.

معامله‌گران سوئینگ به دلیل ماهیت کوتاه مدت معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. گفته می‌شود، می‌توان از تحلیل بنیادی هم برای بهبود تحلیل استفاده کرد. به‌عنوان مثال، اگر یک نوسان‌گیر شاهد روند صعودی در سهام باشد، ممکن است بخواهد بررسی کند که اصول اولیه دارایی، مطلوب به نظر می‌رسد یا در حال بهبود است.

نوسان‌گیرها اغلب به دنبال فرصت‌هایی در نمودارهای روزانه می‌گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه‌ای را برای یافتن نقطه ورودی دقیق، حد ضرر و سود بررسی کنند.

مزایای سوئینگ تریدینگ

نسبت به معاملات روزانه به زمان کمتری برای معامله نیاز دارد.

پتانسیل سود کوتاه‌مدت را با تصرف بخش عمده‌ای از نوسانات بازار به حداکثر می‌رساند.

معامله‌گران می‌توانند به طور انحصاری بر تحلیل تکنیکال تکیه کنند که فرآیند معاملات را ساده می‌کند.

سوئینگ تریدینگ چیست

معایب سوئینگ تریدینگ

موقعیت‌های معاملاتی در معرض ریسک بازار در پایان روز معاملاتی و آخر هفته قرار دارند.

تغییر ناگهانی بازار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.

معامله‌گران سوئینگ اغلب روندهای بلندمدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.

سخن پایانی

با مقاله سوئینگ تریدینگ چیست همراه بودید. در این مطلب بررسی کردیم که معاملات نوسانی یک راه آسان برای معامله‌گران جدید است تا به بازارهای مالی ورود کنند. سوئینگ تریدینگ اغلب با 5 تا 10 هزار دلار شروع می‌شود، اگرچه می‌توان با مبالغ کمتر هم معامله کرد. اما قاعده اصلی این است که این سرمایه باید پولی باشد که سرمایه‌گذار تحمل از دست دادنش را دارد. حتی با سخت‌ترین مدیریت ریسک، موارد غیرمنتظره همیشه امکان‌پذیر خواهد بود.

مهمتر از آن، معاملات سوئینگ به همان میزان که معامله‌گران روزانه به معاملات توجه می‌کنند، نیاز ندارد، بنابراین نوسان‌گیرها می‌تواند به آرامی شروع کند و در طول زمان تعداد معاملات را افزایش دهد. اما سرمایه‌گذار را ملزم می‌کند که تحلیل تکنیکال را به‌خوبی بداند، در نتیجه استعداد برای خواندن و تحلیل نمودارها و اعداد ضروری است.

برای معامله‌گرانی که مایل به صرف زمان در جهت تحقیق درباره سهام و توسعه مهارت تحلیل تکنیکال خود هستند، معاملات نوسانی پتانسیل انباشته شدن سودهای جذاب را به آرامی اما پیوسته در طول زمان ارائه می‌دهد.

شما تا به حال از این تکنیک برای معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ تجربه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

چند توصیه مهم در تجزیه و تحلیل و انتخاب برنامه های سرمایه گذاری هایپ HYIP

تجزیه و تحلیل و انتخاب برنامه هایپ

در انتخاب یک برنامه سرمایه گذاری باید به چندین قانون پایبند باشید و به آنها عمل کنید. هنگام تجزیه و تحلیل و انتخاب یک پروژه هایپ برای سرمایه گذاری، یادگیری یک سری از قوانین اعمال شده، که باید رعایت شوند، ضروری است.

قانون اول

هیچ وقت تمام پول خود را در یک پروژه به صورت یک جا وارد نکنید. هرچقدرم که یک پروژه خوب باشد و هرچقدرم که تبلیغات آن پروژه زیاد باشد و یا این که چندین نفر آن پروژه را به شما توصیه کرده باشند، مخصوصا اگر راه های ارتباطی با آن پروژه از طریق یک ایمیل باشد و راه های ارتباطی دیگری وجود نداشته باشد.

این نوع پروژه ها معمولا از یک وب سایت رایگان استفاده می کنند که شرکت هایی مانند Homestead، Tripod، Geocity این خدمات را می دهند. حتی ممکن است این موضوع در ظاهر سایت های بسیار حرفه ای هم صدق کند.

پس شما باید از سایت هایی که هیچ اطلاعاتی در مورد تماس با خودشان به شما نمی دهند را جلوگیری کنید. شما باید وقتی که می خواهید یک سرمایه زیادی را وارد یک پروژه کنید باید حتما اطمینان داشته باشید که پروژه مورد نظر نوعی امنیت سرمایه را به شما اطمینان بدهد. شما همچنین باید سعی کنید جلسه ای با مدیران آن برنامه یا سایت ترتیب دهید. و اگر شما یک اسپانسر قوی دارید، از آنها بخواهید که آیا این اطلاعات را دارند یا خیر.

قانون دوم

اگر یک برنامه در ابتدای فعالیت خود به مشکلی برخورد کرد سریع هجمه ها را شروع نکنید و داد و بیداد در مورد کلاهبرداری آنها نکنید. به مدیریت پروژه مقداری زمان بدهید تا خود را با سرعت معاملات و ثبت نام ها همگام و هماهنگ کنند مخصوصا زمانی که میزان نام نویسی ها افزایش می یابد. بسیاری از این نوع پروژه ها با تیم مدیریت کوچکی که دارند، در مراحل اولیه، درک و تخمین دقیقی از تعداد شرکت کنندگان ندارند و زمان زیادی طول نمی کشد که به یک جمع بندی و تصمیم مدیریتی مناسب برسند.

قانون سوم

سریع وارد پروژه های جدید نشوید. حقیقت این است که بسیاری از برنامه ها هرگز آن را صرفا از طریق راه اندازی یک سایت انجام نمی دهند. چرا باید وقت خود را برای ترویج برنامه ای که یک یا دو ماه دیگر قرار است ناپدید شود، هدر دهید قبل از اینکه بتوانید یک نفر را در آن ثبت نام کنید ، حتی با فرض بر اینکه این برنامه به وعده های خود در چارچوب زمانی تعیین شده، پایبند باشد.

اگر یک پروژه یک هفته خوب باشد هفته های بعد نیز خوب خواهد بود. بگذارید برنامه قبل از اینکه شما شروع به سرمایه گذاری با آنها کنید ، سابقه پرداخت و خدمات مشتریان خوبی از خود ارائه کند. با برخی استثناء، ما مستقیماً به برنامه های جدید نمی پیوندیم. اگر آنها با گذشت یک ماه هنوز برقرار هستند و هر کس که شرکت می کند از این برنامه راضی است ، پس وقت آن است که نگاه دیگری به آن بیندازیم.

آموزش تجارت ارز دیجیتال

ربات ترید Haasbot

بگذریم از چند استثناء ، ما هیچگاه نباید بی درنگ و با عجله عضو برنامه یا پروژه ای شویم. اگر آنها پس از گذشت یک ماه همچنان پا برجا مانده و افرادی که در آنها شرکت کرده اند، از این مشارکت راضی اند، آنگاه وقت آن رسیده که به آن برنامه نگاهی متفاوت داشته باشیم.

قانون چهارم

اجازه ندهید که مبلغ زیادی از سرمایه های خود در در پروژه ها جمع شود. هر چند وقت یکبار سودهای کوچکتر را از برنامه برداشت کنید. حتی از پایدارترین برنامه های کوچکتر ، به تناوب وجوه را پس بگیرید و برداشت کنید. کسب مبالغ اندک سود در جریان کار و قبل از ناپدید شدن و شکست خوردن برنامه ، برعکس اینکه اجازه دهید مبلغ سود بیشتری در سایت جمع شود ، به شما این امکان را می دهد که به جای از دست دادن آنچه که فکر می کنید داشته اید، سود خود را ببینید.

قانون پنجم

با برنامه های کوچکتر ، شما باید در اسرع وقت اصل پول خود را که در سرمایه گذاری های دیگر به خطر افتاده ، جبران کنید. وقتی به 2/1 یا 3/1 رسیدید ، اصل پول خود را از حساب بکشید. و از این به بعد با پول آنها و نه مال خود به سرمایه گذاری در آن برنامه ها ادامه دهید. خیلی از برنامه های کوچک خیلی خوب شروع می شوند ، ما با آنها راحتیم و قبل از بازگشت سرمایه و رسیدن به بازه آخر چرخه سود دهی ، پول اضافی را وارد می کنیم و اندکی بعد از آن، برنامه شکست می خورد. تا زمانی که سود سرمایه اول را دریافت نکرده اید، پول بیشتری را برای بار دوم سرمایه گذاری نکنید. یک قانون خوب که می توانید از آن تبعیت کنید این است که هرچه سریع تر سرمایه اصلی خود را از برنامه برداشت کنید و تنها با نیمی از سود به دست آمده حاصل از هر چرخه، به سرمایه گذاری ادامه دهید.

قانون ششم

بار دیگر تکرار میکنیم. هرگز تمام سرمایه خود را در یک شرکت هایپ HYIP کوچک که فقط منشأ مجازی دارد، قرار ندهید. شما باید تنها بخشی از کل سرمایه خود را در برنامه های سرمایه گذاری متنوع قرار دهید تا اگر یکی از آنها با مشکل مواجه شد، با بقیه سرمایه خود که هنوز دست نخورده باقی مانده به کسب درآمد بپردازید. بسیاری از برنامه های کوچک تعطیل خواهند شد. سرمایه گذاری هنگفت در دو یا سه برنامه کوچک ، در واقع یک نوع خودکشی است.
روی برنامه کلی خود متمرکز باشید نه روی یکی دو برنامه، مگر اینکه یک برنامه برتر یافته باشید که بازده خوبی را همراه با امنیت سرمایه ارائه دهد.
لیست برنامه های کوچکتر خود را به کمتر از ده عدد برسانید ، این ممکن است زمان ببرد ، اما این روش صحیحی برای سرمایه گذاری در برنامه های کوچک هایپ است. اگر می خواهید به موفقیت های بزرگی دست یابید ، ذهن خود را از سرمایه گذاری هایی که در آن هستید ، دور کنید و روی برنامه خود متمرکز شوید. هدف نهایی شما این است که نهایتا در 15-20 برنامه با بازده خوب سرمایه گذاری کنید و به محض اینکه برخی از آنها سود شما را پرداخت کردند آنگاه می توانید لیست برنامه های خود را گسترش دهید. روی طرح و برنامه تمرکز کنید نه سایت ها.

قانون هفتم

تا آنجا که ممکن است در آن برنامه خاص دقت و هوشیاری لازم را به خرج دهید. اگر با یک میلیون دلار وارد شوید، می توانید با اثبات غیرقابل انکار، برای خود مشروعیت جلب کنید ، چون از این راه مستقیماً با مدیران ارشد سر و کار خواهید داشت. معمولاً یک سرمایه گذار با 100000 دلار می تواند یک برنامه را که با استفاده از یک نفر صاحب امضاء که تنها از طریق یک سیستم معاملاتی خارج از کشور اداره می شود، تضمین کند و به اطلاعات محرمانه بیشتری دسترسی. داشته باشد ، اما این وضعیت همیشه اینگونه نیست. در مورد بقیه شما چطور؟ فراموشش کن.

هیچ ثبت نام عمومی، هیچ لیست BBB، هیچ بانکی یا دلالی وجود ندارد که هر چیزی را تأیید کند. برای سرمایه گذار کوچک، این تجارت مبتنی بر اعتماد و روابط شخصی است: شما من را می شناسید ، من A را می شناسم ، “A” “B” را می شناسد، که با مدیر “C” کار می کند، “C” که تسهیل کننده تجارت “D” را می شناسد و … . شما فقط می توانید بهترین کار را صرفا با اطلاعات موجود در آن برنامه انجام دهید.

برای اطلاع از اینکه آیا شکایتی صورت گرفته یا خیر ، با هیچ مقام نظارتی تماس نگیرید ، زیرا این امر به سادگی منجر به توقف یک برنامه سالم می شود. از انجمن هایی که در پیوست ها ذکر شده اند استفاده کنید تا هرچه بیشتر اطلاعات کسب کنید و یک تصمیم عاقلانه بگیرید. آنچه شما به دنبال آن هستید ، توصیه های بی طرفانه است که متاسفانه یافتن آن در انجمن های HYIP سخت است ، اگرچه وب سایت بیگ والت کاملاً بی طرف است ، بنابراین می توانید از آن استفاده خوبی کنید.

قانون هشتم

اغلب سرمایه گذاران از سرمایه گذاری مجدد به درستی استفاده نمیکنند که به طور مداوم همه پول را در پروژه سرمایه گذاری مجدد میکنند. به هر حال بهتر است که فقط سودی را که از طریق سرمایه گذاری در آن پروژه کسب کرده اید را دوباره سرمایه گذاری کنید. این باعث میشه که اگه حتی سود هم نکردید حداقل پولتان را از دست ندهید.

قانون نهم

به داستان های ادمین های سایت هایپ اعتماد نکنید، کار ادمین این است که تا آنجایی که امکان دارد سرمایه جذب کند. بنابراین ادمین هایپ در مورد موفقیت شرکتش و اینکه چقدر صادق است و پرداخت ها منظم انجام می شوند حرف تحلیل چند چهارچوب زمانی میزند، اما لازم است که با اینگونه ادعاها با چاشنی شک برخورد شود!

برای پروژه فرآیندکاوی به چه میزان داده احتیاج هست؟

یکی از سؤالات رایجی که در فاز استخراج داده در پروژه فرآیندکاوی مطرح می شود، این است که:

چهارچوب زمانی رویدادها باید چقدر باشد؟

به عنوان یک قانون کلی،‌ معمولاً پیشنهاد می‌شود که حداقل برای یک دوره سه ماهه، داده جمع‌آوری شود.اما بسته به مدت زمان اجرای یک نمونه فرآیند،‌ احتمالاً بهتر است که حتی به اندازه یک دوره یک ساله،‌ داده جمع آوری شود. برای مثال،‌ اگر فرآیند معمولاً ۵ الی ۶ ماه زمان برای تکمیل نیاز داشته باشد (مثلاً فرآیند اخذ مجوز برای ساخت ساختمان)، یک نمونه دوره ۳ ماهه، حتی نمی‌تواند یک نمونه کامل از فرآیند را در بر بگیرد.

چقدر زمان،‌ برای انجام نمونه‌‌‌های مورد کاوش نیاز است؟

کاملاً بستگی به زمانی دارد که یک نمونه از فرآیند، برای انجام شدن به آن نیاز دارد. شما به دنبال یک مجموعه نمونه از موارد در فرآیند هستید و برای این‌کار نیاز است تا فضایی را برای دربرگرفتن نمونه‌های رایج و طولانی در نظر بگیرید.

اگر هنوز شک دارید که به چه میزان داده برای استخراج نیاز دارید،‌ از فرمول زیر برای به دست آوردن چهارچوب زمانی مناسب استفاده کنید:

۵ * ۴ * زمان برآورد شده برای انجام یک نمونه = چهارچوب زمانی مناسب

عنصر اصلی در این فرمول، زمان برآورد شده برای انجام یک نمونه است. ضرب در ۴ شدن، این اطمینان را می‌دهد که به اندازه ۴ نمونه‌ی متوالی، می‌توانیم شروع و پایان را در بر بگیریم و داده‌های آن‌‌ها را جمع‌آوری کنیم، هرچند که در این بین فرآیندهای دیگری نیز وجود خواهند داشت. ضرب در ۵ برای دربرگرفتن نمونه‌های استثنائی است که بسیار طول می کشند( قانون ۲۰/۸۰ پارتو) و این اطمینان را می‌دهد که نمونه‌هایی را نیز که تا ۵ برابر حالت عادی طول می کشند، بتوانیم در چهارچوب زمانی داشته باشیم.

برای مثال، اگر زمان برآورد شده برای انجام یک نمونه،‌ به طور معمول،‌ ۵ روز است، پس بر طبق فرمول فوق، ۱۰۰ روز یعنی حدوداً سه ماه، زمان مناسبی برای در نظر گرفتن چهارچوب زمانی است. پس اگر یک نمونه معمولی،‌ تنها در چند دقیقه انجام می شود،‌ استخراج داده‌ها در طول چند ساعت، احتمالاً کافی است.

فرمول فوق را به صورت قطعی نپذیرید و در پیاده‌سازی آن انعطاف به خرج دهید. هرچقدر شما در مورد فرآیند خودتان بیشتر بدانید،‌ بهتر می‌توانید در مورد میزان داده مورد نیاز برای استخراج تصمیم بگیرید.

دو روش برای استخراج داده

روش دیگر، برای اطمینان از اینکه نمونه داده خوبی به دست می آورید،‌ انتخاب یک چهارچوب زمانی است که می‌خواهید آن را تحلیل کنید( مثلاً تیر ماه امسال) و سپس تمام رویدادهای مربوط به نمونه‌هایی که در این ماه آغاز شده است را استخراج کنید. از این طریق،‌ می‌توانید نمونه‌های طولانی را نیز در نظر بگیرید، هرچند که تمرکز بر چهارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر برای تحلیل و کاوش است.

عکس زیر، تفاوت این دو روش را نشان می دهد. هر ستون افقی،‌ نشان‌دهنده یک نمونه در طول زمان است. بخش پررنگ شده، نشان‌دهنده چهارچوب زمانی است و بخش‌هایی از ستون‌ها به رنگ آبی پرنگ،‌ رویدادهایی هستند که با روش‌های استخراج داده،‌ پوشش داده شده‌اند.

 • در تصویر سمت چپ، تمام رویدادهای خارج از چهارچوب انتخاب شده، ‌در نظر گرفته نشده‌اند،‌ که منجر به وجود نمونه‌های غیرکامل در نمونه داده می شود. این نمونه‌های ناقص ‌می تواند به سادگی فیلتر شود و اگر داده به میزان کافی وجود داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی کنند.
 • در تصویر راست، رویدادهای تمام نمونه‌ها که در چهارچوب زمانی انتخاب شده، شروع شده‌اند، دنبال شده، حتی اگر از دوره زمانی انتخاب شده فراتر بروند. این روش منجر به تعداد بیشتری از نمونه‌های کامل شده می‌شود و می‌تواند برای چهارچوب‌‌های زمانی کوتاه مفید باشد.

اگر زمان پایان چهارچوب زمانی شما، همین امروز باشد،‌ بین دو روش فوق که در شکل هم نشان داده شده،‌ تفاوتی نیست. چون همیشه احتمال آن است که نمونه‌ها ناقص باشند،‌ چون هنوز در حال انجام هستند.

همچنین بستگی به سؤالات شما دارد

میزان داده‌ای که باید استخراج کنید،‌ همچنین بستگی دارد به سؤالاتی که می‌خواهید به آن‌ها پاسخ دهید. برای مثال،‌ اگر می‌خواهید که فرآیندهای منظم را متوجه شوید،‌ پس اضافه کردن داده‌های بیشتر در یک زمان مشخص،‌ به شما وسعت دید و درک بهتری نمی دهد.

از طرفی دیگر، اگر شما به دنبال استثنائات یا بی‌نظمی‌ها هستید و بررسی تکمیل فرآیندها برای شما مهم است،‌ احتمالاً بخواهید که تمام داده‌های سال را بررسی کنید تا تمام اتفاق‌هایی که در آن دوره به درستی انجام نشده را بتوانید به دست بی آورید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.